КАЛЕНДАР

    

                                                                                                          КАЛЕНДАР

 

Всички Божии светии са известни само на Бога. Но има известни и на нас. Наш дълг е да ги почитаме и запазим спомена за тях. Затова с Божията помощ,  ще се опитам да публикувам за удобство на читателите, на едно място, един по-разширен календар с имената, до които имам достъп и линкове с техните жития.

Източниците, които ползвам са на български, руски и сръбски. Но който желае и успее да отдели време, ще намери възможност да се справи с текста.

               Всяка добронамерена критика е желателна. Към нея, ще бъде добре да има и предложение, как това, което се критикува да се направи по-добре.

Ползотворно четене.

 

P.S. Житията от 1 IX  до 31 VIII  ще бъдат добавени допълнително.

 

 

 

 

                                                                                                             КАЛЕНДАР

 

                                                                                                              1/ 14 ЮЛИ

 

Свв. безсребърни и чудотворци Козма и Дамян Римски

Възвръщане на честните мощи на преп.Иоан Рилски чудотворец

Св. мчн. Потит

Преп. Петър

Св. Ангелина

Свмчн. Аркадий

Свмчн. Алексий

Икона на св. Богородица Вааламска

Св. Никодим Светогорец

Свв. 2000 мъченици

Свв. 25 Никомидийски мъченици

Св. мчн.Маврикий

Св. мъчници Константин Аламан и др.

Преп. Василий

Преп. Лъв

 

https://svnikolai-rasnik.com/страдание-на-светите-мъченици-козма-и-дамян/

 

Страдание на светите мъченици Козма и Дамян

 

След прославянето на земята в плът на Христа, нашия Бог, навсякъде станали известни със своята удивителност подвизите на светите Христови мъченици; защото в тях се е проявила силата на Спасителя; за всички било удивително мъжественото им противопоставяне на мъчителите и непобедимото им търпение. Към числото на тези мъченици принадлежали и тези братя по плът, родени в древния Рим и възпитани в правилата на християнското благочестие - светите страдалци Козма и Дамян, за които предстои да разкажем.

Изучили лечителското изкуство, тези свети братя успешно изцелявали всякакви болести и във всичко им помагала благодатта на Самия Бог. На каквито и болни хора или животни да възлагали ръце, те веднага оздравявали напълно. Тези изкусни целители не вземали от никого пари за изцеленията, заради което били наречени “безсребреници”. Те искали от изцелените само една безценна награда - вярата в Христа. И действително, те обръщали мнозина в Христа не само в Рим, но и в околните градове и села, които обхождали, за да изцеляват боледуващите. Освен с благодатта на изцелението, те облагодетелствали хората и с щедра милостиня. Те имали голямо, събрано от предците и получено от родителите имущество, което продавали, раздавали на бедните и нуждаещите се; хранели гладните, обличали голите; с една дума, проявявали милосърдие към всички бедни и нямащи. Когато изцелявали бедните, те обикновено им казвали така:

- Ние само възлагаме ръце върху вас и нищо не можем да направим със своята собствена сила, а всичко извършва всемогъщата сила на Единия истинен Бог и Господ Иисус Христос; ако повярвате в Него и не се усъмните, веднага ще оздравеете.

И те, вярвайки, наистина получавали изцеление.

Така всеки ден много хора, отвръщайки се от идолопоклоническото нечестие, се присъединявали към Христа.

Жилището на тези свети лекари се намирало в едно село край Рим (където било имението на родителите им). Живеейки тук, те просвещавали със светата вяра всички околни селища.

Междувременно дяволът, завиждайки на такъв сияещ с добродетели живот на светците, накарал някои свои слуги да отидат при царя и да оклеветят невинните. По това време в Рим царувал Карин. Той, като послушал клеветниците, веднага изпратил войници в селото, където живеели светците, със заповед да ги хванат и да ги доведат при него на разпит.

Когато царските войници стигнали до селото, в което живеели светците, и започнали да разпитват за Козма и Дамян, вярващите се събрали при братята и ги умолявали да се скрият някъде за кратко време, докато премине гневът на царя. Но светците не само не послушали този съвет, а, напротив, намислили сами да се явят пред търсещите ги войници, желаейки с радост да пострадат за Христовото име. Когато при тях се събрали много вярващи и със сълзи ги умолявали да запазят живота си не заради себе си, но заради спасението на другите, те - макар и против волята си - ги послушали. Тогава вярващите ги скрили в една пещера.

В това време войниците, след като дълго и навсякъде търсили светците и не ги намерили, от гняв и досада заловили някои благочестиви мъже от това село, оковали ги във вериги и ги повели към Рим.

Като узнали за това, светите Козма и Дамян веднага излезли от пещерата и бързо тръгнали след войниците; догонили ги по пътя и им казали:

- Освободете невинните, а нас хванете, защото ние сме тези, които ви е заповядано да заловите.

Така войниците, като освободили мъжете, сложили окови на светите Козма и Дамян и ги повели към Рим. Тук светците били оковани и затворени в тъмница, в която стояли до сутринта. Като настъпило утрото, царят седнал пред народа в съдилището, което се намирало на мястото, предназначено за зрелища; като заповядал да доведат пред него светите затворници Козма и Дамян, царят с висок глас им казал:

- Вие ли се противите на боговете на нашите бащи и с каква вълшебна хитрост даром лекувате болестите у хората и животните, съблазнявайки простите хора да отстъпват от боговете и законите на бащите? Но поне сега оставете своето заблуждение и послушайте моя съвет; пристъпете, принесете жертва на боговете, които ви търпят досега. Боговете, бидейки обидени на вас, не са ви въздавали зло за зло, макар и да са могли да ви въздадат, но търпеливо са очаквали обръщането ви към тях.

А светите Христови угодници сякаш с едни уста отговорили на царя така:

- Ние не сме съблазнили нито един човек; не знаем никаква вълшебна хитрост, на никого не сме причинили никакво зло, но изцеляваме болестите със силата на нашия Спасител и Господ Иисус Христос, както Той е заповядал, казвайки: “болни изцерявайте, прокажени очиствайте”. Правим това, без да изискваме нищо, защото така е завещал Спасителят, Който е казал: “даром получихте, даром давайте”. Ние не искаме имущество, но търсим спасението на човешките души и служим на бедните и немощните като на Самия Христа, защото Той приема като сторени на Него благодеянията, извършени заради тях, казвайки на благодетелите: “защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте... гол бях, и Ме облякохте. Тези Негови заповеди се стараем да изпълняваме, надявайки се да получим от Него награда в безкрайния живот на Небесното Царство. Никога няма да се съгласим да се покланяме на признаваните от тебе за богове. Покланяй им се ти и тези, които са съгласни с тебе! А ние добре знаем, че те не са богове. Ако ти, царю, желаеш, ние ще ти дадем добър съвет, за да познаеш Единия истинен Бог, Твореца на всичко, Който “оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни” - за нашите потребности за слава на Своето превелико име: отстъпи от безчувствените и бездушни идоли и Му служи!

Император Карин отговорил на светците така:

- Не съм ви извикал да ораторствате, а да принесете жертва на боговете.

- Ние принасяме - отговорили светците - безкръвната жертва на нашата душа - на Единия наш Бог, избавил ни от мрежите на дявола и дал Своя Единороден Син за спасението на целия свят. Този наш Бог не е създаден, но е Създател на всичко, а твоите богове са човешка измислица и дело на ръцете на занаятчиите и ако сред хората не съществуваха занаяти за изработване на вашите богове, вие не бихте имали на кого да се покланяте!

- Не дразнете вечните богове - казал Карин, - но по-добре принесете жертва и им се поклонете, ако не искате да бъдете подложени на вече приготвените за вас мъки.

- Да бъдеш посрамен ти, Карин, с твоите богове - казали, изпълнени със Светия Дух, Христовите раби. - Тъй като твоят ум се отвръща от вечно съществуващия Бог и се обръща към безчувствените и никога несъществували идоли, то нека, за твое посрамване и за това, от собствен опит да разбереш, че нашият Бог е всемогъщ - да се измени лицето ти и да се обърне назад!

Когато светците произнесли тези думи, лицето на Карин внезапно се изменило и шията му се извила така, че лицето му се оказало обърнато към гърба и никой не можел да му помогне. Той седял на трона си така с изкривена шия и обърнато лице. А народът, като видял това, извикал:

- Велик е християнският Бог и няма друг Бог освен него!

Тогава мнозина повярвали в Христа и умолявали светите лекари да изцелят царя. И сам той ги умолявал за това, казвайки:

- Сега наистина познах, че вие сте раби на истинния Бог. И така, умолявам ви - тъй като вече много сте излекували - изцелете и мене, за да повярвам и аз, че няма друг Бог освен Проповядвания от вас, сътворил небето и земята.

- Ако ти - казали му в отговор светците - познаеш дарилия ти живот и царство Бог и повярваш в Него с цялото си сърце, Той ще те изцели.

- Вярвам в Тебе - с висок глас произнесъл царят, - Господи Иисусе Христе, истинни Боже, помилуй ме и не си спомняй предишното ми незнание!

Когато царят произнесъл тези думи, шията му се изправила, лицето му застанало на мястото си и той, като станал, устремил очи към небето и като издигнал ръце, заедно с целия народ въздал благодарност на Бога, казвайки така:

- Благославен си, Христе, истинни Боже, привел ме чрез тези свети Твои раби от тъмнина към светлина.

Получил изцеление по този начин, царят почел с дарове светите раби Козма и Дамян и ги отпуснал с мир.

Като излезли от Рим, светците се отправили към своето село. Жителите на това село, както и на съседните села, като чули за всичко, което се случило в Рим със светците, излезли да посрещнат Божиите угодници и ги приели с радост, веселейки се и прославяйки Владиката Христа. Междувременно светците по свой обичай отново обхождали околните градове и села, изцелявайки болестите и просвещавайки всички със светата вяра, а след това отново се връщали в своето село. Но ненавистникът на човешкия род - дяволът, като не успял да навреди на светците с първите си козни и не могъл да ги премахне измежду живите, намислил друг начин. В тази страна живеел много известен лекар, от когото първоначално се учели на лечителското изкуство и светите Козма и Дамян. Него и научил врагът на човешкия род, нетърпящ славата на Божиите угодници - да завиди на светците. Като ги извикал с лукавство, той ги повел към планината уж с цел да събират лечебни растения, затаявайки в сърцето си Каиновата мисъл. Той отвел светците далече и устроил така, че всеки да събира растения отделно. След това убил с камъни първо единия, а после по същия начин погубил и другия; след това взел телата им и ги скрил в намиращия се там кладенец.

Така светите Христови страдалци, безсребрениците Козма и Дамян, завършили живота си и се удостоили с мъченически венец от Христа, нашия Господ и Спасител, на Когото се отдава чест и слава с Отца и Светия Дух сега и в безкрайни векове. Амин.

 

Тропар:

 

Свети безсребреници Козма и Дамяне, посетете нашите немощи: даром получихте, даром ни дайте.

 

Кондак:

 

Приели благодат на изцеление, давате здраве на нуждаещите се, лекари и преславни чудотворци: с вашето посещение потъпчете дързостта на врага като изцеляващи света с чудеса.

 

 

https://svnikolai-rasnik.com/разказ-за-връщането-на-честните-мощи-преподобния-наш/

 

Разказ за връщането на честните мощи на преподобния наш отец Иван от град Търново в неговата Рилска обител

 

След като мина доста време, откакто бяха пренесени честните чудотворни мощи на преподобния наш отец Иван Рилски от град Средец (София) в тогавашната столица, град Търново, и след като бяха станали там чрез тях преславни чудеса, и докато гърци и българи водеха непрекъсната война помежду си - врагът на мира, дяволът, надигна буря против страните на гръцкото царство (Византия), българското, сръбското и другите наоколо на север и на запад; вдигна безбожните перси от изток, които внезапно завоюваха източните и южните части на Византия, стигнаха до Македония и я подчиниха на себе си след силни сражения, а сръбските войски, които тогава бяха в нея, победиха при река Марица и оттам веднага се устремиха срещу сръбското кралство. При лютото сражение на Косово поле се случи да падне във войната жестокият насилник, техният султан Мурад I, когото неочаквано сръбски воини лишиха от живот и който зле изпусна нечестивата си душа. И така, понеже грехът се преумножи, сръбската земя се подчини да плаща данък на турците.

Малко по-късно те завладяха и българските предели като някакво напуснато гнездо. Тъй безбожните воинства се заеха и с оня чуден град, където лежаха чудотворните мощи на преподобния отец, като вършеха кръвопролития всеки ден, без да може някой да спре техния злобен устрем, навсякъде надделяваха с бойни сражения и жънеха големи победи. Разширявайки все повече своя пагубен устрем, те опустошаваха с огън много области с техните честни манастири и божествени храмове и ги предаваха на окончателно запустение. Тогава и свещената Рилска обител на този богоносен отец Иоан, в която той прекара ангелския си живот в плът и която впоследствие благолепно създаде от основи в чест на светеца знаменитият кесар Хрельо, в монашество наречен Харитон монах, беше разрушена и окончателно запустяла. И остана така доста години. А как след това бе обновена в първото си благолепие с Христовата благодат и как бяха върнати чудотворните мощи на преподобния от славния град Търново в същата обител, ще разкаже предстоящото слово...

След известно време, като престанаха войните и разстроените народни работи утихнаха, имаше трима мъже, благоговейни и благородни, българи по произход, които живееха в село Граница при град Велбъжд (Кюстендил), украсени със сана на свещенството, братя по плът, синове на блажения Крупнишки епископ господин Иаков, който много добре пастирстваше като светител в ония дни сред тамошното Христово стадо. Единият от тях се наричаше Иоасаф, който първенствуваше в техния живот още отначало, вторият се наричаше Давид и третият Теофан. И тримата, след като изпратиха при Бога своите съпруги и се отказаха от всичко светско, приеха върху си благото Христово иго (приеха монашество) и като се умилиха от страх Божий, напуснаха родното си място и се преселиха в Рилската пустиня. При това не всички заедно, а един след друг. И понеже намериха всички здания напълно разрушени с изключение на църквата и кулата, пак възстановиха всичко от основи с Божията помощ и благолепно го украсиха, като положиха много труд и изразходваха много средства. И не само те самите и братството на манастира извършиха това, но се присъединиха и някои боголюбиви мъже. Мнозина не само от близките места, но и отдалече, привличани прилежно към боголюбива ревност като от някакъв одушевен магнит, се стичаха с голяма вяра и носеха приношения на светата обител всеки според силата си, а най-вече на празника на светеца, и придобили от това голяма полза, се връщаха пак у дома с радостна душа. В продължение на доста време, като уредиха светата обител, те представляваха образец и устав на добродетелен живот за всички свои подчинени с трудовете и подвизите си, в каквито винаги се упражняваха: прекарваха времето си в голямо търпение, молитва и пение, в пост и четене на божествените слова.

След като навсякъде се разнесе слухът за тях, в манастира дойде презвитер Иаков, протоиерей на град Филипопол (Пловдив), който им съобщи за чудотворния ковчег на преподобния Иван, че от много години лежал скрит и неизвестен в Търновската архиепископия, но по онова време вече открито се показва на външни посетители, и че той самият го бил видял: бил там по работа със своя митрополит, поклонил се с мнозина други пред свещените мощи на преподобния и си изпросил от свещениците една частица от тях за благословение. Като чуха това от почитаемия презвитер, настоятелят на обителта, преподобният иеромонах Давид - понеже вече беше отишъл при Господа старшият брат Иоасаф, който беше пръв настоятел на обителта и който положи първа основа на добродетелта в нея - и останалото братство в Христа много се зарадваха в душите си и по-подробно го разпитваха за това. След известно време при тях дойде и друг свидетел, който разказваше същото: и той също така бил в Търново по някакъв случай и видял чудотворния ковчег на светеца със собствените си очи и добре се осведомил за него. Но те все още нямаха твърдото убеждение, че наистина всичко това е така и никак не можеха да повярват на разказите, защото дотогава никога не бяха чували, че ковчегът на преподобния се намира в Търново - многото изтекло време беше предало тази работа в глъбините на забравата и най-вече поради тежките събития около този град по време на неговото завземане чрез нашествието на варварите. Защото, когато Бог предаде този град в ръцете на враговете заради нашите грехове, тогава намиращите се в него светини бяха разграбвани свободно, поради което се мислеше, че и мощите на преподобния Иван тогава са били отнесени нанякъде. Затова, за да се осведомят по-добре за него, изпратиха един брат от манастира, който познаваше оня край, като му поръчаха внимателно да разузнае всичко и да бъде очевидец на светите мощи, за да може, като се завърне, да им разкаже подробно всичко, което е видял и разбрал.

След като пратеникът огледа всичко според дадената му заповед и скоро се завърна при тях и им каза цялата истина, те веднага съобщиха за това на благочестивата царица Мария, която беше дъщеря на благочестивия сръбски деспот Георги и жена на самодържавния султан Мурад II. Тя живееше тогава не в царския дворец на столицата, а в имението си, където имаше и голямо жилище на юг от град Серес. Пратениците разказаха всичко и горещо я помолиха да им помогне да пренесат свещените мощи на преподобния от град Търново в неговата честна Рилска обител, за която услуга ѝ обещаваха голяма награда от Бога на небето. А благочестивата и боголюбива царица, щом чу това от монасите, душата се уязви от божествена любов, склони към тяхната молба и се постара скоро да я превърне в дело. И ето, в подходящо време тя се яви пред самодържавния султан Мохамед II, който тогава държеше скиптъра на царството и който я имаше вместо майка и ѝ оказваше почит във всичко, както никому другиму в своето царство, а и с един виден член на правителството разговаря за светеца, и понеже беше на голяма почит пред царя, не се излъга в надеждата си. Получи заповед от царската власт до търновския кадия (съдия) да изпълни молбата на монасите с възможната бързина; и като се върна от столицата, повика при себе си монасите в имението, където пребиваваше, и им даде писмото. А те, като го получиха, се върнаха в манастира, колкото беше възможно по-скоро. Свикаха манастирския събор и веднага изпратиха в Търново ония, които определиха да отидат за пренасянето на светеца. А те бяха: иеромонах господин Теофан, иеромонах господин Варлаам, брат Геласий, презвитер Иоан от Белчин и някои други, под началството в тази служба на преподобния иеромонах господин Теофан, който беше брат по плът на тогавашния манастирски игумен и който беше втори след него в манастирското управление. Той беше наистина човек достоен по разума си и опитен в Божествените Писания, а най-вече превъзхождаше доста много манастирските обитатели с постническите си подвизи и с остротата на ума си.

Когато пратениците стигнаха в българската столица Търново, първенците на града узнаха причината на тяхното идване и вдигнаха голям шум и вълнение сред народа, за да не им бъде разрешено в никой случай да изнесат мощите на светеца от техния град, но по всякакъв начин да бъдат върнати без успех. След като стана голям спор между тях, който продължи цели три дни и се вдигна голямо вълнение сред народа, двете страни по взаимно съгласие се отнесоха към градския кадия (съдия) да разреши техния спор. И когато монасите дадоха царското писмо на съдията, което му заповядваше бързо да даде на пустинните мъже пустинния светилник Иоан, съдията веднага предаде в техни ръце желаното от дълго време съкровище, всечестния ковчег на богоносния светец, и така крамолата получи своя край и спорът на двете страни се разреши. Тогава монасите с много почит и радост веднага взеха ковчега на светеца, обвиха го с чисти плащаници, помазаха го с благовонни масла и вече не намираха смисъл да остават в града, а веднага на другия ден излязоха от града и като поставиха ковчега на светеца върху едно животно, поеха пътя към своя манастир, без някой от града да ги изпрати с изключение на някои бедняци и няколко монаси. Същия ден около 12 часа стигнаха до някаква река, която се нарича от местното население Росица и която не е на голямо разстояние от града. И понеже тогава тя беше наводнена така, че беше изпълнила цялото си корито и никой не можеше да я премине заради многото въртопи и непристъпни струи, монасите бяха обхванати от голяма скръб и бяха в недоумение какво да правят. Но внезапно им се яви нещо като благоуханен дим, който излизаше от ковчега на преподобния, и изпълни цялото онова място на два часа разстояние. Тогава те веднага получиха смелост, навлязоха в реката, преминаха я без никаква вреда, носени от молитвите на светеца, и поеха своя път с радост и веселие.

Когато наближиха към град Никопол и щяха да влязат в града, на два километра ги посрещна един велможа Богдан, който, бидейки твърде христолюбив, имаше голяма вяра в светеца. И като влязоха заедно с него в града и в неговите палати, внесоха ковчега на светеца в неговата молитвена стая, където бяха запалени много свещи и благоуханен тамян с други аромати. След това влязоха в църква и извършиха божествената служба на светите Христови Тайни в името на светеца и се върнаха в къщата, където бяха удостоени с много внимание на готовата и изпълнена с голямо изобилие трапеза. Там се събра без малко целият град, мало и голямо, като се веселяха и пееха божествени песни, а държавният мъж предстоеше заедно със своите слуги гологлав и не пожела да седне на своя стол до 10 часа вечерта. Като свърши така този пир, всички се разотидоха по домовете си. Сутринта, като станаха, изпяха обикновените песни (утринята) и като приготвиха всичко за заминаването, пак се чуваше някакъв шум, понеже целият град се беше събрал за изпращането на светеца. И пак се появи голямо благоухание от ковчега на светеца, което не престана да тече оттогава през всичките дни и нощи. Споменатият велможа надари богато носещите ковчега на преподобния и ги снабди предоволно с нужното за път, а те положиха носилото на светеца върху животното, той пък ги изпрати чак до река Осъм заедно с тамошните боляри. И там, като прегръщаха ковчега на светеца и се поклониха на монасите, връщаха се всеки у дома си, като се обръщаха назад.

Като преминаха ония предели и стигнаха в Средец (София), внесоха ковчега в големия храм “Свети великомъченик Георги”, където лежи и свети крал Милутин, наречен Бански, и докато там на един одър лежаха светците и издаваха двойно благоухание за чудо на всички, целият град веднага се стече при тях със свещи и кадила. Тук монасите сметнаха за добре да предизвестят в манастира за своето пристигане със светеца. И изпратиха един от служителите, като му дадоха следното писмо: “До честния иеромонах, наш отец и игумен на свещената Рилска обител - господин Давид, и цялото в Христа братство - най-малкия сред монасите Теофан с братята: Да се радват в Господа! Да знаете, че излязохме от търновските предели, добре подпомогнати във всичко от Божията благодат и вашите молитви, като носим със себе си всечестния ковчег на преподобния. И сега сме в град Средец (София), където искаме да останем пет-шест дни и тогава да поемем пътя за манастира. Светиня ви, постарайте се да излезете да посрещнете светеца с подобаващи почести! Молете се за нас!” След като пуснаха пратеника и се радваха на шестдневен покой, славени и почитани от всички, някаква жена от богатите родове на града направи нов ковчег за светеца от негниещо дърво за 100 гроша, в който и положиха мощите на светеца. А мъжът на тази жена даде шест жълтици, купи светла плащаница и покри с нея ковчега на светеца.

Когато настана седмият ден и след като се извърши славословието на утринното пение, жителите на града узнаха, че монасите искат да тръгнат със светеца и всички заедно се събраха с жени и деца в голямата църква “Свети великомъченик Георги” при митрополията, където обитаваха дошлите със светеца, и решиха помежду си да направят подобаващо изпращане на светеца със свещеници в свещени одежди, със свещи и кадила. Макар и някои от народа да се бояха да не би агаряните да им направят нещо ненадейно, това решение се оказа угодно на всички. И така, заедно с народа, като вдигнаха светеца, множеството избрани мъже на коне, други пеш, множество боси с жени и деца ги изпращаха вън от града на 4 поприща и като се спускаха със сълзи и плач да целуват ковчега на светеца върху носилото, казваха: “Отиваш си от нас, дивни отче, а нас оставяш сираци, както преди!” И удряйки се в гърдите, се връщаха. А велможите заедно със свещеници и монаси направиха шествие с тях чак до мястото, наречено Лешница. И след като ги гостиха там и си взеха мир по обичай (като се сбогуваха), връщаха се у дома. А други вървяха с тях чак до светата обител. Оттам започнаха да носят светеца на своите рамене, като го снеха от животното, което го носеше дотогава.

Като чуха хората от околността за пристигането на светеца, събраха се на река Герман в някакво село, на разстояние от манастира около ден и половина път, и там го чакаха. Но и манастирският игумен, когато узна, че светецът се приближава, вдигна се със своите подчинени, които бяха по това време в манастира - свещеници и братя, и като взеха свещи и най-благоуханни кадила, срещнаха го с почести в споменатото село и почиваха на онова място ден и нощ. Сутринта, като запалиха свещи и кадила и като произнесоха молитва, сам игуменът със свещеници взе мощите на светеца и вървеше пред ковчега, като се радваше и пееше, както някога богоотец Давид пред ковчега на завета. И така вървяха пеша с целия народ до голямата планина Рила. Когато стигнаха до подножието на планината, игуменът заповяда да седнат и да вкусят храна, за да не се изтощят някои от неядене. И така полегнаха хората по зелената трева, както някога при чудесата на Христа. И там поставиха знак в името на светеца, където и досега всяка година на празника хората правят тържество. После, като станаха оттам, дойдоха в манастирския метох, наречен “Орлица”, и в църквата “Свети Апостоли”, която сам игуменът на манастира - Давид, бе издигнал от основи на това място, положиха честния ковчег на преподобния, защото на другия ден беше празникът на първовърховните апостоли Петър и Павел. И тържествуваха с народа, и деня почетоха, и на Бога въздадоха благодарствена хвала. Като станаха на другия ден, който е 30 юни, пак игуменът със свещениците и с Крупнишкия епископ господин Иосиф, който беше също така негов брат по плът, взе ковчега и го носеше, а народът следваше пеша и викаше “Господи помилуй” чак до самия мост над метоха. Оттам някои от народа поеха светеца и окрилени от бързотечната лекота на божествения Дух, скоро станаха невидими за тях, защото повече от бързите елени или от летенето на орлите бягаха, и не че те носеха светеца, но самите те невидимо бяха носени от него. И това чудо бе последвано от други чудеса. А те възседнаха коне и ги гонеха, но не можаха да стигнат светеца, нито с очи да го видят, така че мнозина, учудени от това преславно видение, казваха: “Какво ли означава това дивно и преславно чудо?” А мъжете, които носеха светеца, едва с усилие можаха по-късно да задържат ковчега, за да дочакат тях и изостаналия народ. След това, като тръгнаха оттам и изминаха около половин поприще от това място, ги срещна цялото братство на светата обител с икони и честен кръст на мястото, наречено Върбица, малко по-долу от съединението на двете реки Рила и Илиина, и там образуваха хор заедно и пяха божествени песни, целуваха светинята и един друг, и оттам всички заедно пристигнаха в манастира. И като внесоха ковчега на преподобния в църквата с много почести и псалмопение, поставиха го на приготвеното място на 30 юни 1469 г., където и досега лежи и е непресъхващ извор на изцеления за пристъпващите с топла вяра. Като извършиха всенощно бдение и почетоха деня, установиха оттогава всяка година да служат на преподобния всенощно бдение в манастира на първия ден на месец юли заедно със светите безсребреници Козма и Дамян, като празнуват така възвръщането на честните мощи, и да му пеят молебен канон-параклис в четвъртък всяка седмица на годината.

След това изпратиха съобщение на благочестивата царица Мария за светеца и за своето пътешествие. Царицата, като прочете писмото и узна за връщането на светеца, много се зарадва и им написа благодарствено писмо, в което се казваше: “Благодаря на моя Бог, че в наши дни стана връщането на мощите на светеца!” И предаде на пратеника светла плащаница, а за чест на преподобния и за неин вечен спомен. Слава на нашия Бог, който промислително благоволи това, за да се осветят и западните краища на българската земя чрез връщането на мощите на преподобния и да се наставят в доброто сега и винаги и во веки веков. Амин.

 

Тропар:

 

Основа на покаянието, пример на умилението, образ на утешението от духовното съвършенство, твоето житие бе равноангелно, преподобни; пребивавал в молитви, пост и сълзи, отче Иоане, моли Христа Бога за нашите души.

 

 

https://svnikolai-rasnik.com/в-памет-на-преподобния-наш-отец-петър/

 

В памет на преподобния наш отец Петър

 

Преподобният Петър се е родил и бил възпитан в Константинопол. Той произхождал от славни и богати родители. Баща му, на име Константин - бил със сан патриций и заемал длъжността пълководец. Усърдно занимавайки се с науките още от млада възраст, Петър внимателно изучил философията, както и всички светски науки. Като станал пълнолетен, встъпил в брак, след смъртта на баща си наследил почетния му сан на патриций. Той бил назначен за патриций при царуването на благочестивата царица Ирина и нейния син Константин. Когато императорския престол заел Никифор и гърците започнали война с българите, Петър бил назначен от императора за пръв началник над всички полкове и се отправил с войниците си против българите. По време на избухналата след това голяма война отначало гърците победили българите, а след това - по Божие допускане, българите, възстановили се след претърпяното поражение, жестоко разгромили гърците и умъртвили самия император Никифор.

 

 

По същото време бил пленен от българите и блаженият Петър с петдесет гръцки князе, бил затворен в тъмница и осъден на мъчения и смърт. И когато усърдно се молел на Бога за своето избавление, през нощта му се явил свети Иоан Богослов, освободил го от тъмницата и го довел в Рим. От този момент преподобният Петър изцяло се посветил на служене на Бога; като се убедил в нищожността на всичко земно, той се отдалечил на Олимпийската планина, и приемайки ангелски образ, се подвизавал заедно с Иоаникий Велики, преуспявайки във всяка добродетел.

 

 

Като прекарал тук тридесет и четири години, след като съпругата му и синът му вече били починали, преподобният Петър дошъл в Константинопол. Тук най-напред живял известно време до устроената от него църква, наречена Евандрийска. След това се отдалечил на едно уединено и тихо място и там устроил за себе си неголяма келия, в която живял осем години, носейки върху тялото си груба власеница, и през всичките години на постническия си живот не обувал нозете си. Той крайно изнурил себе си с пост, бдение и други монашески подвизи.

 

 

Подвизавайки се така добродетелно и богоугодно, блаженият се упокоил в Господа и бил причислен към лика на преподобните, прославящи Отца и Сина и Светия Дух во веки. Амин.

 

 

https://svnikolai-rasnik.com/страдание-на-светия-мъченик-потит/

 

Страдание на светия мъченик Потит

 

При царуването на император Антонин, когато навсякъде било повдигнато гонение срещу християните, в Сардиния живеел един мъж, придържащ се към идолопоклонническото нечестие, на име Гилас. Той имал единствен син, тринадесетгодишен момък на име Потит. Потит бил вразумен с премъдрост от Бога - “стъкмил похвала из устата на младенци”, и просветен от благодатта на Светия Дух дотолкова, че познал своя Творец и на Него Единия принасял своите молитви и поклонение, а от бездушните идоли се гнусял. Умеейки да чете книги, Потит намерил християнските божествени Писания и прочитайки ги, се изпълнил с духовна премъдрост и разум. Тайно от баща си се отдалечил при християните, приел свето Кръщение и се отвращавал от мерзостните идолски жертвоприношения. Гилас, бащата на Потит, като забелязал, че синът му не се покланя на идолите, много се опечалил и започнал с нежност да го увещава да принесе заедно с него жертва на боговете.

- Татко - отговорил светият момък на тези увещания на Гилас, - ти не ми казваш добри думи, съветвайки ме да принеса жертва на бесовете! Ако ти истински обичаш мене, твоя син, с бащинска любов, съветвай ме това, което спасява, а не погубва душата. Желая и ти, като познаеш истината, да се отвърнеш от скверното заблуждение и да започнеш да служиш на Единия, живеещ на небесата и държащ всичко Бог - на Твореца на всяко творение!

Разгневен, бащата го заключил в отделна стая и дал заповед никой от домашните да не се осмелява да дава на момъка нито хляб, нито вода.

- Да видим - заплашил той - ще ти даде ли храна и питие твоят Бог, Когото почиташ!

В това време светият момък Потит, преклонил колене, се молел на Бога така:

“- Съди, Господи, обиждащите ме, и обори борещите се с мене”. Аз желая да служа на Тебе, моя Господ Иисус Христос, благоволил да слезе от небесата на земята заради спасението на човешкия род. Милостиво погледни на молитвата на Твоя смирен раб и ме укрепи в глада, както си укрепил хвърления в лъвовата яма Твой пророк Даниил. Ти си казал в Своето свето Евангелие: “блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят... Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно”. И така, не оставяй и мене заключен тук и измъчван с глад и жажда заради Твоята правда!

Светецът прекарал много дни заключен, измъчван от баща си с глад и жажда, но укрепяван от Бога с духовна храна и напояван с благодатта на Светия Дух, от което лицето му сияело като слънце. Веселейки се в Господа, той казвал:

- Благодаря Ти, Владико, че си благоволил да ме наситиш, мене, Твоя недостоен раб, с Твоите духовни блага, които получаващите желаят толкова по-силно, колкото повече получават. Моля Те, Боже благи и милосърдни, Боже на ангелите и архангелите, Който не искаш смъртта на грешника, а да се обърне и да бъде жив - чуй ме, когато викам към Тебе от цялото си сърце за моя родител: дари му познание на Твоята истина и разбиране на вярата; отвори ума му, за да може да познае Тебе, своя Творец и да послужи единствено на Тебе, а не на елинското многобожие. Нека не се радва за него врагът на християнския род - дяволът, но да се прослави в него Твоята всемогъща сила, наставляваща заблудените към спасение.

Когато светецът се молел така, му се явил ангел Господен, който го укрепил и му казал:

- Ще получиш това, за което се молиш! Бог, в Когото вярваш от цялото си сърце, винаги е с тебе, и ти ще получиш това, което просиш от Него. Но знай и това, че срещу тебе е замислил козни губителят на човешките души - дяволът. И така, за тебе ще е необходимо да се облечеш “във всеоръжието Божие”, за да можеш да се противиш на козните му.

Като казал това, ангелът на светлината се отдалечил.

Междувременно светецът продължавал да се моли на Бога, казвайки:

“- Чуй, Господи, гласа ми, с който викам; помилуй ме и послушай ме”.

След време, внезапно, в сияние на измамна светлина, на Потит се явил ангелът на тъмнината и му казал:

- Ето, дошъл съм при тебе, незлобиви момко, за да не изнемогваш телесно и душевно от глад и жажда, но да послушаш баща си и с него да се наситиш с храна. Аз съм Христос, умилостивил се над тебе; видях сълзите ти и дойдох да те посетя.

“- Махни се от Мене, сатана”, враже на истината - отговорил светият момък Потит на прелъстителя. - Няма да измамиш Божия раб: ти не си Христос, а антихрист.

Като казал това, светецът започнал да се моли така:

- Господи Иисусе Христе! Прогони от мене този скверен враг и го хвърли в бездната, в която е осъден заедно със своите слуги!

Тогава дяволът, оставяйки притворното ангелско подобие, станал огромен великан, висок петнадесет лакти, а след това отново се преобразил в огромен вол и заревал със страшен глас. А светецът, оградил се с кръстното знамение, му казал:

- Престани, злобни душе, да изкушаваш Христовите воини! Няма да успееш да изплашиш изкупения със силата на кръста!

И дяволът начаса изчезнал, но гласът му се чувал отдалече и казвал:

- О, какъв млад момък ме побеждава! Къде да си намеря място сега? Срещу кого да пусна стрелите си? Ако се приближа към старец, той не би ме победил така лесно, както този момък. Но ще вляза в единствената дъщеря на император Антонин и върху нея ще покажа силата си! А против тебе, Потите, ще настроя царя и ще го науча да те погуби в страшни мъчения!

- Враже - отговорил свети Потит, - на каквито и мъчения да ме подложат, навсякъде ще те победя, но не аз, а моят Господ Иисус Христос!

Тогава дяволът избягал, викайки:

- Горко ми, защото съм победен от един момък!

След това бащата на Потит, Гилас, извеждайки го от стаята, в която бил заключен, му казал:

- Чедо, принеси жертва на боговете, защото императорът заповяда всеки, който не принася жертва на боговете, да бъде предаден на смърт след страшни мъчения или да бъде хвърлен на зверовете. Аз страдам за тебе, тъй като ти си единственият ми син; не искам да загубя своя наследник.

- На кои богове трябва - попитал светецът - да принеса жертви, за да ги зная по имена?

- Нима не знаеш - казал бащата - бог Зевс, Арей и Минерва?

- От деня, в който съм се родил - отговорил момъкът, - никога не съм чувал, че те са богове, а идоли. О, татко, ако ти знаеше колко велик е християнският Бог, Който, смирил Себе Си, ни е спасил, би повярвал в Него, защото Той е Единственият истинен Бог, сътворил небето и земята, а всички останали богове са езически бесове.

- Откъде са у тебе тези думи, които произнасяш? - попитал Гилас.

- Чрез моите уста говори Този, на Когото служа - отговорил светецът, - защото Той е казал в Своето Евангелие: “не се грижете, как или що да говорите; защото в оня час ще ви бъде внушено, какво да кажете”.

- Нима не се боиш от мъченията, дете мое? - попитал Гилас. - Какво ще правиш тогава, когато бъдеш отведен при управителя, който ще те предаде на люти мъчения?

- О, татко - отговорил, усмихвайки се, светият момък, - безумни думи произнасяш! Изкупителят на нашите души, моят Господ Иисус Христос - Той ще укрепи мене, Своя раб. Нима ти, татко, не знаеш това, че с името Господне Давид, невъоръжен юноша, убил с камъни силния Голиат и като извлякъл меча му, го обезглавил?

- Надявайки се на своя Бог, готов ли си да понесеш всички страдания? - попитал Гилас.

Светецът отговорил:

- Вярвам, че моят Творец, Отец и Син и Свети Дух, Единият Бог в Троица, ще ми даде сила не само мъжествено да понеса всички мъчения, но и без страх да умра за Него. И ти, татко, повярвай в Бога, за Когото ти говоря, и тогава ще се спасиш. Тези богове, на които сега се покланяш, са нищожество и никога никого не са спасили и не са могли нищо да направят. А и каква полза има да се кланяш на бездушна мед, камък, дърво, които, когато паднат на земята, не могат да станат, но се разбиват на части, и бидейки разбивани, не издават глас, тъй като са неми и безчувствени. С тези имена, с които наричате своите идоли, в древността са се назовавали най-скверните и беззаконни хора, занимавали се с бесовско магьсничество и предавали се на злодеяния от всякакъв род, достойни за всяко наказание. Държавните закони осъждат такива и ги предават на смъртно наказание и в днешно време. Окаяните души на вашите богове и в днешно време непрестанно се мъчат във вечния, никога неугасващ огън на ада. В същия огън безкрайно ще се мъчат и тези, които сега служат на идолите на тези богове. А нашият, во веки живеещ Бог, насочва всичко към добра цел, управлява всички видими и невидими творения, владее над небесното и земното. Той наистина ще прослави в Своето небесно Царство вярващите в Него и вярно служещите Му. Впрочем, и на земята Той прави имената им славни, обогатявайки ги с чудесна благодат, с чиято сила те вършат знамения и чудеса. Защото Той казва: “повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици; ще хващат змии, и, ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави”.

Слушайки такива думи, Гилас се изумил и казал:

- Сега познах, че християнският Бог, говорещ чрез устата на този момък това, което никога преди не съм чувал - е истинен Бог. Ако в този момък нямаше някаква божествена сила, той не би могъл от своето сърце да произнася такива думи. Но както виждам, чрез устата на моя син говори Сам Бог.

Като въздъхнал и заридал, Гилас казал:

- Горко на мене, грешния! Младият момък, моят син, е много по-разумен от мене, стареца. Той още в детска възраст е познал истинния Бог, а аз, остарял на години, досега не съм го познавал. Но сега вярвам със сърцето си и изповядвам с устата си, че няма друг Бог, освен християнския Бог, както и няма подобен на Него!

Така Гилас, повярвал в Христа, под ръководството на своя син, светия момък Потит, приел свето кръщение.

Свети Потит, подражавайки на апостолските трудове, след кръщението на баща си напуснал родината си Сардиния, отишъл в областта, наречена Епир, и там проповядвал Христовото име. След това оттам отишъл в град Валерия, където имало една жена на име Кириакия, съпруга на сенатора Агатон, тежко страдаща от проказа и нито един лекар не можел да я излекува от болестта ѝ. Като дошъл до вратите на дома ѝ, свети Потит седнал като просяк. Случайно от този дом излязъл един скопец; свети Потит се обърнал към него с молба да му даде да пие вода.

- Тук ли си дошъл да искаш вода? - казал му скопецът.

- Жадувам - отговорил светецът - не толкова за вода от този дом, колкото за спасението на душите, за да се яви върху този дом благодатта на моя Господ Иисус Христос.

Скопецът, удивен от думите му, го попитал:

- Откъде си, момко, и как се казваш?

- Аз, както и ти - отговорил свети Потит, - съм роден от земя; името ми е Потит; раб съм на Владиката, на моя Господ Иисус Христос, Спасител на вярващите в Него човешки души и Целител на телесните недъзи. Той очиствал прокажените, вдигал от одъра разслабените, просвещавал слепите и с една дума възкресявал мъртвите.

- Ако ти си Негов раб - попитал скопецът, - можеш ли да изцеляваш прокажените?

- Където има вяра - отговорил светецът, - там ще има и изцеление, защото моят Владика, Христос Господ, според вярата дарява на всеки, който проси от Него.

- Можеш ли да излекуваш от проказа нашата господарка? - попитал скопецът.

- Ако тя повярва в Христа, моя Бог, ще бъде здрава - отговорил светецът.

- Ако ти я изцелиш - отбелязал скопецът, - ще бъдеш господар на всичките имения.

- Аз не искам - отговорил на това светецът - нито сребро, нито злато, нито имуществото , желая само да обърна душата ѝ към Христа, моя Бог.

След това скопецът разказал всичко това на своята господарка и свети Потит бил въведен при нея. Влизайки в спалнята ѝ, светецът казал:

- Да бъде над този дом мирът на моя Господ Иисус Христос!

- Умолявам те, изцели ме - казала Кириакия на светеца, - ако можеш да ме изцелиш.

- Повярвай в проповядвания от мене Бог и приеми свето Кръщение - отговорил светецът, - и тогава ще бъдеш здрава.

- Научи ме как да вярвам - казала жената.

Светецът започнал да я поучава за Христа Бога, посочвайки ѝ истинния път за спасение. Като го изслушала, жената казала на светеца:

- Вярвам, че няма друг Бог освен Този, за Когото ми говориш, и се надявам, че Той ще ме изцели; а ти постъпи така, както желаеш.

Тогава свети Потит, преклонил колене, започнал със сълзи да се моли:

- Господи Иисусе Христе, Царю на ангелите, Спасителю на човешките души! Ти си казал на Своите ученици: “прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте”: чуй, Владико, и мене, Твоя раб, и изцели тази жена; да се яви Твоята благодат върху нея, за да познаят езичниците, че Ти си Бог истинен и няма друг Бог освен Тебе.

Като се помолил така, светецът определил ден за кръщение.

И ето, когато жената влязла в купела и се кръстила, тя веднага се очистила от проказата и излязла от купела напълно здрава, имайки тяло на юноша. Като видял това, мъжът на Кириакия, Агатон и всичките му домашни повярвали в Христа и се кръстили. И много граждани, почти половината град, гледайки тях, приели светата вяра и благославяли Бога, казвайки:

- Наистина чрез този момък, който ни изведе от тъмнината на идолослужението, ние видяхме велика светлина.

- Ето, вие видяхте Божието величие - казвал им на това свети Потит, - сега спазвайте заповедите Му и ще получите вечното спасение!

След това, като излязъл от този град, свети Потит се отправил към пустинната планина, наречена Гаргара, и там живял със зверовете като с овце, защото, според Божията заповед, зверовете му се подчинявали и го следвали.

По това време в дъщерята на император Антонин - Агния, се вселил бяс и силно я мъчел. Крайно опечален, императорът се молел за дъщеря си на своите богове, давайки им обети и казвайки така:

- Богове: Аполоне, Зевсе, Арфане, изцелете дъщеря ми, и аз ще ви принеса в жертва волове с позлатени рога!

А бесът чрез устата на девицата викал и казвал:

- Няма да си отида оттук дотогава, докато не дойде Потит, живеещ на планината Гаргара.

Тогава императорът незабавно изпратил един от своите сановници на име Геласий с четиридесет войници на тази планина да търсят Потит.

Изпратените се отправили към планината и като стигнали в Гаргарската пустиня, намерили Христовия раб с множество зверове около него. Войниците били обзети от голям страх и искали да побягнат, защото зверовете се обърнали към тях с намерение да се нахвърлят върху им. Но светецът забранил на зверовете, казвайки:

- Идете си, откъдето сте дошли, и не причинявайте зло на никого.

И зверовете веднага се разотишли.

Тогава светецът казал на Геласий:

- Защо си дошъл при мене с толкова войска?

- Ти ли си Потит? - попитал Геласий.

- Аз съм грешен раб на моя Господ Иисус Христос - отговорил светецът.

- Император Антонин те вика - продължил Геласий, - ела с нас при него.

- За какво може да му трябва - възразил светецът - на нечестивия император един християнин?

Но войниците хванали светеца и го отвели в Рим. Императорът го попитал:

- От кой род си?

- Аз съм християнин - отговорил светецът - и родителите ми са християни.

- Нима ти не знаеш нашите императорски укази - попитал Антонин, - според които всеки, който не се покланя на нашите богове, бива предаден на смърт?

- Аз това и желая, да умра за Христа, моя Бог - отговорил светецът.

- До мене стигна слух - продължил императорът, - че ти можеш да изцелиш дъщеря ми, и ако направиш това, ще те удостоя с много почести.

- Защо не я изцелят твоите богове? - възразил светецът на императора.

- Как се осмеляваш да ми говориш с такава дързост? - попитал императорът.

- Ако аз изцеля дъщеря ти - отговорил Потит на Антонин, - ще повярваш ли в Бога, в Когото аз вярвам?

Царят обещал да повярва.

- Зная - казал товава светецът, - че сърцето ти е закоравяло в нечестие и ти няма да повярваш, но ще направя това със силата на моя Бог заради събралия се народ и той да види, да повярва и да прослави името на Господа Иисуса Христа.

След това дъщерята на императора била доведена и поставена пред светеца.

- Какво, Потит - казал тогава дяволът на светеца чрез устата на бесноватата, - не ти ли казвах, че ще дойдеш при императора даже и против волята си?

Светецът, като духнал в лицето на девицата, казал на беса:

- Моят Господ Иисус Христос, Син на живия Бог, на Когото се подчинява всяка небесна, земна и подземна твар, ти запрещава, душе нечисти, и ти заповядва да излезеш от това Негово създание. Повече нямаш власт над нея.

При тези думи светецът ударил девицата с дясната си ръка по лицето; и в този миг всички видели излизащата от устата страшна змия. Излизайки от нея, змията изчезнала. Като видели това, стоящите наоколо се изпълнили с ужас и казали:

- Наистина, велик е Богът на този момък!

И много от тези, които били там, повярвали в Христа. Сам императорът, виждайки това, се удивлявал и казвал:

- О, каква велика сила има християнското вълшебство!

- Безумни царю - казал му в отговор светецът, - горко ти, - защото, виждайки Божието величие, не вярваш в Бога!

- Аз въздавам благодарност - казал императорът - на моите богове, които изцелиха дъщеря ми.

- Ти лъжеш, императоре - отговорил светецът, - не твоите богове, но моят Господ Иисус Христос изцели дъщеря ти!

- Остави тия приказки - продължил императорът - и принеси жертва на моите богове, и аз ще те направя важен и почетен сред моите слуги. Ще ти дам злато, сребро и богатство.

На това свети Потит отговорил:

- Няма да имаш благополучие, императоре. Всичко, което ми обещаваш, аз смятам за прах. Аз имам нетленно и неизказано богатство на небесата, което моят Господ Иисус Христос е приготвил за всички, които Го обичат. А твоето злато, сребро и всичките ти богатства ще бъдат изгорени в огъня!

- Пак ли започваш да говориш с мене дръзко? - възразил императорът.

- Да, аз не се боя от тебе - отговорил светецът, - защото моят Господ Иисус Христос е силен да ме освободи от ръцете ти.

- Ти ме оскърбяваш и позориш - продължил императорът, - но аз, щадейки твоята младост, съм готов да ти простя това и те съветвам да принесеш жертва на боговете, за да не пристъпя още сега към мъчения.

- Щади самия себе си - отговорил светецът, - защото страшен ад се приготвя за тебе и ти сам ще погинеш заедно с твоето царство; ще гориш в неугасимия огън заедно с твоя баща, дявола.

След това императорът се изпълнил с гняв и ярост и заповядал да съблекат свети Потит и жестоко да го бият с пръчки.

Светецът, претърпял побоя, казвал:

- Благодаря Ти, Господи мой, за това, че ме удостои да пострадам за Твоето име!

- Какво желаеш, Потите - попитал императорът мъченика, - да умреш или да принесеш жертва на боговете, за да останеш жив и невредим?

- На кои богове - попитал Потит - ще заповядаш да принеса жертва?

Тогава императорът заповядал да прекратят мъченията и попитал мъченика:

- Нима не знаеш великия бог Зевс, Арфан и Минерва?

Свети Потит се усмихнал и казал:

- Да видим какви се тези богове и тогава ще направя така, както заповядаш.

Тогава императорът с радост повел мъченика към идолския храм; но още щом светецът се помолил тук на Бога Всевишни, идолите паднали и се разбили на парчета. Тогава светецът казал:

- Ако те са истинни богове, тогава защо паднаха и защо не стават, защо не помагат сами на себе си? Познай, императоре, колко велика е силата на моя Бог!

Императорът, преизпълнен със срам и гняв, заповядал да оковат мъченика в тежко желязо и да го хвърлят в тъмница.

Когато светецът, затворен в тъмница, се молел на Бога, при него се явил светоносен ангел, който го укрепил и утешил. Тежките железни окови, които били на него, се разтопили като восък; в полунощ тъмницата се изпълнила със светлина и в нея се разнесло неизказано благоухание. Стражите, почувствали благоуханието, силно се изумили и се питали един друг откъде идва то. След това, като погледнали през прозореца на тъмницата, забелязали чудна светлина; като видели, че светецът е освободен от оковите, радва се, възхвалява Бога и беседва с ангела, се изпълнили със страх и ужас. На разсъмване те отишли при императора, за да му съобщят за всичко. Тогава императорът заповядал да устроят място за зрелища; на глашатаите наредил да казват народът да се събере на това място. Когато се събрал много народ, дошъл императорът и като седнал на обичайното съдийско място, заповядал да изведат мъченика от тъмницата и да го представят на съд пред него. Доведен на това място, мъченикът се оградил с кръстното знамение и със светъл поглед застанал пред царя. Междувременно Антонин, пламтейки от гняв и гледайки заплашително към светеца, попитал:

- Потите, къде според тебе, се намираш сега?

- Намирам се на земята на моя Бог - отговорил Потит.

- Сега ще настъпи твоята гибел - продължил императорът - и кой бог ще те избави от моята ръка?

- Да се изпълни със срам лицето ти, императоре, защото едно куче има повече разум от тебе. Та нали кучето, получило хляб от ръката на някого, се умилква край този човек, а ти, който получи от Бога изцеление на дъщеря си, произнасяш хула срещу Него!

Тогава императорът заповядал да закачат светеца гол на едно дърво и да го обгарят със свещи, а след това да стържат тялото му с железни нокти. Претърпявайки страданията спокойно, като че не неговото тяло било подложено на мъки, светецът укорявал императора, казвайки:

- Къде са твоите заплахи, императоре? Ти се хвалеше, че ще ме победиш с мъчения, но аз по време на мъченията не чувствам никакви страдания. И така, виж и разбери, че тези мъчения причиняват страдания не на моето тяло, а на твоето сърце, тъй като аз ги побеждавам с търпението си и благодарение на тях се веселя още повече.

Посраменият император още по-силно пламнал от гняв и заповядал, като снемат мъченика от дървото, да го хвърлят на зверовете. Но зверовете, пуснати срещу светеца, падали пред него и ближели нозете му, а светецът викал към царя:

- Какво ще кажеш сега, скверни мъчителю? Нима и досега не виждаш силата на Христа, моя Бог?

Тогава императорът заповядал да върнат зверовете обратно и казал на палачите:

- Разсечете този окаян на части и ги хвърлете на кучетата!

Но когато палачите взели секирите и започнали да секат светеца, по действие на чудесната Божия сила плътта на светеца станала крепка като твърд камък или желязо и брадвите не могли да ѝ причинят никаква вреда, а палачите наранявали сами себе си. Гледащият това народ изпаднал в изумление и мнозина, приблизително около две хиляди, тогава повярвали в Христа и възкликнали:

- Наистина, в този момък действа същият Бог, Който преди е действал в пострадалите в този град Петър и Павел!

Виждайки това и чувайки гласа на народа, мъчителят се разтреперил и със сърдечен стон казал:

- О, колко голямо е вълшебството на този скверен християнин!

След това той заповядал да приготвят железен тиган, да разтопят масло в него, да сложат мъченика в тигана и да го горят; също и да разтопят олово и да обливат с него тялото на мъченика. Но светецът, намирайки се като на някое прохладно място, се веселял, славел Бога и казвал на императора:

- Заклевам те в твоята царска чест, добави ми още от това разтопено олово, защото аз усещам твърде голяма прохлада от него!

Императорът недоумявал какво по-люто мъчение да причини на Потит. И като свалил светеца от тигана, заповядал да донесат дълъг железен гвоздей и нажежен да го забият в главата на мъченика. Докато се изпълнявала тази заповед, по божествена сила станало така, че мъченикът, в чиято глава бил забит нажеженият гвоздей, оставал жив и здрав и не усещал никаква болка; а в същото време тези страдания, които трябвало да чувства мъченикът, се стоварили върху главата на императора, който със силни болки в главата, викал към мъченика:

- Рабе Христов, помилуй ме и ме избави от тази болест. Сега ще позная силата на твоя Бог!

- Нека те изцелят твоите богове - отговорил светецът.

Но императорът не преставал да умолява мъченика да го изцели.

Тогава мъченикът казал:

- Няма да получиш изцеление дотогава, докато не дойде дъщеря ти, която моят Христос направи здрава.

Дъщерята на императора била извикана веднага. Тя паднала в нозете на мъченика и казала:

- Умолявам те, рабе Божий, кръсти ме в името на твоя Всесилен Бог, Когото проповядваш!

Светецът заповядал начаса да приготвят купел и в присъствието на целия народ сам кръстил дъщерята на императора, тъй като тогава било трудно да намерят свещеник, защото свещениците се укривали поради гонението. След кръщаването на царската дъщеря мъченикът издигнал ръце нагоре и отправил молитва към Бога за изцелението на императора, който веднага оздравял. Но - о, идолопоклонническа слепота и безумие! - вместо да познае истинния Бог и да Му благодари, нечестивият император започнал да въздава благодарност на своите скверни богове, казвайки:

- Благодаря ви, бог Аполон, бог Марс и богиня Минерва за това, че ме изцелихте!

Тогава светецът започнал строго да укорява и изобличава императора, отдал се на бесовското прелъстяване, в безумие и ожесточение. А императорът, разярен като бесноват, заповядал да отрежат езика на светеца и да избодат очите му. Но Христовият мъченик продължил да говори и след като бил отрязан езикът му, и прославял Бога:

“- Ще благославям Господа във всяко време; хвалата за Него винаги е в устата ми”, ще благославям Вложилия нова песен в устата ми и “ще пея Господу, Който ме е облагодетелствувал”, във веселие и радост.

А императорът казал:

- Какво постигна, нечестиви, с това, че отряза езика ми? Ти се надяваше с езика да отнемеш словото от устата ми, но ето, виждаш и чуваш, че аз говоря по благодатта на Христа, моя Бог, Който ще те победи, както в древността победи фараона.

Тогава императорът, виждайки, че е победен и посрамен, недоумявал какво още да направи с мъченика. Желаейки да се избави от укори от страна на народа, накрая заповядал да обезглавят мъченика с меч.

Така светият Христов мъченик Потит съвсем млад положил душата си за Христа и сега царува с Него в безсмъртния живот на небесата. По молитвите на светия мъченик Потит да се удостоим и ние с този блажен живот по благодатта на нашия Господ Иисуса Христа, на Когото се отдава слава с Отца и Светия Дух сега и в безкрайни векове. Амин.

 

РУСКИ ИЗТОЧНИЦИ:

 

 

https://azbyka.ru/days/saint/4856/766/group

 

ЖИТИЯ МУЧЕНИКОВ-БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА

Свя­тые му­че­ни­ки-бес­среб­рени­ки бра­тья Кос­ма и Да­ми­ан жи­ли в III ве­ке по Рож­де­стве Хри­сто­вом в Ри­ме, в пе­ри­од го­не­ний на хри­сти­ан, воз­двиг­ну­тых им­пе­ра­то­ра­ми-языч­ни­ка­ми. По­дви­гом сво­ей жиз­ни свя­тые яви­ли под­лин­но хри­сти­ан­ское упо­треб­ле­ние че­ло­ве­че­ско­го та­лан­та: та­лант есть дар Бо­жий, ко­то­рый над­ле­жит ис­поль­зо­вать не в це­лях ко­ры­сти, но для слу­же­ния Бо­гу и лю­дям.

