ДО ЕДИН СЛАВЯНОФИЛ: ЗА ГЛАДА В „РАЯ"

 

ДО ЕДИН СЛАВЯНОФИЛ: ЗА ГЛАДА В „РАЯ"

 

 

Учудвате се, че в днешна Русия цари страшен глад. Такъв глад, че дори и в бедната Австрия милосърдни хора събират милостиня за гладуващия руски народ! Как така няма хляб в безбожническия „Рай", където телесният хляб е издигнат в култ като божество и където всичко е принесено в жертва на плътта и на хляба, който я храни? Ето, руските безбожници са пожертва­ли заради хляба и Бога, и Божия Син, и Църквата, и вярата, и душата, и Не­бесното Царство, и десетки хиляди църкви и манастири, и стотици хиляди свещеници, монаси и монахини, и милиони хора от аристокрацията и сред­ното съсловие! В жертва на хляба е принесено всичко, което е недопустимо да се жертва; всичко възможно е било превърнато в хляб - и пак няма хляб!

Един огромен континент от Полша до Япония е превърнат във фабри­ка за хляб - и няма хляб!

Целият човешки разум, всичкият работен добитък, всички челични ма­шини напрегнато работят, за да извлекат от земята онзи земен прах, който се нарича хляб, и да напълнят човешките стомаси - и пак празните стомаси пеят тъжната песен на глада!

Какво означава това?

Това означава, че господари на хляба са не хората, а Творецът на света.

Това потвърждава верността на Христовите думи, че Творецът дава на хората хляб в изобилие, когато те го искат от Него не като главното нещо в своя живот, а като нещо второстепенно. „Но търсете първом царството на Бога и Неговата правда, и всичко останало ще ви се придаде”. Така е заповядал на  хората Господарят на духа и Господарят на хляба.

Когато животните търсят хляб като първо и главно нещо - дава им се,  понеже са животни. Когато хората търсят хляб като първо и главно нещо не им се дава, за да осъзнаят, че не са животни, а хора.

Каква полза да се оре с трактори и да се сее от аероплани, когато слънцето и облаците са в други ръце? Наистина каква полза да изореш и посееш за шест дни цял един огромен континент, когато човек няма  власт да заповяда нито на семето да покълне, нито на земята - да го отхрани, нито

на червеите - да не го изядат, нито на слънцето - да не го изгори, нито на  облака - да го напои, нито на водата - да не го залее?

Русия е богата земя, но Египет е бил още по-богат. И в богатия Египет глад морил хората в продължение на седем години. Поради каква причина? Не заради човешката леност или неумение - съвсем не - хо­рата от векове знаели добре да обработват земята, а защото фараонът се  противил на Всевишния, Който държи в своя власт и земята, и слънцето, дъжда, и семето, и червеите, и всички вредители. Един богобоязлив  човек, Иосиф, спасил в името Господне Египет от гладна смърт. И спасението от глада на нашите братя в Русия не е в стоманата, нито в парите, нито в човешката изобретателност и техника, а единствено и само в Бога. И това спасение Всевишният ще изпрати само чрез и заради онези хора, които се изпълнят със страх Божи.

 

 

Автор – Св. Николай, еп. Жички и Охридски