ДО РАБОТНИКА, КОЙТО ПИТА  КАКВО Е ТОВА ДУХОВЕН ЖИВОТ?

Духовният живот е истинският живот. Всичко останало е материя. Материя е и нашето тяло; пръст, взета от пръстта. Земя, вода, огън и въздух - от тези четири стихии е изградено човешкото тяло. Изградено е така изкусно и чудесно, че не може нито да се изкаже, нито да се опише. И все пак тялото е само едно материално творение, не е живот; колата не е пътник; клетката не е птица.

Тогава какво е животът? Светото Божие Писание ясно обяснява това на първата си страница. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа.

Знаеш ли добре какво означават думите „опосредствано"и„непосредствено"?

Опосредствано, от земята, Бог е сътворил тялото, а непосредствено, от Себе Си, е вдъхнал в него дихание за живот и човекът е станал жива душа. И така, човек привидно е телесно създание, но телесно създание с дихание за живот. Чрез това дихание за живот човекът е свързан със своя Създател и с многоликия небесен духовен свят. Едно пламъче, което прилича на вечния пламък на Божеството. И макар тялом да пълзим по земята между насекомите, чрез това пламъче ние сме свързани с най-висшите небеса и с вечността.

Живата душа в тялото, непрестанно поддържана и оживотворявана от онова божествено дихание: ето това е човешкият живот.

С други думи, духовният живот - това е нашият непрестанен стремеж да станем достойни за божественото дихание в нас. Защо да се трудим и да се стараем да бъдем достойни? Защото сме получили божественото дихание в дар от Твореца. Никой от нас не го е купил или платил, но вечната Любов ни го е подарила. Дарът наистина не се заплаща с нищо. Затова е дар. Но онзи, който го приема, особено когато става дума за такъв скъпоценен дар, какъвто е животът, трябва поне да се покаже достоен за него.

Как да отговорим с любов на Божията любов и как да се окажем достойни за  божествения дар - за това съществува цяла наука, която се нарича духовна наука.Тя е наука над науките, както и Божественото дихание за живот е над всички неща и не е плод на човешкия ум, а ни е дадена от Самия Свят Божи Дух. Този, Който е дарил на човека най-скъпоценния дар, Сам го е научил как да стане достоен за него. Ако желаеш да влезеш в тази светла и сладка наука - нека е благословено твоето желание. Божият мир и радост да бъдат с теб!

 

 

Св.Николай, еп. Жички и Охридски