Свя­тые Кос­ма и Да­ми­ан ра­но оси­ро­те­ли. Остав­шись вдо­вой в мо­ло­до­сти, Фе­о­до­тия вос­пи­та­ла сво­их сы­но­вей в хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии. Ос­нов­ным за­ня­ти­ем бра­тьев бы­ло вра­чеб­ное де­ло, в ко­то­ром они весь­ма пре­успе­ли. Свя­тые бра­тья Кос­ма и Да­ми­ан счи­та­ли се­бя слу­жи­те­ля­ми Бо­жи­и­ми, ис­це­ляв­ши­ми лю­дей по их ве­ре. Они не бра­ли за свой труд ни­ка­кой пла­ты. Вра­че­ва­ние бес­среб­рен­ни­ки Кос­ма и Да­ми­ан со­че­та­ли с про­по­ве­дью сло­ва Бо­жия, разъ­яс­ня­ли боль­ным, что они со­вер­ша­ют ис­це­ле­ния бла­го­дат­ной си­лой Хри­сто­вой, при­зы­вая их к ве­ре во Хри­ста Спа­си­те­ля, ко­то­рая от­кры­ва­ет путь к под­лин­но­му вы­здо­ров­ле­нию – спа­се­нию ду­ши.

Свя­тые бра­тья Кос­ма и Да­ми­ан бы­ли окле­ве­та­ны за­вист­ни­ка­ми и вы­зва­ны в Рим к им­пе­ра­то­ру Ка­ри­ну. Им­пе­ра­тор по­тре­бо­вал от­речь­ся от Хри­ста и при­знать язы­че­ских бо­гов, на что свя­тые от­ве­ти­ли ре­ши­тель­ным от­ка­зом. Ко­гда им­пе­ра­тор стал устра­шать их пыт­ка­ми, свя­тые, же­лая вра­зу­мить его, воз­зва­ли к Бо­гу. Вне­зап­но шея им­пе­ра­то­ра ис­кри­ви­лась та­ким об­ра­зом, что он не мог по­вер­нуть го­ло­вы. То­гда Ка­ри­на и мно­гих сви­де­те­лей объ­ял страх Бо­жий. Им­пе­ра­тор по­ка­ял­ся пред бра­тья­ми и ис­по­ве­дал пе­ред все­ми свою ве­ру во Хри­ста, и тот­час по­лу­чил ис­це­ле­ние. Свя­тые Кос­ма и Да­ми­ан бы­ли немед­лен­но от­пу­ще­ны на сво­бо­ду. По­сле воз­вра­ще­ния в свое се­ле­ние близ Ри­ма они про­дол­жи­ли преж­нее бо­го­угод­ное де­ло.

Вы­сок был по­двиг свя­тых це­ли­те­лей, но Бо­гу бы­ло угод­но еще силь­нее воз­вы­сить их чрез невин­ное му­че­ни­че­ство. Они по­стра­да­ли от за­ви­сти вра­ча, быв­ше­го неко­гда их учи­те­лем. Этот врач за­ма­нил их в го­ры и там убил. По­сле кон­чи­ны свя­тость вра­чей-бес­среб­рен­ни­ков Кос­мы и Да­ми­а­на († 284) бы­ла под­твер­жде­на мно­ги­ми чу­дес­ны­ми зна­ме­ни­я­ми ми­ло­сти Бо­жи­ей.

 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/551

 

Страдание святых мучеников Космы и Дамиана

Память 1 июля

После плотского прославления на земле Владыки Христа Бога нашего повсюду стали известными, как весьма удивительное дело, подвиги святых Христовых мучеников; ибо в них проявилась сила Спасителева; для всех было изумительным высказанное святыми мужественное сопротивление мучителям своим и непобедимое терпение. К числу таковых мучеников принадлежали и сии, родившиеся в древнем Риме от одного отца и матери и воспитанные в правилах христианского благочестия, – братья по плоти – святые страстотерпцы Косма и Дамиан, о которых предстоит наше слово.

Научившись врачебному искусству, сии святые братья успешно исцеляли всякие болезни, и им содействовала во всем благодать Самого Бога. На каких бы больных людей или скотов ни возлагали они свои руки, те немедленно становились совершенно здоровыми. Сии искусные целители ни от кого не брали вознаграждения за исцеления, за что и были прозваны «безмездными врачами». Только одной самой драгоценной награды требовали они от исцеляемых, – веры во Христа. И действительно не только в самом Риме, но и в окрестных городах и селениях, которые они обходили с целью исцеления недужных, они многих обращали ко Христу. Помимо благодати исцеления, они благодетельствовали людям и щедрым подаянием. У них было большое, собранное предками и перешедшее к ним от родителей имущество, которое они продавали, раздавали нищим и нуждающимся; они питали алчущих, одевали нагих; одним словом, они оказывали милосердие всем бедным и неимущим. Когда они исцеляли больных, то обычно они говорили им так:

– Мы только возлагаем на вас руки, и ничего не можем сделать нашею собственною силою, всё же совершает всемогущая сила Единого истинного Бога и Господа Иисуса Христа; если вы уверуете в Него и не усомнитесь, то немедленно сделаетесь здоровыми.

И действительно те, веруя, получали выздоровление.

Таким образом ежедневно многие, отвращаясь от идолопоклоннического нечестия, присоединялись ко Христу.

Жилище сих святых врачей находилось в одном римском селении (где было имение их родителей). Имея здесь свое местопребывание, они просвещали святою верою все окрестности.

Между тем диавол, завидуя такой, просиявшей добродетелями, жизни святых, возбудил некоторых своих прислужников отправиться к царю и оклеветать пред ним неповинных. В это время в Риме царствовал Карин4310. Сей последний, послушавши клеветников, немедленно послал воинов в то селение, в котором проживали святые, с приказанием схватить безмездных врачей Косму и Дамиана и привести их к нему для допроса.

Когда воины царские дошли до селения, в котором жили святые, и стали расспрашивать здесь о Косме и Дамиане, то верующие собрались к святым и умоляли их укрыться куда-нибудь на короткое время, пока минует их гнев царский. Но святые не только не послушались этого совета, но наоборот намеревались самовольно выйти к отыскивавшим их воинам, желая с радостью пострадать за имя Христово. Когда же к ним собрались многие верующие и слезными мольбами увещевали их сохранить свою жизнь не ради себя, но ради спасения других, то святые, – хотя и против воли, – повиновались им. Тогда верующие, взявши святых, сокрыли их в некоей пещере.

Между тем воины, тщательно отыскивая всюду святых и не находя их, от гнева и досады, схватили некоторых благочестивых мужей из того селения, возложили на них оковы и повели их в Рим.

Узнав о сем, святые Косма и Дамиан немедленно вышли из пещеры и с поспешностью побежали по следам воинов; нагнавши последних на дороге, они сказали им:

– Отпустите невинных, а нас возьмите, ибо мы – те самые, которых вам приказано взять.

Таким образом воины, отпустивши тех мужей, возложили оковы на святых Косму и Дамиана и повели их в Рим. Здесь святые были заключены в оковах в темницу, в которой находились до утра. С наступлением утра, царь воссел пред народом на обычном судилище, которое находилось на месте отведенном для зрелищ; приказав представить пред собою святых узников Косму и Дамиана, царь громко сказал им:

– Это вы противоборствуете богам отцов наших и какою-то волшебною хитростью безмездно исцеляете болезни у людей и скотов, соблазняя простых людей отступать от отеческих богов и законов? Но хотя теперь, оставьте свое заблуждение и послушайтесь моего доброго совета; приступите, принесите жертву богам, которые до сего времени долго терпели вас. Боги, будучи обижены вами, не воздали вам злом за зло, – хотя и могли воздать, – но терпеливо ожидали вашего обращения к ним.

Святые же угодники Христовы как бы едиными устами отвечали царю так:

– Мы не соблазнили ни одного человека; мы не знаем никакой волшебной хитрости, никому не причинили никакого зла, но излечиваем болезни силою Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, как заповедал Он, говоря: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте» (Мф.10:8). Делаем же мы сие безмездно, потому что так завещал Спаситель, Который сказал: «Даром получили, даром давайте» (Мф.10:8). Ведь мы требуем не имений, но ищем спасения душ человеческих и служим нищим и немощным как Самому Христу, ибо Он присваивает Себе те попечения, которые совершаются ради первых, вещая к благодетелям: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф.25:35–36). Сии заповеди Его мы стараемся исполнять, надеясь получить от Него награду в бесконечной жизни небесного Царствия. Покланяться же признаваемым тобою богам мы никогда не согласимся. Покланяйся им ты и те, кто согласен с тобою! Мы же хорошо знаем, что они не боги. Если же ты, царь, желаешь, то мы предложим тебе добрый совет, дабы ты познал Единого истинного Бога, Творца всех, «ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф.5:45), – для наших потребностей во славу Своего превеликого имени: отступивши от бесчувственных и бездушных идолов – служи Ему!

Император Карин отвечал на сие святым так:

– Я не витийствовать призвал вас, но принести жертву богам.

– Мы приносим, – Отвечали святые, – бескровную жертву – души наши – Единому нашему Богу, избавившему нас от сети диавола и давшему Своего Единородного Сына за спасение всего мира. Сей наш Бог не созданный, но Создатель всех, а твои боги суть измышления человеческие и дела рук ремесленников и, если бы не существовало среди людей ремесла, производящего вам богов, вы не имели бы кому поклоняться!

– Не раздражайте вечных богов, – сказал Карин, – но лучше принесите жертвы и поклонитесь им, если не хотите подвергнуться уже приготовленным для вас мукам.

– Да будешь посрамлен ты, Карин, с твоими богами, – сказали, исполнившись Святого Духа рабы Христовы. – Так как ум твой отвращается от всегда сущего и во веки живущего Бога и обращается к бесчувственным и никогда не существовавшим идолам, то пусть для твоего посрамления и для того, чтобы ты своим собственным опытом понял, что Бог наш всемогущ, – пусть изменится лице твое на твоем теле и свернется с своего места!

В то время как святые произносили сии слова, внезапно переменилось лицо у Карина и свернулась шея его, таким образом, что лице его очутилось на его плечах и он не мог повернуть своей шеи, да и помочь ему никто не мог. Таким образом он сидел на троне с искривленною шеею и лицом. Между тем, смотревший на сие народ, громогласно взывал:

– Велик Бог христианский и нет другого Бога кроме Него!

В то время многие уверовали во Христа и умоляли святых врачей исцелить царя. Последний и сам умолял их о том же, говоря:

– Ныне я поистине знаю, что вы рабы Бога истинного. Итак я умоляю вас, – так как вы уврачевали уже многих, – то исцелите и меня, дабы и я уверовал, что нет другого Бога, кроме проповедуемого вами, сотворившего небо и землю.

– Если ты, сказали ему на сие святые, – познаешь даровавшего тебе жизнь и царство Бога и уверуешь в Него всем сердцем своим, то Он исцелит тебя.

– Я верую в Тебя, – громогласно произнес царь, – Господи Иисусе Христе, истинный Боже, помилуй меня и не помяни моего первого неведения!

В то время как царь произносил сии слова, выпрямилась шея его, лицо стало на свое место, как было сначала, и он, вставши с своего места, возвел очи свои на небо и, воздевши руки, воздал вместе со всем народом благодарение Богу, сказав так:

– Благословен Ты, Христе, истинный Боже, приведший меня посредством сих святых рабов Твоих от тьмы к свету.

Получивши таким образом исцеление, царь почтил дарами святых рабов Косму и Дамиана и отпустил их с миром.

Выйдя из Рима, святые направились в свое селение. Жители как сего селения так и окрестных селений, услыхавши обо всем, что сделано было в Риме святыми, вышли навстречу угодникам Божиим и приняли их с радостью, веселясь и прославляя Владыку Христа. Святые, между тем, по своему обыкновению снова обходили окрестные города и селения, исцеляя недуги и просвещая всех святою верою, а затем снова возвращались в свое селение. Ненавистник же рода человеческого – диавол, не успев повредить святым своими первыми кознями и не возмогши истребить их из числа живых людей, придумал другое средство. В той стране был один весьма известный врач, у которого первоначально учились врачебному искусству и сии святые Косма и Дамиан. Его-то и научил враг рода человеческого, не терпевший славы угодников Божиих, – позавидовать святым. Призвавши с лестью к себе святых, он повлек их как бы с целью собирания врачебных растений, на гору, затаив между прочим в своем сердце Каинову мысль4311. Заведя далеко святых, он устроил так, чтобы каждый собирал растения отдельно. Затем, напавши сначала на одного, побил его камнями, а потом таким же образом погубил и другого; после всего, взяв тела святых, он сокрыл их при находившемся там колодце4312.

Таким образом святые страстотерпцы Христовы безмездные врачи Косма и Дамиан, восприняли кончину жизни своей и сподобились мученических венцов от Христа Господа Спаса нашего, Которому воссылается честь и слава со Отцом и Святым Духом ныне и в бесконечные веки. Аминь.

* * *

4310 

Император Карин царствовал с 283 г. по 284 г.

4311 

Каин – имя старшего сына Адама и Евы. Как первый плод чадорождения в греховном состоянии, Каин был угрюм и злобен и из зависти убил кроткого брата Авеля (Быт.4:1–16). Это событие и имеется в виду в житии.

4312 

Кончина святых безмездных врачей Космы и Дамиана последовала в 284 г.

 

 

https://azbyka.ru/days/sv-potit-gargarskij

 

ЖИТИЕ МУЧЕНИКА ПОТИТА ГАРГАРСКОГО

Свя­той му­че­ник По­тит по­стра­дал при им­пе­ра­то­ре Ан­то­нине (138–161). Отец его был языч­ни­ком, но юно­ша, еще с 13 лет по­зна­ко­мив­шись с хри­сти­ан­ским уче­ни­ем, уве­ро­вал в Ис­тин­но­го Бо­га и при­нял Свя­тое Кре­ще­ние. Узнав об этом, отец силь­но огор­чил­ся и ста­рал­ся сна­ча­ла лас­кой, а за­тем и угро­за­ми от­вра­тить сы­на от ве­ры во Хри­ста Спа­си­те­ля. Од­на­ко его уси­лия бы­ли тщет­ны. По­ра­жен­ный твер­дой ве­рой юно­ши, отец так­же уве­ро­вал в Сы­на Бо­жия и стал хри­сти­а­ни­ном.

Свя­той По­тит про­шел с про­по­ве­дью о Хри­сте мно­гие стра­ны и си­лой Бо­жи­ей тво­рил див­ные чу­де­са.

В об­ла­сти, на­зы­ва­е­мой Эпир, жи­ла знат­ная жен­щи­на Ки­ри­а­кия, су­пру­га се­на­то­ра, болев­шая про­ка­зой. Услы­шав о свя­том По­ти­те, она при­зва­ла его и про­си­ла ис­це­ле­ния. Свя­той ска­зал, что ес­ли она по­ве­рит Хри­сту, то бу­дет здра­вой. Жен­щи­на при­ня­ла Свя­тое Кре­ще­ние и тот­час ис­це­ли­лась. Ви­дя та­кое чу­до, муж ее и все до­маш­ние уве­ро­ва­ли и так­же кре­сти­лись.

По­сле то­го свя­той по­се­лил­ся на го­ре Гар­га­ра и жил в уеди­не­нии, в окру­же­нии птиц и зве­рей. Там его на­шли слу­ги им­пе­ра­то­ра Ан­то­ни­на, дочь ко­то­ро­го бы­ла одер­жи­ма бес­но­ва­ни­ем. Бес уста­ми де­ви­цы ска­зал, что вый­дет из нее толь­ко с при­хо­дом По­ти­та. Свя­то­го юно­шу до­ста­ви­ли к им­пе­ра­то­ру, и мо­лит­ва­ми свя­то­го По­ти­та боль­ная по­лу­чи­ла ис­це­ле­ние. Од­на­ко вме­сто бла­го­дар­но­сти им­пе­ра­тор по­сту­пил со свя­тым с бес­че­ло­веч­ной же­сто­ко­стью. За твер­дое ис­по­ве­да­ние ве­ры во Хри­ста Спа­си­те­ля и от­каз при­не­сти жерт­ву язы­че­ским бо­гам, ко­то­рым Ан­то­нин при­пи­сы­вал ис­це­ле­ние сво­ей до­че­ри, свя­то­му По­ти­ту вы­рва­ли язык и осле­пи­ли. По­сле дол­гих ис­тя­за­ний свя­той му­че­ник был обез­глав­лен.

 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/553

 

Страдание святого мученика Потита

Память 1 июля

В царствование императора Антонина4318, когда повсюду было поднято гонение на христиан, в Сардинии4319 проживал некий муж, придерживавшийся идолопоклоннического нечестия, по имени Гилас. У него был единственный сын, тринадцатилетний отрок, по имени Потит. Потит был вразумлен премудростью Бога, – совершающего Себе хвалу «из уст младенцев» (Пс.8:3), – и просвещен благодатью Святого Духа настолько, что познал Творца своего и Ему Одному приносил свои молитвы и поклонения, бездушных же идолов гнушался. Умея читать книги, Потит нашел христианские божественные Писания и прочитавши их, исполнился духовной премудрости и разума. Удалившись тайно от отца к христианам, он принял святое крещение и отвращался от мерзостных идольских жертвоприношений. Гилас, отец Потита, заметив, что сын его не воздавал поклонения идолам, весьма опечалился и начал с нежностью увещевать его вместе с ним принести жертву богам.

– Отче, отвечал Гиласу на сии увещания святой отрок, – ты говоришь мне не добрые речи, приказывая принести жертву бесам! Если ты любишь меня, твоего сына, действительно отечески, то и советуй мне то, что спасает, а не губит душу. Я желаю, дабы и ты, познавши истину, отвратился от скверного заблуждения и стал служить Единому на небесах живущему и всё содержащему Богу, – Творцу всей твари!

Отец, разгневавшись, заключил его в отдельную комнату и отдал приказание, дабы никто из домашних не осмеливался давать отроку ни хлеба, ни воды.

– Посмотрим, – пригрозил он, – подаст ли тебе пищу и питие Бог твой, Которого ты почитаешь!

Между тем святой отрок Потит, преклонивши колена, молился Богу, говоря так:

– «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною» (Пс.34:1). Я желаю служить Тебе, Господу моему Иисусу Христу, изволившему снизойти с небес на землю ради спасения рода человеческого. Призри на молитву смиренного раба Твоего и укрепи меня в алчбе, как укрепил Ты вверженного в львиный ров пророка Твоего Даниила. Ты сказал в святом Евангелии Своем: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся… Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное»(Мф.5:6,10). Итак не оставь и меня, заключенного здесь и томимого голодом и жаждою за правду Твою!

Святой пробыл в том заключении много дней, томимый от отца голодом и жаждою, от Бога же укрепляемый духовною пищею и напояемый благодатию Святого Духа, так что лицо его сияло как солнце. Веселясь о Господе, он говорил: Благодарю Тебя, Владыка, что Ты благоизволил насытить меня, недостойного раба Твоего, Твоими духовными благами, которых желают тем сильнее, чем больше получают. Молю также Тебя, Боже благой и милосердный, Боже ангелов и архангелов, не желающий смерти грешника, но хотящий да обратится он и будет жив, – услышь меня вопиющего к Тебе всем сердцем о моем родителе: даруй ему познание Твоей истины и разумение веры; отверзи ему ум, дабы познать ему Тебя, Творца своего и послужить Тебе одному, а не еллинскому многобожию. Пусть не порадуется о нем враг рода христианского – диавол, но да прославится на нем Твоя всемогущая сила, наставляющая к спасению заблуждающихся.

Когда святой молился в таких словах, ему явился ангел Господень, укрепивший его и сказавший:

– Ты получишь то, что просишь! Бог, в Которого ты веруешь от всего сердца своего, – всегда с тобою, и ты получишь то, чего просишь у Него. Но знай также и то, что на тебя замыслил козни губитель душ человеческих – диавол. Итак тебе необходимо воспринять «всеоружие Божие» (Еф.6:11), дабы ты возмог сопротивляться козням его.

Сказавши сии слова, ангел света удалился.

Между тем святой продолжал молиться к Богу, говоря:

– «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне» (Пс.26:11).

По прошествии же некоторого времени внезапно в сиянии ложного света явился Потиту ангел тьмы и сказал ему:

– Вот я пришел к тебе, о незлобивый юноша, дабы ты не изнемогал телом и душою твоею от голода и жажды, но дабы послушался своего отца и с ним насытился яствами. Я, – Христос, смилостивившийся над тобою; видя твои слезы я пришел навестить тебя.

– «Отойди от меня, сатана» (Мф.16:23), враг истины, – отвечал святый отрок Потит обольстителю. – Ты не обманешь раба Божия: не Христос ты, но антихрист.

Сказавши сие, святый стал молиться, говоря:

– Господи Иисусе Христе! Отгони от меня сего скверного врага и ввергни его в бездну, в которую он осужден со своими слугами!

Тогда диавол, изменивши притворное ангельское подобие, сделался громаднейшим великаном, в пятнадцать локтей ростом, а затем снова преобразился в огромного вола и зарычал страшным голосом. Святой же, оградивши себя знамением креста, сказал ему:

– Перестань, злобный дух, искушать Христовых воинов! Ты не сможешь устрашить искупленного силою креста!

И диавол исчез немедленно, но голос его слышался издалека, говорящий:

– О, какой молодой отрок побеждает меня! Увы, где же мне почить теперь? На кого испущу я стрелы мои? Если я подступаю к старику, то и тогда я не столь легко побеждаюсь им, как сим отроком. Но отправлюсь и войду в единственную дочь императора Антонина и на ней покажу силу мою! Против тебя же, Потит, я возбужу царя, и научу его погубить тебя в страшных мучениях!

– Враг, – отвечал святой Потит, – каковым бы мучениям ни подвергали меня, – я повсюду одержу над тобою победу, одержу победу не я, – но Господь мой Иисус Христос!

Потом диавол убежал, взывая:

– Горе мне, потому что я побежден отроком!

После сего отец Потита Гилас, выведя его из заключения, сказал ему:

– Чадо, принеси жертву богам, ибо император повелел, дабы всякий, не приносящий жертв богам, был предаваем смерти после страшных мучений, или был отдаваем на съедение зверям. Я страдаю за тебя, так как ты у меня единственный сын; я не хочу потерять своего наследника.

– Каким богам следует мне, – спросил святой, – принести жертвы, дабы мне знать их по именам?

– Да разве ты не знаешь, – сказал отец, – бога Зевса4320, Арея4321 и Минерву4322?

– Со дня рождения моего, – отвечал отрок, – я никогда не слыхивал, чтобы сии были богами, но – идолами. О, отче, если бы ты знал, сколь велик Бог христианский, Который, смиривши Себя, спас нас, – то ты уверовал бы в Него, ибо Он есть Единый истинный Бог, сотворивший небо и землю, все же прочие боги суть языческие бесы.

– Откуда у тебя сии речи, которые ты произносишь? – спросил Гилас.

– Моими устами говорит Тот, Кому я служу, – отвечал святой, – ибо Он сказал в Своем Евангелии: «Не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать» (Мф.10:19).

– Разве ты не боишься мучений, дитя мое? – спросил Гилас. – Что ты будешь делать тогда, когда будешь отведен к правителю, который предаст тебя лютым мучениям?

– О, отче, – отвечал улыбнувшись святый отрок, – безумное слово произнес ты! Искупитель душ наших Господь мой Иисус Христос, – Он укрепит меня, раба Своего. Разве ты, отец, не знаешь того, что именем Господним Давид, безоружный юноша, убил камнем сильного Голиафа4323 и, извлекши у него меч, обезглавил его?

– В надежде на Бога своего готов ли ты перенести все страдания? – спросил Гилас.

Святой отвечал:

– Верую, что Творец мой, Отец и Сын и Святой Дух, Единый Бог в Троице, даст мне силу не только мужественно перенести все мучения, но и умереть за Него безбоязненно. И ты, отец, уверуй в Бога, о Котором я говорю тебе, и тогда ты спасешься. Ведь, те боги, которым ты ныне кланяешься, суть ничтожество и никогда никого не спасли и не смогли ничего сделать. Да и какая польза кланяться бездушной меди, камню, дереву, которые, когда упадут на землю, не смогут подняться, но разбиваются на части и, будучи разбиваемы, не издают голоса, так как они немы и бесчувственны. Теми именами, которыми вы называете своих идолов, в древности именовались сквернейшие и беззаконнейшие люди, занимавшиеся бесовским волхвованием и предававшиеся разного рода злодеяниям, – достойные всякого наказания. Государственные законы таковых осуждают и предают смертной казни и в настоящее время. Окаянные души тех ваших богов в настоящее время непрестанно мучаются в вечном, никогда не угасающем огне ада. В том же самом огне бесконечно будут мучиться и те, которые ныне служат идолам тех богов. Наш же, – во веки живущий Бог, – всё направляет к благой цели, управляет всеми видимыми и невидимыми тварями, владычествует над небесным и земным. Он поистине прославит в Своем небесном Царствии верующих в Него и верно служащих Ему. Впрочем, и на земле Он также делает славными имена их, обогащая их чудесною благодатью, силою которой они творят знамения и чудеса. Ибо Он говорит: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мрк.16:17–18).

Слушая такие речи, Гилас изумился и сказал:

– Я познал теперь, что христианский Бог, изрекающий устами сего отрока, чего раньше я не слыхивал, – есть истинный Бог. Если бы в отроке не было некоей божественной силы, то он не мог бы от своего сердца произносит сих слов. Но, как я вижу, устами моего сына говорит Сам Бог.

Вздохнув и зарыдав, Гилас сказал:

– Горе мне грешному! Юный отрок, мой сын, гораздо разумнее меня старика. Он еще в детском возрасте познал истинного Бога, а я, состарившись годами, до сего времени не знал Его. Но теперь я верую сердцем и исповедую устами, что нет другого Бога, кроме Бога христианского, как нет и подобного Ему!

Таким образом Гилас, уверовавши во Христа, под руководством своего сына, святого отрока Потита, воспринял святое крещение. Святой Потит, подражая трудам апостольским, после крещения своего отца, удалился из своего отечества – Сардинии, пришел в область, именовавшуюся Эпир4324 и там проповедовал имя Христово. Отсюда затем он пришел в город Валерию. Здесь находилась некая женщина по имени Кириакия, супруга сенатора Агафона, тяжко страдавшая проказою, и ни один врач не мог вылечить ее от болезни. Придя к дверям ее дома, святой Потит сел здесь как нищий. Случайно из того дома вышел евнух; святой Потит обратился к нему с просьбой дать ему испить воды.

– Сюда ли пришел ты просить воды? – сказал святому евнух.

– Я жажду, – отвечал святой, – не столько воды из сего дома, сколько спасения душ, дабы на сем доме была явлена благодать Господа моего Иисуса Христа.

Евнух, удивившись словам святого, спросил его:

– Откуда ты, отрок, и как тебя зовут?

– Я, как и ты, – отвечал святой Потит, – рожден от земли; мое имя Потит; я раб Владыки моего Господа Иисуса Христа, Спасителя верующих в Него душ человеческих и Целителя телесных недугов. Он очищал прокаженных, восставлял от одра расслабленных, просвещал слепых и одним словом Своим воскрешал мертвых.

– Если ты раб Его, – спросил евнух, – то можешь ли ты исцелять прокаженных?

– Где будет вера, – отвечал святой, – там будет и исцеление, ибо Владыка мой, Христос Господь по вере дарует всякому просящему у Него.

– Можешь ли ты исцелить от проказы нашу госпожу? – спросил евнух.

– Если она уверует во Христа, Бога моего, то будет здорова, – отвечал святой.

– Если ты исцелишь ее, – заметил евнух, – то будешь господином всех ее имений.

– Я не желаю, – отвечал на сие святой, – ни серебра, ни золота, ни имущества ее, но желаю лишь обратить душу ее ко Христу, Богу моему.

После сего евнух сообщил обо всем госпоже своей, и святой Потит был введен к ней. Входя в ее спальню, святой сказал:

– Да будет дому сему мир Господа моего Иисуса Христа!

– Умоляю тебя, исцели меня, – сказала святому Кириакия, – если только можешь исцелить.

– Уверуй в проповедуемого мною Бога и приими святое крещение, – отвечал святой, – и тогда будешь здорова.

– Научи меня, как веровать, – сказала женщина.

После сего святой стал поучать ее о Христе Боге, указывая ей истинный путь спасения. Выслушав его, женщина сказала святому:

– Я верую, что нет иного Бога, кроме Того, о Котором ты говоришь мне, и надеюсь, что Он исцелит меня; ты же поступай так, как желаешь.

Тогда святой Потит, склонив колена, стал со слезами молиться:

– Господи Иисусе Христе, Царь ангелов, Спаситель человеческих душ! Ты сказал ученикам Своим: «Прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте»(Мф.10:8): услыши, Владыка, и меня, раба Твоего, и исцели сию женщину; да будет явлена благодать Твоя на ней, дабы язычники знали, что Ты – Бог истинный и нет иного Бога кроме Тебя.

Помолившись такими словами, святой назначил день для крещения.

И вот, когда женщина вошла в купель и крестилась, она тотчас очистилась от проказы и вышла из купели совершенно здоровой, имея тело как у молодого юноши4325. Увидев сие, муж Кириакии Агафон и все его домашние уверовали во Христа и крестились. И много граждан, почти до половины города, – взирая на них, – приняли святую веру и благословляли Бога, говоря:

– Поистине чрез отрока сего, выведшего нас из тьмы идолослужения, узрели мы великий свет.

– Вот, вы узрели величие Божие, – говорил им на сие святой Потит, – так теперь соблюдайте заповеди Его и вы получите спасение вечное!

Потом удалившись из города того, святой Потит отправился на пустынную гору, прозывавшуюся Гаргара, и там жил со зверями как с овцами, ибо, по божественному повелению, звери повиновались ему и следовали за ним.

В то время вселился бес в дочь императора Антонина Агнию, и сильно мучил ее. Император, весьма опечалившись, молился за дочь богам своим, давая им обеты и говоря так:

– Боги: Аполлон4326, Зевс, Арфан, исцелите дочь мою и я приведу вам в жертву волов с позолоченными рогами!

Бес же устами девицы взывал, говоря:

– Я до тех пор не уйду отсюда, пока не придет сюда Потит, живущий на горе Гаргара.

Тогда император немедленно послал одного из своих сановников по имени Геласия с сорока воинами на ту гору отыскать Потита.

Отправившись туда и придя в пустыню Гаргарскую, посланные нашли раба Христова, сидевшего на горе, и увидели множество зверей, окружавших святого. Воины пришли в великий страх и хотели бежать, ибо звери повернулись к ним, намереваясь кинуться на них. Но святой запретил зверям, сказав:

– Разойдитесь по своим местам, и никому не причиняйте вреда.

И тотчас звери разошлись.

Тогда святой сказал Геласию:

– Для чего ты пришел на меня с таким воинством?

– Ты ли Потит? – спросил Геласий святого.

– Я грешный раб Господа моего Иисуса Христа, – отвечал святой.

– Император Антонин требует тебя, – продолжал Геласий, – отправляйся к нему с нами.

– Для чего может потребоваться, – возразил святой, – нечестивому императору христианин?

Но воины, взяв святого, привели его в Рим к императору. Последний спросил его:

– Какого ты рода?

– Я христианин, – отвечал святой, – и родители мои христиане.

– Разве ты не знаешь наших императорских указов, – спросил Антонин, – по которым всякий, не поклоняющийся нашим богам, предается смерти?

– Да я того и желаю, дабы умереть за Христа Бога моего, – отвечал святой.

– До меня дошел о тебе слух, – продолжал император, – будто ты можешь исцелить дочь мою, и если ты сделаешь это, то я окажу тебе многие почести.

– Почему же ее не исцелят твои боги? – возразил святой императору.

– Как осмеливаешься ты с такою дерзостью говорить мне? – спросил император.

– Если я исцелю твою дочь, – отвечал Потит Антонину, – станешь ли ты веровать в Бога, в Которого я верую?

Царь обещался уверовать.

– Я знаю, – сказал тогда святой, – что твое сердце закоренело в нечестии и ты не станешь веровать, но сделаю сие силою Бога моего для предстоящего народа, дабы он видел, веровал и прославил имя Господа Иисуса Христа.

После сего дочь императора была приведена и поставлена пред святым.

– Что, Потит, – сказал тогда диавол святому устами бесноватой, – разве я не говорил тебе, что ты придешь к императору даже и против желания?

Святой, дунув в лицо девицы, сказал бесу:

– Господь мой Иисус Христос, Сын Бога живого, Которому повинуется всякая тварь небесная, земная и преисподняя, запрещает тебе, дух нечистый, и повелевает выйти из сего создания Его. Нет тебе более власти над нею.

С сими словами святой ударил девицу правой рукой по лицу; и тотчас все увидели исходившего из ее уст страшного змея. Выйдя из нее змей исчез. Видя сие, предстоящие исполнились ужаса и говорили:

– Поистине велик Бог сего отрока!

И многие из бывших там уверовали во Христа. Сам император, видя то, удивлялся и говорил:

– О, какую великую силу имеет христианское волшебство!

– Безумный царь, – сказал ему на это святой, – горе тебе, – потому что ты, видев величие Божие, не веруешь в Бога!

– Я воздаю благодарность, сказал император, – моим богам, исцелившим дочь мою.

– Ты лжешь, император, – отвечал святой, – не твои боги, но Господь мой Иисус Христос исцелил дочь твою!

– Оставь свои речи, – продолжал император, – принеси жертву моим богам, и я сделаю тебя важным и почтенным среди слуг моих. Я дам тебе золото, серебро и богатство.

Святой Потит отвечал на это:

– Не будет тебе благополучия, император. Ты обещаешь мне всё то, что я считаю прахом земных. Я имею нетленное и насказанное богатство на небесах, которое Господь мой Иисус Христос уготовал всем любящим Его. Твое же золото, серебро и все твои богатства будут сожжены огнем!

– Ты опять начинаешь с дерзостью говорить со мною? – возразил император.

– Да, я не боюсь тебя, – отвечал святой, – ибо Господь мой Иисус Христос силен освободить меня из твоих рук.

– Ты оскорбляешь и позоришь меня, – продолжал император, – но я, щадя твою юность, готов простить сие и советую тебе принести жертву богам, дабы мне не приступить немедленно к мучениям.

– Щади себя самого, – отвечал святой, – ибо страшный ад готовится для тебя, и ты погибнешь сам вместе с твоим царством; ты будешь гореть в огне неугасимом вместе с твоим отцом диаволом.

После сего император, исполнившись гнева и ярости, приказал обнажить и жестоко бить палками святого Потита.

Святой, претерпевая побои, говорил:

– Благодарю Тебя, Господи мой, за то, что Ты сподобил меня пострадать за имя Твое!

– Чего ты желаешь, Потит, – спросил император мученика, – умереть или принести жертву богам, дабы остаться целым и невредимым?

– Каким богам прикажешь ты, – спросил Потит, – принести жертву?

Тогда император, приказав прекратить мучения, спросил Потита:

– Разве ты не знаешь великого бога Зевса, Арфана и Минерву?

Усмехнувшись, святой Потит сказал:

– Посмотрим, какие это боги, и я тогда сделаю так, как ты прикажешь.

Тогда император с радостью повел святого в идольский храм; но тотчас же, как святой помолился здесь Богу Вышнему, идолы пали и разбились на мелкие части. Тогда святой сказал:

– Если они истинные боги, то почему они пали и почему не встают после падения и не оказывают помощи себе самим?.. Познай же, император, как велика сила Бога моего!

Император, преисполнившись стыда и гнева, приказал заковать мученика в тяжелое железо и бросить в темницу.

В то время, как святый, заключенный в темницу, молился Богу, к нему явился укреплявший и утешавший его светоносный ангел. Тяжеловесные железные оковы, бывшие на нем, расплавились как воск; в полночь темница наполнилась светом, и в ней распространилось несказанное благоухание. Стражи, почувствовав благоухание, весьма изумлялись и расспрашивали друг друга, откуда оно исходит. Посмотревши затем в темничное окно, они заметили чудный свет; увидев, что святой освобожден от оков, радуется, восхваляет Бога и беседует с ангелом, они исполнились страха и ужаса. С рассветом дня они отправились к императору, дабы сообщить ему обо всем. Тогда император приказал устроить место для зрелища; глашатаям же велел возвещать, чтобы к тому месту собирался народ. Когда таким образом собралось много народа, пришел император и, воссевши на обычном судебном месте, приказал вывести мученика из темницы и представить его к себе на суд. Приведенный к тому месту, мученик оградил себя крестным знамением и с светлым взором предстал пред царем. Между тем Антонин, пылая гневом и грозно взирая на святого, спросил:

– Потит, где, по твоему предположению, находишься ты в настоящее время?

– Я нахожусь на земле Бога моего, – отвечал Потит.

– Ныне наступит твоя погибель, – продолжал император, – и какой бог избавит тебя от руки моей?

– Да исполнится стыда лицо твое, император, потому что пес имеет больше разума. Ведь пес, получивши хлеб из чьих-либо рук, ласкается к тому человеку, а ты, получивши от Бога моего исцеление твоей дочери, произносишь хулу на Него!

Тогда император приказал повесить святого обнаженным на древе и опалять его свечами, а затем строгать его тело железными ногтями. Претерпевая спокойно страдания, как будто не его тело подвергалось мукам, святой поносил императора, говоря:

– Где твои угрозы, император? – Ты похвалялся победить меня мучениями, но я не ощущаю во время мучений никаких страданий. Итак смотри и уразумевай, что не моему телу, но сердцу твоему доставляют страдания сии мучения, так как я препобеждаю их моим терпением и благодаря им веселюсь еще более.

Пристыженный император еще сильнее воспылал гневом и приказал, снявши мученика с древа, отдать его на съедение зверям. Но звери, выпущенные на святого, подходя к нему, падали пред ним и лизали его ноги, а святой взывал к царю:

– Что теперь ты будешь говорить, скверный мучитель? Ужели доселе не видишь силы Христа, Бога моего?

Тогда император, приказав вернуть назад зверей, сказал палачам:

– Разрубите сего окаянного на части и разбросайте их на съедение псам!

И вот, когда палачи, взявши в руки топоры, стали рубить святого, тогда, – по действию чудесной силы Божией, – плоть святого сделалась столь крепкою, как твердый камень или железо, так что топоры не могли причинить ей никакого вреда, но палачи ранили ими сами себя. Смотревший на сие народ, видя происходившее, пришел в изумление, и многие, – приблизительно около двух тысяч, – уверовали тогда во Христа Господа и взывали, говоря:

– Поистине в сем отроке действует Тот же Бог, Который ранее действовал в пострадавших в сем городе Петре и Павле!

Видя сие и слушая народный голос, мучитель затрепетал и со стоном сердечным сказал:

– О, сколь велико волшебство этого скверного христианина!

Затем он приказал приготовить железную сковороду, растопить на ней масло, положить на сковороду мученика и жечь его; велел также растопить олово и поливать им тело мученика. Но святой, как бы находясь в некоем прохладном месте, веселился, славил Бога и говорил императору:

– Заклинаю тебя твоею царскою честью, еще прибавь мне сего растопленного олова, ибо я ощущаю от него весьма большую прохладу!

Император недоумевал, какое бы еще более лютейшее мучение он мог причинить Потиту. И вот, снявши святого со сковороды, он приказал принести длинный железные гвоздь и раскаливши вбить его в голову мученика. В то время как исполнялось сие приказание, по божественной силе произошло то, что мученик, принявший в голову раскаленный гвоздь, оставался живым, здоровым и безболезненным; между тем как те страдания, которые должен был бы ощущать мученик, обрушились на голову императора и последний, сильно разболевшись головою, взывал к мученику, говоря:

– Раб Христов, помилуй меня и избавь от этой болезни. Ныне познаю я силу твоего Бога!

– Пусть исцелят тебя твои боги, – отвечал святой.

Между тем император не переставая умолял мученика о своем исцелении.

– До тех пор, – сказал тогда мученик, – ты не получишь исцеления, пока не придет сюда твоя дочь, которую Христос мой соделал здравою.

Дочь императора была тотчас же призвана. Припав к ногам мученика, она сказала:

– Умоляю тебя, раб Божий, крести меня во имя твоего Всесильного Бога, Которого ты проповедуешь!

Святой приказал немедленно приготовить купель и в присутствии всего народа сам крестил дочь императора, так как тогда трудно было найти священника, ибо по причине гонения священники укрывались. Затем, после крещения царской дочери, мученик, воздев руки свои, совершил молитву к Богу об исцелении императора и последний тотчас же стал здоровым. Но. – о слепота и безумие идолопоклонническое! – вместо того, чтобы познать истинного Бога и Его благодарить, нечестивый император стал воздавать благодарение своим скверным богам, говоря:

– Благодарю вас, бог Аполлон, бог Марс и богиня Минерва за то, что вы исцелили меня!

Тогда святой стал жестоко укорять императора, обличая его, всецело отдавшегося бесовскому обольщению, в безумии и ожесточении. Император же, разъярившись как бесноватый, приказал вырезать у святого язык и выколоть глаза. Но Христов мученик продолжал говорить и после того, как вырезан был у него язык, и прославлял Бога:

– «Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих» (Пс.33:2), благословлю вложившего новую песнь в уста мои и «воспою Господу, облагодетельствовавшему меня» (Пс.12:6). в веселии и радости.

В то же время он говорил императору:

– Чего достиг ты, нечестивый, вырезавши язык мой? Ты надеялся с языком отнять слова из уст моих, но вот ты видишь и слышишь, что я говорю по благодати Христа Бога моего, Который победит тебя, как в древности фараона (Исх.14:1–32).

Тогда император, видя, что он побежден и посрамлен, был в недоумении, что бы еще сделать с мучеником. Желая избавить себя от укоров со стороны народа, он, наконец, приказал обезглавить мученика мечом.

Таким-то образом святой мученик Христов Потит положил душу свою за Христа в отроческих летах4327 и ныне царствует с Ним в бессмертной жизни на небесах. Молитвами святого мученика Потита да сподобимся и мы сей блаженной жизни по благодати Господа нашего Иисуса Христа, Которому воссылается слава со Отцом и Святым Духом ныне и бесконечные веки. Аминь.

* * *

4318 

Император Антонин Пий царствовал с 138 г. по 161 г.

4319 

Сардиния – один из островов Средиземного моря; ныне входит в состав итальянского королевства.

4320 

Зевс – верховный бог древнегреческой религии, считавшийся родоначальником прочих богов и людей.

4321 

Арей или Марс – бог войны.

4322 

Минерва или Афина – богиня мудрости.

4323 

Имеется в виду знаменитый подвиг Давида в единоборстве его с филистимлянским исполином Голиафом (подробнее об это см. 1Цар.17:32–51).

4324 

Словом Эпир у древних греков первоначально обозначался вообще материк, в противоположность островам; впоследствии именем Эпира греки стали обозначать область граничившую на севере с Иллирией, на востоке с Фессалией, на юге с Этолией и Акарнанией. Ныне Эпир принадлежит туркам.

4325 

Необходимо заметить, что проказа, от которой Кириакия была исцелена святым Потитом, – крайне злокачественная болезнь. Она распространена в жарких климатах, особенно в Египте, потом Палестине, Сирии, Аравии, Индии и др.; болезнь выражается в том, что всё тело больного покрывается злокачественными опухолями, увеличивающимися с каждым днем; при этом тело больного мертвеет и разрушается. Проказа считается неисцелимою болезнью. Ею, по попущению Божию, страдал ветхозаветный праведник Иов. Память его празднуется св. Церковью 6 мая.

4326 

Аполлон считался у древних греков прорицателем будущего, богом судьбы, оракулов и поэзии.

4327 

Кончина св. мученика Потита последовала в половине II века.

 

 

https://azbyka.ru/days/sv-konstantinopolskij-olimpijskij

 

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ПЕТРА ПАТРИКИЯ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО

Пре­по­доб­ный Петр ро­дил­ся в кон­це VIII сто­ле­тия в Кон­стан­ти­но­по­ле в се­мье пат­ри­ция. В цар­ство­ва­ние ви­зан­тий­ско­го им­пе­ра­то­ра Ни­ки­фо­ра (802–811) Петр был на­зна­чен во­е­на­чаль­ни­ком и участ­во­вал в по­хо­дах гре­че­ских войск про­тив Бол­га­рии. В од­ной из битв гре­ки по­тер­пе­ли по­ра­же­ние. Им­пе­ра­тор был смер­тель­но ра­нен, а Петр сре­ди мно­гих дру­гих во­и­нов по­пал в плен.

Од­на­жды но­чью во вре­мя усерд­ной мо­лит­вы ему явил­ся в ви­де­нии свя­той еван­ге­лист Иоанн Бо­го­слов и осво­бо­дил из пле­на. Вер­нув­шись в Кон­стан­ти­но­поль, свя­той Петр оста­вил мир, уда­лил­ся в мо­на­стырь на го­ру Олимп (Ма­лая Азия) и стал ино­ком. Там он про­вел в по­сто­ян­ных по­дви­гах 34 го­да под ру­ко­вод­ством пре­по­доб­но­го Иоан­ни­кия Ве­ли­ко­го (па­мять 4 но­яб­ря). Все вре­мя сво­ей мо­на­ше­ской жиз­ни пре­по­доб­ный Петр дер­жал стро­гий пост и по­сто­ян­ное бде­ние, но­сил ко­лю­чую вла­ся­ни­цу и хо­дил без обу­ви. По­след­ние 8 лет он жил в Кон­стан­ти­но­по­ле, где со­здал храм и оби­тель во имя свя­то­го Еванд­ра.

Пре­по­доб­ный Петр скон­чал­ся на се­ми­де­ся­том го­ду жиз­ни († 854 г.) и был по­гре­бен в сво­ем мо­на­сты­ре.

 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/552

 

 

Память преподобного отца нашего Петра

Память 1 июля

Преподобный Петр родился и был воспитан в Константинополе. Он происходил от славных и богатых родителей. Отец его, по имени Константин, – был саном патриций4313 и занимал должность полководца. С юности усердно занимаясь науками, сей Петр в особенности хорошо изучил философию, а также изучил и все светские науки. Достигнувши затем мужеского возраста, он вступил в брак и, после кончины своего отца, – унаследовал почетный его патрицианский сан. Он был назначен патрицием в царствование благочестивой царицы Ирины и сына ее Константина4314. Когда же на императорский престол вступил Никифор4315 и у греков началась война с болгарами, тогда Петр был назначен императором главным начальником над всеми полками и отправился с воинами против болгар. Во время происходившей затем великой войны сначала греки победили болгар, а затем, – по божественному попущению, болгары, оправившись от понесенного поражения, жестоко разбили греков и умертвили самого императора их Никифора.

В это самое время был захвачен болгарами и блаженный Петр с пятьюдесятью греческими князьями и, приговоренный к мучениям и смерти, содержался в темнице. И вот когда он усердно молился Богу о своем избавлении, среди ночи явился ему святой Иоанн Богослов, возлежавший на персях Христовых, освободил его из заключения и привел его в Рим. С того времени Петр посвятил всего себя на служение Богу; убедившись в ничтожестве всего земного, удалился в Олимпийскую гору4316; приняв здесь ангельский образ, он подвизался вместе с Иоанникием Великим, преуспевая во всякой добродетели.

Проживши здесь тридцать четыре года, Петр, после того как уже умерла его супруга и сын, прибыл в Константинополь. Здесь он прежде всего некоторое время прожил при устроенной им церкви, именовавшейся Евандрийской. Затем, удалившись в уединенное безмолвное место, устроил себе здесь небольшую келлию, в которой и прожил восемь лет, нося на теле колючую власяницу и во все годы постнической жизни не обувая ног. Он страшно истощил себя постом, бдением и прочими иноческими подвигами.

Подвизаясь так добродетельно и богоугодно, преподобный Петр почил о Господе и был сопричтен к лику преподобных, прославляющих Отца и Сына и Святого Духа во веки. Аминь.4317

* * *

4313 

Патрициями у римлян назывались полноправные, свободнорожденные дети коренных римских граждан. Патрицианских родов считалось в Риме около ста. Обыкновенно патриции занимали высшие государственные должности.

4314 

Константин VI (VII) Порфирородный царствовал с 780 г. по 797 г. Мать его Ирина царствовала с 797 г. по 802 г.

4315 

Никифор I царствовал с 802 г. по 811 г.

4316 

Олимпийская гора находилась в Малой Азии, на границах Фригии и Вифинии.

4317 

Кончина святого Петра последовала около 865 г.

 

https://azbyka.ru/days/sv-angelina-serbskaja-brankovich

 

ЖИТИЕ

КРАТКОЕ ЖИТИЕ БЛАЖЕННОЙ АНГЕЛИНЫ СЕРБСКОЙ (БРАНКОВИЧ)

Дочь кня­зя Ге­ор­гия Ал­бан­ско­го и су­пру­га Сте­фа­на, ко­ро­ля Сер­бии, свя­тая Ан­ге­ли­на пре­тер­пе­ла из­гна­ние вме­сте со сво­им му­жем и раз­де­ли­ла все труд­но­сти жиз­ни в Ал­ба­нии и Ита­лии. Двух сы­но­вей сво­их, свя­тых Мак­си­ма и Иоан­на, вос­пи­та­ла в ду­хе ис­тин­но хри­сти­ан­ском. По смер­ти су­пру­га, при­няв мо­на­ше­ский по­стриг, свя­тая Ан­ге­ли­на по­свя­ти­ла се­бя мо­лит­ве, бла­го­тво­ри­тель­но­сти и хра­мо­стро­и­тель­ству. Вер­ная же­на, доб­рая мать и со­вер­шен­ная хри­сти­ан­ка, она во­ис­ти­ну за­слу­жи­ла имя «ма­те­ри Ан­ге­ли­ны», ко­то­рым ее на­гра­дил на­род. Ее чу­до­твор­ные мо­щи со­хра­ня­ют­ся вме­сте с мо­ща­ми ее пра­вед­но­го су­пру­га – свя­то­го Сте­фа­на и их бла­го­че­сти­вых де­тей Мак­си­ма и Иоан­на в мо­на­сты­ре Кру­ше­дол. Свя­тая Ан­ге­ли­на об­ре­ла по­кой и веч­ную жизнь в на­ча­ле шест­на­дца­то­го сто­ле­тия.

ПОЛНОЕ ЖИТИЕ БЛАЖЕННОЙ АНГЕЛИНЫ СЕРБСКОЙ (БРАНКОВИЧ)

По неко­то­рым све­де­ни­ям, Ан­ге­ли­на при­над­ле­жа­ла к ро­ду Чер­но­е­ви­чей – бы­ла до­че­рью Ан­дрея по про­зва­нию Ар­ва­нит Храб­рый и пле­мян­ни­цей во­е­во­ды Ива­на-бея, пра­ви­те­ля Чер­но­го­рии в 1465–1496 го­дах. Ко­гда ее бра­та уже, по-ви­ди­мо­му, уже не бы­ло в жи­вых, Иван вы­дал ее за­муж за серб­ско­го дес­по­та Сте­фа­на Сле­по­го Бран­ко­ви­ча[1]. Как боль­шин­ство бра­ков пра­вя­щих особ, ве­ро­ят­но и этот был за­клю­чен по по­ли­ти­че­ским при­чи­нам, что де­ла­ет еще бо­лее при­ме­ча­тель­ной свя­тость, про­си­яв­шую во всей се­мье.

Жизнь серб­ско­го дес­по­та Сте­фа­на Бран­ко­ви­ча и его се­мьи бы­ла пол­на пре­врат­но­стей и бед. Сте­фан и Ан­ге­ли­на жи­ли в люб­ви и со­гла­сии и име­ли дво­их сы­но­вей, Ге­ор­гия и Иоан­на, и двух до­че­рей, Ма­ру и Ми­ли­цу. Око­ло де­ся­ти лет, скры­ва­ясь от ту­рец­кой рас­пра­вы, се­мья про­ве­ла в ита­льян­ской об­ла­сти Фур­ла­нии. Здесь свя­той Сте­фан вме­сте со сво­ей сест­рой Ка­та­ри­ной ку­пил за­мок Бел­град, где и пре­ста­вил­ся.

Ов­до­вев в 1476 го­ду, Ан­ге­ли­на жи­ла и вос­пи­ты­ва­ла сво­их де­тей в труд­ных усло­ви­ях. Вен­гер­ский ко­роль Мат­вей Кор­вин вы­де­лил им для управ­ле­ния зем­ли в Сре­ме, при­над­ле­жав­шие неко­гда де­ду Сте­фа­на Ву­ку Бран­ко­ви­чу, и в 1486 го­ду они по­се­ли­лись в се­ле Ку­пи­но­во, ку­да пе­ре­нес­ли и мо­щи дес­по­та Сте­фа­на. Здесь бы­ла ос­но­ва­на цер­ковь свя­то­го апо­сто­ла Лу­ки, где пер­во­на­чаль­но и хра­ни­лись эти мо­щи, яв­ляв­шие мно­го­чис­лен­ные чу­де­са. Пра­ви­те­лем Сре­ма стал вна­ча­ле стар­ший сын Ан­ге­ли­ны Ге­ор­гий, со­шед­ший с тро­на в 1497 го­ду, при­няв­ший по­стриг с име­нем Мак­си­ма и до­стиг­ший свя­то­сти в сане свя­ти­те­ля († 1516), а за­тем ее млад­ший сын – свя­той дес­пот Иоанн († 1502).

Свя­тая Ан­ге­ли­на по­стриг­лась в мо­на­хи­ни око­ло 1509 го­да, а мо­жет быть, и ра­нее, по при­бы­тии в Срем. В 1512–1516 го­дах, по­сле воз­вра­ще­ния из Ва­ла­хии, она ос­но­ва­ла жен­ский мо­на­стырь око­ло вы­стро­ен­ной ею церк­ви Сре­те­ния.

Еще в 1509 го­ду она от­пра­ви­ла сво­е­го ду­хов­ни­ка Ев­ге­ния к рус­ско­му ве­ли­ко­му кня­зю Ва­си­лию III с тро­га­тель­ной прось­бой о по­мо­щи: «На­ша дер­жа­ва ныне упа­да­ет, а твоя дер­жа­ва воз­вы­ша­ет­ся. Возь­ми же на се­бя на­шу за­бо­ту и по­пе­че­ние о свя­тых хра­мах и оби­те­лях, ко­то­рые твои и мои бла­го­че­сти­вые пред­ки со­зда­ли». В сво­ем про­ше­нии она го­во­ри­ла о же­ла­нии вы­стро­ить цер­ковь, где на­ме­ре­ва­лась упо­ко­ить мо­щи сво­е­го су­пру­га Сте­фа­на и сы­на Иоан­на. Ме­сто для церк­ви к то­му вре­ме­ни бы­ло уже куп­ле­но за 100 ду­ка­тов. Рус­ский князь ото­звал­ся на ее прось­бу, кро­ме церк­ви, бы­ли по­стро­е­ны так­же келлии для мо­на­хинь, и по­явил­ся Кру­ше­доль­ский мо­на­стырь, в ко­то­ром св. Ан­ге­ли­на ста­ла на­сто­я­тель­ни­цей и где про­ве­ла свои по­след­ние дни в мо­лит­вах над мо­ща­ми су­пру­га и сы­но­вей.

Скон­ча­лась в 1520 го­ду.

В служ­бе пре­по­доб­ной Ан­ге­лине го­во­рит­ся о ее по­ис­ти­не муж­ской стой­ко­сти, без­гра­нич­ном ми­ло­сер­дии, тер­пе­нии и муд­ро­сти, су­пру­же­ской пре­дан­но­сти и ма­те­рин­ской жерт­вен­но­сти. Го­да­ми при­хо­ди­лось ей жить на чуж­бине, без близ­ких, на ее до­лю вы­па­ла тяж­кая участь пе­ре­жить не толь­ко му­жа, но и всех де­тей и несколь­ко раз бе­реж­но пе­ре­но­сить их свя­тые остан­ки.

Мо­щи и по­чи­та­ние

Мать Ан­ге­ли­на со вре­ме­нем ста­ла од­ной из наи­бо­лее по­чи­та­е­мых серб­ских свя­тых. Ее мо­щи, вме­сте с остан­ка­ми ее свя­то­го се­мей­ства, по­хо­ро­не­ны в Кру­ше­доль­ском мо­на­сты­ре и со­хра­ня­лись там вплоть до 1716 го­да, ко­гда мо­на­стырь был спа­лен тур­ка­ми при от­ступ­ле­нии от Ва­ра­ди­на. Сре­ди уцелев­ших до­ныне мо­щей со­хра­ни­лась кисть ру­ки ма­те­ри Ан­ге­ли­ны. Сла­ва мо­на­сты­ря Кру­ше­дол празд­ну­ет­ся в день па­мя­ти пре­по­доб­ной ма­те­ри Ан­ге­ли­ны.

Ча­сти­ца ее мо­щей так­же со­хра­ня­лась в мо­на­сты­ре се­ла Хо­по­во, где по­сле в пе­рой по­ло­вине XX ве­ка на­шли при­ют на­сель­ни­цы рус­ско­го Лес­нин­ско­го Свя­то-Бо­го­ро­диц­ко­го мо­на­сты­ря. По вы­ез­де из Юго­сла­вии во Фран­цию мо­на­хи­ни увез­ли эту ча­сти­цу с со­бой.

На иконе прп. Ан­ге­ли­на изо­бра­жа­ет­ся в мо­на­ше­ской ри­зе, дер­жа­щей в од­ной ру­ке кни­гу, а в дру­гой – чет­ки или крест. Ее лик пред­став­лен на всех ико­нах свя­той се­мьи Бран­ко­ви­чей, а так­же в чис­ле две­на­дца­ти наи­бо­лее по­чи­та­е­мых серб­ских на­цио­наль­ных свя­тых. Его мож­но уви­деть в со­бор­ной церк­ви ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла в Бел­гра­де, в Печ­ской пат­ри­ар­хии в Ко­со­ве, в серб­ском мо­на­сты­ре Хи­лан­дар на Афоне и в дру­гих хра­мах.

