ДО УЧЕНИКА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО УЧИЛИЩЕ Н.  П .:  ЗА НОВИЯ ЧОВЕК

 

ДО УЧЕНИКА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО УЧИЛИЩЕ Н.  П .:  ЗА НОВИЯ ЧОВЕК

 

 

Искаш заедно с няколко приятели да започнеш издаването на списание „Нов човек". Каниш ме да ви сътруднича. Ще се отзова с радост, но при условие, че приемеш преди всичко сътрудничеството на апостол Павел. Защото няма по-вярно учение за новия човек от неговото. И всичко, което знаем по този въпрос, ние сме приели от него. Ще ти приведа само няколко думи от това удивително учение:

А сега и вие отхвърлете от себе си всичко: гняв, ярост, злоба, злоречие, скве­рнословие от устата си; не се лъжете един други, след като съблякохте вехтия човек, заедно с делата му и се облякохте в новия, които се обновява в познанието, по образа на своя Създател. И тъй, като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение, като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оп­лакване: както Христос ви прости, така и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството(Кол. 3:8-10; 12-14).

Да отхвърлите от себе си вехтия според предишното ви живеене човек, кой­то изтлява в прелъстителни похоти, да се обновите с духа на своя ум и да се обле­чете в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината(Еф. 4:22-24).

И тъй, които е в Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана ново(2 Кор. 5:17).

Има още много подобни мисли, но и това е достатъчно. А всички тези думи на апостола са в съгласие с думите на Христос: „Ако някой се не роди свише, не може да види царството Божие” (Иоан. 3:3).

Когато индийският принц Иоасаф попитал своя учител, стареца Варлаам на колко години е, получил отговор: „Четиридесет и пет". Учуден, принцът казал, че би му дал пълни седемдесет. Старецът отвърнал, че и двамата са прави и добавил: „Но аз не слагам в сметката онова време, което  преживях в светската суета - защото не мога да броя годините на смърт като години на живот." Ето какво е новият човек и какво би трябвало да пропо­вядва вашият „Нов човек".

Новият човек - това е онзи, който промени себе си вътрешно, из основи, от дълбините на сърцето си и чрез това и само чрез това помогне и на други да се променят и обновят. Това не може да стане без

 познаване на истината и пътя на Божията правда. И в съвсем остаряло тяло може да живее нов човек,  и обратно, в съвсем младо тяло - стар човек. Да се пресмята старото и новото по движението на слънцето, а не по обновяването на душата с истината и с Божията правда, означава да

не се приема апостол Павел, както и неговото единствено вярно учение за новия човек.

 

 

Автор – Св. Николай, еп. Жички и Охридски