В Во­е­во­дине, в се­ле Ку­пи­но­во, ря­дом с цер­ко­вью свя­то­го Лу­ки вплоть до 1930 го­да сто­я­ла цер­ковь, по­свя­щен­ная пре­по­доб­ной Ан­ге­лине.

При­ме­ча­ния

[1] Све­де­ния о про­ис­хож­де­нии свя­той Ан­ге­ли­ны со­дер­жат­ся в ис­то­рии Чер­но­го­рии, на­пи­сан­ной чер­но­гор­ски­ми вла­ды­ка­ми из ди­на­стии Пет­ро­ви­чей-Него­шей, Ва­си­ли­ем и свя­ти­те­лем Пет­ром I.

 

 

https://azbyka.ru/days/sv-arkadij-garjaev

 

КРАТКОЕ ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АРКАДИЯ ГАРЯЕВА

Свя­щен­но­му­че­ник иерей Ар­ка­дий Ни­ко­ла­е­вич Га­ря­ев ро­дил­ся в 1877 го­ду в мадь­яр­ской (вен­гер­ской) се­мье. С 1910 го­да он слу­жил в Ни­коль­ской церк­ви се­ла Бо­ров­ское Перм­ской гу­бер­нии, пре­по­да­вал в зем­ской шко­ле. Так­же он был на­зна­чен свя­щен­ни­ком в по­ход­ную Ка­зан­ско­го-Бо­го­ро­диц­кую цер­ковь, чтобы ве­сти мис­си­о­нер­скую де­я­тель­ность сре­ди мест­но­го на­се­ле­ния – во­гу­лов. 1 июля 1918 го­да отец Ар­ка­дий Га­ря­ев со­вер­шал вен­ча­ние в сво­ем хра­ме. В это вре­мя пря­мо в цер­ковь во­рва­лась бан­да без­бож­ни­ков-крас­но­ар­мей­цев из мадь­яр. Они вы­ве­ли свя­щен­ни­ка из хра­ма пря­мо в бо­го­слу­жеб­ном об­ла­че­нии, по­ве­ли в лес к ско­то­мо­гиль­ни­ку и там уби­ли, а те­ло сбро­си­ли в овраг. Через 11 дней те­ло свя­щен­но­му­че­ни­ка бы­ло най­де­но, его пе­ре­нес­ли в Ни­коль­скую цер­ковь, где он слу­жил, от­пе­ли и по­хо­ро­ни­ли в цер­ков­ной огра­де.

ПОЛНОЕ ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АРКАДИЯ ГАРЯЕВА

Свя­щен­ник Ар­ка­дий Ни­ко­ла­е­вич Га­ря­ев ро­дил­ся в 1879 го­ду в се­мье свя­щен­ни­ка от­ца Ни­ко­лая Алек­се­е­ви­ча и Ма­рии Ива­нов­ны. 1891 го­ду, ещё со­всем мо­ло­дым – 12-лет­ним маль­чи­ком, Ар­ка­дий Га­ря­ев по­сту­пил в Че­ты­рёх­класс­ное Ду­хов­ное учи­ли­ще, ко­то­рое на­хо­ди­лось в Уезд­ном го­ро­де Ка­мыш­ло­ве.

По­сле окон­ча­ния учи­ли­ща, он по­сту­пил в Перм­скую Ду­хов­ную се­ми­на­рию в 1894 го­ду, а в 1896 го­ду 18 лет­ний юно­ша был уво­лен из Перм­ской Ду­хов­ной се­ми­на­рии по бо­лез­ни, от­учив­шись в ней все­го два го­да.

1897 го­ду с 30-го июня Ар­ка­дий Га­ря­ев стал слу­жить пса­лом­щи­ком в се­ле По­кров­ском Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да при По­кро­во-Бо­го­ро­диц­кой церк­ви.

14 мар­та 1898 го­да был пе­ре­ве­дён на долж­ность пса­лом­щи­ка к Свя­то-Тро­иц­кой церк­ви Ка­мен­ско­го за­во­да, Ка­мыш­лов­ско­го уез­да, а через год 8 июля 1899 го­да по­свя­щён в сти­харь.

В 1903 го­ду, 25 мая в мо­ло­дой се­мье пса­лом­щи­ка Ар­ка­дия по­яви­лось по­пол­не­ние, его мо­ло­дая 20 лет­няя су­пру­га Агри­пи­на Ев­ге­ньев­на ро­ди­ла пер­вен­ца. Сы­ниш­ку на­зва­ли Ми­ха­и­лом, в честь пре­по­доб­но­го Ми­ха­и­ла ис­по­вед­ни­ка, епи­ско­па Си­над­ско­го па­мять ко­то­ро­го празд­но­ва­лась дву­мя дня­ми рань­ше. А в 1905 го­ду, 10 мар­та, на сле­ду­ю­щий день по­сле празд­но­ва­ния па­мя­ти со­ро­ка се­ва­стий­ских му­че­ни­ков в се­мье сно­ва по­явил­ся маль­чик, ко­то­ро­го на­зва­ли Ни­ко­ла­ем, на­вер­ное, в честь од­но­го из му­че­ни­ков Се­ва­стий­ских – Ни­ко­лая.

В 1905 го­ду 10 ап­ре­ля Епи­ско­пом Ека­те­рин­бург­ским и Ир­бит­ским Вла­ди­ми­ром (Со­ко­лов­ским) – пса­лом­щик Ар­ка­дий Га­ря­ев был ру­ко­по­ло­жен в сан диа­ко­на, и был опре­де­лён на пса­лом­щи­че­скую ва­кан­сию к той же Свя­то–Тро­иц­кой церк­ви Ка­мен­ско­го за­во­да. Ру­ко­по­ло­же­ние со­вер­ша­лось в го­ро­де Ека­те­рин­бур­ге Кре­сто­воз­дви­жен­ской церк­ви.

В 1906 го­ду, бу­дучи диа­ко­ном, отец Ар­ка­дий (Га­ря­ев) был опре­де­лен за­ко­но­учи­те­лем в Зем­ское учи­ли­ще в де­рев­ню Но­во–За­вод­скую в пя­ти ки­ло­мет­рах от Ка­мен­ско­го за­во­да, Ка­мыш­лов­ско­го уез­да.
В 1907 го­ду отец Ар­ка­дий (Га­ря­ев) был ру­ко­по­ло­жен в сан иерея (свя­щен­ни­ка), и на­прав­лен к церк­ви Пет­ра и Пав­ла в се­ло Пет­ро­пав­лов­ское (ныне го­род Се­ве­ро­уральск), здесь он про­дол­жил пре­по­да­ва­ние За­ко­на Бо­жи­его в Зем­ском учи­ли­ще, ко­то­рое на­хо­ди­лось в Пет­ро­пав­лов­ском се­ле. Ра­бо­тая пре­по­да­ва­те­лем, и бу­дучи от при­ро­ды че­ло­ве­ком очень вдох­но­вен­ным, отец Ар­ка­дий ча­сто пи­сал сти­хи. Сти­хи его от­ли­ча­ют­ся ори­ги­наль­но­стью на­пи­са­ния. Они име­ют до­воль­но ин­те­рес­ную рит­ми­че­скую струк­ту­ру.При­ход от­ца Ар­ка­дия (Га­ря­е­ва) вме­сте с де­рев­ня­ми и на­се­лен­ны­ми пунк­та­ми, ко­то­рые
бы­ли при­пи­са­ны к его церк­ви (Пет­ра и Пав­ла), за­ни­мал са­мую боль­шую тер­ри­то­рию в Ека­те­рин­бург­ской Епар­хии:
– де­рев­ня Мо­сто­вая в 25 вер­стах;
– де­рев­ня Вос­кре­сен­ская в 30 вер­стах;
– де­рев­ня По­ло­вин­ная в 16 вер­стах; 
– де­рев­ня Ви­ше­ра в 30 вер­стах;
– де­рев­ня Бо­рон­ская в 30 вер­стах;
– де­рев­ня Ты­лап­ка в 60 вер­стах;
– де­рев­ня Гор­ная в 120 вер­стах;
– де­рев­ня Ария в 115 вер­стах;
– де­рев­ня Осма­нов­ка в 95 вер­стах;
– де­рев­ня Бо­ро­вая в 60 вер­стах; 
– де­рев­ня Де­неж­ки­на в 33 вер­стах (Ча­сов­ня в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Уто­ли моя пе­ча­ли»);
– де­рев­ня Ми­тя­е­ва в 85 вер­стах (Шко­ла гра­мо­ты) (Ча­сов­ня в честь Зна­ме­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри);
– де­рев­ня Ла­ча в 60 вер­стах (Шко­ла гра­мо­ты) (Ча­сов­ня, ко­то­рая бу­дет пре­об­ра­зо­ва­на в цер­ковь).

В де­рев­нях Ми­тя­е­вой и Ла­че име­лись Шко­лы гра­мо­ты, ко­то­рые со­дер­жа­лись на сред­ства Ека­те­рин­бург­ско­го Мис­си­о­нер­ско­го Ко­ми­те­та, чле­ном ко­то­ро­го со­сто­ял отец Ар­ка­дий (Га­ря­ев).

В де­ревне Де­неж­ки­на сто­я­ла ча­сов­ня, по­стро­ен­ная мест­ны­ми жи­те­ля­ми в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Уто­ли моя пе­ча­ли».

В де­ревне Ми­тя­е­вой сто­я­ла ча­сов­ня. Ча­сов­ня бы­ла де­ре­вян­ная в честь Зна­ме­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри.

В се­ле Пет­ро­пав­лов­ском сто­я­ла ка­мен­ная клад­би­щен­ская ча­сов­ня. Ча­сов­ня бы­ла по­стро­ен­ная в ХУШ ве­ке за­во­до­вла­дель­цем Пет­ро­пав­лов­ско­го за­во­да Мак­си­мом По­хо­дя­ши­ным.

Ча­сов­ня в де­ревне Ла­че в 1897 го­ду бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в цер­ковь и освя­ще­на в честь свя­ти­те­ля Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца. Сво­е­го прич­та цер­ковь свя­ти­те­ля Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца не име­ла, и служ­бы вы­нуж­ден был про­во­дить свя­щен­ник церк­ви Пет­ро­пав­лов­ско­го се­ла.

Де­рев­ни эти по чис­лу жи­те­лей бы­ли ма­лень­кие (все­го при­хо­жан бы­ло 1250 душ обо­е­го по­ла), а меж­ду тем при­ход рас­ки­нут, был на гро­мад­ное рас­сто­я­ние, что от­цу Ар­ка­дию (Га­ря­е­ву) в сво­ём слу­же­нии при­хо­ди­лось окорм­лять де­рев­ни, ко­то­рые от­сто­я­ли от его церк­ви на 100 и бо­лее вёрст. Вот как пи­сал (что рас­ска­зы­вал) о сво­ём но­вом при­хо­де отец Ар­ка­дий:

Всту­пив в долж­ность по­ход­но­го свя­щен­ни­ка 18 ян­ва­ря 1910 го­да, я 25 то­го же ян­ва­ря со­вер­шил своё пер­вое слу­же­ние в но­вой долж­но­сти в по­ход­ном хра­ме, уста­нов­лен­ном мною в ча­совне де­рев­ни Де­неж­ки­ной, на ре­ке Сось­ве, по слу­чаю празд­ни­ка в честь на­хо­дя­щей­ся в этой ча­совне чти­мой ико­ны Бо­го­ма­те­ри «Уто­ли моя Пе­ча­ли».

Де­рев­ня эта при­над­ле­жит к при­хо­ду церк­ви се­ла Пет­ро­пав­лов­ско­го. В этом при­хо­де я чис­лил­ся за от­сут­стви­ем мест­но­го свя­щен­ни­ка, по рас­по­ря­же­нию О. Бла­го­чин­но­го, про­то­и­е­рея Слов­цо­ва, вхо­дя­щим свя­щен­ни­ком, и та­ким об­ра­зом все по­езд­ки мои, но­ся­щие мис­си­о­нер­ский ха­рак­тер, тес­но свя­за­ны с об­слу­жи­ва­ни­ем ре­ли­ги­оз­ных нужд и это­го, са­мо­го об­шир­но­го по про­стран­ству, се­вер­но­го при­хо­да Ека­те­рин­бург­ской епар­хии, и не мо­гут быть обособ­ле­ны. Боль­шая часть на­се­ле­ния это­го при­хо­да на ре­ке Лозь­ве лишь недав­но счи­та­лась ещё в ве­де­нии ко­ми­те­та, и здесь с це­лью пра­во­слав­ной мис­сии в де­рев­нях Ла­че и Ми­тя­е­вой име­лись мис­си­о­нер­ские шко­лы, ока­зав­шие гро­мад­ную услу­гу де­лу про­све­ще­ния ино­род­че­ско­го во­гуль­ско­го на­се­ле­ния, ныне уже об­ру­сев­ше­го и пе­ре­ве­дён­но­го пра­ви­тель­ством на по­ло­же­ние го­судар­ствен­ных кре­стьян, хо­тя в от­да­лён­ных де­рев­нях этот край и со­хра­ня­ет ещё свой при­род­ный язык, а так же, к со­жа­ле­нию и мно­гие суе­ве­рия, остат­ки преж­не­го язы­че­ства.

16 сен­тяб­ря 1908 го­да се­ло Пет­ро­пав­лов­ское впер­вые за своё Ар­хи­пас­тыр­ское слу­же­ние по­се­тил Прео­свя­щен­ный Епи­скоп Ека­те­рин­бург­ский и Ир­бит­ский Вла­ди­мир (Со­ко­лов­ский). Отец Ар­ка­дий (Га­ря­ев) в сво­их вос­по­ми­на­ни­ях го­во­рит о дан­ном при­ез­де его Прео­свя­щен­ства, ко­то­рая бы­ла опуб­ли­ко­ва­на в Ека­те­рин­бург­ских Епар­хи­аль­ных ве­до­мо­стях (ЕЕВ), и со­хра­ни­лась до на­ше­го вре­ме­ни.

От­сут­ствие пе­ре­езд­ной (По­ход­ной) церк­ви, длин­ные на де­сят­ки и, да­же сот­ни ки­ло­мет­ров пе­ре­ез­ды на ло­ша­дях, и оле­ньих упряж­ках, необ­ра­зо­ван­ность и гру­бое язы­че­ство мест­ных на­ро­дов – всё это до­став­ля­ло боль­шие труд­но­сти мо­ло­до­му мис­си­о­не­ру.

За­пис­ная книж­ка от­ца Ар­ка­дия Га­ря­е­ва, опуб­ли­ко­ван­ная в Ека­те­рин­бург­ских Епар­хи­аль­ных Ве­до­мо­стях, рас­ска­зы­ва­ет нам об од­ной из его по­ез­док по Во­гуль­ско­му краю, вот фраг­мент из неё:
– 23 ап­ре­ля 1908 го­да я, свя­щен­ник, со сво­им пса­лом­щи­ком, дол­жен быть по­ехать «с Пас­хой» в од­ну из бли­жай­ших де­ре­вень сво­е­го при­хо­да, от­сто­я­щую от при­ход­ской церк­ви за 
33 вер­сты зи­мою, и 47 вёрст вес­ною, так как нуж­но ехать ту­да круж­ным пу­тём.
В 6 ча­сов утра 2 пса­лом­щи­ка при­ве­ли ко мне ло­шадь и осед­ла­ли мою, и мы вы­еха­ли. Це­лые ме­ся­цы, ко­то­рые мы не ез­ди­ли вер­хом, на пер­вых же ме­ся­цах да­ют се­бя знать, ма­не­ра по­сад­ки по­те­ря­лась, си­деть неудоб­но, но­ги и спи­на ско­ро уста­ли, ка­кая то ту­пая боль по­яви­лась в них. По­го­да убий­ствен­ная дождь се­ет как из си­та, не пе­ре­ста­вая ни на ми­ну­ту, ло­ша­ди не идут в грязь, ко­то­рая на лес­ной тро­пе им по ко­ле­но, жмут­ся к ле­су и об­ли­ва­ют нас це­лы­ми по­то­ка­ми во­ды, ко­то­рую стря­хи­ва­ют с де­ре­вьев. Хо­лод­но, одеж­да вся «до нит­ки» про­мок­ла, дождь не пе­ре­ста­ёт, а об­су­шит­ся негде, нуж­но обя­за­тель­но про­ехать 15 вёрст до за­бро­шен­ной лес­ной из­буш­ки, где у огонь­ка мож­но хоть обо­греть­ся немно­го и по­пить чаю.

Сой­ти с ло­ша­ди и со­греть­ся, идя пеш­ком, нет воз­мож­но­сти, рис­ку­ешь увяз­нуть в гря­зи, си­дишь ста­ра­ясь не ше­ве­лить­ся, чтобы не рас­ше­ве­лить за­тек­ших спи­ны и ног. Ча­са через че­ты­ре ви­дим же­лан­ную из­буш­ку, с оха­ми и аха­ми кое-как сва­ли­ва­ем­ся с ло­ша­дей, дол­го си­дим око­ло ло­ша­дей, как пра­во­вер­ные на мо­лит­ве, не имея воз­мож­но­сти вы­пря­мить за­тек­шие но­ги…

Пло­до­твор­ное мис­си­о­нер­ское слу­же­ние но­во­го свя­щен­ни­ка не мог­ло быть неза­ме­чен­ным. И 18 ян­ва­ря 1910 го­да он на­зна­ча­ет­ся свя­щен­ни­ком По­ход­ной Ка­зан­ско-Бо­го­ро­диц­кой церк­ви для пас­тыр­ско­го по­пе­че­ния над мест­ны­ми во­гуль­ски­ми на­ро­да­ми (хан­ты и ман­си). Тя­же­ло бы­ло мо­ло­до­му пас­ты­рю нести апо­столь­ский крест, про­по­ве­дуя сре­ди языч­ни­ков Се­вер­но­го края. 

Пе­ре­нос­ная цер­ковь, на­хо­дя­ща­я­ся в рас­по­ря­же­нии по­ход­но­го свя­щен­ни­ка бы­ла очень гро­мозд­ка и тя­же­ла (бо­лее трёх­сот ки­ло­грамм), и во­зить её на Се­вер к мест­ным жи­те­лям не бы­ло ни­ка­кой воз­мож­но­сти. Ес­ли при­хо­ди­лось ис­по­ве­до­вать и при­ча­щать мест­ных жи­те­лей, то отец Ар­ка­дий Га­ря­ев брал спе­ци­аль­но для это­го за­пас­ные Да­ры. 
При­ве­дем несколь­ко слу­ча­ев из слу­жеб­ной прак­ти­ки, то­го вре­ме­ни, опи­сан­ных са­мим от­цом Ар­ка­ди­ем Га­ря­е­вым в дру­гой ста­тье, опуб­ли­ко­ван­ной в Ека­те­рин­бург­ских Епар­хи­аль­ных Ве­до­мо­стях в 1910 го­ду:
«В пау­ле Сид­ней 5 до­мов. Жи­те­ли, – муж­ская по­ло­ви­на, – ти­пич­ные ино­род­цы во­гу­лы, не за­быв­шие сво­е­го род­но­го язы­ка, хо­тя и го­во­рят снос­но по-рус­ски; жи­вут осед­ло – за­ни­ма­ясь ско­то­вод­ством и се­но­ко­ше­ни­ем. Но глав­ное их за­ня­тие всё же со­став­ля­ют охо­та и ры­бо­лов­ство. Ско­то­вод­ство же и се­но­ко­ше­ние, – как и неко­то­рые за­чат­ки зем­ле­де­лия, – не осо­бен­но дав­не­го про­ис­хож­де­ния и обя­за­ны сво­им про­ис­хож­де­ни­ем жен­ской по­ло­вине па­у­ла, – чи­сто рус­ской, кре­стьян­ской. Эта часть на­се­ле­ния па­у­ла за­се­лён­ная сю­да из сёл То­боль­ской гу­бер­нии, где ча­ще церк­ви по се­ле­ни­ям, осо­бен­но скор­бит о том, что здесь им не при­хо­дит­ся го­да­ми мо­лить­ся в хра­ме, го­веть и при­ча­щать сво­их де­тей. По прось­бе их, я мно­гих из них ис­по­ве­дал, а де­тей при­об­щил за­пас­ны­ми да­ра­ми (нет сил от­ка­зать в этом глу­бо­ко ве­ру­ю­щим ма­те­рям) и для успо­ко­е­ния со­ве­сти про­чёл мо­лит­вы, в 40-й день чи­та­е­мые ро­див­шим же­нам, хо­тя де­ти неко­то­рых из них уже лич­но со мною бе­се­до­ва­ли, ин­те­ре­су­ясь неви­дан­ны­ми ими необыч­ны­ми одеж­да­ми свя­щен­ни­ка…»

«На ло­ша­ди не без неко­то­рых за­труд­не­ний я мог про­ник­нуть на се­вер лишь на 120 вёрст от се­ла Ни­ки­то-Ив­де­ля до по­сёл­ка Лю­льин­ско­го (реч­ка Лю­лья) или «Бур­ма­но­во», по­след­не­го осед­ло – на­се­лён­но­го пунк­та се­ве­ра епар­хии, оби­та­те­ли ко­то­ро­го – вы­ход­цы вы­ход­цы из пе­чёр­ско­го края – по­мор­ско­го тол­ка сек­тан­ты. По пу­ти я по­се­тил од­ну юр­ту остя­ка Нери­на, ста­ри­ка 110 лет, жи­ву­ще­го с дву­мя сы­но­вья­ми и вну­ча­та­ми, и са­мо­го ка­жет­ся бед­но­го из ино­род­цев.
Ста­рик мо­жет объ­яс­нять­ся по рус­ски, и я бе­се­до­вал с ним о ве­ро­ва­ни­ях во­об­ще ино­род­цев и лич­но его. Из от­ве­тов его я вы­вел горь­кое за­клю­че­ние, что тьма ещё ца­рит в ду­шах ино­род­цев, – и ма­ло там све­та, – лишь про­блес­ки ма­лые, – вспы­хи­ва­ю­щие при на­по­ми­на­нии о Бо­ге, Хри­сте, Ни­ко­ле (Чуд. Мирл.) и гас­ну­щие тот час же под вли­я­ни­ем креп­ко дер­жа­ще­го их в сво­ей вла­сти ша­ма­низ­ма. Ста­рик сам всё же бо­лее или ме­нее ис­ти­но ве­ру­ю­щий, но осталь­ные чле­ны се­мьи, ви­ди­мо, очень все ещё мя­тут­ся вду­ше, не зная кто силь­нее, Хри­стос, или злой дух Шай­тан, свя­щен­ник – слу­жи­тель пер­во­го, – или ша­ман – слу­жи­тель вто­ро­го. Ста­ри­ку (он был бо­лен) име­ю­ще­му по­ня­тие о та­ин­стве свя­то­го при­ча­ще­ния, так как «емае пать­ка Апа­на­сей», (хо­ро­ший ба­тюш­ка) оче­вид­но, жив­ший в 70-х го­дах в Н. Ив­де­ле иерей Афа­на­сий Позд­ня­ков, да­вал при­чя­стия, – я по­со­ве­то­вал по­го­веть, объ­яс­нил, в чём за­клю­ча­ет­ся го­ве­ние, и по­обе­щал дать ему, как и «пать­ка Апа­на­сей» При­ча­стия. Нуж­но от­дать спра­вед­ли­вость, он доб­ро­со­вест­но и с усер­ди­ем ис­пол­нил взя­тое на се­бя обя­за­тель­ство и на об­рат­ном пу­ти, чи­сто­сер­деч­но при­не­ся по­ка­я­ние Гос­по­ду Бо­гу, спо­до­бил­ся Свя­тых Та­ин.»
Мис­си­о­нер­ский ко­ми­тет – пи­сал отец Ар­ка­дий Га­ря­ев – сде­лал бы доб­рое по­ис­ти­не де­ло, ес­ли бы не оста­нав­ли­ва­ясь пе­ред неко­то­ры­ми за­тра­та­ми, дал в рас­по­ря­же­ние по­ход­но­го прич­та цер­ковь-па­лат­ку, ко­то­рая при сво­ей лёг­ко­сти мог­ла бы быть за­во­зи­ма или да­же за­но­си­ма, в са­мые от­да­лён­ные угол­ки се­вер­ных де­брей, и чуд­ноё, небес­ной го­стьей бы­ла бы она для оби­та­ю­щих там пра­во­слав­ных лю­дей, це­лы­ми де­сят­ка­ми лет ли­шён­ных об­ще­ствен­но­го мо­лит­вен­но­го бо­го­об­ще­ния и уча­стия в та­ин­стве св. Ев­ха­ри­стии. В мо­ём рас­по­ря­же­нии есть чер­тёж церк­ви-па­лат­ки ве­сом лишь до 4-х пу­дов, то­гда как су­ще­ству­ю­щая по­ход­ная цер­ковь без утва­ри око­ло 20 пу­дов!
Я со­знаю, что ма­те­ри­аль­ные за­тра­ты на удо­вле­тво­ре­ние всех нужд по­ход­ной служ­бы на се­ве­ре со сто­ро­ны Ека­те­рин­бург­ско­го Епар­хи­аль­но­го Мис­си­о­нер­ско­го ко­ми­те­та долж­ны быть очень зна­чи­тель­ны, но я смею ду­мать и на­де­ять­ся, что с по­мо­щью Все­выш­не­го Бо­га, име­ни ра­ди Ко­то­ро­го всё это бу­дет со­вер­ше­но, они сто­ри­цею оправ­да­ют­ся те­ми ду­хов­ны­ми, неви­ди­мы­ми бла­ги­ми по­след­стви­я­ми, за ко­то­рые уже воз­да­ёт Все­пра­вед­ный Мздо­воз­да­я­тель Хри­стос, не од­ни толь­ко ма­те­ри­аль­ные ли­ше­ния по­нес­ший, но и зло­по­стра­дав­ший и умер­ший на кре­сте ра­ди сво­ей ве­ли­кой мис­сии ми­ра и люб­ви.

Нам уда­лось най­ти про­дол­же­ние этой ис­то­рии на стра­ни­цах Епар­хи­аль­ных Ве­до­мо­стей.

1910 год ЕЕВ №29 (1авг.) про­то­кол за­се­да­ния мис­си­о­нер­ско­го ко­ми­те­та: «…По­том за­слу­шан был от­чёт по­ход­но­го свящ. мис­си­о­не­ра о. Ар­ка­дия Га­ря­е­ва о его по­езд­ках к во­гу­лам.

При за­слу­ши­ва­нии это­го от­чё­та ко­ми­тет об­ра­тил вни­ма­ние на то, что по­ход­ный свя­щен­ник ез­дит без по­ход­ной церк­ви. По­след­няя ве­сом 20 пу­дов и на оле­нях во­зить её невоз­мож­но. по се­му по­во­ду Епар­хи­аль­ный мис­си­о­нер до­ло­жил, что в 30 вер­стах от стан­ции Ба­же­но­во есть Ас­бе­сто­вые при­ис­ки, на ко­то­рых жи­вёт до 30 ты­сяч че­ло­век при­шло­го пра­во­слав­но­го на­се­ле­ния. Ра­бо­та­ю­щие здесь всё вре­мя ра­бот оста­ют­ся без хра­ма. Та­кое ненор­маль­ное по­ло­же­ние про­изо­шло от то­го, что за­во­дом вла­де­ют ино­вер­цы. они вы­стро­и­ли шко­лу, чи­таль­ный зал и боль­ни­цу. О церк­ви за­бо­тит­ся неко­му. Ду­хов­ные нуж­ды справ­ля­ют­ся свя­щен­ни­ка­ми со­сед­них при­хо­дов.

Так как в на­сто­я­щее вре­мя есть в про­да­же по­ход­ные церк­ви ве­сом до 5 пу­дов, то по­ста­но­ви­ли и по­ру­чи­ли за­ве­ду­ю­ще­му свеч­ным за­во­дом свящ. П. Неча­е­ву вы­пи­сать лег­кую по­ход­ную цер­ковь для о. А. Га­ря­е­ва, а на­хо­дя­щу­ю­ся у него про­дать на Ас­бе­сто­вые при­ис­ки.»

С 13 по 18 де­каб­ря 1910 го­да в го­ро­де Ека­те­рин­бур­ге со­сто­ял­ся Епар­хи­аль­ный Мис­си­о­нер­ский съезд под ру­ко­вод­ством прео­свя­щен­ней­ше­го епи­ско­па Мит­ро­фа­на. На съезд при­бы­ли окруж­ные мис­си­о­не­ры епар­хии, их со­труд­ни­ки, пред­се­да­те­ли мис­си­о­нер­ских ко­ми­те­тов, чле­ны Ека­те­рин­бург­ско­го Епар­хи­аль­но­го Мис­си­о­нер­ско­го Со­ве­та все­го 29 че­ло­век. Был сре­ди них и отец Ар­ка­дий Га­ря­ев.

14 де­каб­ря в 7 ча­сов ве­че­ра в за­ле ар­хи­ерей­ско­го до­ма под пред­се­да­тель­ством Его Прео­свя­щен­ства со­сто­я­лось Со­бра­ние Ека­те­рин­бург­ско­го Ко­ми­те­та Пра­во­слав­но­го Мис­си­о­нер­ско­го Об­ще­ства, на ко­то­ром кро­ме ре­ше­ния на­сущ­ных дел был про­из­ве­дён осмотр, при­го­тов­лен­ной в ма­стер­ской Н. Ста­ри­ко­ва, по­ход­ной церк­ви-па­лат­ки лёг­ко­го ти­па, пред­на­зна­чен­ной для со­вер­ше­ния бо­го­слу­же­ний на даль­нем се­ве­ре епар­хии сре­ди ко­чу­ю­щих во­гу­лов. Цер­ковь эта пред­став­ля­ет со­бой до­воль­но изящ­ную па­лат­ку, по­кры­тую сна­ру­жи бре­зен­том. внут­ри па­лат­ки – раз­бор­ный сто­лик-пре­стол, та­кой же сто­лик для жерт­вен­ни­ка; вме­сто ико­но­ста­са – три вы­со­кие ра­ны, из ко­то­рых в од­ной – ико­на Спа­си­те­ля, пи­сан­ная на по­лотне, в дру­гой – ико­на Бо­го­ма­те­ри, а в сред­ней – меж­ду ни­ми, изо­бра­жа­ю­щей цар­ские вра­та, кро­ме по­лот­на с обыч­ны­ми для цар­ских врат ико­на­ми на­хо­дит­ся ещё из тон­кой лёг­кой ма­те­рии осо­бая за­на­весь. сте­на про­ти­во­по­лож­ная ико­но­ста­су укра­ше­на ико­ною, пи­сан­ною так­же на по­лотне, с изо­бра­же­ни­ем Спа­си­те­ля и свят. Ни­ко­лая и Св. Пр. Си­мео­на по бо­кам. Вес всей церк­ви, укла­ды­ва­ю­щей­ся в осо­бый ящик, все­го до 5 пу­дов, что да­ёт воз­мож­ность пе­ре­во­зить её на од­ной нар­те од­ною трой­кою или да­же па­рою оле­ней. При­сут­ство­вав­ший при осмот­ре церк­ви по­ход­ный свя­щен­ник о. Ар­ка­дий Га­ря­ев при­знал её со­от­вет­ству­ю­щей сво­ей це­ли.

В суб­бо­ту 18 де­каб­ря, Его Прео­свя­щен­ством в со­слу­же­нии ча­сти чле­нов мис­си­о­нер­ско­го съез­да, клю­ча­ря и свя­щен­ни­ка по­ход­ной церк­ви о. Ар­ка­дия Га­ря­е­ва – все­го 14 свя­щен­ни­ков – со­вер­ше­но тор­же­ствен­ное слу­же­ние ли­тур­гии в кре­сто­вой церк­ви. Пред ли­тур­ги­ею со­вер­шен чин освя­ще­ния ан­ти­мин­сов и освя­ще­на по­ход­ная цер­ковь-па­лат­ка, пред­на­зна­чен­ная для се­ве­ра Вер­хо­тур­ско­го уез­да. Свя­щен­ник Га­ря­ев за ли­тур­ги­ею на­граж­дён на­бед­рен­ни­ком за усерд­ную мис­си­о­нер­скую де­я­тель­ность сре­ди во­гу­лов мест­но­го края.

18 де­каб­ря окон­чил­ся мис­си­о­нер­ский съезд. в этот день чле­ны съез­да во гла­ве с прео­свя­щен­ным Вла­ды­кою сни­ма­лись груп­пою в фо­то­гра­фии Ме­тен­ко­ва, же­лая за­кре­пить в сво­ей па­мя­ти дни сов­мест­ной ра­бо­ты на поль­зу свя­той церк­ви и до­ро­гой ро­ди­ны.

К со­жа­ле­нию нам по­ка не уда­лось най­ти эту фо­то­гра­фию. На ней в при­сут­ствии епи­ско­па на­хо­ди­лось 29 свя­щен­ни­ков. Мно­гие из при­сут­ство­вав­ших там свя­щен­ни­ков по­стра­да­ли при со­вет­ской вла­сти, а неко­то­рые из них, как отец Ар­ка­дий при­чис­ле­ны свя­той цер­ко­вью к ли­ку свя­тых. Боль­шую бы по­мощь мог­ла ока­зать эта фо­то­гра­фия, как един­ствен­но со­хра­нив­ше­е­ся изо­бра­же­ние этих лю­дей. Мы об­ра­ща­ем­ся с боль­шой прось­бой о по­ис­ке по­те­рян­ной фо­то­гра­фии к ра­бот­ни­кам ар­хи­вов, кра­е­ве­дам и к лю­дям из свя­щен­ни­че­ских ро­дов. На съез­де 1910 го­да при­сут­ство­ва­ли: Епи­скоп Мит­ро­фан, Епар­хи­аль­ный мис­си­о­нер Алек­сандр Здра­во­мыс­лов, быв­ший по­ход­ный свя­щен­ник о. Ари­старх По­но­ма­рёв, свя­щен­ник по­ход­ной церк­ви о. Ар­ка­дий Га­ря­ев, окруж­ные мис­си­о­не­ры –свя­щен­ни­ки С. Хлы­нов и И. Бо­го­мо­лов

По­сле по­лу­че­ния но­вой церк­ви-па­лат­ки отец Ар­ка­дий все свое вре­мя по­свя­ща­ет мис­си­о­нер­ским по­езд­кам. Во вре­мя пре­бы­ва­ния от­ца Ар­ка­дия Га­ря­е­ва на долж­но­сти на­сто­я­те­ля по­ход­ной церк­ви пе­ре­нос­ной храм ни­ко­гда не на­хо­дил­ся на од­ном ме­сте, как это ста­ло впо­след­ствии, по­сле пе­ре­во­да от­ца Ар­ка­дия в Ни­ки­то-Ив­дель. В от­чё­те о сво­ей де­я­тель­но­сти на­пи­сан­ным от­цом Ар­ка­ди­ем для мис­си­о­нер­ско­го об­ще­ства бы­ла изо­бра­же­на и его фо­то­гра­фия. Един­ствен­ная и чу­дом со­хра­нив­ша­я­ся до на­ших дней, лишь бла­го­да­ря то­му что от­чёт этот был опуб­ли­ко­ван на стра­ни­цах Ека­те­рин­бург­ских Епар­хи­аль­ных ве­до­мо­стей. Недол­го про­слу­жил отец Ар­ка­дий (Га­ря­ев) при по­ход­ной церк­ви, и уже в ок­тяб­ре 1912 го­да был пе­ре­ве­дён в Ни­ки­то-Ив­дель­скую цер­ковь Вер­хо­тур­ско­го уез­да, но и там он не остав­лял сво­е­го пас­тыр­ско­го по­пе­че­ния о во­гу­лах и вся­че­ски о них за­бо­тил­ся, да­вая им при­ют у се­бя в квар­ти­ре во вре­мя их при­ез­да в Ни­ки­то-Ив­дель. Дом от­ца Ар­ка­дия Га­ря­е­ва ча­сто слу­жил ме­стом сто­ян­ки для во­гуль­ских оле­ней, а вме­сте с тем и ауди­то­ри­ей для бе­сед с во­гу­ла­ми.

Жи­вя в Вер­хо­тур­ском уез­де, отец Ар­ка­дий яв­лял­ся го­ря­чим по­чи­та­те­лем Свя­то­го Пра­вед­но­го Си­мео­на, в сен­тяб­ре 1913 го­да отец Ар­ка­дий при­сут­ство­вал на тор­же­стве освя­ще­ния со­бор­но­го хра­ма в гра­до-Вер­хо­тур­ском Ни­ко­ла­ев­ском мо­на­сты­ре. Пол­ный впе­чат­ле­ний по­сле по­езд­ки отец Ар­ка­дий де­лит­ся сво­и­ми впе­чат­ле­ни­я­ми с Во­гу­ла­ми. Эта бы­ла по­след­няя его бе­се­да с се­вер­ны­ми дру­зья­ми. Вот как вспо­ми­нал это отец Ар­ка­дий:

По­след­ний раз я имел слу­чай при­ни­мать у се­бя во­гу­лов при уча­стии пса­лом­щи­ка Ней­му­ли­на и в сен­тяб­ре се­го го­да, по при­ез­де сво­ем с тор­же­ства освя­ще­ния со­бор­но­го хра­ма в гра­до-Вер­хо­тур­ском Ни­ко­ла­ев­ском мо­на­сты­ре. Был раз­гар охо­ты на бел­ку и ло­ся, так как толь­ко что вы­пал пер­вый снег, и во­гу­лы (из двух юрт) за­шли в Ни­ки­то-Ив­дель за воз­об­нов­ле­ни­ем за­па­сов по­ро­ха и дро­би.
Эта по­след­няя моя бе­се­да с ни­ми бы­ла осо­бен­но ожив­ле­на и при­ят­на как для ме­ня, так и для них, мо­их го­стей, ибо ещё пол­ный впе­чат­ле­ний от по­езд­ки, ко­то­рая за­ду­ма­на бы­ла мной ещё до окон­ча­ния по­строй­ки вы­ше­озна­чен­но­го со­бор­но­го хра­ма, счаст­ли­вый ис­пол­не­ни­ем сво­е­го стрем­ле­ния, я ду­шев­но был рад этим мо­им со­бе­сед­ни­кам, ко­то­рым я мог, с поль­зою для них пе­ре­дать свои впе­чат­ле­ния, в свя­зи с жиз­не­опи­са­ни­ем Св. Пра­вед­ни­ка Вер­хо­тур­ско­го края – Си­мео­на, что я с успе­хом и сде­лал.

В Ни­ки­то-Ив­дель­ском се­ле, как и рань­ше отец Ар­ка­дий был за­ко­но­учи­те­лем в Ни­ки­то-Ив­дель­ском дву­класс­ном учи­ли­ще.Но вско­ре и это ме­сто слу­же­ния от­цу Ар­ка­дию при­шлось по­ки­нуть. 
27 фев­ра­ля 1914 го­да он был пе­ре­ве­дён в се­ло Бо­ров­ское на ме­сто свя­щен­ни­ка Свя­то-Ни­коль­ско­го хра­ма Ка­мы­щ­лов­ско­го уез­да (ныне Ка­тай­ский рай­он, Кур­ган­ской об­ла­сти). Се­ло Бо­ров­ское ста­ло по­след­ним ме­стом его слу­же­ния.
По­сле то­го как стра­на ли­ши­лась Удер­жи­ва­ю­ще­го, с на­ча­лом уста­нов­ле­ния Бо­го­бор­че­ской вла­сти в 1917 го­ду со­зи­да­тель­ная де­я­тель­ность от­ца Ар­ка­дия пе­ре­хо­дит в ис­по­вед­ни­че­скую и за­кан­чи­ва­ет­ся му­че­ни­че­ской кон­чи­ной. Те же, по-ви­ди­мо­му, бан­ди­ты из чис­ла крас­ных вен­гров, ко­то­рые участ­во­ва­ли в рас­стре­ле Цар­ской Се­мьи ста­ли му­чи­те­ля­ми и на­ше­го свя­щен­но­му­че­ни­ка от­ца Ар­ка­дия Га­ря­е­ва.
Раз­лич­ные бан­дит­ские груп­пи­ров­ки ез­ди­ли по де­рев­ням гра­би­ли и уби­ва­ли мест­ных жи­те­лей, так­же разо­ря­ли церк­ви и ча­сов­ни, в ос­нов­ном за­би­ра­ли зо­ло­то, се­реб­ро и цер­ков­ную утварь. Мно­гие свя­щен­ни­ки по­сле та­ких на­ле­тов ухо­ди­ли из сво­их при­хо­дов, а так­же скры­ва­лись и пря­та­лись в ле­сах вме­сте с при­хо­жа­на­ми. Отец Ар­ка­дий не по­ки­нул свой при­ход в се­ле Бо­ров­ском и про­дол­жал слу­жить.
В Ка­тай­ском кра­е­вед­че­ском му­зее на­хо­дит­ся до­ку­мент с опи­са­ни­ем церк­вей Ка­тай­ско­го рай­о­на и их слу­жи­те­лей. От­пе­ча­тан­ные на пе­чат­ной ма­шин­ке два ли­сточ­ка па­пи­рус­ной бу­ма­ги без под­пи­си – вот что пред­став­ля­ет он из се­бя. Ра­бот­ни­ки му­зея не пом­нят от­ку­да по­яви­лась эта бу­ма­га. ди­рек­тор му­зея го­во­рит что ко­гда она пять лет на­зад при­шла на эту ра­бо­ту, бу­ма­га эта уже ле­жа­ла здесь. В ней го­во­рит­ся свя­щен­ник Бо­ров­ско­го се­ла Ар­ка­дий Га­ря­ев во вре­мя при­хо­да Со­вет­ской вла­сти в 1918 го­ду пря­тал­ся в ле­сах, в июле 1918 го­да был най­ден крас­но­ар­мей­ца­ми и воз­не­сён на шты­ки. Те­ло его бы­ло по­хо­ро­не­но на ста­ром клад­би­ще у ча­сов­ни. Клад­би­ще за­бро­ше­но, цер­ковь до на­ших дней не со­хра­ни­лась.
На­ход­ка этой бу­ма­ги вы­зва­ла у ме­ня боль­шие недо­уме­ния. На­сколь­ко же прав­див этот до­ку­мент? Ме­стом за­хо­ро­не­ния по мест­но­му пре­да­нию счи­та­ли ме­сто на­про­тив ал­та­ря Бо­ров­ско­го Свя­то-Ни­коль­ско­го хра­ма. И то, что отец Ар­ка­дий пря­тал­ся в ле­сах, вы­зы­ва­ло, по­че­му-то, боль­шие со­мне­ния. Недо­уме­ния раз­ре­ши­лись бук­валь­но на сле­ду­ю­щий день, ко­гда в рай­он­ном загсе я на­шел мет­ри­че­ские кни­ги Бо­ров­ской Свя­то-Ни­коль­ской церк­ви за 1918 год. В раз­де­ле «О умер­ших», на од­ной из стра­ниц встре­ча­ем та­кую за­пись: 1 июля. Сей церк­ви свя­щен­ник Ар­ка­дий Ни­ко­ла­е­вич Га­ря­ев 39 лет. Убит крас­но­ар­мей­ца­ми. По­гре­бён 11 июля в цер­ков­ной огра­де. Пред­по­ло­же­ние о том, что отец Ар­ка­дий пря­тал­ся от крас­но­ар­мей­цев в ле­сах, мож­но так­же опро­верг­нуть из мет­ри­че­ских книг в ко­то­рых бук­валь­но до пер­во­го июля мож­но от­сле­дить со­вер­ше­ния от­цом Ар­ка­ди­ем цер­ков­ных та­инств и об­ря­дов по­гре­бе­ния. Так как все про­во­ди­мые та­ин­ства за­пи­сы­ва­лись в мет­ри­че­ские кни­ги. Из этих книг, из га­зе­ты Из­ве­стия Ека­те­рин­бург­ской церк­ви, и из уст­ных рас­ска­зов, пе­ре­да­вав­ших­ся жи­те­ля­ми се­ла мож­но с от­но­си­тель­ной точ­но­стью опи­сать по­след­ний пе­ри­од жиз­ни и кон­чи­ну Но­во­му­че­ни­ка.
1 июля 1918 празд­но­вал­ся день свя­тых бес­среб­ре­ни­ков Кось­мы и До­ми­а­на, отец Ар­ка­дий (Га­ря­ев) по обык­но­ве­нию слу­жил ли­тур­гию. По­сле служ­бы со­сто­я­лось вен­ча­ние двух бра­ков, упо­ми­на­ние об этом есть да­же в мет­ри­че­ской кни­ге. Од­на па­ра бы­ла мест­ных жи­те­лей – кре­стьян се­ла Бо­ров­ско­го, а дру­гая – па­ра кре­стьян, при­е­хав­ших из­да­ле­ка, из ря­зан­ской епар­хии. Неиз­вест­но ка­ки­ми судь­ба­ми за­нес­ло их и их близ­ких, ко­то­рые то­же упо­ми­на­ют­ся в мет­ри­че­ской кни­ге как сви­де­те­ли бра­ка, в да­лё­кое За­ура­лье. Во вре­мя вен­ча­ния, в храм во­рва­лась бан­да мадь­яр (пе­чаль­но из­вест­ный от­ряд «Крас­ных ор­лов»). Не дав окон­чить свя­щен­ни­ку служ­бу, они пря­мо в об­ла­че­нии по­ве­ли от­ца Ар­ка­дия (Га­ря­е­ва) из хра­ма по до­ро­ге в сто­ро­ну се­ла Ка­тай­ско­го. 
Пья­ные бан­ди­ты же­сто­ко рас­пра­ви­лись с му­че­ни­ком. Вый­дя из окрест­но­стей Бо­ров­ско­го се­ла, они свер­ну­ли в лес, и по­до­шли к овра­гу. Там, неда­ле­ко от сель­ско­го клад­би­ща, они под­ня­ли ба­тюш­ку на шты­ки, а те­ло его сбро­си­ли в овраг. С тех пор ме­сто это бы­ло про­зва­но По­пов­ски­ми яма­ми. Несколь­ко дней о судь­бе ба­тюш­ки при­хо­жа­нам ни­че­го не бы­ло из­вест­но, а тре­бы со­вер­шал свя­щен­ник из со­сед­ней де­рев­ни отец Алек­сандр (Ро­му­лов). По­сле ухо­да «крас­ных» те­ло от­ца Ар­ка­дия бы­ло най­де­но ве­ру­ю­щи­ми и через де­сять дней по­сле кон­чи­ны (11 июля), по­чёт­но по­гре­бе­но в цер­ков­ной огра­де Свя­то-Ни­коль­ско­го хра­ма, Бо­ров­ско­го се­ла. 
В по­хо­ро­нах при­ни­ма­ло уча­стие всё мест­ное ду­хо­вен­ство: 
– свя­щен­ник се­ла Че­ре­мис­ско­го отец Алек­сандр Ро­му­лов;
– свя­щен­ник се­ла Ка­тай­ско­го отец Ар­ка­дий Би­рю­ков;
– диа­кон се­ла Ка­тай­ско­го Свя­то-Тро­иц­кой церк­ви отец Кон­стан­ти­ном Чер­на­ви­ным;
– диа­кон се­ла Че­ре­мис­ско­го отец Ва­си­лий По­но­ма­рёв;
– диа­кон Бо­ров­ско­го Свя­то-Ни­коль­ско­го хра­ма Алек­сандр Чир­кин (слу­жив­ший вме­сте с от­цом Ар­ка­ди­ем);
– пса­лом­щик се­ла Ка­тай­ско­го Все­во­лод Ти­хо­нов;
– пса­лом­щик се­ла Ка­тай­ско­го Свя­то-Тро­иц­кой церк­ви Ан­дрей Глад­ких. 
Так­же 11 июня свя­щен­ни­ком Ар­ка­ди­ем Би­рю­ко­вым и пса­лом­щи­ком Все­во­ло­дом Ти­хо­но­вым бы­ло со­вер­ше­но по­гре­бе­ние, ещё од­но­го му­че­ни­че­ски по­гиб­ше­го от рук крас­но­ар­мей­цев. Это был граж­да­нин се­ла Бо­ров­ско­го Ни­ки­та Ти­то­вич Мар­тю­шев, ему бы­ло 59 лет. Свя­щен­ни­ком Ка­тай­ско­го се­ла Ар­ка­ди­ем Би­рю­ко­вым и пса­лом­щи­ком Все­во­ло­дом Ти­хо­но­вым, Ни­ки­та Ти­то­вич был по­хо­ро­нен на при­ход­ском клад­би­ще. 
За­пись о при­чине его смер­ти в мет­ри­че­ских кни­гах гла­сит, – убит крас­ной ар­ми­ей. Для срав­не­ния – за­пись, го­во­ря­щая о смер­ти от­ца Ар­ка­дия на­пи­сан­ная в тот же день, тем же че­ло­ве­ком, су­дя по по­чер­ку Диа­ко­ном Алек­сан­дром Чир­ки­ным, го­во­рит, убит крас­но­ар­мей­ца­ми.
Через ме­сяц пра­вя­щий Ар­хи­ерей Гри­го­рий (Яц­ков­ских) объ­ез­жал тер­ри­то­рию Ека­те­рин­бург­ской Епар­хии. Марш­рут был со­став­лен та­ким об­ра­зом, чтобы по­се­тить все «ме­ста стра­да­ний и смер­ти» му­че­ни­ков-иере­ев». (Из­ве­стия Ека­те­рин­бург­ской Церк­ви 1918 г. «16 –й» С. 306) в па­мять об этих со­бы­ти­ях Епар­хия вы­пу­сти­ла спе­ци­аль­ный по­ми­наль­ный спи­сок, в ко­то­ром упо­ми­на­лись их име­на, ме­сто уби­е­ния и об­сто­я­тель­ства их кон­чи­ны. В ме­стах оста­но­вок Вла­ды­ки эти спис­ки раз­да­ва­лись при­хо­жа­нам и на­сто­я­те­лям хра­мов для по­ми­но­ве­ния уби­ен­ных. Все­го в спис­ке зна­чи­лось 46 свя­щен­ни­ков. Ныне по­чти все они ка­но­ни­зи­ро­ва­ны. В этом спис­ке и упо­ми­на­ет­ся имя от­ца Ар­ка­дия, об­сто­я­тель­ства его смер­ти ука­за­ны – за­ко­лот. 
Про­слу­жил отец Ар­ка­дий Га­ря­ев Церк­ви Хри­сто­вой 20 пол­ных лет с 30 июня 1897 го­да по 1 июля 1918 год, ко­гда и был убит.
Ре­ше­ни­ем Си­но­да от 2002 го­да свя­щен­но­му­че­ник Ар­ка­дий Га­ря­ев был при­чис­лен к ли­ку Свя­тых в Со­бо­ре но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских. 
О судь­бе род­ствен­ни­ков от­ца Ар­ка­дия мы зна­ем немно­го из рас­ка­зов ста­ро­жил се­ла. Ан­на Его­ров­на Уша­ко­ва 1921 го­да рож­де­ния рас­ска­зы­ва­ет что су­пру­га от­ца Ар­ка­дия ра­бо­та­ла учи­тель­ни­цей в Бо­ров­ской шко­ле, и что стар­ший брат Ан­ны Его­ров­ны ещё учил­ся у неё , а вот са­ма она не успе­ла. Жи­ла Агри­пи­на Ев­ге­ньев­на в дья­кон­ском до­ме, (ко­то­рый, кста­ти, со­хра­нил­ся до на­ших дней и был пе­ре­дан пра­во­слав­ной церк­ви, сей­час там на­хо­дят­ся мо­на­ше­ские ке­льи) боль­шая часть ко­то­ро­го бы­ла от­да­на но­вой вла­стью под сель­ский со­вет. В до­ме свя­щен­ни­ка, из ко­то­ро­го вы­се­ли­ли ма­туш­ку, раз­ме­ща­лась Бо­ров­ская шко­ла, в ко­то­рой и пре­по­да­ва­ла Агри­пи­на Ев­ге­ньев­на. Спу­стя ка­кое то вре­мя же­нил­ся и уехал пер­вый сын Агри­пи­ны Ев­ге­ньев­ны, по­том уехал и вто­рой, а вме­сте с ним уеха­ла и мать. По сло­вам Ан­ны Его­ров­ны Ми­ха­ил, и Ни­ко­лай бы­ли «со­вет­ски­ми». Так ли это? Ни до­ка­зать не опро­верг­нуть это мы сей­час не мо­жем.
По рас­ска­зам дру­гой жи­тель­ни­цы, Агри­пи­на Ев­ге­ньев­на по­сле убий­ства от­ца Ар­ка­дия, жи­ла у её род­ствен­ни­ка. Воз­мож­но это бы­ло сра­зу же по­сле го­не­ний, пе­ред по­се­ле­ни­ем Агри­пи­ны Ев­ге­ньев­ны в дья­кон­ский дом.
В ян­ва­ре 2005 го­да прео­свя­щен­ным Ми­ха­и­лом, епи­ско­пом Кур­ган­ским и Шад­рин­ским на Епар­хи­аль­ном со­бра­нии мест­но­го ду­хо­вен­ства был за­слу­шан до­клад свя­щен­ни­ка Свя­то-Ни­коль­ской церк­ви от­ца Сер­гия о свя­щен­но­му­че­ни­ке Ар­ка­дии Га­ря­е­ве пре­сви­те­ре Бо­ров­ском. Вла­ды­ка вы­ска­зал своё бла­го­рас­по­ло­же­ние, в де­ле по­чи­та­ния Бо­жье­го Угод­ни­ка, бла­го­сло­вил на­пи­са­ние Ико­ны ему, и слу­же­ние ему мо­леб­нов, а так­же бла­го­сло­вил даль­ней­ший сбор ма­те­ри­а­лов, в осо­бен­но­сти тех, ко­то­рые ука­зы­ва­ли бы на ме­сто по­гре­бе­ния свя­щен­но­му­че­ни­ка, а так­же Вла­ды­ка Ми­ха­ил ска­зал, что эта ин­фор­ма­ция бу­дет по­сла­на мит­ро­по­ли­ту Юви­на­лию с прось­бой о под­ня­тии его мо­щей. Вот од­но из та­ких сви­де­тельств – вос­по­ми­на­ние быв­ше­го на­сто­я­те­ля Свя­то-Ни­коль­ско­го хра­ма про­то­и­е­рея от­ца Алек­сандра Ни­ку­ли­на при­ве­де­но ни­же:
В 1986 го­ду, по­чти через 70 лет по­сле за­хо­ро­не­ния свя­щен­но­му­че­ни­ка, на­сто­я­тель церк­ви Свя­ти­те­ля Ни­ко­лая в се­ле Бо­ров­ском (ни­ко­гда не за­кры­вав­шей­ся) ныне по­чив­ший отец Ни­ко­лай По­кров­ский бла­го­сло­вил ис­ко­пать «свя­той ко­ло­дец» для остат­ков освя­щён­ной во­ды. Ко­гда на­ткну­лись на кир­пич­ную клад­ку гроб­ни­цы на глу­бине двух мет­ров, в воз­ду­хе рас­про­стра­ни­лось обиль­ное бла­го­уха­ние. Ме­сто вновь за­сы­па­ли зем­лёй, по­ста­ви­ли крест и об этом, отец Ни­ко­лай по­ве­дал за­сту­пив­ше­му на его ме­сто от­цу Алек­сан­дру Ни­ку­ли­ну. По­сле рас­спро­са ста­рых при­хо­жан мы узна­ли, что это мо­ги­ла от­ца Ар­ка­дия Га­ря­е­ва.
Вско­ре бла­го­да­ря дан­ным За­ру­беж­ной Церк­ви, ста­ла из­вест­ной да­та его му­че­ни­че­ской кон­чи­ны. И с это­го вре­ме­ни в день его па­мя­ти, ста­ли слу­жить ве­ли­кую па­ни­хи­ду и про­пе­вать пес­но­пе­ния Но­во­му­че­ни­кам и Ис­по­вед­ни­кам Рос­сий­ским. в бо­ру отыс­ка­ли ме­сто ги­бе­ли свя­щен­но­му­че­ни­ка, По­пов­ские Ямы, и там был уста­нов­лен боль­шой крест. В 1996 го­ду у свя­то­го кре­ста по­бы­ва­ла вдо­ва пле­мян­ни­ка Ца­ря-Му­че­ни­ка Оль­га Ни­ко­ла­ев­на Ку­ли­ков­ская-Ро­ма­но­ва. По­чи­та­ние свя­щен­но­му­че­ни­ка Ар­ка­дия ста­ло ча­стью жиз­ни при­хо­жан-па­лом­ни­ков этой церк­ви и со­здав­ше­го­ся здесь мо­на­сты­ря. В 2002 го­ду по неко­ей бла­го­вид­ной при­чине вновь был про­рыт ход к гроб­ни­це от­ца Ар­ка­дия. На сей раз, из гроб­ни­цы был ак­ку­рат­но вы­нут один кир­пич и все при­сут­ство­вав­шие уви­де­ли пре­крас­но со­хра­нив­ший­ся сос­но­вый гроб, по­кры­тый ме­ста­ми об­лу­пив­шей­ся зе­лё­ной крас­кой. При июль­ской жа­ре в те­че­нии двух недель от гро­ба ис­хо­ди­ло тон­кое бла­го­уха­ние. На гроб­ни­цу по­ста­ви­ли ико­ну Свя­той Тро­и­цы и за­жгли лам­па­ду. Мно­гие мо­ли­лись и при­кла­ды­ва­лись к оче­вид­ной свя­тыне. Од­на жен­щи­на ис­це­ли­лась от сво­е­го неду­га. По бла­го­сло­ве­нию пра­вя­ще­го ар­хи­ерея Кур­ган­ской епар­хии Прео­свя­щен­но­го Ми­ха­и­ла мо­гил­ку свя­щен­но­му­че­ни­ка вновь при­кры­ли зем­лёй в ожи­да­нии су­деб Бо­жи­их.

 

 

https://azbyka.ru/days/sv-aleksij-drozdov

 

Про­то­ди­а­кон Алек­сий Дроз­дов ро­дил­ся в 1883 го­ду, а му­че­ни­че­ская кон­чи­на его при­хо­дит­ся на 14 июля 1942 го­да. Отец Алек­сий был про­слав­лен в ли­ке свя­тых му­че­ни­ков опре­де­ле­ни­ем Свя­щен­но­го Си­но­да от 11 ап­ре­ля 2006 го­да.

 

СРЪБСКИ ИЗТОЧНИЦИ:

 

https://svetosavlje.org/zitija-svetih-8/2/

 

1. ЈУЛИ

 

СТРАДАЊЕ СВЕТИХ МУЧЕНИКА

КОЗМЕ и ДАМЈАНА,

бесплатних лекара

 

После телесног прослављења на земљи Владике Христа Бога нашег, свуда се прочуше, као нешто достојно дивљења, подвизи светих Христових мученика, јер се у њима показа Спаситељева сила, и сви се дивљаху њиховом храбром противљењу мучитељима и непобедивом трпљењу. У такве мученике спадају и ови свети срадалци Козма и Дамјан, браћа по телу, рођени од једног оца и мајке у старом Риму, и васпитани у хришћанској побожности.

Изучивши лекарску уметност, ова света браћа исцељиваху сваку болест, јер им у свему помагаше благодат самога Бога. И на које год болесне људе и стоку полагаху руке своје, ови одмах потпуно оздрављаху. Но добри исцелитељи ни од кога не узимаху награду за исцељења, због чега и бише прозвани: бесплатни лекари. Само једну најскупоценију награду они захтеваху од исцељиваних: веру у Христа. И стварно, не само у самом Риму, него и у околним градовима и селима, које они пролажаху и болесне исцељиваху, многе обраћаху ка Христу. Но поред благодати исцељивања они чињаху добра људима и издашним давањем. Јер имајући велико имање, које им преко родитеља беше остало од предака, они га продаваху и раздаваху ништима и невољнима; храњаху гладне, и одеваху наге, и указиваху сваку милост и милосрђе беднима и оскуднима, А када исцељиваху болне, они им говораху овако: „Ми само полажемо руке на вас, и ништа не можемо учинити својом силом, него све врши свемогућа сила јединог истинитог Бога и Господа Исуса Христа; ако поверујете у Њега несумњалачки, одмах ћете оздравити“. – И болесници, верујући, добијаху оздрављење. На тај начин свакодневно многи, одвраћајући се од идолопоклоничког безбожја, приступаху Христу.

Боравиште ових светих лекара бејаше у једном селу у околини Рима, где се налазило имање њихових родитеља. Имајући ту пребивалиште, они сву околину просветише светом вером. Међутим ђаво, не могући гледати тако светло врлинско живљење њихово, подстаче неке служитеље своје да отиду к цару и оклеветају пред њим невине. У то време у Риму цароваше Карин[1]. Он послуша клеветнике, и одмах посла војнике у то село да ухвате бесплатне лекаре Козму и Дамјана и да их доведу к њему на суд. Када војници стигоше до села, и стадоше распитивати за Козму и Дамјана, верни се стекоше к светима и молише их да се прикрију за кратко време, док мине царев гнев. Али их свети не хтедоше послушати, и хитаху да добровољно изађу пред војнике који су их тражили, желећи да пострадају за Христа с радошћу. Но када се к њима слегоше врло многи верни и сузним молбама их наговараху да сачувају живот свој не себе ради већ ради спасења многих, они их и против воље своје послушаше. Тада верни, узевши свете лекаре, сакрише их у некој пећини. Међутим војници, брижљиво потраживши свуда свету браћу и не нашавши их, испунише се јарости и гнева, па дохватише неке угледне људе из тог села, метнуше их у окове, и поведоше у Рим. Дознавши за то, свети Козма и Дамјан сместа изађоше из пећине и потрчаше за војницима. Када их достигоше на путу, они им рекоше: „Отпустите невине, а узмите нас, јер смо ми они које вам је наређено да ухватите“.

Војници онда пустише оне људе, а светог Козму и Дамјана оковаше у вериге и одведоше у Рим. Ту их оковане затворише у тамницу до сутрадан. А кад се раздани, цар седе пред народом на обичном судишту, које се налазило на гледалишту позоришном, и преда њ бише изведени свети сужњи Козма и Дамјан. Цар им стаде громко говорити: Јесте ви то који се противите боговима отаца наших и некаквом чаробњачком вештином бесплатно исцељујете болести код људи и стоке, заводећи просте људе да одступају од отачких богова и закона? Али макар сада, оставите своју заблуду и послушајте мој добри савет: приступите, принесите жртву боговима који су вас до сада дуго трпели. Јер богови, увређени од вас, не узвратише вам злом за зло, ма да су и могли то учинити, него стрпљиво очекиваху ваше обраћење к њима.

На то свети угодници Христови, као једним устима одговарајући цару, рекоше: Ми не заведосмо ни једног човека; ми не знамо никакву чаробњачку вештину, нити икоме учинисмо какво зло, него лечимо болести силом Спаситеља нашег Исуса Христа, као што Он заповеди говорећи: Болесне исцељујте, губаве чистите (Мт. 10, 8). А ми то чинимо бесплатно, пошто Спаситељ тако завешта рекавши: Забадава сте добили, забадава и дајите (Мт. 10, 8). Та ми не требамо имања, већ иштемо спасење душа људских, и служимо немоћнима и ништима као своме Христу, јер старање о њима Он односи на Себе, објављујући добротворцима: Огладнех, и дадосте ми да једем; ожеднех, и напојисте ме; го бејах, и оденусте ме (Мт. 25, 35.36). Ове заповести Његове ми се старамо да испуњујемо, очекујући да од Њега добијемо награду у бесконачном животу небеског царства. А тобожњим боговима твојим служити, ми нипошто не пристајемо. Ти и они што су с тобом, служите им; ми пак насигурно знамо да то нису богови. А ако желиш, царе, ми ћемо ти предложити добар савет, да би ти познао јединог истинитог Бога, Творца свију, који чини те сунце обасјава и зле и добре, и даје дажд праведнима и неправеднима (Мт. 5, 45) – за потребе наше, а у славу превеликог имена Свог: одступивши од безосећајних и бездахних идола – служи Њему!

Цар Карин рече на то светима: Ја сам вас позвао не да красноречите, него да жртву боговима принесете. Светитељи одговорише: Ми приносимо бескрвну жртву – душе наше једином Богу нашем, који нас је избавио од замке ђавола и дао Јединородног Сина Свог за спасење целога света. Овај Бог наш није саздан него је Саздатељ свих, а твоји богови су измишљотине људске и дело руку занатлијских, и када међу људима не би било заната који вам прави богове, ви не би имали коме да се клањате.

Не вређајте вечне богове, рече Карин, него боље принесите им жртве и поклоните им се, ако не желите да будете стављени на муке. – Слуге Христове, испунивши се Духа Светога, рекоше: Буди посрамљен са боговима твојим, Карине! Пошто се ум твој одвраћа од свагда постојећег и вавек живећег Бога и обраћа се к безосећајним и никада не живевшим идолима, то ради посрамљења твог, и да би својим властитим искуством сазнао да је Бог наш свемогућ, нека се лице твоје посуврати на телу твом и са свога места окрене на супротну страну!

Када светитељи то изрекоше, одмах се Карину измени лице и шија му се посуврати, те му се лице обрете на плећима и он не могаше окренути врат свој, нити му ко могаше помоћи. И тако сеђаше Карин на престолу са посувраћеним вратом и лицем. Међутим народ, посматрајући то, громогласно викаше: Велик је Бог хришћански и нема другог Бога осим Њега!

У то време многи повероваше у Христа, и мољаху свете лекаре да исцеле цара. А и сам цар мољаше их, говорећи им: Сада ваистину знам, да сте ви слуге Бога истинога. Стога вас молим, као што исцелисте многе, исцелите и мене, да бих и ја веровао, да нема другог Бога осим вами проповеданога, који је створио небо и земљу. – Светитељи му рекоше на то: Ако сазнајеш Бога који ти је даровао живот и царство, и поверујеш у Њега свим срцем својим, онда ће те Он исцелити. – Цар на то рече громким гласом: Верујем у Тебе, Господе Исусе Христе, истинити Боже, помилуј ме и не помени моје досадашње незнање!

Док цар говораше ово, врат се његов исправи, лице му се поврати на своје место као што је и спочетка било, и он, уставши са свога места, подиже очи своје и руке к небу, и заједно са целим народом узнесе благодарност Богу, говорећи: Благословен си Христе, истинити Боже, који си ме преко ових светих слугу Твојих извео из таме на светлост. – И тако исцеливши се, цар одаде достојно поштовање светим лекарима Козми и Дамјану, и отпусти их с миром.

Изишавши из Рима, света браћа се упутише у своје село. А житељи њиховога села и околине, чувши све шта светитељи учинише у Риму, изиђоше у сусрет угодницима Божјим и дочекаше их с радошћу, веселећи се и славећи Господа Христа. Светитељи пак, по обичају своме, опет прохођаху околне градове и села, исцељујући недуге и светом вером просвећујући све, па се поново враћаху у своје село. А завидљиви ђаво, пошто не могаде првим лукавством својим да нашкоди светим лекарима и уклони их са земље живих, измисли друго средство. У крају том бејаше један веома чувен лекар, код кога се спочетка учише лекарској вештини и ови свети, Козма и Дамјан. Не подносећи славу угодника Божјих, непријатељ рода људског подстаче овог чувеног лекара на завист према светитељима. Он дакле ласкаво призва к себи свету браћу, и под изговором да беру лековите траве изведе их у планину, а у срцу свом имађаше Кајинову мисао. Пошто их заведе далеко, он удеси тако да сваки одвојено скупља траве. Затим, напавши најпре на једнога, уби га камењем; а потом на исти начин погуби и другог. После тога тела њихова он сакри крај тамошњег потока.[2]

Тако свети страдалци Христови, бесплатни лекари Козма и Дамјан, окончаше живот свој, и удостојише се мученичких венаца од Христа Господа Спаситеља нашег, коме са Оцем и Светим Духом част и слава, сада и увек и кроза све векове. Амин.

 

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ

ПЕТРА ПАТРИЦИЈА

 

Преподобни Петар роди се и би васпитан у Цариграду од славних и богатих родитеља. Отац његов Константин беше патриције[3] и војвода. Од младости усрдно се занимајући наукама, Петар нарочито добро изучи философију, а такође изучи и све остале световне науке. Поставши пунолетан он ступи у брак, и после смрти свога оца он наследи његов угледни патрицијски положај, и би постављен за патриција у време благочестиве царице Ирине и њеног сина Константина[4]. А када на царски престо ступи Никифор[5] и изби рат између Грка и Бугара, тада цар постави Петра за главног војводу над целокупном војском, и кренуше са војском против Бугара. У току овог великог рата најпре Грци победише Бугаре, а затим, по попуштењу Божјем, Бугари, пошто се опоравише од доживљеног пораза, жестоко разбише Грке, па и самога цара њиховог Никифора убише. Тада би ухваћен од Бугара и блажени Петар са педесет грчких кнезова. Бугари тада још не беху хришћани.

Осуђен на муке и смрт, војвода Петар лежаше у тамници. А када се усрдно мољаше Богу за своје избављење, њему се ноћу јави свети Јован Богослов, избави га тамнице и одведе у његову отаџбину. Од тога времена Петар се сав посвети на службу Богу; и убедивши се у ништавност свега земаљског, он се повуче на Олимпијску Гору[6]. Примивши тамо ангелски лик, он се подвизаваше заједно са Јоаникијем Великим[7], и научи се свакој врлини.

Проживевши на Олимпијског Гори тридесет и четири године, Петар отпутова у Цариград, пошто му већ беше умрла супруга и син. Ту он поживе најпре неко време при цркви коју он беше подигао и звала се Евандриска. Затим, повукавши се на једно усамљено безмолвно место, он начини себи малу келију и проживе у њој осам година, носећи оштру власеницу на телу и све године свога испосничког живота проводећи бос. Постом, бдењем и осталим монашким подвизима он страшно изнури себе.

Подвизавајући се тако врлински и богоугодно, преподобни Петар се упокоји у Господу и би прибројан к лику Преподобних, који славе Оца и Сина и Светога Духа вавек. Амин[8].

 

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ МУЧЕНИКА

ПОТИТА

 

У време царовања Антонина[9], када свуда беше не мало гоњење на хришћане, живљаше у Сардинији[10] неки човек Гилас, који се држао идолопоклоничког безбожја. У њега беше син јединац, тринаестогодишњи дечак, по имену Потит. Умудрен премудрошћу Бога који из уста мале деце чини себи хвалу (Пс. 8, 3; Мт. 21, 16), и просвећен благодаћу Светога Духа, Потит познаде Творца свог и Њему Јединоме приношаше своје молитве и поклоњења, а гнушаше се бездахних идола. Умејући да чита књиге, Потит нађе хришћанска Божанствена Писма и, прочитавши их, испуни се духовне мудрости и разума. Отишавши кришом од оца код хришћана, он прими свето крштење, и клоњаше се гадних жртвоприношења идолских. А отац његов Гилас, видећи сина свог где се клони идола, ожалости се и стаде му веома нежно и благо саветовати да заједно с њим принесе жртву јелинским боговима. На то свети дечак одговори оцу: Оче, ти ми говориш не добре речи, наређујеш ми да принесем жртву демонима. Ако ти мене, сина твог, стварно очински волиш, онда ми саветуј оно што душу спасава, а не што је погубљује. Ја желим да се ти, познавши истину, одвратиш од погане заблуде и станеш служити Јединоме на небесима живећем и све држећем Богу, Творцу свеколике твари. Разљутивши се, отац га затвори у одвојену одају и нареди укућанима да се нико не дрзне дати дечаку хлеба и воде. Притом рече Потиту: „Да видимо, да ли ће ти дати храну и пиће Бог твој, кога ти почитујеш!“ – Међутим свети дечак Потит, преклонивши колена, мољаше се Богу, говорећи: Суди, Господе, супарницима мојим, и удри оне који ударају на ме (Пс. 34, 1), јер желим да служим Теби, Господу моме Исусу Христу, који си изволео сићи с неба на земљу ради спасења људског. Погледај на молитву смиреног слуге Твог и укрепи ме у глади, као што си укрепио пророка Твог Данила, баченог у ров међу лавове. Ти си рекао у светом Еванђељу Свом: Блажени гладни и жедни правде, јер ће се наситити; блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско (Мт. 5, 6.10). Стога не остави и мене, овде закључаног и мореног глађу и жеђу правде Твоје ради!

Свети дечак борављаше у том затвору много дана, од оца мучен глађу и жеђу, а од Бога укрепљаван духовном храном и од Духа Светога напајан благодаћу, и лице његово сијаше као сунце. Веселећи се о Господу Богу свом, он говораше: Благодарим Ти, Господе, што си мене, недостојног слугу Твог, благоизволео наситити Твојим духовним благима, која се утолико јаче желе уколико се више добијају. И још Те молим, Боже благи и милостиви, Боже анђела и арханђела, који не желиш смрти грешника него да се обрати и жив буде: услиши ме свим срцем вапијућег к Теби за родитеља мога; дај му познање истине Твоје и разумевање вере; отвори му ум, да би познао Тебе, Творца свог, и послужио Теби једноме а не јелинском многобожју. Нека се не порадује због њега непријатељ рода хришћанског – ђаво, него нека се прослави на њему свемогућа сила Твоја, која упућује заблуделе на спасење.

Док се свети дечак тако молио, њему се јави анђео Господњи укрепљујући га и говорећи му: Ти ћеш добити што молиш! Бог у кога свим срцем верујеш, свагда је с тобом, и ти ћеш добити што иштеш од Њега. Али знај и ово, да се против тебе спремио погубитељ душа људских – ђаво. Стога ти је потребно да се обучеш у све оружје Божје, да би се могао супротставити лукавствима његовим (Еф. 6, 11).

Рекавши то, анђео светлости отиде. А свети дечак продужи молити се Богу, говорећи: Смилуј се на ме, Боже, смилуј се на ме; јер се у Тебе узда душа моја, и под сен крила Твојих склањам се док не прође безакоње (Пс. 57, 2).

Пошто прође мало времена, Потиту се изненада јави ангео таме блистајући лажном светлошћу, и рече му: Ево дођох к теби, безазлени јуноша, да ти не би душом својом и телом малаксавао од глади и жеђи, него да би послушао свога оца и с њим се гозбено наситио. Ја сам Христос; смиловах се на тебе, видећи твоје сузе, и дођох да те посетим. – Иди од мене, Сатано! непријатељу истине! одговори свети дечак Потит; нећеш преварити слугу Божјег; ти ниси Христос већ антихрист. – Рекавши то, свети се стаде молити, говорећи: Господе Исусе Христе! одагнај од мене овог поганог врага и вргни га у бездан, на који је осуђен са слугама својим!

Тада ђаво, изменивши претворни ангеоски изглед, начини се као огроман див, висок петнаест лаката, па се затим опет претвори у громадног вола и зарика страшним гласом. А свети дечак, оградивши себе крсним знаком, рече му: Престани, злобни душе, кушати војнике Христове! јер нећеш моћи уплашити крвљу Христовом искупљеног и крсном силом ограђеног! – И ђаво тог часа ишчезе, али се глас његов чујаше где говори издалека: О, како млад дечак побеђује мене! Авај мени, где сада да одахнем? На кога ћу одапети стреле своје! Ако се привучем к старцу, ни он ме неће тако лако победити као овај дечко. Али идем, и ући ћу у кћер јединицу цара Антонина, и на њој ћу показати силу своју! А против тебе, Потите, ја ћу нахушкати цара да те погуби у страшним мукама. – Свети Потит одговори: Враже! ма каквим ме мукама ти подвргавао, ја ћу те свуда побеђивати, побеђивати не ја већ Господ мој Исус Христос! – И побеже ђаво вичући: Тешко мени, јер сам дечком побеђен!

После тога Потитов отац Гилас изведе Потита из затвора и рече му: Чедо, принеси боговима жртву, јер цар нареди да сваки који не принесе боговима жртву буде уморен страшним мукама или бачен зверовима да га поједу. Ја патим због тебе, пошто си ми јединац; не желим да изгубим свога наследника. – Свети дечак га упита: Којим то боговима треба принети жртву, да бих знао по именима? – Зар ти, чедо, не знаш, одговори отац, бога Зевса[11], и Ареја[12], и Минерву[13]? – Потит на то рече: Откако сам се родио, ја никада нисам чуо да постоје такви богови већ само идоли. О, оче! када би ти знао како је велик Бог хришћански, који нас спасе понизивши себе, ти би поверовао у Њега, јер је Он једини истинити Бог, који је створио небо и земљу, а сви остали многобожачки богови јесу ђаволи. Гилас упита: Откуда теби те речи које говориш? – Свети дечак одговори: Мојим устима говори Онај коме служим; јер је Он рекао у Своме Еванђељу: Не брините се како ћете или шта ћете говорити, јер ће вам се у онај час дати шта ћете казати (Мат. 10, 19).

Зар се ти не бојиш мука, чедо моје? упита Гилас. Шта ћеш радити када те одведу кнезу мучитељу и он те стави на љуте муке? – Осмехнувши се, свети дечак одговори: О, оче! безумну си реч изговорио! Господ мој Исус Христос, Искупитељ душа наших, Он ће укрепити мене, слугу Свога. Зар ти, оче, не знаш да именом Господњим Давид, ненаоружани младић, уби каменом силнога Голијата и, зграбивши мач његов, одсече му главу? – Гилас га упита; Уздајући се у Бога свог, јеси ли готов да за име Његово поднесеш сва страдања? – Свети одговори: Верујем Творцу моме, Оцу и Сину и Светоме Духу, Једноме у Тројици Богу, да ће ми дати снаге да не само јуначки поднесем све муке него и да неустрашиво умрем за Њега.

Поверуј и ти, оче, у Бога о коме ти говорим, па ћеш се спасти, Јер они богови, којима се ти клањаш, ништа су, нити су икада икога спасли, нити су ишта могли учинити. И каква је корист клањати се мртвом металу и камену и дрвету, који, када на земљу падну, не могу устати, него се разбијају у парчад, и разбијани не дају гласа од себе, јер су неми и безосећајни? Имена којима називате своје идоле, то су имена којима су у старини називани најпокваренији и најбезаконији људи, који су се бавили демонским враџбинама и сваковрсним злочинима, заслужни сваке казне. Државни закони и у садашње време осуђују такве и предају на смрт. Бедне душе тих ваших богова сада се у паклу непрестано муче у вечном огњу који се никада не гаси. У том истом огњу заједно с њим мучиће се бесконачно и они који сада служе идолима тих богова. А наш, вечно живи Бог, управља свом видљивом и невидљивом твари, и влада небеским и земаљским, а оне који верују у Њега и служе Му истински прославља у небеском царству Свом, па и на земљи имена њихова чини славнима, обогаћујући их чудесном благодаћу, помоћу које они творе знаке и чудеса. Јер Он каже: Знаци онима који верују биће ови: именом мојим изгониће ђаволе; говориће нове језике; узимаће змије; ако и смртно што попију, неће им наудити; на болеснике метаће руке, и оздрављаће (Мк. 16, 17-18).

Слушајући овакве речи од дечка, отац његов Гилас удиви се и рече: Сада познах да је истинит хришћански Бог, који устима овога дечка говори такве и толике ствари, какве раније никада чуо нисам. Када у овом дечку не би било неке божанске силе, он не би могао од свога срца изговарати ове речи. Но, како видим, устима сина мог говори тај Бог.

И Гилас, уздахнувши и заплакавши, рече: Тешко мени грешноме! Млади дечко, син мој, далеко је паметнији од мене старога, јер он у детињству познаде истинитог Бога, а ја, стар годинама, не знадох Га до овога часа. Али сада ја верујем срцем и исповедам устима, да нема другога Бога осим Бога хришћанскога, и да нема Њему сличнога. – И тако Гилас, поверовавши у Хрнста, прими свето крштење под руководством сина свог, светог дечка Потита.

После крштења свога оца свети Потит, подражавајући апостолске трудове, отпутова из своје отаџбине Сардиније и дође у земљу звану Епир, и тамо проповедаше Христа. Затим одатле оде у град Валерију. У њему бејаше нека жена Кириакија, супруга сенатора Агатона, тешко болесна од губе, и ниједан је лекар не могаше излечити. А свети Потит, дошавши пред врата њене куће, сеђаше крај њих као просјак. Утом изиђе из те куће један евнух, и свети Потит замоли од њега мало воде да пије. А евнух га упита: Зар си овамо дошао да тражиш воде? Свети му одговори: Жедан сам, не толико воде из овога дома, колико спасења душа, да би се на овом дому показала благодат Господа мога Исуса Христа. – Удививши се речима светога, евнух га запита: Откуда си ти, дечко, и како се зовеш? Свети Потит одговори: Рођен сам од земље као и ти; име ми је Потит; слуга сам Господа мог Исуса Христа, који је Спаситељ душа људских верујућих у Њега, и Исцелитељ телесних недуга; Он је губаве чистио, раслабљене са одра подизао, слепе просвећивао, и мртве речју васкрсавао. – Евнух га упита: Ако си ти Његов слуга, можеш ли онда губаве исцељивати? Светитељ одговори: Где буде вере, тамо ће бити и исцељења, јер Господ мој Исус Христос по вери даје свакоме који иште у Њега. – Можеш ли ти, упита евнух, исцелити од губе госпођу нашу? Светитељ одговори: Ако поверује у Христа, Бога мог, оздравиће. Евнух рече на то: Ако је исцелиш, постаћеш господар свију имања њених. Светитељ одговори: Ја не желим ни злата, ни сребра, ни имања њена, него иштем да душу њену присајединим Христу Богу мом.

Евнух одмах извести о томе госпођу своју, и свети Потит би уведен код ње. Улазећи у њену одају, свети Потит рече: Мир Господа мог Исуса Христа нека буде дому овом! – Молим те, рече Кириакија светоме, исцели ме, ако можеш исцелити. Светитељ јој одговори: Веруј у Бога кога проповедам и прими свето крштење, па ћеш оздравити. Жена рече на то: Научи ме како да верујем.

Тада је свети Потит поучи о Христу Богу, показујући јој истинити пут спасења. Саслушавши то, жена рече светоме: Верујем да нема другог Бога осим Онога о коме ми ти говориш, и надам се да ће ме Он исцелити; а ти ради што ћеш радити. – Тада свети Потит, преклонивши колена на молитву, стаде са сузама говорити: Господе Исусе Христе, Царе ангела, Спаситељу душа, Ти си рекао Својим ученицима: именом мојим губаве чистите, мртве васкрсавајте (Мт. 10, 8); услиши, Владико, и мене, слугу Твог, и исцели ову жену; нека благодат Твоја буде на њој, да би незнабошци рекли, да си Ти истинити Бог и да нема другог Бога осим Тебе.

Помоливши се тако, свети устроји да буде крштење. И када жена уђе у купељ и крсти се, она се тог часа очисти од губе и изиђе из купељи потпуно здрава, имајући тело као млади јуноша. Угледавши то, муж Кириакије Агатон и сви домаћи његови повероваше у Христа и крстише се. И многи грађани, – скоро половина града, – гледајући на њих, примише свету веру, и благосиљаху Бога говорећи: Заиста велику светлост угледасмо ми преко овог дечака, који нас изведе из таме идолопоклоничке. А свети Потит им говораше: Ето, ви угледасте величије Божје, стога држите заповести Његове, и добићете вечно спасење.

Потом изишавши из града, свети Потит отпутова у пусту гору, звану Гаргара. И тамо борављаше са зверима као са овцама, јер му се по Божјем наређењу звери покораваху и у гомилама праћаху га. У то време уђе ђаво у кћер цара Антонина Агнију, и мучаше је. То веома ожалости цара, и Он се мољаше за кћер боговима својим, дајући им обећања и говорећи: Боже Аполоне, боже Зевсе, боже Арфане, исцелите моју кћер и ја ћу вам привести на жртву волове са позлаћеним роговима. – А устима девојке ђаво викаше, говорећи: Ја нећу изаћи одавде, док овамо не дође Потит који живи на гори Гаргари.

Цар одмах посла једнога свог великаша по имену Геласија са четрдесет војника на гору Гаргару да пронађу Потита. Отишавши тамо, и проходећи пустињу Гаргарску, они нађоше слугу Христовог где седи на гори, и око њега мноштво звериња. Угледавши то, војници се препадоше и хтедоше да беже, јер се звери окренуше к њима, готове да јурну на њих. Али светитељ запрети зверима, рекавши: „Разиђите се на своја места, не повређујући никога“. И звери се одмах разиђоше. Тада свети Потит упита Геласија: Зашто си са толиким војницима дошао на мене? А Геласије га запита: Јеси ли ти Потит? – Ја сам грешни слуга Господа мог Исуса Христа, одговори светитељ. – Цар Антонин треба те, продужи Геласије, стога пођи с нама к њему. Светитељ узврати: Шта треба незнабожном цару човек хришћанин?

Но војници, узевши светог Потита, одведоше га у Рим и приведоше цару. Цар га упита: Каквога си рода? – Хришћанин сам, одговори светитељ, и родитељи су ми хришћани. – Зар ти не знаш, упита Антонин, за наша царска наређења, да се сваки који се не клања боговима преда на смрт? – Ја то и желим, да бих умро за Христа Бога мог, одговори свети. – До мене је, настави цар, дошао глас о теби, да ти можеш исцелити моју кћер. Учиниш ли то, ја ћу те обасути многим почастима и богатствима. – А зашто је богови твоји не исцеле? одврати светитељ цару; – Како се усуђујеш тако осионо говорити мени? упита цар. – Ако исцелим твоју кћер, одговори Потит цару Антонину, хоћеш ли веровати у Бога у кога ја верујем? – Цар обећа да ће веровати. На то му светитељ рече: Знам да је срце твоје окорело и ти нећеш поверовати, али ћу ја силом Бога мог учинити то ради присутног народа, да виде и верују и прославе име Господа Исуса Христа.

Тада би доведена царева кћи и постављена пред светим Потитом. И устима њеним рече ђаво светоме: Шта, Потите, не рекох ли ти да ћу учинити да дођеш к цару и против своје воље? А светитељ, дунувши у лице девојци, рече ђаволу: Господ мој Исус Христос, Син Бога живога, коме се покорава свака твар небеска, земаљска и преисподња, запрећује ти, нечисти душе, и наређује да изађеш из овог створења Његовог, и да немаш више власти ући у њу. – Рекавши то, светитељ удари девицу десном руком по лицу; и тог часа сви видеше где из њених уста излази страшна змија; и изишавши из ње, ишчезе. Видевши то, присутни се запрепастише, и говораху: „Ваистину је велик Бог овога дечка!“ И многи од њих повероваше у Христа.

Удиви се и цар видевши то, и говораше: О, како велику силу има хришћанско чаробњаштво! – На то му свети Потит рече: Тешко теби, безумни царе, јер видевши величије Божје, не верујеш у Бога! – Цар узврати: Ја узносим благодарност боговима мојим, који исцелише моју кћер. – Лажеш, царе, одговори светитељ, не богови твоји већ Господ Христос Бог мој исцели твоју кћер. – Остави те речи твоје, рече цар, и принеси жртву боговима мојим, па ћу те учинити великим у царској палати мојој, и даћу ти злато, сребро и богатства. – Свети Потит одговори на то: Нема ти добра, о царе! Ти ми обећаваш оно што ја сматрам за ђубре земаљско. Ја имам на небу богатства непролазна и неисказана, која Господ мој Христос уготови свима који Га љубе; а твоје злато и сребро, и сва твоја богатства појешће огањ.

Ти опет осионо говориш са мном! узвикну цар с гневом. – Да, говорим, одговори свети дечак, јер те се не бојим: Господ мој Исус Христос избавиће ме из твојих руку. – Ти ме вређаш и срамотиш, настави цар, али ја трпим штедећи младост твоју, и саветујем ти да боговима принесеш жртву, да те одмах не би почео мучити. – Поштеди себе сама, одговори светитељ, јер се теби припрема страшан пакао, и пропашћеш заједно са својим царством, и вечито ћеш горети у огњу неугасивом заједно са твојим оцем ђаволом.

Бесан од јарости, цар нареди да светог Потита обнаже и жестоко бију гвозденим штаповима. Бијен, свети говораше: Благодарим Ти, Господе мој, што си ме удостојио страдати за име Твоје! – А цар упита мученика: Шта желиш, Потите: умрети или принети жртву боговима, да би остао жив и читав? – Којим боговима хоћеш да принесем жртву? упита Потит. – Цар нареди да престану бити мученика, и рече му: Зар ти не знаш великог бога Зевса, Арфана и Минерву? – Осмехнувши се, свети Потит одговори: Да видимо какви су ти богови, па ћу учинити што будеш наредио. – Цар га с радошћу одведе у идолски храм. Но чим се свети Потит помоли вишњем Богу, идоли попадаше и разбише се у парампарче. Тада светитељ рече цару: Ако су ово истински богови, зашто онда попадаше? и попадавши, зашто не устају и не помажу себи самима? Увиди дакле, царе, како је огромна сила Бога мог!

Испунивши се стида и јарости, цар нареди да мученика окују у тешке окове и вргну у тамницу. Боравећи у тамници и молећи се, светитељу се јави лучезарни ангео, крепећи га и тешећи га: и тешки окови на њему растопише се као восак, и тамница се у поноћи испуни светлости, и по њој се разли неисказан миомир. Осетивши тај миомир, стражари се чуђаху и међу собом питаху, откуда долази тај мирис. Но погледавши кроз прозорче у тамницу, они приметише необичну светлост, и угледаше светитеља без окова где се радује, хвали Бога и разговара са ангелом, и испунише се страха и ужаса. У свитање пак они одоше и обавестише цара о свему. Тада цар нареди да се спреми гледалиште и да гласници објаве да се народ слегне на гледалиште. И кад се искупи много народа, дође цар и севши на обичном судишту нареди да мученика изведу из тамнице и доведу преда њ на суд. Доведен на гледалиште, мученик се прекрсти и светла лица стаде пред цара. А цар Антонин, пламтећи гневом и грозно гледајући на мученика угшта: Потите, шта мислиш, где се сада налазиш? – Налазим се на земљи Бога мога, одговори Потит. – На то рече цар: Сада ће настати погибија твоја, и који ће те бог избавити из руку мојих? – Светитељ одговори: Нека стид попадне лице твоје, царе, јер пас има бољу памет од тебе. Та пас, кад добије хлеба из чије руке, умиљава се око тог човека; а ти, добивши исцељење твоје кћери од Бога мог, говориш хулу на Њега.

Тада цар нареди одмах да мученика нага обесе на мучилишту и пале свећама, па затим заповеди да му железним ноктима стружу тело. Трпећи све то као у туђем телу, свети мученик се ругаше цару говорећи: Где су твоје претње, царе? Ти се хваљаше да ћеш ме савладати мукама, али ја мучен не осећам никакве болове. Знај дакле и разуми, да ова мучења причињавају болове не моме телу већ твоме срцу, пошто их надвлађујем трпљењем и веселим се у њима.

Посрамљен, цар се још више разјари, и нареди да мученика скину с мучилишта и баце зверовима да га поједу. А зверови, пуштени на светитеља, притрчавајући падаху пред њим и лизаху му ноге, а светитељ викаше к цару: Шта сада велиш, погани мучитељу? Зар још не видиш силу Христа, Бога мог?

А цар, наредивши да звери буду враћене натраг, рече џелатима: Исеците овог проклетника на комаде, па разбацајте псима да поједу! – И када џелати узеше у руке секире и стадоше сећи светитеља, тада чудесном силом Божјом тело светитељево постаде тако чврсто, као тврд камен или гвожђе, да му секире не могаху ни најмање наудити, а џелати израњавише себе саме секирама. Видећи то, присутни народ се силно запрепасти, и многи, њих око две хиљаде, повероваше тада у Христа Господа, и викаху говорећи: у овом дечаку заиста делује онај исти Бог који раније делова у Петру и Павлу, који пострадаше у овом граду! – Видећи то и слушајући народни глас, цар мучитељ задрхта, и јекнувши из дубине срца рече: О, како је велико мађионичарство овог поганог хришћанина! – И нареди да се спреми железни тигањ и да се ужеже зејтин у њему, па да се мученик стави на тигањ и пече. Још нареди цар да се и олово растопи и њиме полива мучениково тело. Но свети мученик, као да се налажаше у неком прохладном месту, весељаше се и слављаше Бога, и к цару говораше: Заклињем те царском чашћу твојом, додај ми још овог растопљеног олова, јер осећам од њега врло велику свежину!

И беше у недоумици цар, коју би још најљућу муку измислио за мученика. И скинувши мученика са тигања, он нареди да донесу дугачак гвоздени клинац, да га усијају на ватри и одозго забију у главу мученику. Када то би учињено, догоди се Божјом силом да мученик, примивши у главу усијани клинац, пребиваше жив и здрав и без болова. Међутим болови, које је требало да мученик осећа, сручише се на цареву главу: разболевши се од страховите главобоље, цар вапијаше к мученику, говорећи: Смилуј се на мене, слуго Христов, и избави ме од ових болова; сада познајем силу Бога твог! – Нека те богови твоји исцеле! одговори светитељ. Међутим цар не престајући мољаше мученика да га исцели. Тада свети мученик рече: Ти нећеш добити исцељење док овамо не дође твоја кћи, коју Христос мој сатвори здравом.

Царева кћи би одмах позвана. Припавши к ногама мученику, она говораше: Молим те, слуго Божји, крсти ме у име свемоћног Бога твог, кога ти проповедаш! – И нареди светитељ да се одмах спреми купељ, и у присуству свега народа он сам крсти цареву кћер, пошто је у то време немогуће било наћи свештеника, јер су се сви свештеници скривали због гоњења. А после крштења цареве кћери мученик подиже руке своје к Богу и сатвори молитву за царево исцељење, и цар тог часа оздрави. Али, – о, слепила и безумља идолопоклоничког! – уместо да позна истинитог Бога и да Му узнесе благодарност, незнабожни цар стаде одавати благодарност поганим боговима својим, говорећи: Благодарим вам, боже Аполоне, боже Марсе и богињо Минерво, што ме исцелисте!

Тада свети Потит стаде жестоко корити цара, изобличавајући његово безумље и тврдоглавост и потпуну предатост прелести ђавољој. А цар, разјаривши се бесомучно, нареди да се мученику одсече језик и ископају очи. Но мученик Христов и по отсечењу језика разговараше јасно, славећи Бога и говорећи: Благосиљаћу Господа у свако доба, хвала је његова свагда у устима мојим; благосиљаћу Онога који је ставио песму нову у уста моја, и певаћу Богу у весељу и радости. – Цару пак рече: Шта си успео, безбожниче, што си ми језик одрезао? Ти си се надао да ми са језиком одузмеш говор из уста мојих; но ето, ти видиш и чујеш где ја говорим јасно благодаћу Христа Бога мог, који ће те победити као у старини Фараона.

Видећи да је побеђен и посрамљен, цар се просто избезуми и не знађаше шта више да ради с мучеником. А желећи већ да себе избави од народног укора, он најзад нареди да мученику одсеку главу мачем. И одсечена би глава светоме, те он заврши подвиг страдања свог.

Тако свети мученик Христов Потит у дечачким годинама положи душу своју за Христа[14], и сада царује са Њим у бесмртном животу на небу, којег нека се и ми удостојимо молитвама светог мученика Потита и благодаћу Господа нашег Исуса Христа, коме слава са Оцем и Светим Духом, сада и увек и кроза све векове. Амин.

 

СПОМЕН СВЕТИХ

ДВЕ ХИЉАДЕ МУЧЕНИКА

 

Пострадали за Христа мачем посечени.

 

СПОМЕН СВЕТИХ

ДВАДЕСЕТ ПЕТ НИКОМИДИЈСКИХ МУЧЕНИКА

 

За веру Христову пострадали у огњу спаљени.

 

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА

МАВРИКИЈА

 

Сав намазан медом овај свети мученик умре за Христа изуједан пчелама.

 

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА

КОНСТАНТИНА АЛАМАНА, ЧУДОТВОРЦА

и осталих са њим

 

Овај свети мученик, и остали с њиме пострадали, беху родом из разних крајева. Они беху дошли у Свети Град Јерусалим да се поклоне Светим Местима. (Било их је око 300 људи). Из Јерусалима они дођу затим лађом на острво Кипар. Ту Свети Константин, са још тројицом својих пратилаца монаха, поче проповедати веру Христову. Због тога би ухваћен од старешине острва по имену Савина, и не хотећи се одрећи вере своје у Господа Христа би врло мучен и злостављан. После дужег мучења њему и овој тројици би мачем отсечена глава у селу Ормидији близу места Ларнаке (на Кипру). Неки побожни хришћани ноћу узеше њихова света тела и чесно их ту погребоше. Касније бише откривене њихове свете мошти као нетрулежне и чудотворне, јер исцељиваху многе болеснике. Над њима затим би подигнут и храм Светом Константину, кога од тада славе сви на острву Кипру. Ово њихово страдање би, по некима, око 12. века. Са њима пострадаше и многи други свети мученици (неки од њих названи Аламани), а други из њихове пратње осташе на Кипру и прославише се у подвижништву. Њихов заједнички спомен слави се 13. јула.

 

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ

ВАСИЛИЈА

 

Основао манастир Ватеја Риак близу Мунтаније.

 

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ

ЛАВА ПУСТИЊАКА

 

Преподобни отац овај, по имену Лав, живео је у пустињи наг, као први Адам, не стидећи се тела свога, јер га је био потпуно потчинио духу и служби богоугађања. Упокојио се у миру у Господу своме, ради кога је такав подвиг и подносио.

 

 

 

НАПОМЕНЕ:

Цар Карин царовао од 282. до 283. године.

Свети лекари Козма и Дамјан пострадаше 284. године. Спомињу се још и 1. и 25. новембра и 17. октобра.

Код Римљана су се називали патрицијима пуноправна, слободнорођена деца коренитих Римских грађана. Патрицијских колена набрајало се у Риму око сто. Обично су патрицији заузимали највеће државне положаје.

Константин Порфирородни царовао од 780. до 797. године; мати његова Ирина царовала од 797. до 802. године.

Никифор I царовао од 802. до 811. године.

Олимпијска Гора – у Малој Азији, на границама Фригије и Витиније.

Његов спомен 4. новембра.

Преподобни Петар упокојио се око 865. године.

Цар Антонин Пиј царовао од 138. до 161. године.

Сардинија – острво у Средоземном Мору; сада саставни део државе Италије.

Зевс – врховни бог старогрчке религије, сматран за родоначелника осталих богова и људи.

Ариј или Марс – бог рата.

Минерва или Атина – богиња мудрости.

Свети Потит пострадао половином другога века.

 

ПО ТЕХНИТЕ МОЛИТВИ, ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ, СИНЕ БОЖИЙ, ПОМИЛУЙ И СПАСИ НАС. АМИН.

 

                                                                              КАЛЕНДАР

 

                                                                             2/ 15 ЮЛИ

 

Полагане ризата на Пресвета Богородица във Влахерна

Св. апостол Иуда, брат Господен

Преп. Паисий Велики

Мчк. Зосим, воин Созополски

 Свт. Иоан, архиеп. Шанхайски и Сан-Франциски

Свт. Фотий Московски

Свт. Иувеналий Иерусалимски

Преп. Тихон, Василий  и Никон

Св. Тверски отци

Препмчч. Неофит, Иона и Партений

Икони на Св. Богородица – Пожайска, Ахтирска, Теодосиевска, Дърво Иисеево

Св. новомчн. Лампрос

 

http://www.pravoslavieto.com/life/07.02_polagane_odezhdata.htm  

Полагане одеждата на св. Богородица във Влахернската църква

В дните на византийския имератор Лъв Велики (царувал от 457 г. до 474 г.) в Цариград живеели двама братя в сенаторски сан - Галвий и Кандид. С разрешение на царя те предприели пътуване из Палестина, за да се поклонят на светите места. Отишли и в Назарет да видят къщата, в която св. Дева Мария получила архангелското благовестие, че ще стане майка на Спасителя Христос.

По Божие внушение те влезли в дома на една девойка - благочестива еврейка. Тази девойка пазела в тайна стаичка, осветявана от свещи и благоухаеща от тамян, дрехата на св. Богородица, от която мнозина получавали изцеление от разни болести и недъзи. На братята направило впечатление, че при този дом се трупали много болни. Пък и сами почувствали, че съцата им пламтят като на Лука и Клеопа, когато на път за Емаус разговаряли с възкръсналия Христос. Те поискали да узнаят на какво се дължи това.

Девойката им разказала, че била получила дрехата на св. Богородица по наследство от своя сродница девойка, която имала тази дреха като предсмъртно завещание от св. Богородица. Така дрехата била предавана от девойка на девойка досега. Девойката разказала, че вече нямала от рода си друга девойка, на която да предаде тайната, а била вече в напреднала възраст. Дрехата била поставена в ракла - ковчег на подходящо място в стаята. Около раклата имало запалени лампади и благоуханни аромати.

Двамата братя паднали на колене и се молили цяла нощ пред раклата. Те били обхванати от една мисъл - как да се сдобие столицата с това многоценно благодатно съкровище. Взели размерите на ковчежето по неговата форма, като обрънали внимание и на дървото, от което било направено. На заранта поблагодарили за дадената им възможност да се помолят пред него и заминали за Йерусалим, като казали, че пак ще дойдат, преди да си заминат обратно.

В Йерусалим те поръчали да им се приготви ракла - ковчеже по размери, вид и дърво като онова в Назарет. Поръчали златотъкана покривка и когато всичко било готово, върнали се в Назарет. Пак се молили пред ковчега. Проливали молитвени сълзи и молили св. Богородица да не им забрани да се докоснат до ковчежето с дрехата й - да им позволи да го вземат и отнесат със себе си в Цариград.

В полунощ, когато всички спели, братята изнесли ковчежето от стаичката и го занесли в колесницата си. На негово място поставили новия ковчег със злототъканата покривка и останали да се молят до заранта. На сутринта те отблагодарили за приема, обдарили бедните с щедра милостиня и възрадвани си заминали. В Цариград в своя дом устроили малка църквица на името на светите апостоли Петър и Марко и там поставили ковчежето. Но като видели, че не могат да укрият това съкровище, което било източник на благодатни изцеления, братята съобщили за него на императора и на патриарха Генадий Цариградски, които зарадвани отишли у дома им. С благоговение и всенародно шествие дрехата била пренесена в църквата "Св. Богородица" във Влахерна  - на брега на морето и я поставили в нарочна ракла, украсена със злато, сребро и скъпоценни камъни. Това станало на 2 юли 458 година.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 

 

Сказание за полагането на честната дреха на Пречистата Дева Богородица във Влахернската църква

При царуването на благочестивия византийски император Лъв Велики и на неговата съпруга Верина, в Константинопол живеели двама благочестиви мъже - сенатори по сан, родни братя, Галвин и Кандид. Като се посъветвали помежду си, те помолили императора да отидат в Йерусалим на поклонение на светите места и щом получили разрешение, тръгнали на път. Като стигнали Палестина, те се отправили към Галилея, желаейки да отидат в Назарет, да видят светия дом на Пречистата Дева Богородица, в който Тя - по архангелското благовещение и слизането на Светия Дух - неизказано заченала Бог Слово. Като дошли тук и се поклонили, те останали да нощуват в едно неголямо, намиращо се наблизо, село, тъй като вече се свечерявало. По Божий промисъл те се установили в дома на една неомъжена жена на преклонна възраст, родом еврейка, водеща чист живот.

Докато за тях се приготвяла вечерна трапеза, те забелязали във вътрешността на жилището отделна стая, в която били запалени много свещи, кадял се тамян и излизало ароматно благоухание (защото там била скрита честната дреха на Пречистата Божия Майка). Около тази стая лежали и немалко болни. Галвин и Кандид се изумили от това странно обстоятелство, предполагайки, че там се извършва някакъв ветхозаветен обред. Като поканили след това благочестивата жена да сподели вечерната трапеза с тях, те я попитали какво има в стаята, осветена от свещи и благоухаеща с кадила, и защо около нея лежат болни? Отначало жената мълчала за скритата в нея вещ, но за ставащите чудеса не могла да премълчи и казала на питащите:

- Честни мъже! Ето, всички тези болни, които виждате да лежат тук, очакват изцеление от своите болести; защото на това място слепите проглеждат, сакатите се изправят, бесовете се изгонват от хората, глухите започват да чуват, на немите се развързва езикът и скоро се изцеляват всякакви нелечими болести.

 

Като чули за това, Галвин и Кандид започнали още по-внимателно да разпитват жената по каква причина е била дарувана на това място такава благодат и сила на чудотворство. Жената, все още продължавайки да скрива истината, отговорила:

- Сред нашия еврейски род се пази предание, че на това място Бог се явил на един от нашите древни отци и оттогава то се изпълнило с божествена благодат и на него стават чудеса.

Слушайки внимателно думите на жената, Галвин и Кандид още по-силно се възпламенили от желание да разберат истината, подобно на древните Лука и Клеопа, които казвали: "не гореше ли в нас сърцето ни" и казали на жената:

- Благочестива жено! Заклеваме те в Живия Бог, открий ни истината! Та пали ние предприехме толкова далечен път от Константинопол до тук само за да видим всички свети места, намиращи се в Палестина, и да възнесем в тях молитвите си към Бога. И тъй като чухме, че и в твоя дом има свято и чудотворно място, то ние желаем по-подробно да узнаем по какъв начин се е осветило то и по каква причина на него стават чудеса!

Тогава жената, заклета с Божието име, въздъхнала от дълбочината на душата си, просълзила се и казала на Галвин и Кандид:

- Именити мъже! Божествената тайна, за която сега ме принуждавате да разкажа, до днес не е била известна на никого. Но тъй като забелязвам, че вие сте хора благочестиви и боголюбиви, ще ви я открия, надявайки се, че ще запазите за себе си това, което ще чуете, и няма да го разказвате на никого. При мене се пази дрехата на родилата Христа Бога, Пречиста Дева Мария. Когато Тя се преставяла от земята на небесата, на Нейното погребение била една от моите прародителки - вдовица; на нея била предадена тази честна дреха по завещание на самата Пречиста Богородица; а тя, като получила дрехата, благоговейно я съхранявала през всички дни на живота си; умирайки, тя дала дрехата за съхранение на една девица от своя род, като й заповядала с клетва да пази в чистота заради честта на самата Богородица не само тази честна дреха на Пресвета Богородица, но и самото си девство. Тази девица също съхранявала дрехата с голяма почит през целия си живот, а когато наближил краят й, я предала на друга чиста и честна девица от своя род. Така в продължение на много години, преминавайки от една девица на друга, тази свята дреха стигнала и до моите смирени ръце, била дадена и на мене, която остарях чиста в безбрачен живот. А тъй като в моя род вече няма девица, на която бих могла да доверя тази тайна, то аз я съобщавам на вас, за да знаете, че заради тази честна дреха, съхранявана при мене във вътрешната стая, тук се извършват чудеса. Умолявам ви на никого да не разказвате за тази тайна нито в Йерусалим, нито на друго място.

 

 

Като чули за дрехата на Пречистата Божия Майка, Галвин и Кандид се изпълнили с ужас и неизказана радост; те със сълзи обещали да пазят поверената им тайна. След това помолили жената да им разреши да прекарат в молитва цялата нощ при светата дреха в тази стая и тя не им забранила това.

Влизайки в стаята, те забелязали ковчег, стоящ на почетно място, в който била положена светата дреха, видели също горящите около него кандила и почувствали силно ароматно благоухание. След това започнали, усърдно покланяйки се, със сълзи да възнасят горещи молитви към Бога и Богородица. И двамата имали една мисъл: това безценно съкровище да стане достояние на царския град. След това, като се уговорили, те измерили ковчега на ширина, на дължина и височина и запазили общия му вид в паметта си - а също и това, от какво дърво бил направен.

На разсъмване завършили молитвите си и излезли от тази свята къща, благодарейки на жената за разрешението й да прекарат цялата нощ при честната дреха. Те раздали щедра милостиня на намиращите се там и се отправили на предприетото пътешествие до Йерусалим. Дали обещание на жената на връщане отново да дойдат при нея, за да се поклонят на честната дреха на Пресвета Богородица.

След като прекарали известно време в Йерусалим, се поклонили на животворящия Кръст и на Господния Гроб и посетили всички свети места, намиращи се в околностите на Йерусалим, Галвин и Кандид извикали дърводелец и му поръчали да направи ковчег от старо дърво, с размери и вид, каквито му посочили. След като ковчегът бил направен, Галвин и Кандид купили изтъкано от злато покривало за него и връщайки се по пътя си, отишли при жената.

Когато пристигнали в дома й, те й дали изтъканото от злато покривало, молейки я да покрие с него ковчега с честната дреха на Пречистата Божия Майка. След това отново помолили жената да им позволи, както и първия път, да останат на всенощно молитвено бдение при ковчега. Като получили разрешение, те паднали на лице и напоили земята със сълзи, усърдно молейки се на Пречистата Дева Богородица да не им забрани да се докоснат до Нейния ковчег с дрехата, с цел да го вземат със себе си. Когато вече било полунощ и всички спели, те със страх взели ковчега, изнесли го от дома и го скрили в своята колесница. Вместо него внесли в стаята другия ковчег, който направили по подобие на първия; като го поставили на същото място, го покрили с изтъканото от злато покривало и останали на молитва до разсъмване. С настъпването на деня благодарили на благочестивата жена, простили се с нея и като дали милостиня на бедните, тръгнали на път.

 

 

Прибирайки се у дома, те вървели с неизказана радост. Като пристигнали в Константинопол, отначало на никого не разказали за донесената дреха на Пресвета Богородица, желаейки да скрият при себе си това безценно съкровище. Като устроили в дома си неголяма църква в чест на светите апостоли Петър и Марко, поставили в нея, не на открито, а на потайно място, ковчега със светата дреха. Но когато забелязали, че не могат да скрият дрехата на Божията Майка, поради ставащите от нея чудеса, отишли при император Лъв Велики и неговата съпруга царица Верина, а също и при светейшия Константинополски патриарх Генадий, и разказали за всичко, което се случило.

Последните, изпълнени с неизказана радост, отишли в дома на Галвин и Кандид и в църквата им. Тук, като отворили този честен ковчег, видели светата дреха на Пречистата Божия Майка, запазила се цяла в продължение на толкова години, и благоговейно и със страх се докоснали до нея, целувайки я любезно с устните и със сърцето си. След това я взели и я отнесли със слава при всенародно тържество във Влахернската църква на Пречистата Богородица и я положили там в украсен със злато, сребро и скъпоценни камъни ковчег.

По-късно установили всяка година да се празнува във втория ден на месец юли полагането на дрехата на Пресвета Богородица в чест и слава на Преблагословената Дева Мария и на родилия се от Нея Христос, нашия Бог, прославян с Отца и Светия Дух во веки. Амин.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") насв. Димитрий Ростовски.

 

  http://www.pravoslavieto.com/life/06.19_sv_ap_Juda_brat_Gospoden.htm

 

Св. апостол Иуда Тадей, брат Господен

 

Кратко животоописание

Св. апостол Иуда, брат Господен - син на праведния Иосиф, обручника на св. Дева Мария, затова е наречен "брат Господен". От св. евангелисти Матей и Марко е наречен Тадей и Левий.

 

Той е от дванадесетте апостоли Христови. Проповядвал в Месопотамия и стигнал планината Арарат. За вярата разпънат и пронизан от стрели около 80-та година.

 

† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

 

Житие на свети апостол Юда, брат Господен по плът

Св. ап. Юда, когото наричали още Тадей и Левий, един от дванадесетте апостоли, бил син на Иосиф, обручника на Пресвета Дева, и затова се нарича - както и брат му Яков - "брат Господен".

 

Ние малко знаем за неговия живот преди апостолството. Преданието говори, че той се занимавал със земеделие.

 

Името му се споменава няколко пъти в Евангелието. Когато Господ за последен път беседвал с учениците си и между другото казал: "Който има заповедите Ми и ги спазва, той е, който Ме люби; а който Ме люби, възлюбен ще бъде от Моя Отец: и Аз ще го възлюбя и ще му се явя Сам", тогава апостол Юда, изпълнен с пламенно желание, щото цял свят да познае Господа, запитал Христа: "Господи, що е това, гдето искаш да се явиш нам, а не на света?" - "Ако някой Ме люби - продължил Иисус, - ще спази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим" (Иоан. 14:23).

 

След слизане на Светия Дух над апостолите, Юда обходил много страни на Азия, като проповядвал словото Божие. Заедно с апостол Сила той бил пратен в Антиохия да помага на Павел и Варнава; "Юда и Сила, бидейки сами пророци - говори се в Деяния апостолски - с дълга реч увещаваха братята си и ги утвърдиха".

 

Юда се върнал временно в Йерусалим и след това предприел нови проповеднически пътешествия. Той проповядвал в Персия и приел мъченическа смърт в Армения, на планината Арарат, както говори преданието. Той бил разпнат на кръст и пронизан със стрела около 80-та година след рождението на Христа. Арменците особено почитат паметта на св. ап. Юда и го наричат свой апостол.

 

В Новия завет се намира едно съборно послание от св. ап. Юда, с което той се стреми да предпази християните от лъжеученията и напомня, че Господ, Който не пощадил и ангелите, ще накаже всеки грешник, който не се старае да поправи живота си.

 

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 

 

Житие на свети апостол Иуда, брат Господен

Свети апостол Иуда принадлежи към числото на дванадесетте ученици на Господа. Той произхождал от коляното на Давид и Соломон. Свети Иуда се родил в галилейския град Назарет от праведния Иосиф, на когото след това била поверена Пречистата Дева Мария

 

Не е известно с точност коя е била майката на Иуда. Според някои това била Саломия, дъщеря на Агей, син Варахиин, брат на свети Захарий, бащата на светия пророк и предтеча Господен Иоан.

 

Иуда бил брат на свети апостол Иаков праведни, предстоятел на Иерусалимската църква. Свети апостол Иуда обикновено се нарича Иуда Иаковов, тоест брат на апостол Иаков. Той приел това име поради своето смирение, защото смятал себе си за недостоен да се нарече брат Господен по плът, още повече, че бил съгрешил пред Господа, първо, със своето маловерие, и второ, с небратолюбие. За това, че Иуда съгрешил с маловерие, свидетелства свети Иоан Богослов, казвайки: "нито братята Му вярваха в Него" (Иоан. 7:5).

 

Обяснявайки това място от Евангелието, свети Теофилакт под Христовите братя разбира децата на Иосиф. И затова той казва:

 

Хулели Го ­ Христа ­ и братята, и децата на Иосиф (между които бил и Иуда); откъде у тях такова неверие към Него? ­ От собствената им зла воля и от завист, защото на роднините е присъщо да завиждат на своите повече, отколкото на чуждите.

 

И така, оттук става ясно, че Иуда съгрешил пред Господа със своето маловерие.

 

Но Иуда освен това проявил към Христа и небратолюбие, както се казва за това в житието на Иаков, брат Божий. Когато Иосиф, след връщането си от Египет, започнал да дели земята си между своите деца, родени от първата му жена, той пожелал да отдели и част на Господа Иисуса, роден свръхестествено и нетленно от Пречистата Дева Мария, Който тогава бил още малко дете. Но тримата сина на Иосиф не искали да приемат Христос да има дял с тях като роден от друга майка; само четвъртият син ­ свети Иаков, Го приел в съвместно владение на своята част и поради това бил наречен брат Божий. Съзнавайки тези свои грехове ­ маловерие и небратолюбие ­ Иуда не се осмелявал да се нарече брат Божий, а се наричал само брат на Иакова, както пише в своето послание: "Иуда, раб на Иисуса Христа, а брат на Иакова" (Иуд. 1:1).

 

Освен името Иуда Иаковов апостол Иуда има и други имена. Евангелист Матей го нарича Левей и Тадей. Тези имена са дадени на апостол Иуда не без причина, а именно: думата "левей" означава "сърдечен". По отношение на апостол Иуда това име има смисъл, че той, след извършените от него поради незнание грехове против Христа Бога, когато се уверил, че Иисус е истинният Месия ­ Христос Бог, се съединил с Него с цялото си сърце.

 

Апостол Иуда се нарича още и Тадей, което значи "хвалещ", защото той прославял и изповядвал Христа Бога и проповядвал Евангелието на много народи.

 

 

 

 

 

За живота и дейността на свети апостол Иуда е известно твърде малко. Знае се само, че в края на царуването на Домициан двамата внуци на Иуда, занимаващи се с обработване на земята със собствените си ръце, били доведени по клевети на еретиците при този император като потомци на Давид и родственици на Господа; но когато императорът се убедил, че те не представляват никаква политическа опасност за него, били пуснати на свобода.

 

Апостол Иуда, подобно на другите "братя на Господа" по плът, понесъл много благовестнически трудове, разпространявайки Христовото Евангелие. Скоро след възнесението на Господа Иисуса Христа на небето, апостол Иуда, както и всички Христови апостоли, тръгнал да проповядва Евангелието. Според свидетелството на църковния историк Никифор

 

"божественият Иуда, не Искариотски, а друг, който се наричал Тадей и Левей, син на Иосиф, брат на Иаков, хвърлен от крилото на иерусалимския храм, проповядвал Евангелието и разпространявал християнството най-напред в Иудея, Галилея, Самария, Идумея, след това в Арабия, Сирия и Месопотамия, накрая дошъл в град Едеса, принадлежащ на цар Авгар, където още преди него проповядвал Евангелието друг Тадей, един от седемдесетте апостоли. Тук апостол Иуда довършил и поправил това, което не било завършено от този Тадей".

 

Има сведения, че свети апостол Иуда проповядвал християнството и в Персия, откъдето и написал на гръцки език своето съборно послание. Като причина или повод за написването на това послание било обстоятелството, че в обществото на вярващите се вмъкнали нечестиви хора, които при възможност обръщали Божията благодат в беззаконие и под предлог на християнска свобода си позволявали всякакви мерзки дела.

 

Това кратко послание включва в себе си много дълбоки и поучителни мисли. В него се съдържа част от догматическото учение: за тайнството на Света Троица, за въплъщението на Иисуса Христа, за различието между добрите и злите ангели и за бъдещия Страшен Съд; част от нравственото учение: увещание за избягване на греховната нечистота ­ плътската, хулите, гордостта, непослушанието, завистта, ненавистта, коварството и лукавството; апостолът съветва всеки да бъде постоянен в своята длъжност, във вярата, в молитвата, в любовта, съветва да се грижим за обръщане на заблудените, да пазим себе си от еретиците, чиито душевредни нрави изобразил ясно и обявил, че тези еретици ще погинат, подобно на жителите на Содом (Иуд., ст. 7 и следв.).

 

Освен това в своето послание свети апостол Иуда казва, че за спасението не е достатъчно само да бъдем обърнати от езичеството в християнството, но трябва, вярвайки, да вършим добри дела, подобаващи на християнската вяра и достойни за спасение, и посочва като пример наказаните от Бога ангели и хора. Ангелите Бог свързал с вечни окови и ги пази за Страшния Свой Съд, за това, че не запазили своето достойнство (ст. 6). А хората, изведени от Египет, Бог погубил в пустинята за това, че паднали в разврат, живеейки не по закона Божий (ст. 5). Така апостол Иуда в своето послание в малко думи ни разкрива велики истини.

 

Апостол Иуда посетил много различни страни, проповядвайки Евангелието, обръщайки народите към Христовата вяра и поучавайки ги по пътя на спасението. В такива трудове той достигнал Араратските страни и отвръщайки много хора от идолопоклонството, ги направил християни. Тук апостолът силно въоръжил против себе си идолските жреци: те го хванали и след различни мъчения го приковали на кръст и пронизали със стрели. Така завършил своя подвиг и живот свети апостол Иуда и отишъл при Христа Бога, за да получи от Него венеца на вечната награда на небесата.

 

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

 

 

http://www.pravoslavieto.com/life/06.19_sv_Paisij_Veliki.htm

 

Житие на св. преподобни Паисий Велики

Животът на великия подвижник преп. Паисий Велики е описан от друг пустинножител, също така известен с добродетелния си и строг живот, преподобни Йоан Колов. Разказвайки за чудесата, чрез които Господ прославил преподобни Паисий, Йоан прибавя:

"Никой да не се усъмни, като чува за него славни и свръхестествени неща, никой да не помисли, че аз съм прибавил нещо от себе си за по-голяма чест на обичния ми отец. Той е по-горе от всякаква човешка чест и не иска от по-долните хваление, защото е похваляван горе от светите ангели. Но разказвам за полза на слушащите и желаещите да му подражават на добродетелите и предавам онова, което видях с очите си и чух с ушите си".

Преподобни Паисий се родил в Египет през ІV век. Родителите му били благочестиви люде, които възпитавали в закона Господен многобройната си челяд. Но голяма скръб постигнала семейството. Бащата на Паисий умрял, когато още не всички деца били пораснали и многобройното семейство останало на грижите на майката. Тя много се безпокояла за бъдещето на децата си, особено била загрижена за най-малкия Паисий. Веднъж нощем на сън й се явил ангел, който й казал: "Бог, баща на сираците, ме прати при тебе. Защо се предаваш на безмерна скръб и безпокойство за децата? Нима само ти се грижиш за тях. Бог не ги ли пази? И тъй, остави твоята скръб и посвети на Бога един от синовете си и чрез него ще се прослави името Господне!"

- Всички мои деца принадлежат на Бога - отговорила майката, - нека вземе Той, което му е угодно!

Ангелът хванал за ръка малкия Паисий и казал: "Ето тоя е угоден на Бога".

- Вземи едно от ония, които са по-големи и по-добри от него! - казала майката.

- Не! - отговорил ангелът, - Нима не знаеш, че Божията сила се проявява в немощните. Тоя, най-малкият от всички, е избран от Господ и той му е угоден.

С тия думи ангелът станал невидим, а майката, като се събудила, започнала да се моли, казвайки: "Да бъде Твоята милост, Господи, върху нас и върху твоя раб Паисий!"

 

 

Оттогава майката особено се грижела за духовното образование на най-малкия си син и го поверила на църковнослужителите. Малкият Паисий прилежно изучавал закона Господен, чел Свещеното Писание и сърцето му се изпълнило с любов към Бога. Когато пораснал, той пожелал съзерцателен духовен живот и бил приет от преподобни Памво в числото на учениците му. Преподобни Памво бил един от великите подвижници на Нитрийската пустиня. Цял предаден на Бога, той водел най-строг живот, спазвал строг пост, мълчание и искал от учениците си смирение и съвършена покорност на волята на по-големия заради Господа. Под ръководството на тоя свят подвижник Паисий живял в манастира до самата смърт на преподобни Памво. Тук също живял и преподобни Йоан, който след това е написал житието му.

След известно време Паисий пожелал съвършено усамотение в пустинята. Йоан му казал:

- "Брате Паисий, виждам, че желаеш безмълвен живот. Аз имам същото желание, но не зная, угодно ли е това на Бога. Нека се помолим, щото Господ по Своята воля да устрои живота ни и да ни посочи, какво да правим!

Те усърдно се молили цяла нощ и към сутринта им се явил ангел, който им казал: "Ти, Йоане, остани тук и за мнозина ще бъдеш спасителен наставник! Ати, Паисий, иди към западната пустиня и ще се съберат при тебе множество иноци, и ще бъде построен манастир, където ще славят името Божие."

След като се отдалечил ангелът, светите подвижници още дълго се молили и благодарили на Господа. Йоан останал в манастира и по-късно станал игумен, а Паисий отишъл по-далече в Нитрийската пустиня, издълбал си в планината пещера и дълго живял съвършено сам, цял предаден на молитва. След това започнали да го посещават люде, които искали да получат от него наставление. Сред лишения и трудове Господ го подкрепял чрез чудесни явления и му дарувал свръхестествена сила да прави чудеса и да узнава скрити помисли. Чрез това той оказвал голяма помощ на всички, които искали неговия съвет и ги наставлявал по пътя на спасението. След известно верме около преподобни Паисий се събрали много подвижници, които той ръководел, като определял всекиму нужното, понеже прозорливо знаел, какво е нужно и полезно за всекиго.

Смиреният подвижник се отегчавал от многолюдство и слава, затова отишъл още по-далече в пустинята и прекарал три години в пещера, непосещаван от никого. Но след това благочестиви люде го намерили и почнали отново да идват и да се заселват около него. Той приемал всички с любов, макар и да се отегчавал от оказваната му почит. Той не обичал добрите му дела да стават известни. Когато някой негов подвиг ставал известен, той веднага го оставял и започвал нещо друго. Запитан от учениците си, защо така постъпва, Паисий отговорил: "За да не повредя на делото чрез похвала, а да го запазя недокоснато и чисто, защото голяма вреда нанася човешката похвала. Този, който се труди заради нея, няма да се спаси, защото се труди заради суетна слава, която му донася вреда. А Господ е казал: "Да не знае лявата ти ръка, какво прави дясната". На братята, които го питали коя е висшата добродетел той отговорил: "Добродетелта, която се извършва тайно".

Веднъж един от учениците на преподобни Паисий се отдалечил от манастира. Той срещнал по пътя един евреин, който влязъл с него в разговор, започнал да хули Христа и да говори, че Иисус Христос бил обикновен човек, а Месия тепърва щял да дойде. Ученикът, като изслушал евреина, отговорил равнодушно: "Може би и да е така!" Когато се върнал при преподобни Паисий, той забелязал, че преподобният се отнася към него не съвсем така, както преди, а се отвръща и не говори с него. Това го огорочило и той запитал: "Защо, отче светий, презираш своя ученик?" - "А кой си ти? - запитал го Паисий. - Аз не те познавам" - "Как да не ме познаваш? Нима аз не съм твоят ученик?"

- Оня бе християнин - отговорил Паисий - и имаше на себе си благодатното кръщение. Ако пък ти не си оня същият, защо благодатта е отстъпила от тебе и християнският ти образ е отнет? Какво се е случило с тебе? Разкажи!

- Нищо не съм сторил - казал огорченият ученик. - Прости ми, отче светий!

Но преподобният не смукчил гнева си и казал на ученика:

- Махни се далеч заедно с отреклите се от Бога!

Ученикът заплакал и почнал отново да уверява, че той нищо не е направил.

- А с кого ти говори по пътя? - запитал го преподобни Паисий.

- С един евреин.

- Какво ти каза той и какво му отговори ти?

- Той ми каза: "Оня, Когото вие почитате, не е Христос, а Христос тепърва ще дойде". Аз пък му отговорих: "Може би и да е така!"

Тогава старецът извикал: "А какво може да бъде по-лошо от твоите думи, с които ти си се отрекъл от Христа и от светото кръщение? Плачи за греха си, защото отсега Господ е написал името ти при ония, които са се отрекли от Него".

Ученикът сега разбрал, колко тежко е съгрешил. Той паднал на колене и със сълзи замолил стареца да му прости и да измоли за него прощение от Бога. Преподобният видял, че разкаянието му е искрено, затворил се в пещерата си и дълго се молил за своя ученик и Господ във видение му открил, че той рощава на отреклия се поради лекомислие.

Преподобни Паисий доживял до дълбока старост. Той много дружал с един свят подвижник, когото наричали Павел, и умрял малко преди него. Преподобни Исидор Пилусиот взел светите мощи на двамата свети подвижници, пренесъл ги в своята обител близо до Пилусия и над гробниците им построил великолепна църква.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 

 

 https://dveri.bg/kqq6p

 

Архиеп. Йоан Шанхайски и Сан-Франциски Чудотворец – смел защитник на Христовата Църква

 

 

„Този човек, който изглежда слаб, всъщност е чудо на аскетичната упоритост и постоянство в нашето време на всеобщо духовно отслабване“

 

Митрополит Антоний (Храповицки)

 

„Ако искаш да видиш жив светец, отиди в Битоля при отец Йоан“

 

Епископ Николай (Велимирович)

 

 

 

Свети Йоан е роден на 4 юни 1896 година в семейството на Борис Иванович и Глафира Михайловна Максимович, наследници на дворянския род Максимович. Роден е в имението на родителите си в градчето Адамовка, Харковска губерния. При кръщението си получава името Михаил в чест на св. архангел Михаил. Родът на баща му е от сръбски произход. Един от предците му, свети Йоан, митрополит на Тоболск, е аскет, водил свят живот, мисионер и автор на духовни съчинения. Свети Йоан Тоболски е живял през първата половина на 18-ти век. Канонизиран е за светец през 1916 г. Той е последният светец, канонизиран от царя-мъченик Николай ІІ.

 

Свети Йоан бил послушно дете. Сестра му си спомня, че на родителите му им е било много лесно да го отгледат. Като юноша, размишлявайки за бъдещето си, не можел да се спре на определена професия, бидейки несигурен дали да се посвети на военна или светска кариера. Знаел е само едно, че животът му ще се определя от непреодолимото желание да защитава Истината, в което го възпитавали родителите му.

 

Започва да учи в Полтавската военна академия, която, както казва вече като владика, „е посветена на една от най-славните страници в руската история“. Той е примерен студент, но не харесва два предмета: физическо и танци. В академията го харесват, но той чувства, че трябва да избере друг път. Тази идея се подхранва и от контактите с ректора на местната семинария, архимандрит Варлаам, и с добре известния духовен наставник в академията, свещенник Сергей Четвериков, автор на книги за свети Паисий Величковски и Оптинските старци. В деня, в който Михаил Максимович завършва академията, архиепископ Антоний (Храповицки) поема катедрата в Харков. Архиереят е един от главните защитници на идеята за възстановяване на патриаршията в Русия. По-късно става митрополит на Киев и Галич, а след това и първи архиерей на Руската задгранична църква. През живота си този архипастир вдъхновява академичната младеж по всички духовни въпроси благодарение на основното си качество – искрената си любов към тях. Когато чува за Михаил Максимович, за когото говорят много хора в църковните среди, изявява желание да се срещне с него. В Харков архиепископ Антоний става духовен наставник на свети Йоан. Тази духовна връзка между двамата продължава през целия живот на архиепископ Антоний.

 

В Харков Михаил се записва да учи право, което завършва през 1918 г. и работи известно време в Харковския съд по времето, когато Украйна се управлява от казашкия лидер Скоропатски. Сърцето на бъдещия архиерей е далеч от този свят. Когато не учи, прекава цялото си свободно време в университета, четейки духовна литература, като най-много обичал да чете житията на светците. „Когато изучавах светски науки, казва светецът при избирането му за епископ, - се задълбочавах много повече в Науката на науките, в изучаването на духовния живот". Посещавайки манастира, в който живее архиепископ Антоний, Михаил има възможност да се моли на гроба на архиепископ Лелетиус Леонтиевич, духовник от първата половина на 18 век, много уважаван, но все още неканонизиран праведен мъж. Душата на младия Михаил е пропита от жажда да постигне истинските цел и път на живота в Христа.

 

Михаил много се впечатлява от епископ Варнава (по-късно патриарх на Сърбия) при визитата му в Харков. Младият сръбски епископ, който е посрещнат топло от епископ Антоний, му разказва за страданията на сърбите по време на турското робство. Това става през януари 1917 г., преди началото на революцията, когато на сърбите, които са воювали с Германия, Австрия и Турция, не е останала почти никаква неокупирана територия. Вдъхновени от епископ Антоний, руснаците изразяват единодушна подкрепа за сърбите. В този пример Михаил вижда значимостта на църквата и задължението на епископа да реагира на нуждите на всички православни миряни.

 

Октомврийската революция принуждава семейство Максимович да напусне родината си и да се евакуира в Югославия, където Михаил започва да учи богословие в университета „Свети Сава“, което завършва през 1925 г. През последната година от обучението на Михаил епископ Антоний го прави четец в Белград, а през 1926 г. го постригва за монах в манастира Михово, давайки му името Йоан в чест на неговия далечен роднина, наскоро канонизирания свети Йоан от Тоболск. Малко след това е ръкоположен за йеродякон. На празника Въведение Богородично младият монах става йеромонах. През следващите години е духовен наставник в сръбско държавно средно училище, а през 1929 г. става наставник в сръбската семинария „Св. апостол Йоан Богослов“ в град Битоля, част от Охридска архиепископия.

 

В Битоля свети Йоан спечелва любовта на студентите си. Тук духовната му борба става известна на тези около него. Свети Йоан се моли непрекъснато, служи света Литургия всеки ден или присъства на литургия и се причастява, пости строго и обикновено яде веднъж дневно, вечер. С бащинска любов той изгражда в студентите си високи духовни идеали. Те първи откриват големия му аскетичн подвиг, забелязвайки, че светецът никога не ляга да спи, а когато дремва, това е от крайно изтощение и често на земята в ъгъла под иконите. Епископ Николай (Велимирович, от 1920 до 1936 г. пратен да управлява Охридската архиепископия, наскоро обявен за светец - б. р.) ценял и уважавал младия йеромонах Йоан. Един ден, напускайки семинарията, се обърнал към малка група ученици и им казал: „Деца, слушайте отец Йоан. Той е ангел Господен в образа на човек“. Самите семинаристи били твърдо убедени, че свети Йоан живее ангелски живот.

 

Търпението и смирението му били подобни на търпението и смирението на великите аскети и жителите на пустинята. Преживявал събитията от светото Евангелие все едно, че се случвали пред очите му. Винаги знаел главата, където може да намери определено събитие, и при нужда винаги можел да цитира определено място. Познавал характера и подробности за живота на всеки студент и във всеки момент бил наясно какво знае и какво не знае всеки. Свети Йоан имал специален дар от Бога: необикновено добра памет. В резултат на това можел да постави оценка на студент без да прави справка в предишни документи. Взаимна любов свързвала свети Йоан и семинаристите. За тях той бил въплъщение на християнските добродетели. Те не виждали недостатъци е него, дори и в говора му (той леко заеквал). Нямало проблем, личен или обществен, който да не може да разреши бързо. Не е имало въпрос, на който да не може да даде отговор. Отговорите му били винаги точни, кратки, ясни и изчерпателни, защото бил наистина образован човек. Неговото образование и мъдрост се базирали на най-стабилната основа - страх Божи. Светецът се молел усърдно за семинаристите си. Всяка нощ обикалял, проверявайки всички, нагласяйки на един възглавницата, на друг одеалото. Като излизал от стаята, ги благославял с кръстния знак.

 

През първата седмица на Великия пост свети Йоан ядял по една просфора на ден. Правел същото по време на страстната седмица. На Велика събота тялото му било напълно изтощено, но в деня на светото Възкресение изглеждал възстановен и силата му се връщала. На Пасхалната утреня триумфално възкликвал „Христос воскресе!“, сякаш Христос възкръсвал точно в тази нощ. Лицето му светело. Пасхалната радост, излъчвана от светеца, се предавала на всички в храма. Всеки, който е бил в църквата със свети Йоан на Пасха, изпитвал това.

 

През 1934 г. Архиерейският събор на Руската задгранична църква решава да издигне свети Йоан за епископ и да го изпрати в Шанхай като викарен епископ на епархията в Китай. Както свидетелства една позната на свети Йоан от Югославия, тази идея била съвсем чужда за него. Веднъж го срещнала в трамвая и го попитала, какво го води в Белград. Отговорил, че е в града, защото по погрешка е получил съобщение вместо друг йеромонах Йоан, който трябвало да бъде направен епископ. Когато го видяла на следващия ден, й казал, че грешката била по-лоша от очакваното, защото са решили точно него да направят епископ. Когато възразил, напомняйки им за заекването, му казали, че Мойсей имал същия проблем. Посвещаването в чин епископ става на 28 май 1934 г. Свети Йоан е последният епископ, ръкоположен от митрополит Антоний.

 

В своем кабинте в приютеМладият епископ пристига от Сърбия в Шанхай на 21 ноември 1935 г. на празника Въведение Богородично. Много хора се събират да посрещнат новия си архипастир, който с цялото си сърце поема отговорностите си и скоро става позната фигура в Шанхай. Чакат го довършването на голяма катедрала и съществуващ конфликт за юрисдикцията. Свети Йоан бързо се справя с конфликта и установява отношения със сръбската, гръцката и украинската епархии. Той завършва строежа на голямата катедрала в чест на иконата на Божията Майка, Застъпница за грешните, и триетажна сграда с камбанария. Обръща специално внимание на духовното образование на децата. Лично преподава Закон Божи на горните класове в Института по търговия и винаги присъства на изпитите за религиозни курсове във всички училища на Шанхай. Той е вдъхновител и водеща фигура при изграждането на църкви, болница, приют за душевно болни, приют за сираци, дом за възрастни хора, обществена трапезария – накратко всички социални начинания на руската емиграция в Шанхай. Светецът е едно със стадото си. Участва в работата на всички емигрантски организации.

 

Въпреки участието си в много светски дела си остава странник за света. От първия си ден в Шанхай светецът както и преди служел света Литургия всеки ден. Без значение къде е бил, винаги присъствал на службите. Веднъж заради дългото стоене прав кракът му се подул и група лекари, страхувайки се от гангрена, назначили незабавна хоспитализация. Светецът отказал. Руските лекари уведомили енорийския съвет, че не могат да поемат отговорност за здравето и дори за живота на пациента. Членовете на епархийския съвет след много настоявания и заплахи да го хоспитализират насила принудили светеца да се съгласи и той бил изпратен в болница. Същата вечер напуснал болницата по собствено желание и служил всенощно бдение както обикновено.

 

Светецът служел всички служби за деня без съкращения, така че на вечерната служба се четели пет или повече канона, отдавала се почит на всички светци. Той не разрешавал излишни раговори в олтара. Лично се уверявял, че служещите се държат както трябва, съставил правила за поведение за тях, за чието изпълнение следял стриктно. След Литургията свети Йоан оставал в олтара около два-три часа. За това той разказва следното: „Колко е трудно да се откъснеш от молитвата и да се върнеш към светските дела“. През нощта оставал буден вместо да спи. Той никога не отивал на „специални посещения“, вместо това се появявал неочаквано при тези, които се нуждаели от него, при всякакви климатични условия и в най-неочаквано време. Всеки ден посещава болни със светите Дарове. Често бил виждан късно вечер, при лошо време да ходи по улиците на Шанхай с епископския жезъл в ръка и расо, развявано от вятъра. На въпрос къде е тръгнал в такова време, светецът отговарял: „Не много далеч. Трябва да отида там и там.“ И когато го придружавали, мястото „не толкова далеч“ често се оказвало на два-три километра.

 

„Когато се грижим за спасението на душата“, казвал светецът, „трябва да помним, че хората имат и грижи за телата си, които шумно напомнят за присъствието си. Човек не може да проповядва Евангелието без да демонстрира любов в делата си“. Една от проявите на любов от страна на свети Йоан било създаването на приют за сираци и деца от бедни семейства на името на свети Тихон от Задонск. Архиереят събрал няколко жени и с тяхна помощ започнал да се грижи за осем малки деца и организирал приют, който дал подслон на няколко стотин невръстни за петнайсет години съществуване в Шанхай. Владиката лично събирал болни и гладни деца от улиците на Шанхай. Веднъж довел в сиропиталището малко момиченце, което „откупил“ от китаец за бутилка водка.

 

Енориашите от Шанхайска епархия дълбоко уважавали и обичали архипастира си, както се вижда от тяхно писмо до митрополит Милетий през 1943 г.

 

„Ние, светските хора, миряните, не можем дори да се доближим до неговите (на свети Йоан) познания по богословие, ерудицията му, проповедите му, изпълнени с апостолска вяра, произнасяни всеки ден и често напечатани. Ние, хората от Шанхай, ще говорим за това, което виждаме и чувстваме в многонационалния ни град от деня, в който пристигна нашият епископ. Ще говорим за това, което виждаме с грешните си очи и чувстваме с християнското си сърце.

 

ВприютеСФ-1От деня на пристигането му тъжното явление на разделение между църквите престана. Приютът „Свети Тихон Задонски“, който храни, облича и възпитава 200 деца, беше построен от нищо. Постепенно условията в дома за милосърдие на името на свети Филарет Милостиви се подобриха. Всички болни в шанхайските болници са посещавани от свещенник, получават светите Тайни навреме и ако някой почине, дори бездомните биват погребвани, както подобава. Душевно болните, които са в болница далеч от града, са посещавани лично от владиката. Тези в затворите на „селището“ и от френската зона могат да се молят там, където са затворени, по време на светата Литургия и да получават свето Причастие веднъж месечно. Той обръща серизоно внимание на възпитанието на младите в строг православен и национален дух. В много не-руски училища децата ни изучават Закон Божи. Той ни води в трудните моменти в живота на общността ни, защитава нас и нашите вековни руски морални принципи докрай. Сега всички инославни изповедания разбират, че да се борят с такъв стълб на Православието е много трудно. Нашият епископ неуморно посещава църкви, болници, училища, затвори, граждански и военни организации, винаги носейки укрепване на вярата. От деня на пристигането му никой немошен не е оставен без молитвите му и лично посещение. По молитвите на нашия светител много са получили облекчение и здраве. Той като факел осветява нашата греховност, като камбана събужда съзнанието ни и призовава душите ни към християнска борба, призовава ни като Добрия пастир, така че за минута можем да се отдалечим от земята, от светската развала и да повдигнем очи към небето, "откъдето ни идва помощ" (Пс. 120:1). Той е, както казва св. апостол Павел, „пример в слово, дела, благотворителност, дух, вяра и чистота“ (1 Тим. 4:12)."

 

Паството не греши, като дава такава висока оценка за работата на пастира си. Хората наистина чувстват готовността му „да положи живота си“ за стадото. По време на японската окупация, когато двама президенти на руския емиграционен комитет са убити един след друг и страх обзема руската колония, свети Йоан въпреки несъмнената опасност за самия него се обявява за временен глава на руската колония.

 

След смъртта на митрополит Милетий в края на войната, през 1945 г., натискът върху клира на руските емигранти от страна на Московската патриаршия се засилва. Целта е да бъдат подчинени на Московския патриарх Алексий I, приемник на патриарх Сергий. В Далечния Изток повечето йеараси се подчиняват на новоизбрания патриарх. Свети Йоан, отказвайки такова подчинение, е подложен на изключителен натиск и заплахи от висшестоящия си архиерей, архиепископ Виктор. Отговорът на светеца на тези заплахи е прост: „Аз съм на подчинение на синода на Руската задгранична църква и ще вървя по пътя, който той ми определи.“

 

След дълго забавяне поради войната идва заповед от архиерейския събор за издигане на свети Йоан за архиепископ на директно подчинение към Синода. Китайското правителство и градските власти признават свети Йоан за ръководител на Руската църква в Китай.

 

Чудотворството и проницателността на свети Йоан са добре познати в Шанхай. Веднъж през светлата седмица той отива в Еврейската болница на посещение при православен пациент. Минавайки през едно отделение, спира пред параван, скриващ леглото, на което лежи умираща възрастна еврейка. Семейството е наблизо, очаквайки смъртта й. Светецът вдига кръста и обявява силно „Христос воскресе!“, при което умиращата жена идва в съзнание и иска вода. Светецът се обръща към сестрата и казва: „Пациентката иска да пие.“ Медицинският персонал е учуден от промяната в състоянието на жената, която само минути преди това е била на умиране. Скоро тя се поправя и е изписана от болницата. Подобни случки има много.

 

Веднъж свети Йоан бил повикан в болница, за да даде свето Причастие на умиращ мъж. Вземайки светите Дарове, светецът отишъл с още един свещенник. Когато пристигнали, видели млад мъж на около 20 години да свири на акордеон. Той се бил възстановил и бил готов скоро да напусне болницата. Светията го повикал и му казал: „Искам веднага да ти дам свето Причастие“. Младият мъж се отзовал веднага, изповядал се и получил свето Причастие. Учуденият свещенник попитал свети Йоан, защо не е отишъл при умиращия, а се е задържал при очевидно здрав млад мъж. Светецът отговорил просто: „Той ще умре тази нощ, а този, който е много болен, ще живее още много години“. Станало точно така. Чрез Своя светец Господ показва подобни чудеса в Европа и Америка.

 

В края на 40-те години с идването на комунистите на власт руснаците в Китай са принудени отново да емигрират, повечето през филипинските острови. През 1949 г. почти 5000 руски бежанци от Китай са настанени в лагер на международната организация за бежанците на остров Тубабао. Там живеят в палатки при примитивни условия. Всички деца от сиропиталището на св. Йоан са там, както и възрастните, и немощните. Там живеят под постоянната заплаха от силни урагани, тъй като островът се намира на пътя на сезонните тайфуни, минаващи през тази част на Тихия океан. През 27-те месеца на съществуването на руския лагер островът е заплашен от ураган само веднъж, но той променя движението си и заобикаля острова. Всяка нощ свети Йоан обхожда лагера и го благославя с кръстен знак от четирите страни. По-късно, когато хората вече са заминали за различни страни, лагерът е пометен от силен тайфун и изравнен със земята.

 

Свети Йоан многократно разговаря с представители на гражданските власти, за да се застъпва за руските бежанци. Препоръчват му лично да подаде петиция в столицата на САЩ, Вашингтон, и да помоли хората от лагера да отидат в Америка. Свети Йоан лети до Вашингтон и въпреки всички човешки препятствия успява да убеди властите да направят промяна в емиграционното законодателство и на паството му е разрешено да се премести в Америка.

 

През 1951 г. свети Йоан получава назначение да ръководи Западноевропейската епархия. В началото управлява епархията от Париж, а по-късно от Брюксел. Постоянно пътува из Европа и служи света Литургия на френски, холандски, гръцки, китайски, а по-късно и на английски. В Париж пишат следното за него: „Той живее извън нашата плоскост на съществуване“. Не случайно в една от католическите църкви свещеникът казва на младежите: „Искате доказателство. Казвате, че вече няма нито чудеса, нито светии. Защо ви е теоретично доказателство, когато жив светец ходи по улиците на Париж - свети Йоан Босият“ (свети Йоан е ходел със сандали на бос крак при всякакво време - бел. прев.).

 

В Европа той събира информация за много древни светци, почитани на Запад, но забравени на Изток. По негова препоръка честването им е възстановено и имената им са записани в църковния календар.

 

Духовността на свети Йоан, познаниято му по различни езици и най-вече неговият пример привличат много французи, холандци и други европейци към Православието. Това е мисионерската значимост на престоя му в Европа.

 

През есента на 1962 г. свети Йоан пристига в последната си епархия и отново както преди много години в първата си епархия - на празника Въведение Богородично. Първоначално идва да помогне на възрастния и немощен архиепископ Тихон и след смъртта му (17 март 1963 г.) свети Йоан става архиепископ за Западна Америка и Сан Франциско. Отново при пристигането си светецът заварва недовършена църква, посветена на Божията Майка, и отново, както и в Китай, църковната община е разкъсвана от раздори.

 

Най-големият му приоритет е да продължи и довърши изграждането на новата епархийска катедрала „Пресвета Богородица, Радост на всички скърбящи“, която е напълно спряна поради липса на средства и разгорещени дискусии за решаване на финансовите проблеми. Ситуацията парализира църковната общост. Господ милостиво помага на своя светец, който много се измъчва от раздорите, но продължава чрез молива и чрез наблюдение на строежа да вдъхновява всички да правят пожертвования и да участват в работата.

 

По това време свети Йоан трябва да претърпи много, дори да се яви пред американски съд. Последните години от живота му са пълни с горчивина, клевети и преследване. Понякога личността му предизвиква завист, неблагоприятни критики или недоумение от хората, когато в отношенията си с тях се придържа стриктно към църковните правила. А когато някои питат, кой е виновен за разделението в църквата, свети Йоан отговаря простичко: "Дяволът".

 

450px-USA-San Francisco-Cathedral_of_Holy_Virgin-1През 1964 г. изграждането на най-големия храм на Руската задгранична църква, украсен с 5 златни кубета, е завършено. Издигането на кръстовете, които изглеждат величествено, гледани от залива на Сан Франциско при плаване с кораб, става с тържествена лития, дълга повече от една миля (1.6 км), с участието на много хора. Процесията за малко да бъде отменена поради силен дъжд, но светецът без колебание води хората с химни по наводнените улици на града. Кръстовете са благословени пред новата катедрала и когато най-големият от тях е издигнат, слънцето се показва и покрай блестящия кръст прелита гълъб.

 

Придружавайки чудотворната Курска икона на Пресвета Богородица до Сиатъл, свети Йоан след отслужване на света Литургия в катедралата „Свети Николай“ остава в олтара още три часа. Денят е 19 юни (стар стил) 1966 г. След като посещава някои от духовните си чада, живеещи близо до катедралата, с чудотворната икона, отива в стаята на църковния дом, където е отседнал. Внезапно придружаващите архипастира го чуват да пада на пода. Когато тичешком се качват по стъпалата, го намират на пода вече отиващ си от този свят. Слагат го да седне на стол пред чудотворната икона и светецът мирно напуска този свят. Така свършва трудната му борба да лишава себе си от сън и покой. Слагат го на леглото, което е в стаята. „Спи в мир“, проплаква архиепископ Аверкий от Сиракуза и манастира „Света Троица“, който много го обича. В края на проповедта, която произнася на погребението му, той казва: „Сега спи в мир, скъпи наш любими владико. Почивай си от праведните трудове и борби до всеобщото Възкресение“. Тържественото погребение на свети Йоан става на 24 юни 1966 г. (стар стил) в катедралата „Пресвета Богородица, Радост на всички скръбящи“ в Сан Франциско. Опелото започва в 6 вечерта и продължава до 1 часа след полунощ заради многото хора, дошли да се сбогуват с архипастира си. Службата се води от митрополит Филарет заедно с архиепискоите Леонтий и Аверкий, епископите Сава и Нектарий и много свещенници.

 

Атмосферата на службата е трогателна и предразполага към молитва. Никой от участниците няма да я забрави никога. Въпреки дълбоката печал на многото почитатели на свети Йоан преобладава някаква особена радост, която обгръща вярващите.

 

Тялото на светеца остава в отворен ковчег в катедралата в продължение на 5 дни и въпреки горещото лятно време не се наблюдава ни най-малко разложение. Ръцете му са меки и гъвкави, въпреки че нищо специално не е правено.

 

Неволно човек си припомня думите на св. епископ Игнатий (Брянчанинов): „Виждали ли сте тяло на светец, оставено от душата? Няма никакъв мирис, никакво разлагане. Не е страшно да си наоколо. По време на такова погребение тъгата е смесена с някаква особена нематериална радост“. Всичко това според думите на незабравимия епископ Игнатий означава, че „починалият е получил милост и благодат от Бога“.

 

RelicsStJohnShanghaiСлед блаженната си кончина, както и през целия си живот, свети Йоан продължава да извършва много чудеса за тези, които се обръщат към него с вяра. В трудни моменти от живота си, когато никаква земна власт не е в състояние да помогне, хората търсят застъпничеството на свети Йоан пред Бога. Хората слагат писма и списъци с имена за молитвена помощ до митрата, поставена на гроба на свети Йоан, и мнозина получават помощтта, на която се надяват.

 

През есента на 1993 г. Архиерейският събор на Руската задгранична църква натоварва архиепископ Антоний, на Западна Америка и Сан Франциско, заедно с комисия, състояща се от двама други архипастири, да отворят гроба на свети Йоан. Вечерта на 28 септември 1993 г. е отслужена панихида, архиепископ Антоний държи кратка проповед, призовайки всички участници да бъдат в мир със себе си и да поискат прошка от останалите и благославя присъстващите да отворят гроба. Махайки капака на саркофага, участниците забелязват, че металният ковчег на светеца е разяден от ръжда на много места. Със страх от Бога и молитви отварят ковчега. Лицето на светеца е покрито и всички се взират в запазените му бели ръце. След молитва архиепископ Антоний открива лицето на светеца, което е напълно съхранено. В този момент присъстващите усещат някакъв свръхестествен духовен мир и тишина. Никой не се учудва, никой не говори.

 

На следващото заседание на архиерейския събор на Руската задгранична църква се решава св. Йоан да бъде канонизиран и паметта му да се чества на 2 юли (19 юни стар стил), когато той напуска този свят.

 

Канонизацията му е потвърдена и от архиерейския събор на Руската православна църква от 24 юни 2008 г.

 

В тези страшни времена на всеобщо отстъпление от Бога Господ не е изоставил Своите хора и им е изпратил голям застъпник. Пред Божия престол стои смел защитник на Христовата църква, борец и аскет, продължител на традициите на стълпниците, които са приели върху себе си най-стриктната форма на себеотрицание, понякога стигайки до „юродство заради Христа“, което превъзхожда мъдростта на този свят; добър и обичащ стадото си пастир, който е положил живота си за своите овци; учител и възпитател на православната младеж; чудотворец и изцелител безсребърник; апостол и мисионер; ерудиран богослов; очевидец на тайни и значим йерарх, който непоколебимо следва това, което е обещал пред Бога и хората в свидетелството си, прочетено при избора му за епископ: „Каква по-голяма полза може да принесе някой на съседа си от това да го приготви за вечен живот ...“

 

По молитвите на светия наш отец Йоан нека Бог ни запази от всяко зло, да укрепи вярата ни и да ни помогне по трудния път на спасението. На нашия Господ, Който е дивен сред Своите светии, отдаваме всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

РУСКИ ИЗТОЧНИЦИ:

 

https://azbyka.ru/days/prazdnik-polozhenie-chestnoj-rizy-presvjatoj-bogorodicy-vo-vlaherne

 

В годы правления византийского императора Льва Великого, Македонянина (457–474), братья Гальбий и Кандид, приближенные царя, отправились из Константинополя в Палестину на поклонение святым местам. В небольшом селении вблизи Назарета они остановились на ночлег у одной престарелой еврейки. В ее доме внимание паломников привлекли зажженные свечи и курящийся фимиам. На вопрос, что за святыня находится в доме, благочестивая женщина долго не хотела отвечать, но после неотступных просьб поведала, что хранит дорогую святыню – Ризу Богородицы, от которой происходят многие чудеса и исцеления. Пресвятая Дева пред Успением подарила одну из Своих одежд благочестивой девице-еврейке из этого рода, завещав ей передать ее перед смертью также девице. Так, от поколения к поколению, Риза Богоматери сохранялась в этой семье.

Драгоценный ковчег, содержавший священную Ризу, был перевезен в Константинополь. Святой Геннадий, Патриарх Цареградский († 471; память 31 августа), и император Лев, узнав о священной находке, убедились в нетленности святой Ризы Богородицы и с трепетом приложились к ней. Во Влахерне, близ берега моря, был воздвигнут новый храм в честь Богоматери. 2 июля 458 года святитель Геннадий с подобающим торжеством перенес священную Ризу во Влахернский храм, вложив ее в новый ковчег.

Впоследствии в ковчег с Ризой Богородицы положены были Ее святой омофор и часть Ее пояса. Это обстоятельство и запечатлено в православной иконографии праздника, объединяющей два события: положение Ризы и положение пояса Богоматери во Влахерне. Русский паломник Стефан Новгородец, посетивший Царьград около 1350 года, свидетельствует: «идохом во Влахерну, идеже лежит Риза в алтаре на престоле в ковчеге запечатана».

Не раз при нашествиях врагов Пресвятая Богородица спасала город, которому даровала Свою священную Ризу. Так было во время осады Константинополя аварами в 626, персами – в 677, арабами – в 717 годах. Особенно знаменательны для нас события 860 года, тесно связанные с историей Русской Церкви.

18 июня 860 года русский флот князя Аскольда, в составе более 200 ладей, опустошив берега Черноморья и Босфора, вошел в бухту Золотой Рог и угрожал Константинополю. В виду города плыли русские корабли, высадившиеся воины «проходили пред градом, простирая свои мечи». Император Михаил III (842–867), остановив начатый поход на арабов, вернулся в столицу; всю ночь он молился, простершись ниц на каменных плитах храма Влахернской Божией Матери. Святой Патриарх Фотий обратился к пастве с проповедью, призывая слезами покаяния омыть грехи и в усердной молитве прибегнуть к заступничеству Пресвятой Богородицы.

Опасность возрастала с каждым часом. «Город едва не был поднят на копье», – говорит в другой своей проповеди Патриарх Фотий. В этих условиях было принято решение спасать церковные святыни, и прежде всего – святую Ризу Богородицы, которая хранилась во Влахернском храме, недалеко от берега залива. После всенародного молебна святую Ризу Богоматери, взятую из Влахернского храма, с крестным ходом обнесли вокруг городских стен, погрузили с молитвой край ее в воды Босфора, а затем перенесли в центр Царьграда – храм Святой Софии. Божия Матерь Своей благодатью покрыла и усмирила воинственность русских воинов. Заключив почетное перемирие, Аскольд снял осаду Константинополя. 25 июня русские войска стали отходить, унося с собой большой выкуп. Неделю спустя, 2 июля, чудотворную Ризу Богоматери торжественно возвратили на ее место, в раку Влахернского храма. В воспоминание этих событий было установлено святым Патриархом Фотием ежегодное празднование Положения Ризы Богоматери 2 июля.

Вскоре, в октябре – ноябре 860 года, русское посольство прибыло в Константинополь для заключения договора «любви и мира». В условия мирного договора входили положения о Крещении Киевской Руси, о выплате Византией русским ежегодной дани, разрешении им вступать в византийскую армию, вести торговлю на территории империи (прежде всего, в Константинополе), посылать в Византию дипломатические миссии.

Важнейшим был пункт о Крещении Руси. Продолжатель византийской «Хроники Феофана» говорит, что «посольство их прибыло в Царьград с просьбой сделать их участниками в святом Крещении, что и было исполнено». Во исполнение обоюдного желания русских и греков в Киев направлена была православная миссия. Незадолго до того (в 855 г.) святым равноапостольным Кириллом Философом († 869; память 14 февраля и 11 мая) изобретена была славянская азбука и переведено Евангелие. Естественно было направить с миссией в Киев именно святого Кирилла и его брата, святого равноапостольного Мефодия († 885; память 6 апреля и 11 мая), с переведенными славянскими книгами. Так и поступил святитель Фотий, учеником которого был святой Кирилл. Зиму 860/861 года братья провели в Херсоне, весной 861 они были на Днепре, у князя Аскольда.

Перед Аскольдом, как впоследствии перед святым князем Владимиром, стоял нелегкий выбор, его прельщали то иудейской, то магометанской верой. Но под благодатным влиянием святого равноапостольного Кирилла князь сделал выбор в пользу Православия. В конце 861 года Кирилл и Мефодий вернулись в Константинополь и привезли с собой послание князя (или, как называли себя в IХ–ХI вв. киевские князья, «кагана») Аскольда императору Михаилу III. Аскольд благодарил императора за присылку «такого мужа, который показал словом и примером, что христианская вера – святая». «Убедившись, – писал далее Аскольд, – что это – истинная вера, повелели мы всем креститься по своей воле в надежде и нам достигнуть святости. Мы же все – друзья твоему царству и готовы на службу твою, когда потребуешь».

Аскольд принял святое Крещение с именем Николай, крестились и многие из его дружины. Непосредственно из Царьграда, столицы Православия, трудами святых апостолов славянства пришли на Русь славянское Богослужение и славянская письменность. В Киев был назначен святителем Фотием митрополит Михаил, и русская митрополия была внесена в нотиции – списки епархий Константинопольского Патриархата. Святой Патриарх Фотий в Окружном послании 867 года среди главных достижений своего первосвятительского служения называет Крещение болгар и русских. «Руссы, которые подняли руку против Римской державы, – писал он, почти дословно цитируя послание Аскольда, – в настоящее время даже и они променяли нечестивое учение, которое содержали прежде, на чистую и неподдельную веру христианскую, с любовью поставив себя в чине подданных и друзей наших». (Византийцы считали «подданными» всех принимавших Крещение из Царьграда и вступивших в военный союз с империей.) «И до такой степени разгорелись в них желание и ревность веры, что они приняли епископа и пастыря, и лобызают святыни христиан с великим усердием и ревностью».

Праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне является, таким образом, одновременно праздником канонического основания Русской Православной митрополии в Киеве. Благословением Божией матери и чудом от Ее святой Ризы совершилось не только спасение Царьграда от самой грозной осады за всю его историю, но и спасение русских из тьмы языческого суеверия к вечной жизни. Вместе с тем, 860 год принес признание Киевской Руси Византией, ознаменовал равноправный выход молодого Русского государства на арену истории.

Попытка князя Аскольда возродить на Днепре христианское благовестие святого апостола Андрея Первозванного, задуманная им религиозная и государственная реформа окончилась неудачно. Время утверждения христианства на Русской Земле еще не настало. Слишком сильны были сторонники языческой старины, слишком слаба княжеская власть. При столкновении Аскольда с язычником Олегом в 882 году киевляне предали своего князя. Аскольд принял мученическую кончину от руки наемных убийц, обманом завлеченный в стан врагов для переговоров.

Но дело блаженного Аскольда (так называет его Иоакимовская летопись) не погибло в Русской Церкви. Вещий Олег, который, убив Аскольда, занял после него киевское княжение, называл Киев «матерью градам русским» – это дословный перевод греческого выражения «митрополия Русская». Благодарную память о первом киевском князе-христианине хранили древнейшие храмы православного Киева: церковь пророка Божия Илии, построенная Аскольдом и позже упомянутая в Договоре Игоря с греками (944 г.), на месте которой и сейчас стоит храм того же имени, и церковь святителя Николая Чудотворца, воздвигнутая в 50-х годах Х столетия над могилой Аскольда святой равноапостольной Ольгой. Важнейшее завоевание Аскольда, навсегда вошедшее в церковное наследие не только Руси, но и всего православного славянства, – славянское Евангелие и славянское Богослужение, созданные трудами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В Киеве при дворе Аскольда положено было в 861 году начало их апостольской деятельности среди славян, продолжившейся позже в Болгарии и Моравии. Вслед за блаженным Аскольдом, говоря словами древней «Азбучной молитвы», «летит ныне славянское племя – к Крещению устремились все».

С чудом от Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне связано несколько выдающихся творений византийской церковной гимнографии и гомилетики. Святителю Фотию принадлежат две проповеди, одна из которых была сказана им непосредственно в дни осады Константинополя, другая – вскоре после ухода русских войск. (Они дважды были изданы на русском языке: 1) Епископ Порфирий Успенский. Четыре беседы Фотия, святейшего архиепископа Константинопольского, и рассуждение о них. СПб., 1864; 2) Е. Л. (Ловягин Е. И.). Две беседы Святейшего Патриарха Константинопольского Фотия по случаю нашествия россов на Константинополь. – «Христианское чтение», 1882, №№ 9–10). Известным церковным писателем Георгием, хартофилаксом собора Святой Софии – Премудрости Божией в Константинополе, было составлено, по поручению Патриарха Фотия, «Слово на положение Ризы Богородицы во Влахернах» (Русский перевод его издан в приложении к работе: Лопарев Х. М. Старое свидетельство о положении Ризы Богородицы во Влахернах в новом истолковании применительно к нашествию русских на Византию в 860 году. – «Византийский Временник», том. II, СПб., 1895). С походом Аскольда на Царьград связано также создание знаменитого «Акафиста Пресвятой Богородице», автором которого некоторые церковные историки называют того же святого Патриарха Фотия. Этот Акафист составляет основную часть Богослужения в день Похвалы Пресвятой Богородицы. О событиях 860 года повествуют не только византийские, но и русские летописные источники. Преподобный Нестор Летописец, подчеркивая значение русского похода на Царьград, отмечает, что с этого времени «начала прозываться Русская Земля». Некоторые летописи, среди них Иоакимовская и Никоновская, сохранили известия о Крещении князя Аскольда и Киевской Руси после похода на Царьград. При этом народная память прочно связала имена киевских князей Аскольда и Дира, хотя, по мнению историков, Дир княжил в Киеве несколько раньше Аскольда.

Почитание праздника Ризоположения издревле известно в Русской Церкви. Святой Андрей Боголюбский († 1174; память 4 июля) воздвиг во Владимире на Золотых воротах храм в честь этого праздника. В конце ХIV столетия часть Ризы Богоматери была перенесена из Константинополя на Русь святителем Дионисием, архиепископом Суздальским († 1385; память 26 июня).

Святая Риза Богоматери, хранившая прежде столицу Византии, спасала впоследствии от неприятеля и первопрестольную Москву. Летом 1451 года под стены Москвы подступали татарские полчища царевича Мазовши. Святитель Иона, митрополит Московский, непрестанными молитвами и церковными службами укреплял защитников столицы. В ночь на 2 июля, сообщает летопись, в татарском стане случилось великое смятение, враги бросили награбленное добро и в беспорядке поспешно отступили. В память чудесного избавления Москвы святой митрополит Иона в том же году воздвиг в Кремле церковь Ризоположения, ставшую его крестовой (домовой) церковью. Она сгорела, но на ее месте тридцать лет спустя была построена в 1484–1486 гг. новая, также посвященная празднику Положения Ризы Богоматери. Этот храм, стоящий доныне, продолжал служить домовым храмом русских митрополитов и Патриархов до того времени, как был возведен при патриархе Никоне собор Двенадцати Апостолов.

 

Свя­ти­тель Фо­тий, мит­ро­по­лит Ки­ев­ский и всея Ру­си, был ро­дом грек из пе­ло­пон­нес­ско­го го­ро­да Мо­нем­ва­сии (Маль­ва­зии). Еще в от­ро­че­ские го­ды он по­сту­пил в мо­на­стырь и был по­стри­же­ни­ком стар­ца Ака­кия, ве­ли­ко­го по­движ­ни­ка (впо­след­ствии мит­ро­по­ли­та Мо­нем­ва­сий­ско­го). В 1408 го­ду, ко­гда Фо­тий на­хо­дил­ся в Кон­стан­ти­но­по­ле у пат­ри­ар­ха с по­ру­че­ни­ем от мит­ро­по­ли­та, встал во­прос о за­ме­ще­нии рус­ской ка­фед­ры по­сле кон­чи­ны свя­ти­те­ля Ки­при­а­на († 1406; па­мять 16 сен­тяб­ря). Вы­бор пат­ри­ар­ха Мат­фея (1397–1410) пал на Фо­тия, из­вест­но­го сво­ей уче­но­стью и свя­то­стью жиз­ни. 1 сен­тяб­ря 1408 го­да свя­ти­тель Фо­тий по­став­лен в мит­ро­по­ли­та и через год при­был на Русь.

Пол­го­да он про­вел в Ки­е­ве (сен­тябрь 1409 – фев­раль 1410), за­ни­ма­ясь устро­е­ни­ем дел юж­ных епар­хий Рус­ской Церк­ви, вхо­див­ших то­гда в со­став кня­же­ства Ли­тов­ско­го, а точ­нее, как его на­зы­ва­ли, Ли­тов­ско­го и Рус­ско­го. Свя­ти­тель ви­дел, что пре­стол мит­ро­по­ли­та – ду­хов­ное сре­до­то­чие цер­ков­ной жиз­ни Ру­си – не мо­жет на­хо­дить­ся в Ки­ев­ской зем­ле, все бо­лее под­па­дав­шей в за­ви­си­мость от ка­то­ли­че­ской Поль­ши. По при­ме­ру преж­них рус­ских мит­ро­по­ли­тов, пе­ре­нес­ших свое ме­сто­пре­бы­ва­ние сна­ча­ла во Вла­ди­мир, а за­тем в Моск­ву, мит­ро­по­лит Фо­тий в день Свя­той Пас­хи 1410 го­да при­был в Моск­ву.

22 го­да под­ви­зал­ся свя­ти­тель в мно­го­труд­ном слу­же­нии пред­сто­я­те­ля Рус­ской Церк­ви. В тя­же­лых усло­ви­ях войн, меж­до­усоб­ных бра­ней, гра­би­тель­ских на­бе­гов та­тар он су­мел вы­со­ко под­нять ду­хов­ное зна­че­ние, ма­те­ри­аль­ную обес­пе­чен­ность и бла­го­ле­пие хра­мов Мос­ков­ской ка­фед­ры. Бла­го­со­сто­я­ние Церк­ви поз­во­ля­ло свя­ти­те­лю Фо­тию ока­зы­вать боль­шую по­мощь оску­дев­ше­му Кон­стан­ти­но­поль­ско­му пат­ри­ар­ха­ту, укреп­лять меж­ду­на­род­ное зна­че­ние Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви и Рус­ско­го го­су­дар­ства. Вра­ги пра­во­сла­вия не раз пы­та­лись вос­пре­пят­ство­вать цер­ков­но-пат­ри­о­ти­че­ско­му слу­же­нию Фо­тия. Вес­ной 1410 го­да, ко­гда свя­той Фо­тий при­был из Моск­вы во Вла­ди­мир, хан Еды­гей, ра­зо­рив­ший за два го­да до то­го Рус­скую зем­лю, пред­при­нял но­вый по­ход с це­лью за­хва­та в плен са­мо­го мит­ро­по­ли­та. Та­тар­ские от­ря­ды во гла­ве с ца­ре­ви­чем Та­лы­чой «из­го­ном», то есть вне­зап­но и быст­ро, взя­ли Вла­ди­мир. Но Бог со­хра­нил пра­вед­ни­ка: на­ка­нуне, не по­до­зре­вая об опас­но­сти, свя­ти­тель вы­ехал в за­го­род­ный Свя­то­озер­ский мо­на­стырь. Ко­гда та­та­ры устре­ми­лись в по­го­ню, он укрыл­ся в неболь­шом се­ле­нии, окру­жен­ном непро­хо­ди­мы­ми бо­ло­та­ми, на ре­ке Сень­ге. Не су­мев за­хва­тить мит­ро­по­ли­та, озлоб­лен­ные та­та­ры пре­да­ли раз­граб­ле­нию Вла­ди­мир и осо­бен­но Успен­ский ка­фед­раль­ный со­бор. Клю­чарь со­бо­ра Пат­ри­кей пре­тер­пел страш­ные пыт­ки и при­нял му­че­ни­че­скую кон­чи­ну от гра­би­те­лей-та­тар, но не от­крыл ме­сто, где спря­тал цер­ков­ные свя­ты­ни и со­кро­ви­ща.

Ста­ра­ни­я­ми свя­то­го мит­ро­по­ли­та Фо­тия бы­ло вос­ста­нов­ле­но мо­лит­вен­но-ка­но­ни­че­ское един­ство Рус­ской Церк­ви: от­дель­ная Ли­тов­ская мит­ро­по­лия, учре­жден­ная по на­сто­я­ни­ям кня­зя Ви­то­вта для юж­ных и за­пад­ных рус­ских пра­во­слав­ных епар­хий, в 1420 го­ду бы­ла упразд­не­на. Свя­ти­тель в том же го­ду по­се­тил воз­вра­щен­ные епар­хии и при­вет­ство­вал паст­ву об­шир­ным учи­тель­ным по­сла­ни­ем. Муд­рый и вы­со­ко­об­ра­зо­ван­ный пас­тырь оста­вил мно­го по­уче­ний и по­сла­ний. Боль­шое Бо­го­слов­ское зна­че­ние име­ли его об­ли­че­ния на воз­ник­шую в Пско­ве еще до его прав­ле­ния ересь стри­голь­ни­ков. Уси­ли­я­ми муд­ро­го свя­ти­те­ля ересь пре­кра­ти­лась (в 1427 го­ду).

Важ­ны­ми цер­ков­но-ис­то­ри­че­ски­ми ис­точ­ни­ка­ми яв­ля­ют­ся со­став­лен­ный свя­тым Фо­ти­ем «Чин из­бра­ния и по­став­ле­ния епи­ско­пов» (1423), «По­уче­ние о важ­но­сти свя­щен­но­го са­на и обя­зан­но­стях свя­щен­но­слу­жи­те­лей», а так­же «Ду­хов­ное за­ве­ща­ние», в ко­то­ром по­вест­ву­ет­ся о его жиз­ни. Ве­ли­ким де­лом свя­ти­те­ля бы­ло так­же со­став­ле­ние под его ру­ко­вод­ством Об­ще­рус­ско­го ле­то­пис­но­го сво­да (око­ло 1423 го­да).

20 ап­ре­ля 1430 го­да свя­той ар­хи­пас­тырь был из­ве­щен Ан­ге­лом о пред­сто­я­щей кон­чине и мир­но по­чил о Гос­по­де в ука­зан­ный ему срок, в празд­ник По­ло­же­ния Ри­зы Бо­го­ро­ди­цы, 2 июля 1431 го­да. Мо­щи его бы­ли об­ре­те­ны в 1471 го­ду. В Ору­жей­ной па­ла­те Мос­ков­ско­го Крем­ля хра­нят­ся два сак­ко­са свя­то­го мит­ро­по­ли­та Фо­тия.

Об­ре­те­ние и пе­ре­не­се­ние мо­щей свя­ти­те­лей Ки­при­а­на, Фо­тия и Ио­ны про­изо­шло 27 мая 1472 го­да во вре­мя стро­и­тель­ства но­во­го ка­мен­но­го Успен­ско­го со­бо­ра в Крем­ле, при мит­ро­по­ли­те Филип­пе († 1473, па­мять 9 ян­ва­ря) и ве­ли­ком кня­зе Иоанне III (1462–1505). От­дель­ные па­мя­ти свя­ти­те­лям со­вер­ша­ют­ся: мит­ро­по­ли­ту Ки­при­а­ну († 1406, 16 сен­тяб­ря), мит­ро­по­ли­ту Фо­тию († 1431, 2 июля), мит­ро­по­ли­ту Ионе († 1461, 31 мар­та).

 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/460

 

Перенесение честных мощей святителей Киприана, Фотия и Ионы, Киевских и всея России чудотворцев

Память 27 мая

В апреле месяце 1472 года во время княжения христолюбивого великого князя всея России Иоанна Васильевича3477 при преосвященном митрополите Филиппе3478 в славном городе Москве положено было начало основания святого и великого соборного храма Успения Пресвятой Богородицы. И когда начали разбирать первый храм, которой был построен святым Петром чудотворцем3479, и разобрали его до полов, то в то время обнаружились гробы прежде бывших святителей русских, преосвященных митрополитов Киприана, Фотия и Ионы. 28 мая в начале второго часа дня гробы их окопали, и тогда пришел преосвященный митрополит всея России Филипп с архиепископами и с ним все московское духовенство, пришел также благоверный великий князь Иоанн Васильевич с сыном своим, мать великого князя, братья его, князья Георгий, Андрей, Борис и Андрей, все сановники великокняжеского двора, князья и бояре, и множество православных христиан, жителей славного города Москвы, мужей и жен. Воспев подобающие сему случаю псалмы, взяли сперва гроб митрополита всея России Киприана и поставили его на приготовленное место в новооснованном храме в особый ковчег на правой стороне, а потом взяли гроб митрополита Фотия и поставили на том же месте. Священные одежды и омофоры, бывшие на святителях, оказались нетленными, несмотря на много лет со дня их кончины, ибо после кончины митрополита Киприана прошло без восемнадцати дней 65 лет, а после кончины митрополита Фотия без тридцати четырех дней 41 год. По перенесении мощей святых Киприана и Фотия пришли ко гробу святителя митрополита Ионы, и когда немедленно после сего снята была с него крышка, то распространилось такое сильное благоухание, что все, стоявшие вокруг этого места, слышали его. При этом все увидели, что святые мощи святителя совершенно целы, только тело присохло к костям, и одежды, в которые он был облачен, также целы и нетронуты тлением, а между тем после кончины его исполнилось тогда 11 лет и 2 месяца. Взяв гроб святителя, поставили его на верху земли с левой стороны храма.

Благоверный князь Иоанн и преосвященный митрополит со множеством православного народа возблагодарили после сего за это Бога и повелели праздновать память обретения честных мощей святителей в 27 день месяца мая.

* * *

3477 

Здесь разумеется великий князь Иоанн Васильевич III, княживший в Москве с 1462 до 1605 года.

3478 

Это был митрополит Филипп I, занимавший московскую кафедру при великом князе Иоанне III с 1465 до 1473 года.

3479 

Разумеется святой митрополит Петр, который в 1325 году из Владимира переселился в Москву и по настоянию которого был построен первый каменной храм Успения Божией Матери московским князем Иоанном Калитою.

 

https://azbyka.ru/days/sv-iuvenalij-juvenalij-ierusalimskij

 

ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ЮВЕНАЛИЯ, ПАТРИАРХА ИЕРУСАЛИМСКОГО

Свя­той Юве­на­лий был дру­гом и со­бе­сед­ни­ком пре­по­доб­но­го Ев­фи­мия Ве­ли­ко­го. Во вре­мя пер­во­свя­ти­тель­ства свя­то­го пат­ри­ар­ха Юве­на­лия Во­сточ­ная Цер­ковь бы­ла вол­ну­е­ма опас­ны­ми лже­уче­ни­я­ми, про­тив ко­то­рых он вос­ста­вал с пас­тыр­ской рев­но­стью, сбе­ре­гая Хри­сто­во ста­до. В 4З1 го­ду в го­ро­де Ефе­се был со­зван III Все­лен­ский Со­бор, осу­див­ший ересь Несто­рия, вос­став­ше­го про­тив пра­во­слав­но­го ис­по­ве­да­ния Бо­же­ствен­ной при­ро­ды Иису­са Хри­ста. На Со­бо­ре пред­се­да­тель­ство­вал свя­ти­тель Ки­рилл, пат­ри­арх Алек­сан­дрий­ский († 444; па­мять 9 июня), и в чис­ле его еди­но­мыш­лен­ни­ков был свя­той пат­ри­арх Юве­на­лий. В 451 го­ду в го­ро­де Хал­ки­доне со­брал­ся IV Все­лен­ский Со­бор для об­ли­че­ния но­вой ере­си – ев­ти­хи­ан­ской (мо­но­фи­зит­ской), учив­шей, что че­ло­ве­че­ская при­ро­да во Хри­сте бы­ла пол­но­стью по­гло­ще­на Бо­же­ствен­ной. Свя­тые от­цы, сре­ди ко­то­рых был свя­ти­тель Юве­на­лий, осу­див ересь Ев­ти­хия, утвер­ди­ли пра­во­слав­ное ис­по­ве­да­ние о со­еди­не­нии в Гос­по­де Иису­се Хри­сте обо­их естеств – Бо­же­ско­го и че­ло­ве­че­ско­го – нераз­дель­но и нес­ли­ян­но. Од­на­ко ере­ти­ки про­дол­жа­ли сму­щать умы хри­сти­ан. Во гла­ве лже­учи­те­лей сто­ял Фе­о­до­сий, ко­то­рый, скло­нив на свою сто­ро­ну про­жи­вав­шую в Иеру­са­ли­ме вдо­ву им­пе­ра­то­ра Фе­о­до­сия Млад­ше­го († 450) Ев­до­кию, тре­бо­вал, чтобы пат­ри­арх Юве­на­лий вы­ска­зал по­ри­ца­ние по­ста­нов­ле­нию Хал­ки­дон­ско­го Со­бо­ра, то есть от­ка­зал­ся от пра­во­слав­но­го дог­ма­та о двух есте­ствах во Хри­сте. Свя­тей­ший Юве­на­лий не со­гла­сил­ся на пре­да­тель­ство Ис­ти­ны, но му­же­ствен­но ис­по­ве­дал Хал­ки­дон­ский дог­мат пе­ред ере­ти­ка­ми. Фе­о­до­сий и его сто­рон­ни­ки низ­ло­жи­ли свя­то­го Юве­на­лия с пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла. Свя­ти­тель уда­лил­ся в оплот пра­во­сла­вия – Кон­стан­ти­но­поль, к свя­то­му пат­ри­ар­ху Ана­то­лию (449–458; па­мять 3 июля) и им­пе­ра­то­ру Мар­ки­а­ну. Ере­тик Фе­о­до­сий при под­держ­ке им­пе­ра­три­цы Ев­до­кии за­нял пат­ри­ар­ший пре­стол в Па­ле­стине, но лишь на 20 ме­ся­цев. Им­пе­ра­тор Мар­ки­ан, ува­жав­ший свя­то­го Юве­на­лия, до­бил­ся вос­ста­нов­ле­ния его в пат­ри­ар­шем до­сто­ин­стве, и Пат­ри­арх-ис­по­вед­ник воз­вра­тил­ся в Иеру­са­лим.

Мно­го тру­дов при­ло­жил свя­той для вос­ста­нов­ле­ния цер­ков­но­го ми­ра. По вра­зум­ле­нию пре­по­доб­но­го Си­мео­на Столп­ни­ка им­пе­ра­три­ца Ев­до­кия по­ка­я­лась пред свя­ти­те­лем и вер­ну­лась в цер­ков­ное об­ще­ние с пра­во­слав­ны­ми. Вслед за ней воз­вра­ти­лась и боль­шая часть со­вра­щен­ной ере­ти­ка­ми иеру­са­лим­ской паст­вы. Устра­нив мя­теж­ные ере­си и уста­но­вив цер­ков­ное еди­но­мыс­лие и бла­го­ле­пие, пат­ри­арх Юве­на­лий мир­но скон­чал­ся сре­ди вер­ной паст­вы, по­тру­див­шись в свя­ти­тель­ском сане 38 лет.

 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/555

 

Память святого отца нашего Ювеналия, патриарха Иерусалимского

Память 2 июля

Святой Ювеналий принял престол иерусалимского патриаршества в царствование благочестивого императора Феодосия Младшего4333. Во время его патриаршества в Палестине подвизались великие светильники, святые отцы: Евфимий, Феодосий, Герасим Иорданский, которому служил лев, и многие другие. Впрочем, в то время были смуты в Церкви, производимые еретиками. Тогда возникла несторианская ересь4334, изрекавшая хулы на Пречистую Деву Богородицу, и в городе Ефесе4335 был созван третий вселенский собор святых отцов, на котором Ювеналий с святым Кириллом, патриархом александрийским4336, и с прочими святыми отцами предал проклятию Нестория и его ересь. После же кончины императора Феодосия, когда на престол вступил Маркиан с Пульхериею4337, возникла новая ересь – Диоскора и Евтихия4338, богохульно лгавшая, будто во Христе было одно естество. Тогда в городе Халкидоне4339 состоялся четвертый вселенский собор святых отцов4340, и святой Ювеналий сиял на сем соборе благочестием, среди отцов, как денница посреди звезд, – разгоняя тьму еретического зловерия. Когда же, по окончании собора, Ювеналий возвращался на свою патриаршую кафедру, в Палестину, в образе инока прибыл некий, придерживавшийся евтихианского нечестия, еретик, по имени Феодосий – человек весьма коварного нрава. Последний порицал святой халкидонский собор за то, что будто бы на нем был отвергнут догмат православной веры и возобновлено учение Нестория, и лгал многое другое на Церковь. Этот еретик, как повествует Евагрий4341, будучи изгнан за свое неверие и злые дела из своего монастыря в Александрии4342, присоединился к нечестивому Диоскору. Но за свое коварство и злобу Феодосий был наказан жестокими побоями, а потом, как мятежник был посажен на верблюда и с поруганием проведен по городу. Придя после сего в Палестину, он стал возмущать Церковь, рассевая богохульную ересь. Тогда в Палестине находилась императрица Евдокия, – супруга благочестивого императора Феодосия Младшего, отправившаяся после смерти своего мужа на поклонение святым местам.

Сей еретик Феодосий прежде всего склонил к отрицанию халкидонского собора императрицу Евдокию, а затем своею ересью причинил вред и многим неопытным инокам, соделав их своими единомышленниками. Со множеством обольщенных им иноков он поднял возмущение против патриарха Ювеналия, требуя, чтобы он высказал порицание на собор халкидонский. Но так как Ювеналий не склонялся на сие, то его низложили с престола, и он удалился в Константинополь к императору Маркиану. Между тем еретик Феодосий, имея пособницею императрицу Евдокию и опираясь также на ослепленных ересью иноков, взошел на патриарший престол и причинял многие бедствия православным4343. Епископов же и клириков, не желавших иметь с ним общения, он одних низвергал, других предавал мучениям и смерти, разграбляя их имущества и разоряя дома.

Так он поступил со Скифопольским епископом Северианом, не пожелавшим принять его еретического учения. Низложивши Севериана с престола, Феодосий предал его смерти.

Вследствие сего вся Палестина находилась в страшном смущении, а святой город Иерусалим был как бы захвачен и опустошаем варварами. Тогда святые отцы палестинские, скорбя о таком гонении и разорении Церкви, – к тому же и боясь рук мучителя, – скрылись в отдаленнейшие пустыни, слезно молясь Богу об искоренении ереси и скорейшем наступлении мира церковного.

В причте иерусалимской церкви находился тогда некий искуснейший в слове и ревнитель благочестия диакон по имени Афанасий. Видя, что в Церкви на патриаршем месте стоит как мерзость запустения на святом месте (Мф.24:15) еретик лжепатриарх Феодосий, Афанасий придя к нему громогласно воззвал, говоря:

– Перестань, Феодосий, переполнять столькими убийствами святой город! Перестань поднимать брань на Христа и разбойнически изгонять из божественной ограды стадо Его!

Лишь только Афанасий сказал эти слова, он немедленно был схвачен Феодосиевыми оруженосцами, вытащен из церкви и после разнообразных мучений и бесчисленных побоев, окончил жизнь свою будучи умерщвлен секирою. Тело же его было влачимо по всему городу на веревке, привязанной к ногам и, наконец, брошено на растерзание псам.

Между тем воевода Дорофей, поставленный императором для управления Палестиной, в это время не был в Иерусалиме, так как находился в войне против моавитян4344. Узнавши же обо всём, что происходило во святом городе, Дорофей поспешно вернулся с войском в Иерусалим. Но оруженосцы лжепатриарха Феодосия и императрицы Евдокии по повелению последних заперли пред воеводою городские ворота, не дозволяя ему войти внутрь города; они пустили его не раньше, прежде чем он дал им обещание быть с ними единомышленником в вере. Таким образом сей лжепатриарх Феодосий, возмущая церковь, пробыл на престоле иерусалимского патриаршества двадцать месяцев, до тех пор, пока не пришло от императора к военачальнику приказание схватить его и как мятежника и убийцу отправить на суд в Константинополь. Но заранее узнав о сем приказании императора, Феодосий тайно убежал на Синайскую гору4345, где скрывался в неизвестности.

Тогда святейший патриарх Ювеналий, пользовавшийся большим уважением в Константинополе у императора Маркиана, Пульхерии и святейшего патриарха константинопольского за свою добродетель, с соизволения императора отправился в Иерусалим, снова получил патриарший престол и начал приводить в порядок и исправлять всё расстроенное. Пустынные отцы, узнавши о его возвращении, исполнились большой радости и возвратились каждый в свои обители. Императрица же Евдокия, совращенная в евтихианскую ересь упомянутым Феодосием, колебалась умом, не зная, какого исповедания держаться ей. Тогда она послала нарочного в Антиохию к преподобному Симеону столпнику, испрашивая у него полезного совета и наставления. Последний написал императрице письмо, приказывая ей примириться с святейшим православным патриархом Ювеналием и последовать его благочестивому учению. Императрица немедленно так и поступила и, всенародно отрекшись ереси соделалась общницею Церкви кафолической. Видя сие, обратилось к православию, по примеру императрицы, бесчисленное множество народа, мирян и черноризцев, обольщенных ранее еретиком Феодосием.

После сего святой Ювеналий остальное время своей жизни прожил в мире, украшая святую Церковь словом, жизнью и пастырскою бдительностью. В Прологе записано о нем также следующее.

Когда Маркиан с Пульхерией устроили во Влахерне во имя Пречистой Девы Богородицы церковь, то они писали к святому Ювеналию, спрашивая его: знает ли он, где было положено тело Богоматери? Патриарх ответил, что не знает, однако напомнил древнее правдивое сказание, о том, как было похоронено тело Богоматери, как святые Апостолы слышали в продолжение трех дней ангельское пение и как по прошествии трех дней открыли гроб Богоматери, ради одного ученика, не бывшего при погребении, причем не обрели тела Богоматери, но нашли только гробные пелены.

Выслушав сие, император и императрица снова написали к патриарху, упрашивая его, дабы он прислал к ним по крайней мере запечатанную гробницу Богоматери с пеленами, – что патриарх и исполнил.

Святой Ювеналий, потрудившись всего в сане священном тридцать восемь лет4346, с миром почил и предстоит ныне с небесными иерархами пред престолом славы великого Архиерея Господа нашего Иисуса Христа, Которому воссылается слава во веки. Аминь.

* * *

4333 

Феодосий II (Младший) царствовал с 408 г. по 450 г.

4334 

Несторианская ересь основана Несторием, епископом константинопольским, несправедливо учившим, что от Девы Марии родился не Бог, но человек Иисус, в котором человечество соединилось с божеством благодатным образом во время Его земной жизни. Поэтому Матерь Божию он называл Христородицею, а не Богородицею. Ересь Нестория была осуждена на III Вселенском соборе, созванном в 431 г. в Ефесе.

4335 

Ефес – малоазийский город, лежавший между Смирною и Милетом. В истории христианской Церкви Ефес известен как место проповеднической деятельности св. Апостола Павла в его третье благовестническое путешествие.

4336 

Кирилл (I-ый) патриаршествовал с 412 г. по 444 г.

4337 

Император Маркиан царствовал с 450 г. по 457 г.

4338 

Евтихий, архимандрит константинопольский, известен как основатель ереси евтихианской или монофизитской. В противоположность несторианскому разделению в Лице Иисуса Христа божества и человечества, Евтихий учил, что человеческое естество в Иисусе Христе было совершенно поглощено божеством и потому в Нем следует признавать только одну природу – божественную.

4339 

Халкидон или Калхедон – первоначально мегарская колония на берегу Пропонтиды (Мраморного моря); впоследствии – столица Вифинии – малоазийской провинции.

4340 

Четвертый вселенский собор был в 451 г.

4341 

Евагрий – антиохийский юрист, автор «Церковной истории», обнимающей время с 431 г. по 494 г. Жил с 537 г. по 594 г.

4342 

Александрия – знаменитый в древности город, основанный Александром Македонским на берегу Средиземного моря, при устье реки Нила. Александрия в древности была первым городом в мире после Рима и служила центром торговли, промышленности и особенно языческой образованности, а в первые века христианства – рассадником христианского просвещения. – В настоящее время Александрия принадлежит к числу укрепленнейших портовых городов и важнейших торговых пунктов при Средиземном море.

4343 

Феодосий (незаконно) патриаршествовал в течение 20 месяцев (с декабря 451 г. по август 453 г.).

4344 

Моавитяне обитали в Палестине к востоку от Мертвого моря, по обеим сторонам реки Арнон. Название это было усвоено им по имени Моава, сына Лотова, от его старшей дочери (Быт.19:30–37).

4345 

Синайская гора находилась в пустынях Каменистой Аравии; сюда пришли израильтяне в третий месяц по выходе своем из Египта. Здесь дан был Богом закон, выраженный в 10 заповедях. – В христианскую эпоху на этой горе подвизались многие иноки. В V-м веке весь пустынный Синайский край, несмотря на бедность своей природы, был усеян скитами. Гора Синай в настоящее время называется арабами Джебель-Тур-Сина.

4346 

Ювеналий патриаршествовал с 420 г. по 458 г.

 

https://azbyka.ru/days/sv-nikon-sokolovskij

 

ПРЕПОДОБНЫЕ ТИХОН, ВАСИЛИЙ И НИКОН СОКОЛОВСКИЕ

Бра­тья по пло­ти, жи­ли и под­ви­за­лись в VI ве­ке. На древ­ней иконе в церк­ви се­ла Со­ко­ло­во (Мос­ков­ская гу­бер­ния, Зве­ни­го­род­ский уезд) они изо­бра­же­ны в схим­ни­че­ском оде­я­нии; по­гре­бе­ны они в Со­ко­ло­вой ро­ще.

 

https://azbyka.ru/days/sv-arsenij-tverskoj

 

КРАТКОЕ ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ АРСЕНИЯ, ЕПИСКОПА ТВЕРСКОГО

Свя­ти­тель Ар­се­ний, епи­скоп Твер­ской, ро­дил­ся в Тве­ри, в мо­ло­дых ле­тах при­нял по­стриг в Ки­е­во-Пе­чер­ском мо­на­сты­ре. Да­же сре­ди ино­ков древ­не­го мо­на­сты­ря, от­ли­чав­ших­ся бла­го­че­сти­ем, Ар­се­ний вы­де­лял­ся свя­той жиз­нью – стро­гим хра­не­ни­ем мо­на­ше­ских обе­тов, зна­ни­ем Цер­ков­но­го уста­ва, на­чи­тан­но­стью в Свя­щен­ном Пи­са­нии и тру­до­лю­би­ем. При мит­ро­по­ли­те Ки­ев­ском Ки­при­ане (1380–1382) он слу­жил ар­хи­ди­а­ко­ном, во вре­мя от­сут­ствия мит­ро­по­ли­та управ­лял де­ла­ми Ки­ев­ской мит­ро­по­лии. 3 июля 1390 го­да он вме­сте с мит­ро­по­ли­том Ки­при­а­ном при­был в Тверь, где по прось­бе Твер­ско­го кня­зя Ми­ха­и­ла Алек­сан­дро­ви­ча со­сто­ял­ся Со­бор рус­ских и гре­че­ских иерар­хов для су­да над Твер­ским епи­ско­пом Ев­фи­ми­ем. Князь и епи­скоп бы­ли в мно­го­лет­ней ссо­ре, мно­гие тве­ри­чи пред­став­ля­ли на епи­ско­па тяж­кие об­ви­не­ния. По­сле без­успеш­ных по­пы­ток во­дво­рить в Тве­ри цер­ков­ный мир, мит­ро­по­лит Ки­при­ан «от­ста­вил от епи­скоп­ства» Ев­фи­мия и от­пра­вил его в Моск­ву, в Чу­дов мо­на­стырь. На Твер­скую ка­фед­ру был на­зна­чен свя­той Ар­се­ний. Но тот «бо­я­ся вла­ды­че­ства при­я­ти во Тве­ри, ви­де бо там враж­ду и брань мно­гу, и сму­ти­ся и ужа­се­ся». По воз­вра­ще­нии мит­ро­по­ли­та Ки­при­а­на и ар­хи­ди­а­ко­на Ар­се­ния в Моск­ву Твер­ской князь при­слал сво­их бо­яр с че­ло­бит­ной к мит­ро­по­ли­ту о по­свя­ще­нии на Твер­скую ка­фед­ру Ар­се­ния. Ар­се­ний и на этот раз не со­гла­шал­ся. По сло­вам ле­то­пис­ца, в 1390 го­ду «ед­ва умо­ли­ша ар­хи­ди­а­ко­на Ар­се­ния мит­ро­по­ли­та бы­ти во Тве­ри». Под угро­зой со­бор­но­го за­пре­ще­ния мит­ро­по­лит и князь на­ко­нец по­лу­чи­ли его со­гла­сие на хи­ро­то­нию, ко­то­рая со­сто­я­лась 15 ав­гу­ста 1390 го­да. Сре­ди епи­ско­пов, участ­во­вав­ших в ру­ко­по­ло­же­нии его, был свя­ти­тель Сте­фан, епи­скоп Перм­ский (па­мять 26 ап­ре­ля).

Всту­пив на ка­фед­ру, епи­скоп Ар­се­ний, как ве­ли­кий мо­лит­вен­ник и ми­ро­тво­рец, смог пре­кра­тить мно­гие раз­до­ры в Твер­ском кня­же­стве. В его епи­скоп­ство, с 1390 по 1409 год, бы­ли по­стро­е­ны и освя­ще­ны со­бо­ры в честь Ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла в Ста­ри­це и Ми­ку­лине, об­нов­лен Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский ка­фед­раль­ный со­бор, за­ло­же­на со­бор­ная ко­ло­коль­ня. Свя­ти­тель ос­но­вал на ре­ке Тьма­ке, близ Тве­ри, Жел­ти­ков мо­на­стырь, где по по­до­бию Ки­е­во-Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря бы­ла по­стро­е­на цер­ковь во имя пре­по­доб­ных Ан­то­ния и Фе­о­до­сия Пе­чер­ских (1394) и ка­мен­ный Успен­ский со­бор (1406).

Же­лая, чтобы ино­ки но­вой оби­те­ли все­гда на­зи­да­лись по­дви­га­ми Пе­чер­ских от­цов, свя­ти­тель Ар­се­ний по­ве­лел в 1406 го­ду сде­лать с Ки­е­во-Пе­чер­ско­го Па­те­ри­ка спи­сок, пред­став­ля­ю­щий са­мую древ­нюю из до­шед­ших до на­ше­го вре­ме­ни ре­дак­цию это­го дра­го­цен­но­го па­мят­ни­ка рус­ской пись­мен­но­сти, по­лу­чив­шую на­зва­ние Ар­се­ньев­ской.

По­чил свя­ти­тель в 1409 го­ду, 2 мар­та, и был по­гре­бен в со­здан­ном им Жел­ти­ко­вом мо­на­сты­ре Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. В 1483 го­ду мо­щи его бы­ли об­ре­те­ны нетлен­ны­ми и по­став­ле­ны в мо­на­стыр­ском со­бо­ре. В том же го­ду иеро­мо­на­хом Фе­о­до­си­ем на­пи­са­но жи­тие и ка­нон свя­ти­те­лю. На Со­бо­ре 1547 го­да со­сто­я­лось об­ще­цер­ков­ное про­слав­ле­ние свя­ти­те­ля Ар­се­ния.

ПОЛНОЕ ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ АРСЕНИЯ, ЕПИСКОПА ТВЕРСКОГО

Свя­ти­тель Ар­се­ний, епи­скоп Твер­ской, по сви­де­тель­ству цер­ков­но­го пре­да­ния, ро­дил­ся в г. Тве­ри. Год его рож­де­ния и име­на ро­ди­те­лей неиз­вест­ны. Вос­пи­тан он был в бла­го­че­стии и стра­хе Бо­жи­ем. Ра­но по­те­ряв ро­ди­те­лей и остав­шись на­след­ни­ком бо­га­то­го име­ния, он об­ра­тил дом свой в при­ют для стран­ных и бед­ных, чем на­влек на се­бя по­но­ше­ние срод­ни­ков. От­ча­яв­шись одо­леть «враж­ду и брань мно­гу», юно­ша ре­шил рас­стать­ся с ми­ром и мо­лил Гос­по­да ука­зать путь. Услы­шав во сне го­лос, звав­ший его в Ки­ев, тай­но оста­вил юно­ша го­род Тверь и от­пра­вил­ся в Ки­е­во-Пе­чер­скую оби­тель, где и при­нял по­стри­же­ние. Доб­ро­де­тель­ный и тру­до­лю­би­вый инок, ко­то­рый «от юно­сти бла­го­нра­ви­ем Хри­сту усво­ися», све­ду­щий в цер­ков­ном уста­ве, об­ра­тил на се­бя вни­ма­ние про­жи­вав­ше­го то­гда в Ки­е­ве мит­ро­по­ли­та Ки­при­а­на, бу­ду­ще­го свя­ти­те­ля Мос­ков­ско­го († 1406; па­мять 16 сен­тяб­ря). Свя­ти­тель Ки­при­ан по­лю­бил ино­ка Ар­се­ния и при­бли­зил к се­бе, по­свя­тив в сан иеро­ди­а­ко­на. Ко­гда свя­ти­тель Ки­при­ан за­нял пре­стол Мос­ков­ской мит­ро­по­лии, он взял с со­бой в Моск­ву и свя­то­го Ар­се­ния. Свя­той Ар­се­ний был у вла­ды­ки ар­хи­ди­а­ко­ном, ему бы­ло так­же по­ру­че­но пись­мо­вод­ство, он за­ни­мал­ся все­ми де­ла­ми, от­но­сив­ши­ми­ся к внут­рен­не­му устро­е­нию мит­ро­по­лии.

В то вре­мя в Тве­ри воз­ник­ли силь­ные раз­но­гла­сия меж­ду Твер­ским кня­зем Ми­ха­и­лом Алек­сан­дро­ви­чем и окле­ве­тан­ным епи­ско­пом Твер­ским Ев­фи­ми­ем. Епи­скоп Ев­фи­мий был неспра­вед­ли­во ли­шен ка­фед­ры и со­слан в Чу­дов мо­на­стырь в Москве, где вско­ре скон­чал­ся († 1392).

Нa ме­сто епи­ско­па Ев­фи­мия мит­ро­по­лит Ки­при­ан на­зна­чил сво­е­го ар­хи­ди­а­ко­на (в Ни­ко­нов­ской ле­то­пи­си про­то­ди­а­ко­на) Ар­се­ния, «му­жа див­на и на­ро­чи­та и доб­ро­де­тель­на су­ща». Свя­той Ар­се­ний дол­го не со­гла­шал­ся, но не мог про­ти­вить­ся во­ле ве­ли­ко­го кня­зя Ми­ха­и­ла Алек­сан­дро­ви­ча. Сре­ди епи­ско­пов, участ­во­вав­ших в хи­ро­то­нии свя­то­го Ар­се­ния 15 ав­гу­ста 1391 го­да в Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском ка­фед­раль­ном со­бо­ре в г. Тве­ри, был свя­ти­тель Сте­фан, епи­скоп Перм­ский (па­мять 26 ап­ре­ля).

Всту­пив на ар­хи­пас­тыр­скую ка­фед­ру, свя­ти­тель Ар­се­ний стре­мил­ся по­ло­жить ко­нец кня­же­ским рас­прям, во­дво­рить в род­ной Тве­ри мир и со­гла­сие. В 1403 го­ду ему уда­лось при­ми­рить Твер­ско­го кня­зя Иоан­на Ми­хай­ло­ви­ча с бра­том его Ка­шин­ским кня­зем Ва­си­ли­ем Ми­хай­ло­ви­чем. Свя­ти­тель Ар­се­ний рев­ност­но про­по­ве­до­вал Сло­во Бо­жие и во всем яв­лял при­мер до­стой­но­го ар­хи­пас­ты­ря.

Чув­ствуя при­бли­же­ние сво­ей кон­чи­ны, Твер­ской князь Ми­ха­ил Алек­сан­дро­вич († 1399) при­шел к свя­ти­те­лю Ар­се­нию с прось­бой по­стричь его в мо­на­хи. Свя­ти­тель Ар­се­ний, бла­го­да­ря Гос­по­да, об­лек кня­зя в ино­че­ский об­раз и на­рек ему имя Мат­фей. В те­че­ние мно­гих лет епи­скоп­ско­го слу­же­ния свя­ти­тель Ар­се­ний по­стро­ил и освя­тил со­бо­ры в честь Ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла в Ста­ри­це и Ми­ку­лине, в честь свя­ти­те­ля Ни­ко­лая в Ста­ри­це, об­но­вил ка­мен­ный Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский ка­фед­раль­ный со­бор в Тве­ри и за­ло­жил но­вую со­бор­ную ко­ло­коль­ню. В 20-ти вер­стах от Тве­ри в 1397 го­ду на ре­ке Тме им был со­здан Сав­вин Сре­тен­ский мо­на­стырь, пер­вы­ми ино­ка­ми ко­то­ро­го ста­ли пре­по­доб­ные Сав­ва и Вар­со­но­фий (па­мять 2 мар­та), при­няв­шие по­стриг на Свя­той Афон­ской Го­ре.

Не за­был свя­ти­тель Ар­се­ний и оби­те­ли Ки­е­во-Пе­чер­ской, где на­чи­нал свои ино­че­ские тру­ды. На бе­ре­гу ре­ки Тьма­ки, в 4-х вер­стах от Тве­ри, на уро­чи­ще Жел­ти­ко­ве, в 1394 го­ду ос­но­вал он мо­на­стырь, где по­стро­е­на бы­ла то­гда же де­ре­вян­ная цер­ковь во имя пре­по­доб­ных Ан­то­ния и Фе­о­до­сия Пе­чер­ских. 30 ав­гу­ста 1405 го­да в Жел­ти­ко­ве мо­на­сты­ре свя­ти­тель Ар­се­ний освя­тил ка­мен­ный храм в Честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы.

К окон­ча­нию стро­и­тель­ства Жел­ти­ко­ва мо­на­сты­ря по по­ве­ле­нию свя­ти­те­ля Ар­се­ния в 1406 го­ду был сде­лан спи­сок с Ки­е­во-Пе­чер­ско­го Па­те­ри­ка, са­мая древ­няя из до­шед­ших до на­ше­го вре­ме­ни ре­дак­ций дра­го­цен­но­го па­мят­ни­ка рус­ской пись­мен­но­сти (пер­во­го сбор­ни­ка жи­тий рус­ских свя­тых), по­лу­чив­шая в на­у­ке на­зва­ние Ар­се­ньев­ской. Из книг, пе­ре­пи­сы­вав­ших­ся по по­ве­ле­нию свя­ти­те­ля Ар­се­ния, со­хра­ни­лись до на­ше­го вре­ме­ни две ру­ко­пис­ных «Ле­стви­цы» пре­по­доб­но­го Иоан­на Ле­ствич­ни­ка (1402 и 1404 го­дов). Кон­чи­на свя­ти­те­ля Ар­се­ния по­сле­до­ва­ла Ве­ли­ким по­стом 1409 го­да. К так на­зы­ва­е­мо­му «со­бор­но­му» вос­кре­се­нью (вос­кре­се­нье по­сле пер­вой сед­ми­цы Ве­ли­ко­го по­ста, Неде­ля пра­во­сла­вия; в этот день к епи­ско­пу съез­жа­лись свя­щен­ни­ки и со­став­ля­ли епар­хи­аль­ный со­бор) по обык­но­ве­нию съе­ха­лось в Тверь ду­хо­вен­ство. Во втор­ник свя­ти­тель Ар­се­ний про­из­нес по­уче­ние к пас­ты­рям, бла­го­сло­вил их и рас­пу­стил со­бор. Скон­чал­ся свя­ти­тель 2 мар­та.

Свя­ти­тель Ар­се­ний был по­гре­бен в Жел­ти­ко­вом мо­на­сты­ре, в при­тво­ре пра­во­го при­де­ла во имя об­ра­за Неру­ко­твор­но­го Спа­са Успен­ской церк­ви, в той са­мой гроб­ни­це, ко­то­рую из­го­то­вил сво­и­ми ру­ка­ми. По сви­де­тель­ству ле­то­пи­си, у гро­ба его со­вер­ша­лось мно­го ис­це­ле­ний с ве­рою при­хо­дя­щих.

В «Ико­но­пис­ном под­лин­ни­ке» свя­ти­тель Ар­се­ний опи­сы­ва­ет­ся сле­ду­ю­щим об­ра­зом: «По­до­би­ем стар, сед, бра­да аки Сер­ги­е­ва, в схи­ме, ман­тия с ис­точ­ни­ки, омо­фор пе­ре­ки­нут чрез пле­чи коль­це­ми на­пе­ред, пра­вая ру­ка бла­го­сло­вен­на, в ле­вой Еван­ге­лие».

Мо­щи свя­ти­те­ля Ар­се­ния бы­ли об­ре­те­ны нетлен­ны­ми в Жел­ти­ко­вом мо­на­сты­ре в 1483 го­ду. С то­го же го­да в Тве­ри бы­ло уста­нов­ле­но празд­но­ва­ние ему по бла­го­сло­ве­нии Твер­ско­го епи­ско­па Вас­си­а­на.

На се­реб­ря­ной ра­ке свя­ти­те­ля Ар­се­ния бы­ли изо­бра­же­ны семь его чу­дес: пер­вое – вос­кре­ше­ние ры­бо­ло­ва Те­рен­тия; вто­рое – да­ро­ва­ние сы­на Иоан­ну Кар­та­шу; тре­тье – ис­це­ле­ние про­то­и­е­рея Алек­сия, стра­дав­ше­го но­га­ми; чет­вер­тое – ис­це­ле­ние де­ви­цы Усти­нии Го­лов­лен­ко­вой; пя­тое – спа­се­ние од­но­го че­ло­ве­ка от удав­ле­ния; ше­стое – с по­кро­вом свя­то­го (ко­гда в 1606 го­ду по­ля­ки во­рва­лись в Жел­ти­ков мо­на­стырь, один всад­ник со­рвал по­кров над ра­кой свя­ти­те­ля и по­ло­жил на сво­е­го ко­ня. Конь взвил­ся на ды­бы и упал вме­сте с всад­ни­ком, обо­их на­шли мерт­вы­ми); седь­мое – ис­це­ле­ние Гри­го­рия и же­ны его, быв­ших ду­шев­но­боль­ных.

Ка­но­ни­за­ция свя­ти­те­ля Ар­се­ния со­сто­я­лась на Мос­ков­ском Со­бо­ре 1547 го­да. Празд­но­ва­ние его со­вер­ша­ет­ся 2 мар­та.

Ко вто­рой па­мя­ти свя­ти­те­ля Ар­се­ния, в пер­вое вос­кре­се­нье по­сле 29 июня, ныне при­уро­че­но празд­но­ва­ние Со­бо­ра Твер­ских свя­тых.

 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/206

 

Житие святого отца нашего Арсения, епископа Тверского1698

Память 2 марта

Святой Арсений родился в городе Твери от благочестивых, благородных и зажиточных родителей. Ни год его рождения, ни имена родителей неизвестны. Испросив у Бога себе сына, родители блаженного всего более заботились о том, чтобы насадить в сердце его страх Божий. Спустя несколько времени они отдали отрока для обучения грамоте. С Божией помощью он скоро обнаружил такие успехи, что превзошел всех своих сверстников. Арсений был юн возрастом, но хорошо понимал, что все блага сей жизни непостоянны и скоропроходящи. Он помышлял и заботился лишь о том, чтобы угодить Богу и спасти свою душу. По прошествии некоторого времени родители преподобного скончались, перед кончиной заповедав сыну жить свято и богоугодно, твердо хранить заповеди Господни и соблюдать веру христианскую, и оставили ему все свое имение. Предав погребению своих родителей, святой еще чаще стал помышлять о спасении своей души. Он думал:

– Знаю, что я пришлец и странник на земле. Кратка и недолговременна жизнь здесь, а будущая жизнь бесконечна. Большое имение оставили мне родители, но душа моя не радуется о том. Ибо сказано в Писании: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф.16:26.)

Размышляя так, он стал раздавать свое имение бедным: одевал нагих, посещал больных, помогал вдовам и сиротам, заступался за обиженных. Но завистник рода человеческого, видя благочестивую жизнь святого Арсения, воздвиг на него брань. Он вложил некоторым сродникам блаженного мысль, что юноша нехорошо делает, щедро раздавая родительское имение. Сродники святого то советовали ему вступить в брак, то поносили и укоряли его, говоря:

– Смотрите, этот святоша разорил весь дом родительский и без дела проводит свою жизнь.

Но такие слова не смущали благочестивого юношу. Господь вложил ему мысль – отправиться в Печорскую обитель, где некогда подвизались и просияли своими добродетелями преподобные Антоний и Феодосий. Отпустив на волю всех на волю всех рабов и раздав нищим свое имение, юный подвижник тайно покинул родной город и направился в Киево-Печерскую обитель, куда его звал голос, услышанный им во сне. Придя в монастырь, святой упал на колена пред настоятелем и просил его:

– Помилуй меня, отче, помилуй грешного. Не удаляй меня из святой обители; вспомни, что и Христос не отвергает кающихся грешников.

Так усердно просил святой игумена Печерского. Игумен удивился и спросил его:

– Почему, чадо, ты так сильно сокрушаешься о грехах своих, ведь ты еще молод возрастом?

– Я великий грешник, – отвечал святой Арсений, – ибо нет человека, кто бы не согрешил, если даже он прожил всего один день. Помилуй меня, отче, и не отгоняй от святой обители. Знаю, что и мне некогда предстоит явиться на страшное судилище Христово, – какой ответ я дам тогда нелицеприятному Судье?

Удивился игумен ответу юноши. Он прозрел своими духовными очами, что на отроке почивает особенная благодать Божия. Но видя, что Арсений еще молод, игумен Печерский сказал ему:

– Трудна жизнь иноческая, много в ней лишений и скорбей. Нелегко тебе будет в таких молодых годах переносить все подвиги монашеские. Но много стезей указал Господь для спасения людей. Избери себе другой путь, более легкий.

– Не страшусь я трудов иноческих, – отвечал святой, – сладки и приятны они для меня. Об одном прошу тебя: сделай меня последним рабом в святой обители и с благодарностью я буду исполнять все. Бог да будет моим покровителем и да помогут мне твои святые молитвы. Твердо помню я слова Писания: «никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк.9:62). Только прими меня, отче.

Удивленный благочестием юноши, игумен принял Арсения в монастырь и облек его в иноческое одеяние. Новоначальный инок был отдан для руководства добродетельному старцу, опытному в духовных подвигах.

Много подвижников, как яркие звезды, сияли только в Киево-Печерской обители. Добрый пример показывали они благочестивому юноше: один отличался твердой верой, другой на Единого Господа возлагал все свое упование, тот процветал безмолвием и послушанием, иной вел победоносную брань со своей плотью и покорял ее духу. Святой Арсений видел эти подвиги благочестия и начал подражать каждому из них, стараясь не оставлять ни одного доброго примера. С величайшим смирением он исполнял все повеления игумена и других иноков, непрестанно работал, не пропускал ни одной Божественной службы, довольствовался самой скудной пищей, лишь на самое короткое время забывался сном.

В Печерской обители было принято, чтобы всякий инок проходил все степени послушания, начиная с самых низших до более высоких. Подобно прочим, и святой Арсений исполнял все послушания, и проходил он их с великой ревностью. День и ночь трудился, не оставляя рук своих в праздности ни на один час: готовил пищу для братии, колол дрова и носил воду; никто никогда не слыхал от него слова ропотного или праздного. Он так украсил себя добродетелями, что был выше всех иноков в обители. Братия удивлялись его усердным трудам и незлобию.

В Киеве тогда проживал святой Киприан, будущий святитель Московский1699. Увидев, что Арсений отличается острым разумом и преуспевает в добродетелях, он приблизил к себе и полюбил молодого инока, часто беседовал с ним, наставляя его в заповедях Божьих. И когда святой занял престол Московской митрополии, он не пожелал разлучаться со святым Арсением. Святитель взял его с собою в Москву, поставил во архидиаконы и поручил ему заведовать письмоводством1700. Сначала святой Арсений просил не налагать на него бремени, говорил, что хотел бы в тишине молиться и подвизаться в добродетелях. Но потом, убежденный святителем, он согласился, – только просил не возводить его на высшие степени священства.

Между тем на родине блаженного Арсения, в Твери, возникли нестроения. Тверской епископ Евфимий1701 внес немалое смущение в свою паству; отличаясь неуступчивым характером, вступался он в мирские дела; не имея смирения христианского, он отличался великою гордостью и тщеславным высокоумием. Своим поведением епископ вооружил против себя не только князя и бояр, но и духовенство, монахов и простых мирян. Тверской князь Михаил Александрович1702, видя, что раздор умножается, отправил в Москву посольство и звал митрополита Киприана, чтобы рассудить дело. Святой митрополит Киприан отправился в Тверь, пригласив с собою двух греческих митрополитов, Михаила и Никандра, святого Стефана епископа Пермского, епископа Смоленского Михаила, взял святого Арсения, многих архимандритов и игуменов. Когда освященный собор приближался к Твери, сам князь Михаил со множеством народа вышел ему навстречу и с честью принял прибывших. Лишь только Киприан с прочими отцами достиг города, тотчас же отправился в церковь во имя честного и славного Преображения совершить здесь сначала молебен, потом Божественную литургию и преподал всем свое благословение.

Четыре дня спустя митрополит со всем освященным собором разбирал дело Тверского епископа. Евфимий сначала защищался. Но отцы собора обличили его неправые деяния; его лишили сана и послали на заточение в Московский Чудов монастырь.

Уже давно в Твери знали о добродетельной жизни святого Арсения. Теперь же князь Михаил просил митрополита поставить его епископом в свой город.

– Я думаю, что Арсений может утвердить мир и тишину в нашем городе, – говорил князь митрополиту. – Другого мужа, более добродетельного и более достойного, я не знаю. К тому же он и родился здесь. Не только я, но многие граждане знают его и его благочестивых родителей.

Преосвященный Киприан одобрил намерение князя и призвал Арсения. Когда святой услышал о желании князя, он решительно отказался:

– Простите мне, господа мои, я человек грешный и недостоин такого сана. Призываю Господа в свидетели, что я никогда не имел и ныне не имею другого желания, кроме того, чтобы в уединении оплакивать грехи свои. Посему я и ранее отказался от сана пресвитерского, об епископстве же мне грешно и помышлять.

Долго еще отказывался святой, но, наконец, князь и митрополит сказали ему:

– Если не хочешь повиноваться нашей воле, то мы с освященным собором имеем власть наложить на тебя запрещение.

Святой Арсений не захотел более противиться и дал свое согласие. Так он был избран епископом (24 июля 1390 г.), но страшился бремени управления, боялся раздоров и мятежей, которые не успели утихнуть в Твери после удаления епископа Евфимия, и всей душой желал подвизаться наедине. Посему, спустя некоторое время, святой Арсений вторично обратился с просьбой к митрополитуКиприану, чтобы снял с него столь тяжелое бремя. Но митрополит ободрил и снова уговорил его. Видя в сем Промысл Божий, Арсений покорился воле митрополита и 15 августа 1390 года был рукоположен в епископа Тверского.

Вступив на архипастырский престол, святой Арсений более всего старался утвердить мир и согласие в своем духовном стаде, истребить мятеж. Ревностно проповедовал он слово Божие: всех, кто приходил к нему, святой Арсений поучал, как чадолюбивый отец; в храме Божьем назидал свою паству, как заботливый пастырь. Он всегда помнил слова пророка Иезекииля: «И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять их от Меня» (Иез.33:7). Так поучал всех святитель и своим словом привлекал к себе всех. Граждане тверские с великим усердием стремились слушать своего учительного пастыря. В самой своей жизни святой Арсений подавал всем добрый пример: со вступлением на престол он стал вести еще более суровую и строгую жизнь, совершенно подчинил плоть свою духу. Все удивлялись чистоте его жизни и непрестанному бдению. Строгий к самому себе, он кротко обращался с другими и был милостив к бедным: защищал притесняемых, раздавал одеяния и пищу неимущим, выкупал рабов и пленных. Слава о его добродетельной жизни далеко распространялась повсюду; многие приходили издалека, прося его молитв и благословения.

За свою добрую жизнь святой удостоился восприять от Господа дар чудотворений. Много народа стекалось к нему; все, кто был одержим каким-либо недугом, обращались к святому, и, по милости Божей, он подавал различные исцеления. На одних больных возлагал руки, над другими читал молитвы, иных благословлял и окроплял святой водой или помазывал елеем – всех исцелял он усердной молитвой к Господу.

Находясь в Твери, святой Арсений не забывал и обители Печерской, где положил начало своим иноческим трудам, и постоянно памятовал о жизни ее преподобных основателей – Антония и Феодосия. Святитель помыслил основать свой монастырь, напоминающий ему Печерский, и желал, чтобы в нем было положено его тело. О своем намерении святой Арсений сказал князю тверскому. Князь похвалил доброе желание святителя и сам обещался помогать ему во время постройки монастыря, снабдить его земельными угодиями, необходимыми для его содержания. Тогда святитель избрал на реке Тмаке, в 4 верстах от города Твери, одно место, которое ему сильно понравилось. Оно называлось Желтиково. Призвав Божье благословение, он повелел построить здесь деревянную церковь во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских, своих великих наставников. Устроив келии, святой собрал братию, поставил им игумена. Это произошло в 1394 году. Спустя десять лет, святитель заложил в Желтиковом монастыре каменный храм и освятил его во имя Пречистой Богоматери, честного и славного Ея Успения, конечно, помня Успенский храм Печерского монастыря. Церковь освящена 30 августа 1405 года; она была благолепно украшена и расписана живописью. Великий князь тверской исполнил свое обещание – пожертвовал монастырю несколько вотчин. Святитель часто приезжал в свою обитель и принимал участие в трудах братии, показывая всем пример монашеской жизни. Он не искал среди братии чести и славы, но в монастыре, устроенном им самим, желал быть простым иноком. Великий своими добродетелями, он наставлял и просвещал всю братию: как месяц сияет между звездами, так и святой Арсений блистал своим благочестием среди иноков обители. Желтиков монастырь святитель желал сделать местом своего упокоения. Своими руками он вытесал себе здесь из белого камня гробницу, а из другого крышку к ней. Желая, чтобы иноки новой обители всегда назидались подвигами Печерских отцов, святой Арсений повелел списать древний Патерик Печерский – книгу, в которой изложены были подвиги и великие труды святых Киево-Печерских подвижников1703. Отсюда видно, что святитель старался и делом, и словом, и назидательными писаниями просвещать и поучать свою паству; он непрестанно носил в своем сердце слова Писания: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым»(2Тим.2:24). Таким пастырем и был святой Арсений. Немало церквей Божьих построил он в самом городе и в его окрестностях; он же возобновил и главный Спасо-Преображенский собор в Твери.

Князь тверской Михаил искренно уважал достойного пастыря. Он часто беседовал со святым Арсением и получал немалую душевную пользу от сих бесед. Кроткие слова святителя глубоко западали в сердце князя. Наставляемый святителем, великий князь строил храмы Божии, творил дела милосердия, помогал неимущим в своем княжестве и посылал милостыню в Царьград. Чувствуя приближение своей кончины, князь изъявил желание воспринять иноческий образ. Святой Арсений одобрил его благое намерение, постриг князя, причем нарек его в иночества Матфеем, и вскоре после того, напутствуемый святителем, инок-князь отошел из сей временной жизни. Любя мир, святой Арсений старался всегда примирять враждовавших. В то время часто происходили раздоры между князьями, и святитель всегда старался положить конец княжеским распрям. С Божией помощию ему удалось в 1403 году примирить тверского князя Иоанна Михайловича с братом его, Кашинским князем Василием Михайловичем, которого тверской князь обидел. Но спустя некоторое время вражда между князьями-братьями снова возгорелась. Тогда святитель, грозя страшным Божиим гневом и вечным осуждением, положил конец сей вражде в день праздника Животворящей Троицы 1406 года.

Примиряя враждующих, святитель старался обходиться со всеми тихо и кротко: никого не позволял обидеть, всякий приходивший к нему находил защиту и прибежище; святой был защитником сирот и вдов, с любовью обходился с нищими и убогими, ободрял ослабевших, всем помогал добрым советом, деньгами или отеческим наставлением.

Подражая Небесному Пастырю Христу, он всегда заботился о заблуждавшихся овцах своего стада и вводил их в ограду покаяния.

Святитель Киприан не раз вызывал святого Арсения в Москву для соборных совещаний.

Блаженная кончина святителя Арсения последовала великим постом 1409 года. К сборному воскресенью духовенство Тверской епархии съехалось в Тверь на обычный, ежегодный собор1704. В воскресенье оно приветствовало своего владыку; во вторник святой Арсений произносил поучение к пастырям, наставлял их в делах пастырского служения и решал дела; в тот же день он благословил собравшихся пастырей, простился с ними и распустил собор. В четверг второй седмицы святитель тяжко заболел и лишился языка. Утром в пяток (1 марта) пришел к нему великий князь Иоанн Михайлович1705 с братиею и боярами; он созвал архимандритов, игуменов и священников, чтобы совершить елеосвящение над заболевшим святителем. У одра больного сидели десять чернецов, которые желали услышать от своего епископа прощальное слово. Но он был безмолвен. Следующею ночью святой Арсений скончался. 19 лет и 7 месяцев с великой ревностью он пас врученное ему Богом словесное стадо. Услышав о кончине праведного святителя, князь Иоанн Михайлович со множеством народа пришел к его мощам. Все скорбели и плакали: «померкло солнце наше, лишились мы доброго пастыря и отца».

На другой день мощи святого Арсения были вынесены из архиерейского дома в соборную церковь, где граждане тверские прощались со своим пастырем, и погребены в Желтиковом монастыре, в притворе правого придела Успенской церкви (во имя Нерукотворенного образа), в той самой каменной гробнице, которую святитель изготовил своими руками.

При погребении его было много недужных. Они просили святого об исцелении и получали облегчение от своих недугов. Таково было житие святого Арсения, такова была его блаженная кончина; ныне же он предстоит пред престолом Господним вместе с ангелами, славя Пресвятую Троицу: Отца, Сына и Святого Духа.

По смерти святого Арсения, граждане не переставали чтить его память. Видя чудеса, проистекавшие от его гроба, благочестивые жители Твери призывали в молитвах святителя Арсения и получали помощь и заступление в бедах. По истечении 74 лет после его преставления (в 1483 году) епископ Тверской Вассиан1706, по повелению царя Иоанна Васильевича, восхотел открыть его мощи. Собрав собор со множеством народа, он направился к Желтикову монастырю. Гроб, в котором почивали мощи угодника Божьего, был вынут из земли и внесен в соборный храм. Когда открыли крышку, вся церковь наполнилась благоуханием. Тление не коснулось мощей святого Арсения, даже самые ризы оставались совершенно целыми. Тогда епископ повелел снова покрыть гроб крышкой, приказал написать образ святого (он цел и доныне) и поставил его у Гроба на поклонение приходящим. На гроб был возложен покров с изображением чудотворца. По благословению епископа Вассиана составлена была и служба святому Арсению. Тогда было установлено местное празднование ему в Желтиковом монастыре. С того времени еще более чудес стало совершаться при его гробе. Местное празднование святителя Арсения в Твери установлено Московским собором 1547 года.

Наиболее замечательное и разительное из чудес святого Арсения произошло в 1566 году. В то время в Твери проживал один рыболов, по имени Терентий. Сначала он имел великую веру ко святому Арсению, а потом впал в неверие и подвергся исступлению ума. Родители привезли его в Желтикову обитель, надеясь, что сын их здесь получит исцеление. Но он умер. Спустя два дня внесли его тело в храм Пречистой Богородицы, где почивали святые мощи. Родители сильно скорбили, даже роптали на святителя:

– Мы надеялись получить от тебя милость, а сын наш умер. Погасает у нас усердие к тебе, и вера наша оскудевает.

Не потерпел Господь таких укорительных речей на Своего угодника. Во время чтения Евангелия мертвец вдруг поднялся и стал горько плакать о своем прегрешении. Каялись и родители Терентия в своем ропоте на святого.

Акакий, бывший тогда епископом Тверским1707, муж праведный и благочестивый, сам видел воскресшего и удостоверился в действительности происшествия.

В 1606 году, когда Русская земля страдала от нашествия поляков и литовцев, неприятели силою опустошили многие области русского государства, и в том числе Тверскую обитель. Не пощадили враги и Желтиковой обители. Они ворвались в нее, думая найти много сокровищ. Но иноки заблаговременно успели скрыть монастырские сокровища и сами удалились в Тверь. Только на мощах святого оставался шитый золотом покров с его изображением. Не найдя ничего в обители, враги были сильно обмануты в своих ожиданиях. Один из неприятелей, досадуя на неудачу, схватил с мощей святого покров и положил на своего коня. Но лишь только он сел на лошадь, как вдруг неведомой силой лошадь и всадник были приподняты на воздух, потом низвергнуты на землю. От сильного удара они умерли, а покров дивным образом поднялся на крышу Успенского храма. Покров этот и доныне сохраняется в монастыре.

В 1637 году в обители строили новый соборный каменный храм. Посему мощи святителя были перенесены на время в деревянную церковь преподобных Антония и Феодосия Печерских. Один из братии, по имени Гермоген, в нетрезвом состоянии зашел после вечерни в церковь и заснул недалеко от мощей святителя. Проснувшись ночью, он был поражен дивным видением. Храм был ярко освещен; святой Арсений приподнялся и сел на своей каменной гробнице. Гермоген, объятый ужасом, хотел было бежать. Но святой Арсений, взглянув на него, грозно сказал:

– Зачем ты, дерзновенный, нетрезвым вошел в храм Божий?

Гермоген упал, как мертвый. Долго лежал он, но потом, придя в себя, с большим трудом вышел из храма северными дверями, которые запирались изнутри. После того долго был он болен. Но святитель хотел только вразумить неразумного и избавить от порока. Когда Гермоген, чистосердечно исповедав пред всеми свой грех, просил у святителя прощения, он получил исцеление от своего недуга пред мощами святого Арсения.

Часто святой угодник Божий являл страждущим свою дивную помощь и по его молитвам болящие получали исцеление. Из многих чудотворений упомянем о следующем.

В Твери проживал отрок Герасим, сын священника Василия. На свадебном пиру Герасима напоили вином, смешанным с ядовитым зельем. Он сильно заболел и уже помышлял о смерти. Страдая, Герасим обратился к безмездному целителю – святому Арсению, пришел к его мощам в день его памяти (2 марта), усердно молился, и угодник Божий дивным образом исцелил болящего отрока.

Спустя много лет Герасим, сделавшись клириком, переселился на жительство в Москву. В его доме проживала племянница его, Дарья, которая долго страдала болезнью глаз. Чем больше проходило времени, тем более болезнь усиливалась, так что Дарья не могла даже спать по ночам и все время стонала. Смотреть на свет она была не в силах. Наконец, в день памяти святого Арсения священник из храма, посвященного его имени, пришел в дом Герасима со святою водою и омыл ею глаза Дарьи. Она тотчас исцелилась.

Велико было изумление Герасима, когда он увидел свою племянницу здоровой. И ранее питал он благодарность к своему небесному заступнику. Видя же новую милость его, Герасим пожелал иметь у себя дома службу и житие его. Но в Москве жития святого Арсения не нашлось. По просьбе Герасима, архимандрит Желтиковой обители прислал ему житие и канон святителя и просил, по прочтении, обратно прислать их в монастырь. Герасим поспешно начал переписывать житие. Но с ним случилось несчастие. Когда перед началом своей работы он молился, то, поклонившись в землю, попал правым глазом на торчавший на полу гвоздь. Он едва мог подняться на ноги и громко возопил:

– О Владыко, Господи, смилуйся надо мной грешным!

В доме Герасима проживали тогда иноки из Желтиковой обители Иона и Феофил, которые привезли житие святого Арсения. Видя мучение Герасима, они стали обтирать кровь, струившуюся из раны, и советовали Герасиму помолиться Арсению. Лишь только Герасим стал просить святителя о своем исцелении, кровь тотчас же перестала течь. Тогда все увидели, что Герасим раздробил себе веко и бровь, но самый глаз по милости Божей остался цел. Вскоре рана зажила совершенно, и Герасим с благодарностью и умиленным сердцем дописал житие святителя, по молитвам которого так скоро получил исцеление.

При архимандрите Савватии1708 произошло следующее дивное чудо. Один крестьянин, живший близ обители святого Арсения, закопал в лесу свое сокровище, желая сохранить его. Спустя несколько времени сей человек пришел опять туда, где были спрятаны его деньги, начал отыскивать их, но не мог найти. Крестьянин впал в великую скорбь, начал тужить и плакать. Он хотел даже повеситься и уже накинул петлю на дерево. Вдруг пред ним предстал благообразный муж и сказал:

– Зачем ты, чадо, умыслил злое в сердце своем? Зачем хочешь ты погубить свою душу и обречь себя на вечное мучение?

На крестьянина напал трепет: он начал плакать. На вопрос дивного мужа, почему он так горько плачет, крестьянин сказал, что он спрятал свои деньги и не может отыскать.

Благообразный муж ударил жезлом в землю и сказал:

– В сем месте ты найдешь то, что ищешь.

Крестьянин, раскопав землю, нашел свое сокровище. Пораженный этим, он стал благодарить явившегося и спросил его:

– Откуда ты, честный отче, и как твое имя, чтобы я мог возблагодарить тебя за свое спасение и за нахождение сокровища!

– Я – Арсений и живу в обители, построенной моими трудами. Ступай туда и воздай достойное благодарение Богу.

Крестьянин хотел было пасть на колени пред старцем, но он стал невидим. Тогда крестьянин понял, что благообразный муж был сам святой Арсений; придя в Желтикову обитель, он благодарил Бога и Его угодника и рассказал все, что с ним произошло.

В 1657 году у раки святого Арсения произошло новое чудо. В Желтиковой обители проживал тогда диакон Иоанн. Наущаемый диаволом, он замыслил украсть серебряную и золотую утварь из храма, где почивали мощи святителя. Однажды в полдень он испросил у пономаря ключи от храма, вошел в церковь и взял всю утварь серебряную и золотую, которая стояла недалеко от раки преподобного. Побуждаемый жадностью, он хотел еще взять с мощей и серебряную панагию, которую святой носил на себе во время своей жизни. Вдруг неведомой силой вора так далеко отбросило от святых мощей, что он ударился о церковный помост и лишился чувств. Через несколько времени вошедшие в храм иноки увидели, что Иоанн лежит посреди церкви как мертвый. Поняв случившееся, они вынесли его из церкви, отправили в Тверь к архиепископу Иоасафу1709 и рассказали все, что видели. Сам же Иоанн ничего не мог говорить: не владел языком и весь был расслаблен. По повелению епископа, расслабленного диакона опять отвезли в монастырь и затем приводили в церковь. Мало-помалу он начал приходить в себя и, наконец, раскаявшись, совершенно выздоровел.

Много других чудотворений проистекало от святых мощей славного святителя и пастыря стада Христова по благодати Господа нашего Иисуса Христа1710. Слава Богу во веки. Аминь.

Тропарь, глас 8:

Благочестно пожив во святительстве, люди просветил еси учением твоим, и о храме пречистыя вельми подвизався, и любитель монахов быв: сего ради от Христа паствы твоея венец приял еси. Темже яко апостольского престола наместника, и святителя великаго чтуще тя молим, чада твоя блаженне: от всех бед избави нас, яже ко Христу молитвами твоими, святителю Христов Арсение отче наш.

Кондак, глас 8:

Восприемши радостно честныя твоя мощи, пречистая церковь, в нюже честно вносимы множеством священномонахов, и князи благоверными, и яже приемше яко сокровище многоценное. Темже и мы ныне твоея ограды словесныя овцы, окрест раки твоея предстояще, любезно вопием ти: не забуди чад твоих отче, ихже мудре собрал и возлюбил еси, яко да зовем ти: радуйся святителю Арсение, пастырю и учителю наш.

* * *

1698 

Древнее житие святого Арсения написано в конце XV в. иноком Феодосием. Чудеса святителя описаны во второй половине XVI и в XVII стол.

1699 

Св. Киприан поставлен митрополитом Киевским и всея Руси 2 декабря 1375 г. В Киев он приехал в следующем, 1376 году, и проживал здесь до утверждения на Московской кафедре в мае 1381г.

1700 

Другими словами: митр. Киприан

1701 

Евфимий (по прозванию Вислень) поставлен епископом Тверским 9 марта 1374 года.

1702 

Михаил Александрович был великим князем тверским с 1339 по 1399 г. Пред смертью он принял иночество с именем Матфея.

1703 

Слово «Патерик» значит «Отечник», т.е. книга об отцах. Книга Патерик представляет собрание кратких рассказов о подвижниках или их изречений. В состав Печерского Патерика, списанного по повелению святого Арсения, входят: Житие преп. Феодосия Печерского, написанное преп. Нестором, Сказание летописи об основании Печерского монастыря; Собрание сказаний Симона, епископа Владимирского, и Поликарпа, инока Печерского, о печерских подвижниках.

1704 

«Сборным воскресеньем» (или короче – «сбор», «честной сбор») в древности называлось воскресенье после первой седмицы великого поста, неделя православия и это потому, что в этот день ежегодно съезжались к епископу священники и составляли епархиальный собор.

1705 

Иоанн Михайлович был великим князем тверским с 1499 по 1525 г. Пред кончиной принял иноческое пострижение с именем Иова.

1706 

Епископ Вассиан (в мире князь Стригин – Оболенский) управлял Тверской епархией с 1477 по 1508 г.

1707 

Епископ Акакий управлял Тверской епархией с 1522 по 1567 г.

1708 

Архимандритов с именем Савватия известно два: первый поступил в 1566 г., второй упоминается в 1650 г. Здесь разумеется второй.

1709 

Архиепископ Иоасаф управлял Тверской епархией с 1657 по 1676 г.

1710 

После обретения мощи святого Арсения лежали в белокаменной гробнице, вытесанной его руками; потом при патриархе Никоне в 1655 г. они были переложены в раку святого Филиппа и на этот праздник составлена была служба. В1734 году тверские граждане Иван и Максим Янковские и Василий Волчанинов устроили для мощей чудотворца серебряную раку, в которой они почивают и доныне.

 

https://azbyka.ru/days/saint/2934/2163/6469/6614/1173/group

 

Пять Лип­сий­ских пре­по­доб­но­му­че­ни­ков при­ня­ли му­че­ни­че­скую кон­чи­ну на ост­ро­ве Лип­си: мо­на­хи Нео­фит с ост­ро­ва Амор­гос († 6 апр. 1558), Иона с ост­ро­ва Ле­рос († 28 февр. 1561), Иона Гар­бис с ост­ро­ва Ни­си­рос († апр. 1635) и Пар­фе­ний из Филип­по­по­ля (ныне Пло­в­див, Бол­га­рия) († 1696) по­стра­да­ли от ту­рок, мо­нах Нео­фит († 8 дек. 1609) – от пи­ра­тов.

 

https://azbyka.ru/days/ikona-pozhajskaja

 

На жи­во­пис­ном бе­ре­гу ре­ки Неман у се­ла По­жай­це на­хо­дил­ся По­жай­ский Успен­ский муж­ской мо­на­стырь, ос­но­ван­ный в XVII ве­ке, дра­го­цен­ной свя­ты­ней ко­то­ро­го бы­ла чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мая По­жай­ской. Она весь­ма древ­не­го про­ис­хож­де­ния и бы­ла при­сла­на из Ри­ма па­пой Алек­сан­дром VII в знак осо­бой бла­го­склон­но­сти ос­но­ва­те­лю По­жай­ско­го мо­на­сты­ря Хри­сто­фо­ру Си­гиз­мун­ду Па­цу, канц­ле­ру Ве­ли­ко­го кня­же­ства Ли­тов­ско­го в 1661 г. По­ме­щен свя­той об­раз был за ле­вым кли­ро­сом со­бор­но­го Успен­ско­го хра­ма, вы­стро­ен­но­го в 1662–1674 гг., в оваль­ной зо­ло­че­ной ра­ме.

Ико­на бы­ла на­пи­са­на на хол­сте оваль­ной фор­мы неиз­вест­ным ху­дож­ни­ком; неко­то­рые по­ла­га­ют, что об­раз мог­ли на­пи­сать два ма­сте­ра: один – Бо­жию Ма­терь с Мла­ден­цем, дру­гой – ве­нок из кра­соч­ных и пыш­ных цве­тов. На Ли­ке Пре­свя­той Де­вы – вы­ра­же­ние ми­ло­сер­дия и люб­ви к страж­ду­щим и скор­бя­щим, с ве­рой при­бе­га­ю­щим к Ее бла­го­дат­ной по­мо­щи и за­ступ­ни­че­ству.

В 1830 го­ду мо­на­стырь вме­сте с на­хо­дя­щей­ся там По­жай­ской ико­ной пе­ре­шел к пра­во­слав­ным и пре­бы­вал в юрис­дик­ции Пра­во­слав­ной Церк­ви до 1914 го­да. Здесь был ос­но­ван По­жай­ский Успен­ский муж­ской мо­на­стырь, храм в ко­то­ром в 1839 го­ду был пе­ре­стро­ен, а в 1840-м – освя­щен. В 1898 го­ду для свя­той ико­ны был со­ору­жен из по­зо­ло­чен­но­го се­реб­ра оклад, а по­вре­жден­ный вре­ме­нем об­раз от­ре­ста­ври­ро­ван.

В 1893 го­ду го­ро­ду Ков­но, неда­ле­ко от ко­то­ро­го на­хо­дит­ся мо­на­стырь, угро­жа­ла хо­ле­ра. Ис­пу­ган­ные лю­ди бе­жа­ли в лес, а остав­ши­е­ся мо­ли­лись Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це – Небес­ной По­кро­ви­тель­ни­це. Ма­терь Бо­жия не оста­ви­ла страж­ду­щих и на­де­ю­щих­ся на Ее все­силь­ное за­ступ­ни­че­ство – страш­ная бо­лезнь от­сту­пи­ла. В па­мять об этих днях был на­пи­сан спи­сок чу­до­твор­ной ико­ны По­жай­ской. Этот спи­сок хра­нит­ся в ка­у­нас­ском Бла­го­ве­щен­ском со­бо­ре. Па­мят­ная над­пись вни­зу ико­ны гла­сит: «Об­раз сей со­ору­жен при­ход­ским по­пе­чи­тель­ством в па­мять из­бав­ле­ния при­хо­да от хо­ле­ры в 1893 г.».

Во все вре­ме­на, и да­же ко­гда об­раз Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы на­хо­дил­ся у пра­во­слав­ных, ка­то­ли­ки непре­стан­но по­се­ща­ли мо­на­стырь и мо­ли­лись пе­ред чу­до­твор­ной ико­ной.

Во вре­мя Пер­вой ми­ро­вой вой­ны 1914 го­да ико­на бы­ла эва­ку­и­ро­ва­на вглубь Рос­сии. Од­на­ко ли­тов­цы не за­бы­ли о сво­ей свя­тыне, и по их мо­лит­вам в 1928 го­ду вла­сти вер­ну­ли из Моск­вы чу­до­твор­ный об­раз.

Ныне По­жай­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри на­хо­дит­ся на сво­ем ис­то­ри­че­ском ме­сте – в По­жай­ском мо­на­сты­ре.

 

https://azbyka.ru/days/ikona-ahtyrskaja

 

Ах­тыр­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри по­лу­чи­ла на­име­но­ва­ние от на­зва­ния неболь­шо­го го­ро­да Ах­тыр­ка в Харь­ков­ской гу­бер­нии. В этом го­род­ке был храм в честь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, где в пер­вой по­ло­вине XVIII ве­ка жил бла­го­че­сти­вый и доб­ро­де­тель­ный свя­щен­ник Ва­си­лий Да­ни­лов (в служ­бе он на­зы­ва­ет­ся иере­ем Да­ни­и­лом). Ле­том 1739 го­да, по Про­мыс­лу Бо­жию, отец Ва­си­лий об­рел чу­до­твор­ную ико­ну Бо­жи­ей Ма­те­ри, ко­то­рая впо­след­ствии и ста­ла на­зы­вать­ся Ах­тыр­ской. Од­на­жды он ко­сил тра­ву око­ло сво­е­го до­ма и вне­зап­но в гу­стой вы­со­кой тра­ве уви­дел све­тя­щу­ю­ся необык­но­вен­ным све­том ико­ну, на ко­то­рой бы­ла изо­бра­же­на Бо­жия Ма­терь, мо­ля­ща­я­ся пе­ред Рас­пя­ти­ем. В бла­го­го­вей­ном стра­хе отец Ва­си­лий опу­стил­ся на ко­ле­ни и стал мо­лить­ся Бо­жи­ей Ма­те­ри, а за­тем от­нес ико­ну в свой дом. Через неко­то­рое вре­мя ста­ли за­ме­чать, что в ком­на­те, где сто­я­ла ико­на, невоз­мож­но на­хо­дить­ся од­но­му: на че­ло­ве­ка на­па­дал та­ин­ствен­ный страх. Же­лая об­но­вить жи­во­пись ико­ны, отец Ва­си­лий от­дал ее ико­но­пис­цу Иоан­ну, но Иоанн услы­шал го­лос, по­велев­ший от­не­сти ико­ну на­зад и вер­нуть ее свя­щен­ни­ку.

Через три го­да отец Ва­си­лий вновь уви­дел от ико­ны чу­дес­ное си­я­ние, ко­то­рое впо­след­ствии неод­но­крат­но по­вто­ря­лось. Вско­ре в сон­ном ви­де­нии он по­лу­чил ука­за­ние об­мыть ико­ну и по­крыть по­кры­ва­лом. Про­бу­див­шись, он немед­лен­но ис­пол­нил по­ве­ле­ние. Во­ду, ко­то­рой об­мы­ва­лась ико­на, отец Ва­си­лий пе­ре­лил в со­суд и хо­тел утром вы­лить в ре­ку. В ожи­да­нии утра он сно­ва уснул, и ему вто­рич­но яви­лась Бо­жия Ма­терь и по­ве­ле­ла не вы­ли­вать во­ду, т. к. она ис­це­ля­ет от ли­хо­рад­ки. По­сле сна отец Ва­си­лий на­по­ил этой во­дой свою дочь, болев­шую ли­хо­рад­кой, и она ис­це­ли­лась. Мно­гие боль­ные, ис­пив во­ды, так­же ис­це­ли­лись. Из­ве­стие о но­вой чу­до­твор­ной иконе быст­ро рас­про­стра­ни­лось. По бла­го­сло­ве­нию Мол­дав­ско­го мит­ро­по­ли­та Ан­то­ния (Чер­нов­ско­го; 1742–1748), в 1743 го­ду бы­ло про­из­ве­де­но рас­сле­до­ва­ние чу­дес­ных ис­це­ле­ний. По­сле по­лу­че­ния пись­мен­ных под­твер­жде­ний оче­вид­цев бы­ло со­став­ле­но до­не­се­ние в Си­нод. По по­ве­ле­нию им­пе­ра­три­цы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны от 26 но­яб­ря 1744 го­да бы­ло про­из­ве­де­но но­вое рас­сле­до­ва­ние, а за­тем, в 1746 го­ду,— еще од­но, ко­то­рое воз­гла­ви­ли ар­хи­епи­скоп Чер­ни­гов­ский Ам­вро­сий (Дуб­не­вич; 1742–1750) и ар­хи­манд­рит Ки­е­во-Пе­чер­ской Лав­ры Ти­мо­фей (Щер­бат­ский; впо­след­ствии мит­ро­по­лит Ки­ев­ский).

В 1751 го­ду Свя­тей­ший Си­нод по­ста­но­вил по­чи­тать но­во­яв­лен­ную Ах­тыр­скую ико­ну чу­до­твор­ной. В Ах­тыр­ке был за­ло­жен свя­ти­те­лем Бел­го­род­ским Иоаса­фом ве­ли­че­ствен­ный со­бор по про­ек­ту ар­хи­тек­то­ра Рас­трел­ли. Им­пе­ра­три­ца Ели­за­ве­та Пет­ров­на внес­ла две ты­ся­чи руб­лей на стро­и­тель­ство это­го со­бо­ра. В 1766 го­ду, по бла­го­сло­ве­нию епи­ско­па Бел­го­род­ско­го Пор­фи­рия (Край­ско­го; 1763–1768), бы­ло уста­нов­ле­но празд­но­ва­ние в честь Ах­тыр­ской ико­ны — 2 июля. В 1768 го­ду со­бор был освя­щен в честь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. С 1844 го­да еже­год­но, в суб­бо­ту пе­ред Днем Свя­той Тро­и­цы, чу­до­твор­ная ико­на пе­ре­но­си­лась с тор­же­ствен­ным хо­дом из со­бо­ра в Ах­тыр­ский Тро­иц­кий мо­на­стырь. В Неде­лю Всех свя­тых Ах­тыр­ская ико­на воз­вра­ща­лась в По­кров­ский со­бор.

По од­но­му из пре­да­ний, эта ико­на бы­ла с Пет­ром Ве­ли­ким в Пол­тав­ском по­хо­де в 1709 го­ду, сле­до­ва­тель­но, еще до сво­е­го вто­рич­но­го чу­дес­но­го яв­ле­ния. На иконе по­яс­ное изо­бра­же­ние Бо­го­ма­те­ри, мо­лит­вен­но сло­жив­шей ру­ки на гру­ди. Спра­ва от Нее крест с рас­пя­тым Иису­сом Хри­стом.

В 1917 го­ду эта чу­до­твор­ная ико­на бы­ла утра­че­на.

Пред этой ико­ной мо­лят­ся о бла­го­по­луч­ном за­му­же­стве до­че­рей, она так­же счи­та­ет­ся по­кро­ви­тель­ни­цей де­тей.

 

https://azbyka.ru/days/ikona-feodotevskaja

 

Свя­ты­ня Ря­зан­ской зем­ли. Яви­лась в 1483 го­ду в окрест­но­стях Ря­за­ни в пу­стын­ном ме­сте, име­ну­е­мом «Ста­рое», близ се­ла Фе­о­до­тье­во. По­сколь­ку от ико­ны ста­ли со­вер­шать­ся мно­го­чис­лен­ные ис­це­ле­ния, то по по­ве­ле­нию ря­зан­ско­го кня­зя она бы­ла пе­ре­не­се­на в го­род Ря­зань и с по­до­ба­ю­щей че­стью по­став­ле­на в со­бор­ном хра­ме Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. В 1611 го­ду по рас­по­ря­же­нию ар­хи­епи­ско­па Ря­зан­ско­го Фе­о­до­ри­та с яв­лен­ной ико­ны бы­ла сня­та ко­пия и ото­сла­на в се­ло Фе­о­до­тье­во.

Ле­то­пи­си за­фик­си­ро­ва­ли чу­дес­ные ис­це­ле­ния си­лой Бо­жи­ей Ма­те­ри от мо­ро­вой яз­вы в 1771 го­ду. Фе­о­до­тьев­скую ико­ну но­си­ли как по го­ро­ду, так и по окрест­ным се­ле­ни­ям. Ес­ли её при­но­си­ли в ка­кой-ни­будь дом, в ко­то­рый бо­лезнь ещё не бы­ла за­не­се­на, то в нём мо­ро­вая яз­ва со­вер­шен­но не по­яв­ля­лась во всё даль­ней­шее вре­мя; ес­ли же дом был уже за­ра­жён мо­ро­вой яз­вой, то она немед­лен­но пре­кра­ща­лась.

Дру­гой ра­зи­тель­ный слу­чай чу­дес­но­го ис­це­ле­ния от ико­ны Бо­го­ро­ди­цы от­но­сит­ся к 1812 го­ду. В до­ме од­но­го жи­те­ля Ря­за­ни, от­став­но­го сер­жан­та, ле­жа­ла его боль­ная сво­я­че­ни­ца Ксе­ния. Она силь­но му­чи­лась бо­лез­нью глаз и в про­дол­же­ние 13 недель не мог­ла ни­че­го ви­деть. 19 мар­та 1812 го­да в со­сед­ний дом бы­ла при­не­се­на Фе­о­до­тьев­ская ико­на.

Сест­ра бо­ля­щей Ксе­нии по­шла ту­да, чтобы по­про­сить поз­во­ле­ния при­не­сти ико­ну и в свой дом. В это вре­мя Ксе­ния как буд­то за­дре­ма­ла и уви­де­ла во сне ка­кую-то незна­ко­мую жен­щи­ну, ко­то­рая ска­за­ла ей: «Встань, ибо к те­бе ско­ро при­дет Ве­ли­кая Го­стья, и ты уви­дишь Её». Боль­ная от­ве­ти­ла: «Как же я мо­гу уви­деть Её, ес­ли я ослеп­ла». «По­верь мне, ты Её уви­дишь», — сно­ва под­твер­ди­ла неиз­вест­ная жен­щи­на. Боль­ная по­сле это­го оч­ну­лась и недо­уме­ва­ла, что бы зна­чи­ло это ви­де­ние. Вско­ре при­нес­ли чу­до­твор­ную ико­ну и на­ча­ли слу­жить мо­ле­бен с ака­фи­стом. Во вре­мя чте­ния ака­фи­ста рес­ни­цы у боль­ной ста­ли вздра­ги­вать, а при чте­нии конда­ка «О, Все­пе­тая Ма­ти» гла­за её вне­зап­но рас­кры­лись.

Жи­те­ли Ря­за­ни из­древ­ле чтят Фе­о­до­тьев­скую ико­ну, и пе­ред ней все­гда бы­ва­ет мно­же­ство мо­ля­щих­ся. Её очень ча­сто бра­ли в до­ма и слу­жи­ли мо­леб­ны пе­ред на­ча­лом ка­ко­го-ни­будь се­мей­но­го де­ла, на­при­мер, же­нить­бы. Не раз во вре­мя без­до­ж­дия с ней со­вер­ша­ли крест­ный ход, и без­до­ж­дие пре­кра­ща­лось.

Празд­но­ва­ние этой иконе (2 июля по ста­ро­му сти­лю) уста­нов­ле­но в 1618 го­ду, в па­мять из­бав­ле­ния Ря­за­ни от на­ше­ствия раз­бой­ни­чьих от­ря­дов за­по­рож­ских ка­за­ков.

По­сле за­кры­тия Успен­ско­го со­бо­ра в 30-х го­дах ХХ сто­ле­тия сле­ды пер­во­об­ра­за за­те­ря­лись. Воз­мож­но, ико­на на­хо­дит­ся в му­зей­ных за­пас­ни­ках. Но до на­ших дней до­шли её спис­ки (ко­пии), так­же про­слав­лен­ные чу­де­са­ми. Один из них на­хо­дит­ся в се­ле Фе­до­тье­во Спас­ско­го рай­о­на Ря­зан­ской об­ла­сти.

 

https://azbyka.ru/days/ikona-drevo-iesseevo

 

На иконе изо­бра­же­на ро­до­слов­ная Иису­са Хри­ста по ли­нии Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. Со­глас­но вет­хо­за­вет­ным про­ро­че­ствам, Хри­стос дол­жен был ро­дить­ся в ко­лене Иуди­ном из цар­ско­го ро­да Да­ви­да, сы­на Иес­се­е­ва (Ис.11:1-5). Ико­на «Дре­во Иес­се­е­во» пред­став­ля­ет ле­жа­ще­го на зем­ле Иес­сея, из гру­ди ко­то­ро­го раз­рас­та­ет­ся ро­до­слов­ное дре­во с изо­бра­же­ни­я­ми пред­ков Хри­ста. Гре­че­ское на­зва­ние ико­ны – «Ми­ров­ли­ти­са». В на­сто­я­щее вре­мя на­хо­дит­ся в гре­че­ском мо­на­сты­ре Свя­ти­те­ля Ни­ко­лая на ост­ро­ве Ан­дрес. В гре­че­ской Церк­ви празд­ник иконе Бо­жи­ей Ма­те­ри «Ми­ров­ли­ти­са» уста­нов­лен 15 июля (2 июля по ста­ро­му сти­лю).

 

https://azbyka.ru/days/ikona-valaamskaja

 

Ико­на, на­пи­сан­ная в 1878 го­ду ва­ла­ам­ским ико­но­пис­цем Али­пи­ем, по неиз­вест­ным при­чи­нам око­ло два­дца­ти лет про­ле­жа­ла в мо­на­стыр­ской кла­до­вой церк­ви свя­ти­те­ля Ни­ко­лая. Об­ре­ли ико­ну в 1897 го­ду. При этом ис­це­ли­лась от за­ста­ре­лой бо­лез­ни ног па­лом­ни­ца На­та­лья Ан­дре­ева, ко­то­рой Бо­жия Ма­терь яви­лась на­ка­нуне.

До 1940 го­да ико­на оста­ва­лась на Ва­ла­а­ме. С при­хо­дом на ост­ров со­вет­ской вла­сти, мо­на­хи, пе­ре­брав­ши­е­ся в Фин­лян­дию и ос­но­вав­шие там «Но­вый Ва­ла­ам», за­бра­ли её с со­бой, и этот чу­до­твор­ный об­раз до на­сто­я­ще­го вре­ме­ни яв­ля­ет­ся глав­ной свя­ты­ней Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра Но­во-Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря. На ста­ром же Ва­ла­а­ме остал­ся спи­сок (ко­пия) ико­ны, ко­то­рая на­хо­ди­лась преж­де в Пе­тер­бур­ге на Ва­ла­ам­ском по­дво­рье.

В 1997 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II было установлено празднование Валаамской иконе Божией Матери в первое воскресенье после дня памяти святых апостолов Петра и Павла. В Фин­лянд­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви празд­ник в честь Ва­ла­ам­ской ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы от­ме­ча­ет­ся 7 ав­гу­ста.

В 2000 го­ду Свя­тей­ший Пат­ри­арх Мос­ков­ский и всея Ру­си Алек­сий II бла­го­сло­вил стро­и­тель­ство пер­во­го хра­ма в честь Ва­ла­ам­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, при­чём в том ме­сте, где она бы­ла об­ре­те­на. Храм в честь Ва­ла­ам­ской ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы был освя­щён 19 фев­ра­ля 2005 го­да.

 

Сръбски източници:

 

https://svetosavlje.org/zitija-svetih-8/3/

 

2. ЈУЛИ
 
ПОЛОЖЕЊЕ ЧЕСНЕ РИЗЕ
ПРЕЧИСТЕ ДЈЕВЕ БОГОРОДИЦЕ
у Влахернској цркви
 
У време благочестивог византијског цара Лава Великог[1] и његове супруге Верине живљаху у Цариграду два угледна сенатора, Галвије и Кандид, рођена браћа. Посаветовавши се, они замолише цара да их пусти у Јерусалим да се поклоне светим местима. Цар их пусти, и они кренуше на пут. Стигавши у Палестину, они пођоше у Галилеју да обићу Назарет и виде свети дом Пречисте Дјеве Богородице, у коме Она, по благовести Архангела и силаском Светога Духа, заче Бога Логоса на неисказан начин. Дошавши тамо и поклонивши се, они остадоше да преноће у једном малом селу, пошто дан беше већ на измаку. По промислу Божјем они се зауставише у кући једне неудате жене Јеврејке, која бејаше стара и вођаше чист и честит живота. Док им се ту спремаше вечера, они приметише у тој кући једну одвојену собу, у којој гораху многе свеће, и тамјан се дизаше и диван мирис исхођаше (јер тамо беше сакривена чесна риза Пречисте Богоматере). Око те собе лежаше и не мало болесника. Угледавши то, Галвије и Кандид се чуђаху томе, и мишљаху да се нешто старозаветно чува тамо. Замоливши затим ту чесну жену да вечера с њима, они је упиташе, шта се налази у оној соби осветљеној свећама и тамјаном кађеној, и зашто болесници леже око ње.
Жена спочетка ћуташе односно предмета који се крио код ње, али не могаше прећутати чудеса која су се дешавала од тога предмета, и одговори им: Чесни људи! сви ови болесници које видите како леже овде, очекују исцељење својим болестима; јер на овом месту слепи прогледају, хроми се исправљају, ђаволи се из људи изгоне, глуви добијају слух, немима се језици разрешују, и све неизлечиве болести овде се лако исцељују.
Слушајући ово женино казивање, Галвије и Кандид стадоше још усрдније распитивати жену, због чега томе месту би дарована таква благодат и сила чудотворства. Жена, и даље скривајући истину, рече: Прича се у нашем јеврејском роду, да се на овом месту јавио Бог некоме од древних отаца наших, те се од тог времена ово место испунило благодати Божје и на њему се догађају чудеса.
Пажљиво пратећи женине речи, Галвије и Кандид још јачс гораху жељом у срцу свом да дознаду истину, као што некада Лука и Клеопа говораху: Не гораше ли срце наше у нама (Лк. 24, 32), и рекоше жени: Заклињемо те живим Богом, благочестива жено, да нам кажеш истину! Јер ми нисмо превалили толики пут из Цариграда овамо ради чега другог, већ само ради тога да видимо сва света места у Палестини и да на њима узнесемо своје молитве Богу. А пошто чујемо да се и у твом дому налази свето и чудотворно место, то желимо да о њему сазнамо што подробније, на који се начин оно освети, и због чега бивају чудеса на њему.
Тада жена, именом Божјим заклета, уздахну из дубине срца и, проливши сузе из очију, рече Галвију и Кандиду: О, изврсни људи! Та божанствена тајна, за коју ви настојавате да вам је кажем, никоме до данашњега дана није била откривена. Али пошто видим да сте благочестиви и богољубиви људи, то ћу вам казати сакривену тајну, надајући се да ћете оно што чујете од мене сачувати у себи, не причајући никоме. Овде ја чувам сакривену ризу Пречисте Дјеве Марије која је Христа Бога родила: јер када се Она престављаше са земље на небо, при погребу Њеном беше једна од мојих прародитељки, удовица; по завештању саме Пречисте Богородице њој би дана чесна риза Богородичина. Добивши ту ризу, она је чесно чуваше код себе у све дане живота свога; умирући, она повери ризу на чување једној девојци из своје родбине, заповедивши јој под заклетвом: да чува у чистоти не само ту чесну ризу Пресвете Богородице него и своје девичанство из поштовања према самој Богородици. Ова девојка такође целог живота свог чуваше ту ризу са великим поштовањем; а када се приближи кончини својој, она повери ризу једној чистој и чесној девојци из рода свог. И тако у току многих година прелазећи од једне девојке другој, та света риза дође и до руку мене смирене, која остарех у чистом безбрачном животу. А пошто се у моме роду већ не налази таква девојка, којој би могла поверити ову тајну, то ево казујем вама о њој, да знате да се овде збивају чудеса због те чесне ризе која се чува код мене у тој унутрашњој соби. А вас молим да никоме не причате о овој тајни у Јерусалиму и на другом месту, ма где били.
Чувши о ризи Пречисте Богородице, Галвије и Кандид се испунише ужаса и неисказане радости, и са сузама обећаше чувати поверену им тајну. Затим замолише жену да им допусти да сву ноћ проведу у молитви поред свете ризе у тој соби; и она им допусти. Када они уђоше у ту собу, видеше ковчег у коме се налазила света риза, и око ковчега кандила која су горела, и осетише диван јак мирис. И стадоше са сузама творити молитве к Богу и к Богородици, правећи многе поклоне. У њих обојице бејаше једна мисао: како да то неоцењиво благо буде подарено царскоме граду. И договоривши се, они измерише ширину, дужину и висину ковчега, и добро утувише какав изгледа ковчег и од каквог је дрвета. А у освитку дана они обавише своје молитве и изађоше из те свете одаје, заблагодаривши жени што им је допустила да сву ноћ проведу покрај чесне ризе. Они дадоше обилну милостињу ништима који се тамо задесише, и кренуше на пут у Јерусалим, испраћени женом, којој обећаше да ће при повратку за своју отаџбину поново доћи к њој ради поклоњења светој ризи Пресвете Богородице.
Пошто се у Јерусалиму поклонише животворном Крсту и Гробу Господњем, и пошто посетише сва света места у околини Јерусалима, Галвије и Кандид позваше дрводељу и наложише му да направи од старог дрвета ковчег по величини и изгледу које му они описаше. Када ковчег би направљен, Галвије и Кандид купише за њега златоткани покривач, и вратише се својим путем, идући ка оној жени. Стигавши до њене куће, они јој показаше златоткани покривач, молећи жену да покрије њиме ковчег чесне ризе Пречисте Богоматере. Затим је опет замолише да им допусти, као и први пут, да изврше поред ковчега свуноћно стајање са молитвом. Добивши дозволу, они падоше пред ковчегом лицима на земљу, и сузама рошаху земљу, молећи се к Пречистој Дјеви Богородици да им не забрани коснути се Њеног ковчега са ризом и однети га са собом. А кад наступи поноћ и сви спаваху, они узеше ковчег са страхом, изнесоше га из куће и сакрише у својим колима; уместо пак њега они унеше у собу онај ковчег што направише у Јерусалиму, поставише га на исто место, покрише златотканим покривачем, и до сванућа проведоше у молитви. А када се раздани, они заблагодарише оној чесној жени, опростише се са њом и, обдаривши ниште милостињом, кренуше на пут.
Враћајући се у своју постојбину, они путоваху журно са неисказаном радошћу. Стигавши у Цариград, они испрва никоме не причаху о донесеној ризи Пресвете Богородице, желећи да код себе сакрију то сведрагоцено благо. У том циљу они у свом дому начинише малу цркву у име светих апостола Петра и Марка, и у њој поставише не на отвореном већ на тајном месту ковчег са светом ризом. Али када видеше да не могу сакрити толику светињу због чудеса која биваху од ње, они одоше и обавестише о свему цара Лава Великог и супругу његову царицу Верину, као и свјатјејшег патријарха цариградског Генадија[2]. Ови, испунивши се неизразиве радости, одоше у дом Галвијев и Кандидов, и у цркву њихову. Када тамо отворише чесни ковчег онај, угледаше свету ризу Пречисте Божје Матере, неиструлелу после толиких година, и богобојажљиво је се са страхом дотицаху, целивајући је с љубављу устима и срцем. Затим узевши је одатле, однесоше је свечано уз свенародно славље у Влахернску цркву Пречисте Богородице, и тамо положише у ковчег, украшен златом, сребром и драгим камењем. И би одређено да се сваке године празнује другога јула положење ризс Пресвете Богородице, у част и славу Преблагословене Дјеве Марије и рођеног од Ње Христа Бога нашег, са Оцем и Светим Духом слављеног вавек. Амин.
 
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ЈУВЕНАЛИЈА,
патријарха Јерусалимског
 
Свети Јувеналије прими престо јерусалимске патријаршије за царовања благочестивог цара Теодосија Млађег[3]. У време његовог патријарховања подвизаваху се у Палестини велика светила, свети оци: Јевтимије[4], Теодосије[5], Герасим Јордански[6], коме послужи лав, и многи други. Уз све то у то време беху смутње у Цркви, изазване од јеретика. Тада се појави несторијанска јерес[7], која хуљаше Пречисту Дјеву Богородицу, и у граду Ефесу[8] би сазван Трећи Васељенски Сабор светих отаца, на коме Јувеналије са светим Кирилом, патријархом александријским[9], и са осталим светим оцима предаде проклетству Несторија и његову јерес. После пак смрти цара Теодосија, када на престо ступи Маркијан са Пулхеријом[10], искрсну нова јерес, Диоскорова и Евтихијева[11], која богохулно учаше да у Христу постоји једна природа. Тада у граду Халкидону[12] би одржан Четврти Васељенски Сабор светих отаца[13]. На том Сабору свети Јувеналије сијаше побожношћу међу светим оцима, као даница међу звездама, разгонећи таму јеретичког зловерја.
Када се по завршетку Сабора свети Јувеналије врати на свој патријаршиски престо, у Палестину дође неки јеретик евтихијанског зловерја Теодосије, по чину монах, но рђаве опсенарске нарави. Овај јеретик осуђиваше свети Халкидонски Сабор зато што на њему тобож би одбачен догмат православне вере и обновљено Несторијево учење, и булажњаше многе друге бесмислице. О овом јеретику пише Евагрије[14], да је за неверје и зла дела био истеран из свог манастира и присајединио се у Александрији зловерном Диоскору. Али и од овога би кажњен многим батинама за подлост и поквареност; а потом као бунтовник би посађен на камилу и са поругом проведен кроз град. После тога пребегнувши у Палестину, он стаде смућивати Цркву, сејући богохулне јереси. Тада се у Палестини налажаше царица Евдокија, супруга благочестивог цара Теодосија Млађег, која по смрти свога мужа борављаше по светим местима. Овај јеретик Теодосије најпре царицу Евдокију склони на одрицање Халкидонског Сабора, па затим многе неискусне иноке зарази јересју и начини их својим једномишљеницима. Онда са мноштвом заведених инока он подиже буну против патријарха Јувеналија, захтевајући од њега да неизоставно одбаци Халкидонски Сабор. Но пошто патријарх Јувеналије не пристаде на то, они га отераше са престола, и он отпутова у Цариград к цару Маркијану. А јеретик Теодосије, имајући као помоћника царицу Евдокију и ослањајући се на силу инока јересју заслепљених, попе се на патријаршиски престо и много јада задаваше православнима[15]. Епископе и клирике, који нису хтели да имају општење с њим, он једне збациваше, друге на муке и смрт предаваше, приграбљујући њихову имовину и разоравајући њихове домове. Тако он поступи са скитопољским епископом Северијаном, који није хтео да се покори његовој јереси: прогнавши га са престола, он га предаде на смрт.
Услед тога сва се Палестина налажаше у великој пометњи, а свети град Јерусалим бејаше као од варвара заузет и опустошен. Свети пак оци палестински, не могући гледати такво гоњење на Цркву и разарање, – а усто бојећи се насилничких руку, – сакрише се по дубоким пустињама, са сузама се молећи Богу за искорењење јереси и за скоро умирење Цркве.
Тада у клиру јерусалимске цркве бејаше неки ђакон Атанасије, даровити говорник и ревнитељ побожности. Видећи у Цркви на патријарашком месту јеретика лжепатријарха Теодосија где стоји као „мрзост опустошења на месту светом“ (Мт. 24, 15), Атанасије ступи пред њега и громогласно повика, говорећи: „Престани, Теодосије, да толиким убиствима испуњујеш Свети Град! Престани ратовати против Христа и разбојнички разгонити стадо Његово из божанственог тора!“
Чим Атанасије изговори ове речи, одмах га оружници Теодосијеви дохватише и из цркве извукоше. Стављан на најразноврсније муке и страховито бијен, ђакон Атанасије најзад сконча ударен оштрицом секире. А тело његово, везано конопцем за ноге, би вучено по целом граду, и напослетку бачено псима да га поједу.
Међутим војвода Доротеј, постављен од цара да управља Палестином, у то време не беше у Јерусалиму него у рату против Моавићана. Дознавши за све што се догађа у Светом Граду, Доротеј се хитно врати с војском у Јерусалим. Али оруженосци лжепатријарха Теодосија и царице Евдокије по наређењу ових затворише капију градску испред војводе, не дајући му да уђе у град. И не пустише га да уђе док им не обећа да ће бити њихов једномишљеник у вери. На тај начин овај лжепатријарх Теодосије, стварајући пометњу у Цркви, проведе на престолу јерусалимске патријаршије двадесет месеци, све док не дође војводи наредба од цара да га ухвати и као бунтовника и убицу пошаље на суд у Цариград. Али Теодосије, сазнавши зараније о овом царевом наређењу, тајно побеже на Синајску Гору, где се као непознат скривао.
Тада свјатјејши патријарх Јувеналије, кога у Цариграду цар Маркијан и Пулхерија веома уважаваху због његових врлина отпутова са царевим пристанком у Јерусалим, поново прими патријарашки престо свој, и стаде доводити у ред све што беше поремећено. Пустињски оци, чувши за његов повратак, веома се обрадоваше и вратише у своје обитељи. Царица пак Евдокија, поменутим Теодосијем заведена у евтихијанску јерес, колебаше се умом не знајући кога вероисповедања да се држи. И посла она изасланика у Антиохију к преподобном Симеону Столпнику, молећи од њега користан савет и упутство. Он јој отписа, наређујући јој да се помири са свјатјејшим православним патријархом Јувеналијем и да следује благочестивом учењу његовом. Царица одмах поступи тако, и јавно се одрекавши јереси она постаде заједничар васељенске Цркве. Видећи то, обрати се к православљу, по примеру царице, мноштво народа, световњака и црноризаца, преварених раније јеретиком Теодосијем.
После тога свети Јувеналије проживе остало време свога живота у миру, украшујући свету Цркву речју, животом и пастирским стражењем. А у Прологу пише о њему и ово. Када Маркијан и Пулхерија подигоше у Влахерни цркву у име Пречисте Дјеве Богородице, они писаше светом Јувеналију питајући га, да ли зна где је било положено тело Богоматере. Патријарх им одговори да не зна, али им ипак наведе истинито древно предање: да је тело Богоматере било погребено; да су свети апостоли у току три дана слушали анђелско појање; да су они по истеку три дана отворили гроб Богоматере ради једног ученика који није био на погребу њеном, и да при томе нису нашли у њеном гробу пречисто тело њено већ само погребне покриваче.
Прочитавши то, цар и царица поново написаше патријарху, молећи га да им пошаље бар запечаћени ковчег Богоматере са погребним покривачима, – што патријарх и учини.
Тридесет и осам година управљаше црквом Јерусалимском свети Јувеналије као јерарх, и у дубокој старости престави се у миру Господу, 458. године, и сада предстоји са небеским јерарсима пред престолом славе Великога Архијереја – Господа нашег Исуса Христа, коме слава вавек. Амин.
 
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ФОТИЈА,
митрополита Кијевског и целе Русије
 
Пореклом Грк. Управљао мудро Руском црквом двадесет година. Упокојио се 1431. године. На недељу дана пред смрт јавио му се ангел Божји и објавио му тачно време одласка из овог света.
 
СПОМЕН СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА
ЛАМПРОСА
 
Овај свети новомученик у младости би преваром преведен у ислам. Но кад мало поодрасте он се покаја и поврати у хришћанску веру своју. Због тога би од Турака ухваћен и заједно са светим новомученицима Георгијем, Мануилом, Теодором, Георгијем (другим) и Михаилом, који се славе 6. априла, претрпе многа страдања за Христа. Мученички пострада 2. јула 1835. године у приморском селу Макри у Тракији (наспрам острва Самотраке)[16].
 

 
НАПОМЕНЕ:

 1. Лав I (Велики) царовао од 457 до 474 године.
 2. Генадије патријарховао од 458 до 471 године.
 3. Теодосије II (Млађи) царовао од 408 до 450 године.
 4. Спомен његов празнује се 20 јануара.
 5. Спомен његов – 11 јануара.
 6. Спомен његов – 14 марта.
 7. Несторијанска јерес основана патријархом цариградским Несторијем. Он учио: Дјева Марија родила не Бога него човека Исуса, у коме се човечанство сјединило са Божанством на благодатни начин у време Његовог земног живота. Стога Матер Божију називао Христородицом, а не Богородицом. Јерес Несторијева осуђена на Трећем Васељенском Сабору, одржаном у Ефесу 431 године.
 8. Ефес – малоазиски град између Смирне и Милета.
 9. Свети Кирил патријарховао од 412 до 444 године.
 10. Маркијан царово од 450 до 457 године.
 11. Евтихије, цариградски архимандрит, оснивач јереси евтихијанске или монофизитске. Насупрот Несторију учио: човечанска природа у Исусу Христу потпуно је прогутана Божанством, стога у Њему треба признавати само једну природу – божанску!
 12. Халкидон или Калхедон – првобитно мегарска колонија на обали Мраморног Мора; доцније – престоница Витиније, малоазиске области.
 13. Четврти Васељенски Сабор био 451 године.
 14. Евагрије – антиохијски правник, писац „Црквене историје“, која обухвата време од 431 до 494 године; живео од 537 до 594 године.
 15. Теодосије незаконито патријарховао у току 20 месеци, од децембра 451 до августа 453 године.
 16. Константин Дукакис издао је у Атини 1897. г. Службу са похвалом свим светим новомученицима, где се помиње и овај Св. новомученик Лампрос.

 

https://svetosavlje.org/dan-prologa/2-jul-po-julijanskom-kalendaru/2018-07-15/

 

1. Положење ризе пресвете Богородице у цркву Влахернску у Цариграду. За време цара Лава Великог (458- 471.), царице Верине и патријарха Генадија, путоваху по Светој Земљи два племића цариградска, Галвије и Кандид, ради поклоњења тамошњим светињама. У Назарету одседну у кући неке девице Јеврејке, која држаше у тајној одаји ризу пресвете Богородице. Многи болесници и невољници добијаху исцелење од својих мука молитвом и додиром те ризе. Галвије и Кандид узму ту светињу и пренесу у Цариград, и објаве то цару и патријарху. То изазове велику радост у царскоме граду. Риза буде свечано пренета и положена у цркву Влахерне. (Ова црква сазидана је од цара Маркијана и Пулхерије на обали једног залива, званог Влахернски, по имену некога Скитског војводе Влахерна, који је ту био убијен). И за спомен положења ризе пресвете Богородице у цркву Влахернску установљен је овај празник.

2. Св. Јувеналије патријарх Јерусалимски. Савременик великих светила цркве православне: Јевтимија, Теодосија, Герасима, Симеона Столпника и др. Учествовао је на два васељенска сабора, на трећем у Ефесу и на четвртом у Халкидону, и са великом силом и ревношћу борио се против богохулних јереси, и то у Ефесу против Несторија, који је Богородицу називао Христородицом, и у Халкидону против Евтихија и Диоскора, који су учили, да је у Христу била само једна природа, на име, божанска, без човечанске. После победе православља, на оба ова сабора Јувеналије се врати на свој престо у Јерусалим. Но ако јереси беху осуђене, јеретици не беху истребљени. Сплетком и насиљем некога Теодосија, пријатеља Диоскорова, Јувеналије би отеран с престола, и Теодосије самочино уздиже себе на његово место. Овога Теодосија јеретика помагаше у прво време и Евдокија царица, удова цара Теодосија Млађег, која се беше настанила у Јерусалиму. Колебљива и брзоплета Евдокија најзад оде св. Симеону Столпнику, да га пита, где је истина. Светитељ Божји изобличи сва јеретичка учења и упути царицу да се држи православног учења, како је на Саборима утврђено. Царица га послуша, покаја се, и сама се озлоби против лажног патријарха Теодосија. Тада владаху Маркијан и Пулхерија у Цариграду. И дође од цара писмо војводи Атанасију, да протера Теодосија и Јувеналија поново поврати на престо, што војвода убрзо и учини. 38 година управљаше Јувеналије црквом Јерусалимском као њен јерарх, и у дубокој старости представи се Господу, 458. год. да прими од Њега награду за премноге муке и невоље што претрпи за истину. У време св. Јувеналија утврђено je празновање Божића 25. децембра.

3. Св. Фотије митрополит Московски.Пореклом Грк. Управљао мудро Руском црквом 20 година. Упокојио се 1430. год. На недељу дана пред смрт јавио му се ангел Божји и објавио му тачно време одласка из овог света.

 

ПО ТЕХНИТЕ МОЛИТВИ, ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ, СИНЕ БОЖИЙ, ПОМИЛУЙ И СПАСИ НАС. АМИn.

 

                                                                                     КАЛЕНДАР

 

                                                                                      3/16 ЮЛИ

 

Мчк. Иаки́нт Римски (108) 

Свт. Анатолий,патр. Цариградски

Перенасяне мощите на  свт. Фили́п, митрополит Московски и на цяла Русия, чудотворец (1652)

Прпп. Анато́лий Печерски от Близките пещери (XII) и Анато́лий Печерски, затворник (XIII) 

Блгвв. кнн. Васи́лий и Константин Ярославски (XIII) 

Свт. Васи́лии, епископ Рязански(1295)

Прпп. Иоа́н и Ло́нгин Яренгски (1544–1545)

Блж. Иоа́н (1589)Прп. Никоди́м Кожеезерски (1640)

Мчч. Диоми́д,Евла́мпий, Асклипиодо́т и мц. Голинду́хия (II)

Мчч. Мо́кий (Мокиан) и Марк (IV) 

Прп. Алекса́ндър (ок. 430)

Сщмч. Анто́ний (Бистров), архиепископ Архангелски(1931)

Сщмч. Силвестър, архиепископ Омски

Икона на св. Богородица  Млекопитателница

Св. новомчн. Герасим

Преп. Исаия Отшелник

 

 

http://www.pravoslavieto.com/life/07.03_sv_Jakint.htm

Житие на свети мъченик Якинт

Римският император Траян (царувал от 98 г. до 117 г., бел. Pravoslavieto.com) започнал жестоко гонение против християните, като изисквал от всички свои поданици да се покланят само на идолите. При него в двореца служил един 20-годишен момък, на име Якинт, родом от Кесария КападокийскаРечник. Той бил таен християнин.

 

В един тържествен езически празник царят с всички свои придворни извършвал жертвоприношение на боговете. В това време Якинт се молел в своята стая на истинския Бог. Един от другарите му казал за това на царя. Царят повикал Якинт и го принуждавал да вкуси от месото на жертвоприношението. Якинт отказал, като заявил, че е християнин.

 

Започнали да го бият и мъчат, но той все повтарял: "Аз съм християнин, Христа почитам и на него са покланям." Затворили го в тъмница като забранили да му дават храна, освен идоложертвена. Якинт търпял глад, но не се докосвал до донесената му храна. Така минали тридесет и осем дни. Веднъж поставения на стража воин влязъл в тъмницата и видял, че тя е озарена от чудна светлина, а ангели подкрепят верния служител на Христа.

 

След известно време царят заповядал да доведат отново Якинт при него, но го намерили умрял в тъмницата. По заповед на царя тялото на мъченика било хвърлено вън от града, за да бъде изядено от зверове. Но един благоговеен свещеник, на име Тимотей, тайно го взел и погребал у дома си. След няколко години мощите на светия мъченик били пренесени в Кесария Кападокийска.

 

© Жития на светиите, Синодално издателство, 1991 година.

 

 

 

 

 

 

Страдание на светия мъченик Иакинт

При царуването на император Траян в Рим било повдигнато жестоко гонение срещу християните. Тогава бил издаден указ, според който всички, намиращи се под властта на римския император, се задължавали да принасят жертви на боговете, а нежелаещите да правят това били предавани на мъчения.

 

В това време в царските палати живеел един прекрасен юноша на име Макинт, родом от Кесария КападокийскаРечник, който бил на двадесет години. Заемайки длъжността царски постелник, Иакинт винаги бил близо до императора. Бидейки истински християнин по вяра и целомъдрен живот, Иакинт тайно служел на Христа Бога, украсявайки се с чистота, въздържание, кротост и всякакви добри дела.

 

Веднъж се случил някакъв празник в чест на нечестивите идоли; по този случай император Траян всенародно принасял жертви на идолите. Прекрасният юноша Иакинт не тръгнал с императора към идолските капища, но останал в двореца, отделил се в една неголяма стая и усърдно се молел на истинния Бог.

 

Това забелязал връстникът на Иакинт, изпълняващ същата длъжност, един юноша на име Урвикий. Като подслушал молитвата на Иакинт, Урвикий донесъл на императора, че Иакинт, нарушавайки императорския указ, се моли на някой си Иисус Христос и Го нарича Бог.

 

В това време император Траян се хранел на омерзителното празненство в присъствието на целия народ. Той заповядал да доведат Иакинт при него, дал му идоложертвено месо и му заповядал да яде от него.

 

Доблестният Христов воин Иакинт се оградил с кръстното знамение и казал на императора:

 

- На мене, като християнин, не подобава да ям нещо осквернено; и аз много желая и ти, като оставиш поклонението на идолите, бесовското празненство и своите скверни жертви, да познаеш истинния Бог и на Него единствен да служиш.

 

Всички, които се хранели с императора, а също и стоящите пред него, се удивили на дързостта на юношата Иакинт и пламнали от гняв към него, а императорът му казал:

 

- Иакинте, твоята младост те прави горд, и ти, недостойният, се осмеляваш да учиш мене да не служа на боговете на бащите, но да се покланям на някой си Христос, Когото нито ние знаем, нито бащите ни са знаели!

 

- Ти не Го познаваш, защото си недостоен да познаеш Него, истинния Бог, сътворил небето, земята, морето и всичко, което е в тях, дарил на хората небесните светила и създал по Свой образ човека. Ти правилно казваш за себе си, че не знаеш Този, Когото и твоите бащи, бидейки чеда на гнева, не са знаели. А аз съм роден и възпитан от благочестиви и христолюбиви родители и съм научен да се покланям и служа на моя Бог.

 

Императорът се разгневил от такъв отговор на светеца и заповядал на слугите си да ги бият по устата.

 

Слугите веднага се нахвърлили върху Христовия мъченик и започнали да го бият не само по устата, но и по страните; а когато паднал на земята, жестоко го тъпчели с крака, казвайки:

 

- Как смееш така дръзко да отговаряш на императора?

 

След това императорът заповядал да спрат да бият мъченика; светецът, нямайки сили да стане след жестокия побой и тъпкане с крака, лежал на земята. Тогава Траян заповядал насила да слагат в устата на светеца жертвена храна. Но светият мъченик силно стиснал устните и зъбите си и не приемал идоложертвената сквернота. Тогава императорът заповядал да оковат светеца в железни окови, да сложат на нозете му пранги и да го затворят в тъмница.

 

На другия ден императорът, продължавайки да празнува заедно с народа същия скверен празник, заповядал да поставят на видно място всички оръдия за мъчения и да доведат светия юноша за разпит. Когато той бил доведен, Траян го попитал:

 

- Момко! Подчиняваш ли се на нашата заповед, или още продължаваш да упорстваш? Предчувствам, че твоят горделив ум ще те доведе до най-жестоки мъки; по-добре ме послушай, принеси жертва на боговете, ако не искаш да загинеш в жестоки мъчения!

 

Но Христовият раб, пребивавайки твърд като диамант по тяло и душа и уповавайки се на Божията помощ, казал на Траян:

 

- Аз съм християнин, почитам Христа, покланям Му се и Му принасям жива жертва - самия себе си. На твоите бесове няма да принасям жертви, от заплахите не се боя, защото пренебрегвам мъченията, и ти няма да заставиш Христовия раб да приеме вашето нечестие; няма да ме съблазниш заради този кратковременен живот да оставя вечния живот! Прави с мене каквото искаш!

 

Тогава императорът, преизпълнен с гняв, заповядал преди всичко дълго и безпощадно да бият прострения на земята юноша, а след като го закачил на мястото за мъчения, заповядал да стържат плътта му с железни куки. Страдалецът, доблестно претърпявайки мъченията, викал към императора:

 

- Аз съм християнин, аз съм раб на Христа и няма да се отрека от Него. А ти, подлагайки ме на мъчения за Христа, ми оказваш благодеяние. Измисли още по-жестоки мъчения, защото аз искам още повече да пострадам за Христа, моя Господ, дотогава, докато с помощта на моя Владика Христос, Който помага на всички, призоваващи Неговото пресвето име, не победя твоята жестокост с търпението си!

 

Междувременно настъпил седмият час. Събралият се наоколо народ се изумявал от търпението на мъченика. Тогава императорът заповядал да снемат светеца от позорния стълб, да го оковат и отново да го отведат в тъмница, като строго заповядал на стражите да не му дават никаква друга храна и питие, освен идоложертвени, та принуден от глад и жажда, да вкуси от тях. Стражите строго изпълнявали заповедта на императора: донасяйки му всеки ден храна и питие от идолските жертви, ги предлагали на светеца в тъмницата. Но идвайки сутринта на другия ден, те намирали всичко цяло, тъй като светият мъченик не искал даже да гледа тези идоложертвени ястия, като гнусна мерзост, и дълги дни оставал без храна и питие, непрестанно молейки се на Бога; светецът се веселял духом, като че пребивавал на някое богато пиршество, защото се хранел с благодатта на Светия Дух.

 

Междувременно Траян чрез слугите си питал пазачите: вкусва ли Иакинт храна и питие от жертвите, или не. Пазачите отвръщали:

 

- Той дори и с пръст не докосва това, което му носят, но оставайки без храна и питие, се радва и възнася молитви към споя Бог.

 

Като изслушал това, Траян се разгневил на стражите, предполагайки, че някой е донасял на Иакинт друга храна, и ги заплашил със смърт. Но те с клетва засвидетелствали, че при светеца не е влизал никой; те уверявали, че внимателно са пазили тъмницата, не позволявайки на никого даже да се приближи до нея.

 

Когато настъпил тридесет и осмият ден от стоенето на мъченика в тъмницата, един от стражите по задължение влязъл в тъмницата, носейки идоложертвено, което да предложи на мъченика. И ето, видял в тъмницата неизказана светлина и два ангела, стоящи близо до светия мъченик, единият от които покривал с пресветла одежда тялото на светеца, а другият полагал на главата му чуден венец. Стражът силно се изплашил, хвърлил това, което носел, изтичал при императора и му съобщил какво е видял. Императорът не повярвал на разказаното и предполагайки, че това са някакви измамни видения под действие на вълшебство, решил да предаде Христовия страдалец на още по-жестоки мъки.

 

След два дни Траян седнал в общественото съдилище, заповядал да изведат затворника и казал:

 

- Да видя дали ще му помогне Христос, дали ще го освободи от ръцете ми?

 

Но когато слугите на императора влезли в тъмницата, намерили юношата починал в Господа, видели и пресветли ангели, приели вид на юноши и стоящи около тялото; те държали в ръцете си свещи, и в това време тъмницата се изпълнила с неизказана светлина и благоухание. Обзети от страх, слугите побегнали и съобщили на императора за видяното.

 

Изпълнен със срам и гняв, императорът изпратил множество слуги да изнесат тялото на починалия. Те не видели нищо друго освен мъртво тяло, което изнесли от тъмницата. Тогава императорът заповядал да изнесат честното тяло на мъченика извън града и да го хвърлят на пусто място, за да бъде изядено от зверовете, кучетата и птиците; при това наредил на стражите да стоят наблизо, за да не дойдат християни и тайно да го вземат оттук.

 

Така тялото на светия мъченик лежало дълго време, без да получи никаква вреда, защото го пазел ангел Божий.

 

Веднъж през нощта на един честен презвитер на име Тимотей, родственик на мъченика, се явил ангел и му заповядал да вземе тялото. Презвитерът, заедно с някои вярващи от неговия дом, с настъпването на нощта отишли на това пустинно място. Тъй като никой не му пречел, той взел светото тяло, положил го във вътрешните покои на своя дом, обвивайки го с чиста плащеница, напоена с аромати. Тук презвитерът всеки ден палел кандило и кадял тамян.

 

След това презвитер Тимотей, като преживял още няколко години и времето на смъртта му наближило, поверил мощите на светия мъченик на една честна, свята по живот и почтена по възраст вдовица. Тя с радост приела това безценно съкровище, пазела го при себе си с чест и също така всеки ден палела кандило и кадяла; от светите мощи излизало силно благоухание и изпълвало къщата. Тази жена не казвала нищо на никого за светите мощи, тъй като целият град служел на идолите; само тя и дъщеря й денем и нощем със сълзи се молели при мощите на Христовия мъченик.

 

След много време, когато тази вдовица се приближила към края на живота си, се случило един от знатните мъже да загуби зрението си вследствие на болки в главата. Болният не виждал светлина в продължение на цяла година и не могъл да получи никаква помощ от лекарите. Светият мъченик Иакинт, който му се явил насън, му казал:

 

- Човече! искаш ли да се излекуваш от болестта си и да се изцелиш от слепотата си?

 

- Кой си ти, който ми казваш това? - попитал болният явилия се.

 

- Аз - отговорил светецът - съм лекарят на всякакви недъзи, Христовият раб Иакинт.

 

- Умолявам те - продължил болният, - вземи цялото имущество, което притежавам, само ми върни зрението, тъй като, стоейки в тъмнина, много скърбя и страдам.

 

- Ще те изцели даром - отговорил му свети Иакинт - моят Бог, само направи това, което ще ти кажа, а именно: изпрати в моята родина, в кападокийския град Кесария, моето тяло, положено в земята при вдовицата, която живее близо до тебе; помажи очите си с елей от кандилото, горящо при ковчега ми, и тогава ще прогледнеш.

 

Този мъж, като повярвал на видяното насън, станал от леглото си, отишъл с придружител в дома на вдовицата и й съобщил за явяването и заповедта на мъченика. Тогава вдовицата, като го въвела във вътрешните покои, където лежало тялото на светеца, му дала елей от кандилото; когато мъжът помазал ослепелите си очи с този елей, той веднага прогледнал, но се забавил да изпълни заповяданото му от светеца.

 

След известно време мрак отново покрил очите му и той ослепял. Тогава пак се отправил с придружител към мощите на светеца, молейки го за изцеление. При влизането си в къщата, където почивали мощите на светеца, той чул глас свише, който му казвал:

 

- Който се е поругавал, сега сам е поруган. Тогава той паднал пред мощите на светеца и казал:

 

- Дарувай ми да прогледна, угодниче Божий, и аз незабавно ще изпълня това, което си ми заповядал!

 

След това станал и отново помазал очите си с елей от кандилото, и отново прогледнал вече напълно и съвършено, защото се отворили не само телесните му очи, но и душевните: той повярвал в Христа и бил просветен със свето Кръщение.

 

По това време споменатата вдовица вече била починала; тогава новопросветеният християнин взел ковчега с мощите на светеца, запечатал го и го изпратил с надеждни хора в Кесария Кападокийска; при това той заповядал на хората да пуснат мулетата (носещи ковчега) сами, когато се приближат към града: - там, където спрат, там трябва да бъдат положени мощите, защото такава била волята на светеца.

 

Когато изпратените с мощите хора се приближили към град Кесария и се намирали близо до портите, наречени Севастиански, те пуснали мулетата да вървят сами. Без да ги води никой, животните се приближили към дома, в който се родил мъченикът. Но по това време родителите му вече били починали. Тогава всички вярващи, намиращи се в този град, се събрали, преизпълнени с голяма радост по случай пристигането на мощите на мъченика при тях; след това с чест ги положили в този дом в мраморен ковчег, прославяйки нашия Господ Иисус Христос. Христовият мъченик Иакинт починал в Рим в третия ден на месец юли, измъчван с глад и жажда, но насищан с вяра, с молитва и с благодатта на Светия Дух - по време, когато над нечестивите властвал Траян, а над християните царувал нашият Господ Иисус Христос, на Когото се отдава слава с Отца и Светия Дух, сега и в безкрайни векове. Амин.

 

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

 

https://svnikolai-rasnik.com/житие-на-преподобния-наш-отец-александър-основател/

 

Житие на преподобния наш отец Александър, основател на първата обител на незаспиващите

 

Светият преподобен наш отец Александър се родил в Азия. Бидейки още млад, той дошъл в Константинопол, за да получи образование, където, след като учил дълго време, придобил значителни познания в науките. Като достигнал зряла възраст, постъпил на военна служба и впоследствие бил военачалник. В свободното си от служебни дела време обичал да чете Божественото Писание, защото бил добродетелен, честен, постоянен, богобоязлив и украсен с целомъдрие и въздържание. Прочитайки Ветхия и Новия Завет, той задълбочил мисълта си в евангелските думи, изречени от пречистите Христови уста: “ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене”. Размишлявайки за това и твърдо вярвайки в Христовите думи, той започнал да продава именията си, които, при високото му служебно положение, били много, и полученото за тях да раздава на бедните и нуждаещите се, а сам вече имал твърдото намерение да се отрече от света и от всичко светско и да стане подражател на Христа.

Той чул, че в Сирия живеят свети мъже, водещи богоугоден живот в киновиите, и пожелал да отиде там. Като се отказал от званието на военачалник, оставил приятелите, дома и робите си, и отхвърлил всяка житейска грижа, отишъл в Сирия. Той дошъл в киновията, в която авва бил преподобният Илия, и помолил този отец да го приеме в числото на монашестващите братя. Причислен към лика на монасите, той прекарал четири години в тази киновия, ревностно изпълнявал всички възложени му послушания и освен това се упражнявал в пост, в денонощна молитва и в четене на книги. Повече от всичко желаел да проникне в смисъла на Давидовите псалми; да разбере силата на всеки стих от псалмите. Когато не разбирал, питал опитните за неясното и усърдно се молел на Бога да просвети разума му за разбиране на Божествените Писания, което и получил по благодатта на Светия Дух, така че впоследствие, при четенето на Божието слово, той вече намирал пълно услаждане и умиление в сърцето си. Виждайки, че във всички киновии братята имат излишна грижа за храна и дрехи, той си спомнил евангелските Христови слова, които забраняват излишната грижа за храна, питие и облекло, и даже повеляват да не се грижим за утрешния ден. Той бил твърдо и непоколебимо уверен, че благият Промислител Господ, хранещ птиците и обличащ полската трева, няма да остави без Своята грижа работещите за Него, че Той е силен и да ги нахрани, и да ги облече, ако те търсят първо Царството Божие и Неговата правда. Въодушевен от такива мисли, преподобни Александър взел намиращото се при него Евангелие, отишъл с него при авва Илия и му казал:

- Отче, истинно ли е всичко, което е написано в Евангелието?

Като чул такъв въпрос, преподобни Илия се удивил и в смущение си помислил, че питащият го е прелъстен от някакво неверие от дявола. Не отговаряйки нищо на въпроса, той седнал и склонил глава, а в това време при него дошли братя.

- Братя - казал им преподобният Илия, - да се помолим за нашия брат Александър, паднал в мрежите на врага.

И като станал, произнесъл молитва със сълзи, а след това се обърнал към Александър и му казал:

- Откъде е дошъл у тебе този съмнителен помисъл, че не вярваш в написаното в светото Евангелие?

- Не че аз не вярвам, отче - отговорил му Александър, - а само питам всичко ли, написано в светото Евангелие, е истинно?

- Наистина, всичко е истинно - отговорили му всички братя - и в това не може да има никакво съмнение.

Тогава Александър им казал:

- Ако всичко написано е истинно, защо тогава не го изпълняваме?

- Невъзможно е за немощния човек да изпълни всичко - отговорили му братята.

След такъв отговор Александър се разгорял духом и смятайки за нищо предишния си живот, прекаран в несъвършено изпълнение на евангелските думи, решил да отиде в пустинята, за да може там да живее по-удобно според казаното в Евангелието. Като измолил благословение от преподобния Илия и с любов се простил с братята, той тръгнал с упование на Господа, без да носи със себе си нищо, освен светото Евангелие. Седем години той прекарал в пустинята, нямайки грижа за нищо земно. Как бил хранен, по благия Божий промисъл, ще се открие в това, което предстои да разкажем.

След изтичането на седемгодишното пребиваване в пустинята преподобният Александър узнал, че недалече от мястото, където се намира, има едно селище, в което живеят служещи на бесовете идолопоклонници. Разгорял се от ревност по Бога, той отишъл в него и запалил един идолски храм. Като видели това, жителите се стекли към горящото в пламъци капище и там намерили преподобния Александър. Той не се отдалечил от запаленото от него капище, но нарочно чакал да се съберат жителите идолопоклонници, защото не искал да скрие от тях какво е направил. Когато започнали да го питат за запалването на храма, Александър си признал и казал, че той го е запалил. Като чули това, се нахвърлили върху него и искали да го убият, но Бог пазел Своя раб. Някои от жителите не били съгласни с убийството на Александър и затова не допускали нахвърлящите се върху него, но настоявали виновният за подпалването да бъде предаден на градския съд. По-късно, като се поуспокоили, светецът издигнал глас и казал:

- О, хора! Разберете своето заблуждение, познайте истината, избавете себе си от вечното осъждане, възвестявам ви Царството Небесно!

И започнал като апостол да им проповядва словото на спасението. Някои слушали неговото учение, а други не искали да се вслушват в думите му и го отвели в градския съд. Градоначалник тогава бил Равул. Слушайки от устата на преподобния проповядваното Божие учение, той дълго му противоречал, стремейки се да го оспори със своите езически книги и да изплаши светеца с мъчения. Накрая, като се убедил, че преподобният е кротък по нрав и премъдър в отговорите си и че проповядваното от него учение е непобедимо, Равул не му причинил никакви неприятности. Напротив, Господ устроил така, че градоначалникът го поканил при себе си, за да беседва с него насаме, и преди всичко го попитал:

- Кажи ми истината, на какво основание вие, християните, така презирате своя живот?

На този въпрос преподобният отговорил на Равул:

- Не е така, както казваш, ние не презираме живота си, но се стараем да се съхраним безсмъртни във вечни векове. Истинският живот се заключава в това, да живееш вечно, а да живееш само временно - не е живот, а смърт. Този временен, смъртен живот ние презираме заради бъдещия вечен, безсмъртен живот, защото така ни е казано: “който е изгубил душата си” в този век, във вечния живот “ще я запази”.

На това Равул му казал:

- А вие къде се надявате да бъдете след прекратяването на земния живот?

Светецът започнал да му проповядва за Царството Небесно и за вечните блага, приготвени за праведните. Казаното от светеца изглеждало като басня на неверния езичник, но въпреки това още повече му се искало да слуша новото за него учение и той питал още за началото на светата вяра. Тогава преподобният, поучавайки го в Богопознанието и разкривайки му Божието добросърдечие към хората, започнал да разказва за Господните дела от самото сътворение на света до кръста и доброволната Христова смърт, до възкресението и преславното възнесение на небето. Денем и нощем продължавала беседата им и събеседниците не се докоснали нито до храна, нито до питие, и даже нямали желание за сън. Когато станало дума за свети пророк Илия, как по неговите думи небето се заключило и как по молитвите му върху жертвите слязъл огън, какъвто не могли да измолят от своите идоли Вааловите жреци, Равул, слушайки това, се смеел и казвал:

- Всички тези ваши християнски басни са измислици. Съветвам те да направиш полезното: принеси заедно с нас жертви на нашите богове; те са милостиви и ще ти простят това, че поради незнание си ги прогонил и оскърбил, запалвайки храма им.

Светецът казал:

- Ако действително са богове тези, които ти наричаш богове, то защо при пророк Илия не са послушали своите жреци, когато цял ден са викали към тях, и не са свалили огън от небето върху жертвите? А Божият раб Илия сам и само веднъж се помолил на нашия единствен, живеещ на небесата Бог, и начаса слязъл огън от небето и изгорил не само дървата и жертвата, но и водата, и камъните, и самата земя, а след това паднал огън свише и върху тези петдесетници, които искали да хванат пророка, и ги изгорил заедно с войниците им.

Равул се засмял и казал:

- Ако това наистина е станало, то и ти, който наричаш себе си раб на твоя Бог, направи същото. Ето, пред нас има много тръстика и слама, помоли се на своя Бог, както Илия, да слезе огън от небето и да изгори всичко това. Тогава и аз ще кажа, че няма друг Бог, освен Този, в Когото вярват християните.

Светецът казал:

- Първо ти се помоли на твоите богове, нека те направят това.

Равул отговорил:

- Аз нямам нито сила, нито дръзновение пред моите богове, помоли се ти на своя Бог.

Тогава свети Александър, като си спомнил, че според Евангелските думи “всичко е възможно за вярващия”, с твърда вяра и упование на Бога застанал на молитва и още щом издигнал ръцете си нагоре и започнал да се моли, начаса от небето слязъл огън върху тръстиката и сламата и ги изгорил. Като видял това, Равул изпаднал в голям ужас и се боял да не падне огън и върху него и да го изгори, както петдесетниците при пророк Илия. И Равул извикал с висок глас:

- Наистина, велик е християнският Бог!

И искал да разкаже за това чудо на народа, но светецът строго му забранил да разказва на когото и да било. И Равул мълчал за това, скривайки го в себе си, докато бил жив преподобният. След смъртта му открил това чудо пред епископи и монаси, потвърждавайки с името Божие истинността на казаното.

След извършеното чудо градоначалникът Равул прекарал цяла седмица неотлъчно до преподобния, за поучение в истините на вярата и наставление на истинния път на спасението, а след това го помолил да го просвети и със свето Кръщение, тъй като наближавал пресветлият ден на светата Пасха. Но ненавистникът на човешкото спасение, дяволът, искал да попречи на изпълнението на това свято дело и вложил в Равул мисълта да приеме свето кръщение не в града, а в църквата, която се намирала извън града. С него тръгнали и много от гражданите заедно с жените и децата си. Когато пристигнали в църквата, видели една страшно беснуваща девица. Равул се изплашил и казал:

- Не искам да бъда християнин. Тази девица е наказана от боговете за това, че е приела християнската вяра. Боя се да не се случи нещо подобно и с мене.

Като казал това, той излязъл от църквата и искал да се върне обратно. Но светецът го задържал и казал:

- Защо се поддаваш на дяволското изкушение? Тази девица е наказана за греховете си, по Божие допущение. Тя е обещала пред Бога да запази чистотата на девството си, но не е спазила обещанието си и поради това страда от бесовете, бидейки предадена на сатаната, за да се спаси душата. А че това е истина, отиди сам при девицата и я попитай.

Равул се приближил до бесноватата и от нея самата чул гръмогласно признание за греховете, за които Бог е допуснал сатаната да влезе в нея и да я измъчва. След това Равул оставил всяко съмнение и помолил да бъде кръстен. Когато се кръстил и излязъл от светата купел, бялата одежда, която, по християнски обичай била приготвена за него заради кръщението, се оказала покрита от горе до долу с червени кръстове в окръжности, сякаш нарисувани от художник. Всички се удивили на това чудо, а дошлите с Равул мъже и жени поискали свето Кръщение и за себе си. Свети Александър, желаейки да се увери, че те наистина вярват в Христа, им казал:

- Трябва да докажете вярата си. Ще отидем в града и ако някой от вас има идоли в дома си, нека ги изнесе в центъра на града, да ги строши със собствените си ръце, и след това ще се удостои със свето Кръщение.

Всички се съгласили да изпълнят това и като дошли в града, изнесли от домовете си множество идоли и ги разбили, след което и целият град бил просветен със свето кръщение. Преподобният останал още известно време и утвърждавал новокръстените в светата вяра. Когато видял, че вече са се утвърдили в благочестието и благодарил на Бога за това, казал на Равул:

- Досега сте били хранени с мляко, а сега трябва да се храните и с твърда храна. Ако някой от вас иска да бъде съвършен в християнския живот, нека послуша Христовите думи. Той казва: “продайте си имотите и дайте милостиня. Пригответе си... съкровище на небесата, което да се не изчерпя”... търсете царството Божие, и всичко това ще ви се придаде”.

Равул, като чул това, казал:

- Не мога да бъда такъв съвършен християнин. Ако всичко продам и раздам, тогава кой ще храни многото ми домашни и как без грижи мога да придобия това, което е нужно за живота? Ако искаш да ме увериш в това, покажи ми на дело, че поне един ден можеш да изхраниш мене и всичките ми домашни, без да се грижим за това. Не зная как ще можеш да го направиш, когато ти самият си беден и нямаш с какво да изхраниш и себе си и за един ден. Ако не можеш да направиш това в града, то какво ще правиш в пустинята, когато оставим всичко и тръгнем след тебе?

Светецът, имайки твърдо упование на Бога, решително казал:

- Вземи домашните си и ако искаш, и приятелите, и познатите си, и ги води през целия ден в каквато ти е угодно отдалечена от хората пустиня; и аз ще бъда с вас; не носете със себе си хляб, даже и най-малко парче, нито каквато и да е друга храна. Ако Бог не ви насити, както някога израилтяните в пустинята, тогава няма и да вярвате на думите ми.

Равул се съгласил. Когато настъпило утрото, той взел със себе си домашните си и приятелите си и отишъл в една непроходима пустиня заедно с преподобни Александър, желаейки да види на дело изпълнението на думите на преподобния. Цял ден вървели и вече настъпил единадесетият час, когато спрели на едно място между две планини, към които отникъде нямало никаква следа. И свети Александър по обичая си започнал да извършва своето вечерно пеене, а Равул и спътниците му, вече изтощени от глад, мислели какво ще ядат. Когато светецът завършил молитвата си, те видели един прост селянин, идващ към тях, който водел след себе си добичета, тежко натоварени с чували, висящи от двете им страни, в които имало чисти и топли хлябове и всякакви плодове. И преподобният казал на Равул:

- Приемете тази храна и не бъдете неверни, а верни.

Те с радост приели донесеното и Равул, удивлявайки се заедно с другарите си, казал:

- Откъде в тази пустиня се появи човек с такава храна? Ние, които вървим цял ден, едва успяхме да стигнем дотук, а той трябва да е излязъл от дома си в полунощ, за да дойде в този час на това място. А ако е излязъл в полунощ, защо тези хлябове са топли и сега, сякаш току-що са извадени от пещта?

Удивлявайки се така, те попитали дошлия при тях:

- Откъде и кой те изпрати тук?

- Изпрати ме вашият Господар, за да не бъдете гладни - отговорил им дошлият.

Когато искали да кажат още нещо на човека, той станал невидим, заедно с всички дошли с него животни, защото това бил ангел Божий в образа на прост човек. Ужас обзел всички и тогава повярвали на думите на преподобния, а още повече на Христовите думи, че работещият на Господа не трябва да се грижи за нищо, но във всичко да се уповава на Божия Промисъл. След това, като благодарили на Бога, те яли и пренощували тук, а на другия ден се върнали в града. След това чудо можело да се разбере с какво се хранел преподобният Александър седем години, по време на пребиваването си в пустинята, нямайки никаква грижа за житейското. След чудото градоначалникът Равул много се укрепил и вече без всякакво колебание пожелал да се упражнява в богомислие. Най-напред той се отказал от своята длъжност, след това започнал да продава имуществото си и със съгласието на жена си и дъщерите си (а син нямал) да раздава на бедните, оставяйки си само част от него, с която да се препитава. Жена му и дъщерите му устроили манастир и като послужили в него на Бога от цялото си сърце, Му угодили, а Равул, след като раздал всичко, което имал, и освободил робите си, отишъл в пустинята, от която след няколко години бил взет и поставен за епископ на град Едеса. Дълго време преживял в светителски сан и като светлина просвещавал своето паство. Но да се върнем към разказа за преподобния Александър.

Той, като виждал града, който просветил със светата вяра, процъфтяващ, по Божията благодат, и преуспяващ, се веселял в душата си, но сърцето му отново го теглело към пустинята. Гражданите искали да го направят свой епископ и го умолявали за това. Когато той не се съгласил и искал тайно да си отиде, те денем и нощем пазели около градските порти, за да не изпуснат своя отец и учител. Но преподобният, както някога свети апостол Павел, бил спуснат през стената в кош от някои от учениците си и се отдалечил в пустинята на многожеланото от него безмълвие. Вървял два дни из пустинята и срещнал по пътя си жилище на разбойници. Те го хванали и го завели при своя началник. Преподобният със своите Боговдъхновени слова не само укротил свирепия и зверонравен вожд на разбойническата шайка, но и довел до умиление жестокото му сърце, така че той повярвал в Христа и след няколко дни бил просветен със свето Кръщение. Като го кръстил, преподобният го попитал:

- Какво искаше мислено от Бога преди кръщението?

- Исках - отговорил му кръстеният - Господ след очистването на греховете ми в купела на кръщението, по-скоро да вземе душата ми от мене.

- Това, което искаше, ще се изпълни - му казал светецът.

В осмия ден, когато новокръстеният, след очистването си в светата купел, умил греховете си с много сълзи на истинно покаяние, се преставил в Господа. Като видели това, и другите разбойници се присъединили към светата вяра и приемайки кръщение, започнали да водят живот в съкрушено покаяние, а не след дълго и самото им жилище било превърнато в манастир, в който се подвизавали разбойниците, които се отрекли от света и станали ревностни монаси. Преподобният живял известно време с тях и като установил монашески устави и им поставил опитен началник, се отдалечил в най-дълбоката пустиня, радвайки се за спасението на човешките души. Вървял два дни и стигнал до Ефрат. Като преминал реката, той намерил едно дърво, във вътрешността на което имало много голяма кухина, и избрал нея за свое местопребиваване. Денем ходел из планините и пустинните дебри, а нощем се връщал на това място. Не е нужно да питаме с какво се е хранел, след като, както беше казано, в пустинята измолил хляб от Бога за Равул и спътниците му. На това място живял дълго. По Божие внушение, при него започнали да идват братя и да се заселват наоколо, желаейки да подражават на равноангелното му житие. Преподобният живял тук в продължение на двадесет години. През това време била устроена много голяма киновия, в която се събрали множество братя. Тук имало до четиристотин братя от различни страни - от Гърция, Рим, Сирия и Египет. Бог събрал такова стадо и го поверил на добрия пастир - преподобния Александър. Но кое било най-удивителното? Такова голямо множество братя, при съвсем малко грижи за храна и облекло, всеки ден имало всичко в пълно изобилие. И те нищо не оставяли за другия ден, а всичко раздавали на идващите при тях бедни и странници. Божият промисъл всеки ден изпращал храна на Своите раби. Тази киновия била първата, в която бил установен нов, никъде несъществуващ преди, устав на незаспиващите. В началото преподобни Александър установил братята да идват в църквата за славословие на Бога седем пъти в денонощието, по думите на пророка, който е казал: “седем пъти на ден Те прославям за съдбите на Твоята правда”. След това, обръщайки внимание на други думи на същия пророк: “блажен е оня човек, който размишлява върху Господния закон денем и нощем”, преподобният размислял възможно ли е човек на дело да изпълни думите на пророка, така че и денем, и нощем непрестанно и неуморно да се поучава в Божия закон чрез славословие. Ако, казвал той, това не би било възможно, то Светият Дух не би го изрекъл чрез устата на пророка. И пожелал да учреди в своята киновия такъв чин, според който в църквата, и денем, и нощем да има непрестанно и неуморно псалмопение. Ако, казвал той, това не е възможно за един човек в келията поради немощта на плътта, то е възможно да се извършва в църквата от мнозина, сменящи се по часове. Той размислял така в себе си, но не смеел да започне такова дело без известие от Бога. И като си спомнил Христовите думи: “Искайте, и ще ви се даде... хлопайте, и ще ви се отвори”, той започнал усърдно да моли Господа да Му яви Своето откровение: угодно ли Му е неговото намерение и ще Му бъде ли приятен такъв чин, според който както ангелите на небесата, така и хората на земята, пребиваващи в монашески чин в неговата киновия, в църквата, която е земно небе, винаги, денем и нощем, да прославят Бога с псалмопение. За това преподобният се молел три години, многократно изнурявайки себе си с усилен пост.

Накрая Сам Господ му се явил и казал:

- Започни желаното от тебе - то Ми е угодно.

Преподобният казал за явяването на Господа на някои от най-духовните от своите братя, но и на тях го казал не от свое име, уподобявайки се в този случай на свети апостол Павел, който говори за себе си: “зная един човек, който беше грабнат и отнесен до трето небе”. След това преподобният пристъпил към устройването на желания и благословен от Бога чин. Той разделил братята на двадесет и четири смени според броя на часовете на деня и нощта, и всеки трябвало да се явява в часа на своята смяна на мястото за пеене. За пеене били определени Давидовите псалми; било установено да се пеят по стихове, на два лика, без да се бърза, с изключение на времето, в което се извършвали обичайните църковни служби. По време на извършването на тези служби новоучреденият чин на псалмопение се прекъсвал. Така в църквата на киновията и денем, и нощем непрестанно славословели Бога, поради което и самата тази киновия започнала да се нарича обител на незаспиващите. Преподобният установил при псалмопението и брой на поклоните за всеки ден, според броя на прощаванията, с който Господ заповядва да прощаваме на съгрешилия - седемдесет пъти по седем, тоест четиристотин и деветдесет. Освен това установил след края на всяка църковна и манастирска служба и след всяка работа да произнасят: “Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение”. След като установил такъв чин в своята обител, преподобният размислял какво още е потребно, за да се угоди на Бога. И като си спомнил псаломските думи: “беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат”, решил, че трябва да се грижи не само за своето спасение, но и за другите, и особено за живеещите в нечестие. И тъй като в тези страни тогава идолопоклонството било силно, той замислил да изпрати там някои от братята да проповядват Христа. За това дело избрал седемдесет от най-знаещите и особено ревностни за светата вяра, според числото на тези Христови ученици, за които свети евангелист Лука пише: “Господ избра и други седемдесет ученици и ги разпрати пред Себе Си по двама за всеки град и място”. Като ги избрал и се помолил за тях, Христовият подражател ги изпратил двама по двама в околните идолопоклоннически села. Божията благодат им помагала по молитвите на преподобния отец. И не били напразни трудовете им: те обърнали към Христа много от езичниците.

След изтичането на двадесет години от пребиваването му на река Ефрат, преподобният, виждайки своята киновия напълно благоустроена и чина на незаспиващите в нея утвърден, както и всички устави на постническото житие, се развеселил духом и благодарил на Господа. След това, подтикнат от голяма ревност за спасението на човешките души, той поискал да отиде в персийската земя, където езическото нечестие било дълбоко вкоренено. След като избрал за това пътуване сто и петдесет души от братството, а другите поверил на опитния старец Трофим, поставяйки го за игумен и давайки на братята мир и благословение, с избраните от него братя преминал от другата страна на Ефрат и през пустинята се отправил към персийските предели, без да вземе със себе си нищо освен свещените книги. И по пътя той и братята не прекратявали непрестанното псалмопение на два лика, както и в църквата, със смени по часове, и денем, и нощем. Желаейки да изпита търпението на своите спътници, той ги водел през пустинята, където не могло да се намери никаква храна, освен диви ягоди, с които им предоставил да се хранят в установеното време. Някои по-нетърпеливи започнали да роптаят, както някога израилтяните срещу Моисей. Те казвали на преподобния:

- Ти ни доведе в тази пустиня, за да ни умориш от глад.

И вече замисляли тайно да се върнат в обителта. Те се оказали тридесет души. Прозирайки помислите им по Божие откровение, преподобният ги изобличил в маловерие и им заповядал да се върнат назад, а на другите казал с висок глас:

- Вярвайте ми, братя, че днес Господ ще ни изпрати богата храна и ще посрами неверието.

Накрая се приближили границите на персийската земя, където били построени от гръко-римските царе неголеми, но укрепени градове, в които имало и войска за защита от неверните. Когато преподобният с братята наближавали тези градове, неочаквано по Божий промисъл към тях дошли военачалници от тези градове, наречени трибуни, с достатъчно хляб и друга храна, и помолили светеца да посети градовете им и да ги просвети, защото в тях живеели много служители на бесовете. Като вкусил с благодарност от храната и отпратил в киновията тези, които се оказали маловерни и нетърпеливи, светецът посетил градовете и с Божия помощ за кратко време обърнал всички към Христа с евангелската проповед. В един от тези градове не искали да приемат неговото учение за милостинята и щедрото даване. Богатите му казали:

- Ти си дошъл да ни направиш бедняци.

Затова преподобният си отишъл, а Бог ги наказал с бездъждие. Три години не валял дъжд над земята им, докато не съзнали греха си. Започнали да търсят преподобния; като го намерили в Антиохия, те го умолявали да им прости греха. След като се разкаяли, на четвъртата година силен дъжд напоил земята и имало голямо изобилие на земните плодове и обръщане на души към Господа. Пътувайки през пустинята, преподобният дошъл в един град, наречен Палмир, построен още от Соломон. Жителите на този град, макар и да се наричали християни, били от иудеите и още се придържали към ветхия закон. Като видели приближаващия се към тях Александър с братята, те затворили градските порти.

- Кой - казвали те - може да нахрани такова множество монаси? - и не ги пуснали при себе си.

Но преподобният благодарил на Бога и казал:

“- По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човек”. Братя, не бъдете малодушни! Неочаквано за нас ще ни посети Бог.

И действително: когато се отдалечили на известно разстояние от този град, неверните, живеещи недалече оттук, на които Господ предразположил сърцата, излезли да ги посрещнат с хляб и всякакви земни блага и ги нагостили богато. Оттук преподобният се отправил към Антиохия. Така Бог насочвал пътя му за полза на мнозина. И когато наближил Антиохия, изпълнявайки чина на обичайното непрестанно псалмопение, за неговото пристигане узнал епископът на този град Теодот, а името на Александър вече навсякъде било прославено и почитано. Дяволът подбудил някои зли и завистливи хора, които наклеветили преподобния и братята пред епископа, че всичко, което правят - и поста, и молитвите, го вършат лецемерно, за суетна слава и за показ пред човеците. Епископът, приемайки лъжливата клевета, без да разсъди, изпратил много от своите слуги заедно с тези клеветници да ги прогонят с безчестие, но воден от преподобния Александър, честният лик земни ангели вече влязъл в града с обичайното псалмопение. Изпратените от епископа ги срещнали и нападнали като разбойници, и като ги хванали, много и жестоко ги били, и ги извлекли извън града, а на преподобни Александър, като на техен началник, нанесли още повече рани и безчестие. Преподобният и братята се радвали, че са се удостоили да пострадат невинно. Той знаел, че това се е случило по действие на дявола, за да възпрепятства доброто дело и ползата от него за мнозина. Преподобният се възпламенил духом и отново тайно през нощта влязъл с братята в града; и като намерил тук стари, изоставени бани, в тях извършвал своето псалмопение. На другия ден епископът узнал за това. Макар и гневът му още да не бил преминал, той вече се скланял към милост, боейки се не само от Бога, но и от народа, защото всички граждани на Антиохия се радвали на пристигането на Александър, когото смятали за велик пророк и силно се гневели на епископа за причиненото от него безчестие и рани на преподобния отец и братята. Накрая сам епископът се умилил и благословил Александър и братята да останат в града. И изоставените бани станали жилище за тях. Но след немного време гражданите, с благословение и разрешение на епископа, издигнали църква за преподобния и устроили манастир. След това мнозина от народа, преставайки да посещават своите църкви, се събирали на църковно пение при преподобния Александър, за да слушат и неговите медоточиви слова, с които поучавал идващите при него. Душата на всеки от тях горяла от любов към преподобния и всеки ден донасяли всичко, което било нужно за него и за братята. Но те приемали храна само веднъж на ден след деветия час, а останалото раздавали на бедните и нищо не оставяли за другия ден. Бог постоянно им изпращал храна и всичко необходимо от милостивите хора, обичащи бедните. След време преподобният поискал да има при своята обител болница и странноприемница и след като измолил благословение от епископа, ги устроил според желанието си. Макар че той самият нямал нищо, богатите му предоставяли всичко от своите съкровища; всички с радост му давали каквото поиска и винаги с усърдие вършели всичко каквото им каже. Преподобният сам се грижел за болните, сам служел на странниците, давайки им всичко необходимо от полученото от Боголюбивите хора, предразполагани от Бога към благотворителност. Болните изцелявал чрез възлагане на ръцете си, а те прославяли Бога, вършещ чудеса чрез него. Преподобният забелязал, че епископът не постъпва в делата си според своето звание; видял, че не по правда постъпват и градският началник, и другите важни сановници и бидейки проникнат от ревността на Илия, и в същото време преизпълнен с кротост, безстрашно и смело ги изобличавал, учейки ги на правда от словото Божие. Той бил учител и наставник на всички. Но не на всички била приятна такава ревност, особено на началстващите. Също и някои от духовенството, макар и да се удивявали на добродетелния му живот, силно го ненавиждали и настройвали епископа срещу него. Затова от епископа бил изпратен при преподобния един злобен иподякон на име Малх заедно с много слуги, за да го изгони от града. Като дошъл, Малх с ярост ударил светеца по лицето и казал:

- Махни се от този град, нечестиви!

А преподобният, като незлобив агнец, в отговор му казал кротко само евангелските думи:

“- Името на слугата беше Малх”.

И когато иподякон Малх и дошлите с него слуги искали да нанесат на преподобния още по-голямо оскърбление и да го изгонят от града, в това време се стекъл народ и се надигнал голям смут; защото всички защитавали светия отец и неговите братя, така че Малх и тези, които били с него, едва могли да се спасят от народното вълнение. Гневът на епископа се разгорял още по-силно и той се посъветвал с градоначалника, който също бил разгневен срещу светеца. След това, тайно от народа, през нощта, хванали преподобния от обителта и го прогонили в Халкида; разпръснали и братята, и всички се разбягали кой накъдето могъл. След като минало известно време, преподобният Александър отново бил върнат в Антиохия, защото всички антиохийски граждани скърбели за него и роптаели срещу епископа и градоначалника. Но преподобният, не намирайки братята си, сам не пожелал да живее тук и имал намерение да си отиде. Като узнали за това, гражданите пазели при портите, боейки се да не излезе, защото имали голяма любов към него и желаели да остане да живее при тях. А преподобният, решил да напусне Антиохия, сменил монашеските си одежди с груба дреха и облечен като просяк, излязъл от града през нощта. Вървял няколко дни и стигнал до Киринтинийската киновия. В нея той видял същия чин, какъвто установил в своята киновия на река Ефрат, удивлявайки се и предполагайки, че някой от учениците му е пренесъл този чин тук, благодарил на Бога за това, че Той и в тази страна е показал плодовете на трудовете му. Когато братята узнали, че това е Александър, много се зарадвали на идването му при тях, защото името му било прославяно навсякъде и те отдавна желаели да го видят.

Като прекарал известно време в тази киновия, преподобният отишъл в Константинопол. Бог го призовал там за спасение на мнозина. С него тръгнали и двадесет и четирима братя от тази киновия. Като дошъл в Константинопол, той се поселил при църквата на свети Мина и при него започнали да се събират братя. За немного години се събрали триста братя от различни народности - гърци, римляни, сирийци. Така тук била устроена голяма обител и в нея бил установен чинът на незаспиващите. Всичко потребно, по Божий промисъл, било доставяно на обителта, както ще видим по-нататък. Някои от знатните хора, слушайки и виждайки този беден, и заедно с това свободен от всяка грижа живот на монасите, упражняващи се само в прославяне на Бога и денем, и нощем, и негрижещи се за нищо земно, даже и за утрешния ден, нарочно изпратили в тази обител мъже, които да прекарат там няколко дни и да наблюдават откъде монасите получават храна всеки ден. Преподобният Александър, узнавайки духом за това намерение, в присъствието на изпратените мъже казал на един от своите ученици:

- Иди и доведи човека, който стои при манастирските порти.

Братът тръгнал и видял един човек с голяма кошница, пълна с бели и чисти хлябове, и го довел с хлябовете при отеца. Преподобният започнал да го пита пред всички: кой е той и откъде е донесъл хлябовете? Питал го не защото сам не знаел - за него нямало нищо скрито от Бога, но за да засрами маловерните, които дошли да изпитват как живеят монасите и с какво се хранят. Попитаният заговорил:

- Аз съм хлебопродавец. Когато днес изваждах хлябовете от пещта, ми се яви един светоносен мъж, висок на ръст и прекрасен на вид и ми даде заповед: занеси тези хлябове на рабите на Всевишния. Ужасен, аз му казах: не зная къде да ги занеса. А той каза: върви след мене, и аз тръгнах след него. Като ме доведе до вратите на тази обител, той стана невидим.

Преподобният станал и въздал благодарност на Бога, и на всички станала известна вярата му в Бога и великият Божий промисъл за него. Преподобният притежавал такава прозорливост, че знаел всичко, което правели братята, и даже помислите им. Когато било необходимо, той насаме изобличавал съгрешенията и отечески изправял съгрешаващите. Грижел се и за болните и поставил четирима от братята да им служат, и им наредил всеки ден да приготвят топли напитки за тези, за които било необходимо поради болестта им. И служещите изпълнявали това. Един ден се случило, по Божия воля, за да се покаже твърдата вяра на преподобния в Бога, служещите да забраввят да приготвят топла напитка за болните. Като видял това духом и извикал един от служещите, преподобният го попитал защо не са стоплили напитката, но той, имайки намерение да скрие постъпката си от прозорливия отец, му казал, че нямат дърва. А преподобният му казал:

- Защо сутринта не ми каза за дървата? Нима ме изпитваш? Впрочем върви: напитката вече се е стоплила.

Като дошъл в болницата, братът наистина намерил котела пълен и кипящ без огън. И всички се удивили на това чудо и на вярата на преподобния.

По това време Христовата църква била смущавана от Несториевата ерес и врагът разпространил слух сред народа, че преподобни Александър е еретик, защото тогава на благочестието гледали като на ерес, а ереста смятали за благочестие, тъй като тогава мнозина били еретици, както и сам патриархът Несторий. Преподобният Александър бил доведен на съд при зловерните и бидейки попитан за ереста, в която бил невинен, той им отговорил с думите от псалома:

“- Князете седят и се наговарят против мене, а Твоят раб размишлява за Твоите наредби. Твоите откровения са моя утеха, (и Твоите устави) - мои съветници”.

Когато им казвал това, се появил един бяс и завикал: “Защо ме мъчиш без време” и след това станал невидим. След казаните думи от псалома светецът не отговарял нищо повече на тези, които го изпитвали, но свел поглед надолу, оставал безгласен, като агне пред стрижещите. Съдиите се разгневили и го изгонили. Когато сред народа слугите на сатаната искали да го уловят и да му причинят зло, той, бидейки защитен от Божия покров, преминал невредим сред тях и стигнал до своята обител, в която били възнесени много молитви за него от братята. След това врагът отново се въоръжил срещу него и настроил против него еретиците, които вече не само него, но и мнозина от братята измъчвали и с окови, и с тъмница, и с побои, но всичко това приготвяло на преподобния преславен венец, а на врага посрамване. Когато преминала еретическата буря, преподобният прекарал останалото време от живота си в мир и като угодил на Бога и привел много души към спасение, отишъл при Господа в дълбока старост, подвизавайки се в монашество петдесет години, и бил погребан с чест. На гроба му ставали чудеса: хората получавали изцеление от всякакви болести по молитвите на преподобни Александър, по благодатта на нашия Господ Иисус Христос, на Когото с Отца и Светия Дух подобава чест, слава, брагодарение и поклонение сега и винаги и във вечни векове. Амин.

 

https://svnikolai-rasnik.com/страдание-на-светите-мъченици-мокий-и-марк/

 

Страдание на светите мъченици Мокий и Марк

 

Тези свети мъченици били хванати и предадени на епарха Максимиан, който в началото ги уговарял да принесат жертва на идолите, а след това започнал да ги заплашва със смърт. Когато ги водели към жертвеника, едно малко дете ходело пред тях и им пречело да вървят. За това езичниците го хванали и започнали да го бият с ремък, при което му нанесли сто и десет жестоки удара. Тогава детето казало на епарха:

- Епарх! Ти ме учиш на лошо.

Светите мъченици отказали да принесат жертва на идолите, оставайки твърди във вярата в Христа и изповядването ѝ, и главите им били отсечени с меч. Към мястото на смъртното наказание след свети Мокий вървели неговата жена и децата му и плачели, но той им казал да не плачат, а главата на свети Марк, след като бил посечен, получила неговата жена.

 

На този ден се чества паметта на светия наш отец Антоний, патриарх Цариградски, починал в 458 г.

 

В същия ден се чества и паметта на светите мъченици Диомид, Евлампий, Асклипиодот и Колендуха, пострадали при Траян във II в.

 

На този ден е и паметта на преподобни Анатолий Печерски, в ХII в.

 

В същия ден е пренасянето на мощите на светителя Филип, митрополит Московски, от Соловецката обител в Москва в 1652 г.

 

На този ден се чества и паметта на благоверните князе Василий и Константин Ярославски, в ХIII в.

 

В същия ден е преставянето на блажения Иоан, юродив Московски, в 1589 г.

 

На този ден се чества паметта на преподобните Иоан и Лонгин, Яренгски чудотворци, потънали в Бяло море и намерени край морето около 1544-1545 г.

 

В същия ден е и преставянето на преподобни Никодим Кожеезерски (Хозюгски), починал в 1640 г.

 

Руски източници:

 

https://azbyka.ru/days/sv-filipp-II-moskovskij-i-vseja-rusi

КРАТКОЕ ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ

Свя­той Филипп (в ми­ру Фе­о­дор) про­ис­хо­дил из знат­но­го ро­да бо­яр Ко­лы­че­вых. Фе­о­дор был пер­ве­нец бо­яри­на и его бо­го­бо­яз­нен­ной су­пру­ги Вар­ва­ры. С ран­них лет Фе­о­дор, по вы­ра­же­нию жиз­не­опи­са­те­ля, с сер­деч­ной лю­бо­вью при­ле­пил­ся к бо­го­дух­но­вен­ным кни­гам, от­ли­чал­ся кро­то­стью и сте­пен­но­стью и чуж­дал­ся за­бав. По вы­со­ко­му сво­е­му про­ис­хож­де­нию он ча­сто бы­вал в цар­ском двор­це. Его кро­тость и бла­го­че­стие оста­ви­ли силь­ное впе­чат­ле­ние в ду­ше его сверст­ни­ка, ца­ря Иоан­на.

По при­ме­ру сво­е­го от­ца Фе­о­дор на­чал во­ен­ную служ­бу, и его ожи­да­ло бле­стя­щее бу­ду­щее, но серд­це его не ле­жа­ло к бла­гам ми­ра. Про­тив обы­чая вре­ме­ни он мед­лил же­нить­ся до 30-лет­не­го воз­рас­та. Один раз в церк­ви, в вос­крес­ный день, силь­но по­дей­ство­ва­ли на него сло­ва Спа­си­те­ля: «Ни­кто не мо­жет слу­жить двум гос­по­дам, ибо или од­но­го бу­дет нена­ви­деть, а дру­го­го лю­бить, или од­но­му станет усерд­ство­вать, а о дру­гом нера­деть» (Мф.4:24). Услы­шав в них свое при­зва­ние к ино­че­ству, он тай­но от всех, в одеж­де про­сто­лю­ди­на, оста­вил Моск­ву и на­пра­вил­ся в Со­ло­вец­кую оби­тель. Здесь в те­че­нии де­вя­ти лет он без­ро­пот­но нес тяж­кие тру­ды по­слуш­ни­ка, ра­бо­тал, как про­стой се­ля­нин, то на ого­ро­де, то в куз­ни­це и пе­карне. На­ко­нец, по об­ще­му же­ла­нию бра­тии, был по­став­лен в пре­сви­те­ра и игу­ме­на.

В этом сане он рев­ност­но за­бо­тил­ся о бла­го­со­сто­я­нии оби­те­ли в ма­те­ри­аль­ном, а боль­ше – в нрав­ствен­ном от­но­ше­нии. Он со­еди­нил озе­ра ка­на­ла­ми и осу­шил бо­лот­ные ме­ста для се­но­ко­сов, про­вел до­ро­ги в ме­стах преж­де непро­хо­ди­мых, за­вел скот­ный двор, улуч­шил со­ля­ные вар­ни­цы, воз­двиг два ве­ли­че­ствен­ных со­бо­ра – Успен­ский и Пре­об­ра­жен­ский, и дру­гие хра­мы, устро­ил боль­ни­цу, учре­дил ски­ты и пу­сты­ни для же­ла­ю­щих без­мол­вия и сам по вре­ме­нам уда­лял­ся в од­но уеди­нен­ное ме­сто, из­вест­ное в до­ре­во­лю­ци­он­ное вре­мя под име­нем Филип­по­вой пу­сты­ни. Он на­пи­сал для бра­тии но­вый устав, в ко­то­ром на­чер­тал об­раз тру­до­лю­би­вой жиз­ни, за­пре­ща­ю­щий празд­ность.

Игу­ме­на Филип­па вы­зва­ли в Моск­ву для ду­хов­но­го со­ве­та, где при пер­вом же сви­да­нии с ца­рем он узнал, что для него на­зна­че­на ка­фед­ра мит­ро­по­ли­та. Со сле­за­ми он умо­лял Иоан­на: «Не раз­лу­чай ме­ня с мо­ей пу­сты­ней; не вру­чай ма­лой ла­дье бре­ме­ни ве­ли­ко­го». Иоанн был непре­кло­нен и по­ру­чил ар­хи­ере­ям и бо­ярам убе­дить Филип­па к при­ня­тию мит­ро­по­лии. Филипп со­гла­сил­ся, но тре­бо­вал уни­что­же­ния оприч­ни­ны. Ар­хи­ереи и бо­яре уго­ва­ри­ва­ли Филип­па не на­ста­и­вать уси­лен­но на этом тре­бо­ва­нии из ува­же­ния к са­мо­дер­жа­вию ца­ря и сми­рен­но при­нять сан. Филипп усту­пил во­ле ца­ря, ви­дя в ней Бо­жие из­бра­ние.

В пер­вое вре­мя свя­ти­тель­ства Филип­па (1567–1568 гг.) утих­ли ужа­сы оприч­ни­ны, но так бы­ло недол­го. Опять на­ча­лись гра­бе­жи и убий­ства мир­ных граж­дан. Филипп несколь­ко раз в уеди­нен­ных бе­се­дах с ца­рем ста­рал­ся вра­зу­мить его, но ви­дя, что убеж­де­ния по­мо­га­ют, ре­шил­ся дей­ство­вать от­кры­то.

21 мар­та (1568 г.), в Кре­сто­по­клон­ную Неде­лю, пе­ред на­ча­лом ли­тур­гии мит­ро­по­лит сто­ял на воз­вы­ше­нии по­сре­ди хра­ма. Вдруг в цер­ковь вхо­дит Иоанн с тол­пой оприч­ни­ков. Все они и сам царь бы­ли в вы­со­ких чер­ных шлы­ках, в чер­ных ря­сах, из-под ко­то­рых бле­сте­ли но­жи и кин­жа­лы. Иоанн по­до­шел к свя­ти­те­лю со сто­ро­ны и три ра­за на­кло­нял свою го­ло­ву для бла­го­сло­ве­ния. Мит­ро­по­лит сто­ял непо­движ­но, устре­мив свой взор на ико­ну Спа­си­те­ля. На­ко­нец бо­яре ска­за­ли: «Вла­ды­ка свя­тый! Царь тре­бу­ет тво­е­го бла­го­сло­ве­ния». Свя­ти­тель обер­нул­ся к Иоан­ну, как бы не узна­вая его, и ска­зал: «В этой одеж­де стран­ной я не узнаю ца­ря пра­во­слав­но­го, не узнаю его и в де­лах цар­ства. Бла­го­че­сти­вый, ко­му по­рев­но­вал ты, ис­ка­зив та­ким об­ра­зом твое бла­го­ле­пие? С тех пор, как све­тит солн­це на небе, не слы­ха­но, чтобы бла­го­че­сти­вые ца­ри воз­му­ща­ли соб­ствен­ную дер­жа­ву... У та­тар и языч­ни­ков есть за­кон и прав­да, а у нас их нет. Мы, го­су­дарь, Бо­гу при­но­сим бес­кров­ную жерт­ву, а за ал­та­рем льет­ся невин­ная кровь хри­сти­ан. Не скорб­лю о тех, ко­то­рые, про­ли­вая свою невин­ную кровь, спо­доб­ля­ют­ся до­ли свя­тых му­че­ни­ков; о тво­ей бед­ной ду­ше стра­даю. Хо­тя и об­ра­зом Бо­жи­им по­чтен ты, од­на­ко ж, смерт­ный че­ло­век, и Гос­подь взы­щет все от ру­ки тво­ей».

Иоанн ки­пел гне­вом, шеп­тал угро­зы, сту­чал жез­лом о пли­ты по­мо­ста. На­ко­нец вос­клик­нул: «Филипп! Или на­шей дер­жа­ве ты сме­ешь про­ти­вить­ся? По­смот­рим, уви­дим, ве­ли­ка ли твоя кре­пость». – «Царь бла­гий, – от­ве­тил свя­ти­тель, – на­прас­но ты ме­ня устра­ша­ешь. Я при­ше­лец на зем­ле, под­ви­за­ясь за ис­ти­ну, и ни­ка­кие стра­да­ния не за­ста­вят ме­ня умолк­нуть». Страш­но раз­дра­жен­ный, Иоанн вы­шел из церк­ви, но за­та­ил зло­бу до вре­ме­ни.

28 июля, в празд­ник Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мой Оди­гит­рия, свя­ти­тель Филипп слу­жил в Но­во­де­ви­чьем мо­на­сты­ре и со­вер­шал крест­ный ход во­круг стен мо­на­сты­ря. Там был и царь, окру­жен­ный оприч­ни­ка­ми. Во вре­мя чте­ния Еван­ге­лия свя­ти­тель за­ме­тил оприч­ни­ка, сто­яв­ше­го по­за­ди ца­ря в та­тар­ской шап­ке, и ука­зал на него Иоан­ну. Но ви­нов­ный по­спе­шил снять и спря­тать шап­ку. То­гда оприч­ни­ки об­ви­ни­ли мит­ро­по­ли­та в том, буд­то он ска­зал неправ­ду с це­лью уни­зить ца­ря пе­ред на­ро­дом. То­гда Иоанн ве­лел су­дить Филип­па. На­шлись кле­вет­ни­ки с лож­ны­ми об­ви­не­ни­я­ми про­тив свя­ти­те­ля, ко­то­ро­му не да­ли воз­мож­но­сти изоб­ли­чить их, и он был осуж­ден на ли­ше­ние ка­фед­ры.

8 но­яб­ря, в празд­ник Ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла, свя­ти­тель в по­след­ний раз слу­жил в Успен­ском со­бо­ре; и он так же, как и в день об­ли­че­ния ца­ря Иоан­на Гроз­но­го, сто­ял на ка­фед­ре. Вдруг от­во­ри­лись цер­ков­ные две­ри, во­шел бо­ярин Бас­ма­нов в со­про­вож­де­нии тол­пы оприч­ни­ков и ве­лел про­честь бу­ма­гу, в ко­то­рой изум­лен­но­му на­ро­ду объ­яв­ля­ли, что мит­ро­по­лит ли­ша­ет­ся са­на. Тот­час же оприч­ни­ки со­рва­ли со свя­ти­те­ля об­ла­че­ние и, одев в обо­рван­ную мо­на­ше­скую ря­су, вы­ве­ли его вон из хра­ма, по­са­ди­ли на дров­ни и с ру­га­тель­ства­ми по­вез­ли в один из мос­ков­ских мо­на­сты­рей. Го­во­ри­ли, что царь хо­тел бы­ло сжечь ис­по­вед­ни­ка Хри­сто­ва на ко­ст­ре, и толь­ко по прось­бе ду­хо­вен­ства опре­де­ли­ли ему по­жиз­нен­ное за­то­че­ние. В то же вре­мя он каз­нил мно­гих род­ствен­ни­ков Филип­па. Го­ло­ву од­но­го из них, осо­бен­но лю­би­мо­го Филип­пом пле­мян­ни­ка Ива­на Бо­ри­со­ви­ча Ко­лы­че­ва, Гроз­ный по­слал свя­ти­те­лю. С бла­го­го­ве­ни­ем при­нял ее свя­ти­тель Филипп, по­ло­жил и, зем­но по­кло­нив­шись, по­це­ло­вал и ска­зал: «Бла­жен его же из­брал и при­ял еси Гос­по­ди», – и воз­вра­тил по­слав­ше­му. На­род с утра до ве­че­ра тол­пил­ся во­круг оби­те­ли, же­лая уви­деть хоть тень слав­но­го свя­ти­те­ля, и рас­ска­зы­вал о нем чу­де­са. То­гда Иоанн ве­лел пе­ре­ве­сти его в Твер­ской От­рочь мо­на­стырь.

Год спу­стя царь со всей дру­жи­ной дви­нул­ся про­тив Нов­го­ро­да и Пско­ва и от­пра­вил впе­ре­ди се­бя оприч­ни­ка Ма­лю­ту Ску­ра­то­ва в От­рочь мо­на­стырь. Свя­той Филипп за три дня пред­ска­зал о пред­сто­яв­шей сво­ей кон­чине и при­го­то­вил­ся к ней при­ня­ти­ем Свя­тых Та­ин. Ма­лю­та с ли­це­мер­ным сми­ре­ни­ем по­до­шел к свя­ти­те­лю и про­сил бла­го­сло­ве­ния ца­рю. «Не ко­щун­ствуй, – ска­зал ему свя­той Филипп, – а де­лай то, за­ чем при­шел». Ма­лю­та бро­сил­ся на свя­ти­те­ля и за­ду­шил его. Тот­час же вы­ры­ли мо­ги­лу и опу­сти­ли в нее свя­щен­но­му­че­ни­ка на гла­зах Ма­лю­ты (23 де­каб­ря 1569 г.) Мо­щи свя­ти­те­ля Филип­па по­чи­ва­ли в мос­ков­ском Успен­ском со­бо­ре, ко­то­рый был сви­де­те­лем его ве­ли­чай­ше­го по­дви­га.

По­сле му­че­ни­че­ской кон­чи­ны свя­ти­те­ля Филип­па († 23 де­каб­ря 1569 го­да) те­ло его бы­ло по­гре­бе­но в От­ро­че мо­на­сты­ре в Тве­ри. Ино­ки Со­ло­вец­кой оби­те­ли, где он преж­де был игу­ме­ном, ис­про­си­ли в 1591 го­ду поз­во­ле­ние пе­ре­не­сти его мо­щи в свой мо­на­стырь. Мно­го­стра­даль­ное нетлен­ное те­ло бы­ло по­ло­же­но в мо­ги­лу, при­го­тов­лен­ную епи­ско­пом Филип­пом для се­бя еще при жиз­ни, под па­пер­тью хра­ма пре­по­доб­ных Зо­си­мы и Сав­ва­тия Со­ло­вец­ких, око­ло гро­ба стар­ца Ио­ны (Ша­ми­на), лю­би­мо­го на­став­ни­ка его в мо­на­ше­ских по­дви­гах.

29 ап­ре­ля 1646 го­да игу­ме­ну Со­ло­вец­кой оби­те­ли Илии по­сла­на бы­ла гра­мо­та пат­ри­ар­ха Иоси­фа о тор­же­ствен­ном от­кры­тии мо­щей свя­ти­те­ля и чу­до­твор­ца Филип­па. 31 мая мо­щи пе­ре­ло­жи­ли в но­вую ра­ку и по­ста­ви­ли в Пре­об­ра­жен­ском со­бо­ре.

В 1652 го­ду Ни­кон, то­гда еще мит­ро­по­лит Нов­го­род­ский, пред­ло­жил пе­ре­не­сти в Моск­ву мо­щи трех свя­ти­те­лей-му­че­ни­ков: мит­ро­по­ли­та Филип­па, пат­ри­ар­хов Иова и Ер­мо­ге­на. По бла­го­сло­ве­нию пат­ри­ар­ха Иоси­фа мит­ро­по­лит Ни­кон от­пра­вил­ся в 1652 го­ду в Со­лов­ки за мо­ща­ми свя­ти­те­ля Филип­па и тор­же­ствен­но пе­ре­нес их в Моск­ву. В ру­ки свя­то­го бы­ла вло­же­на по­ка­ян­ная гра­мо­та ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, в ко­то­рой он мо­лил о про­ще­нии гре­хов сво­е­го пра­де­да Иоан­на Гроз­но­го, «скло­няя» свою власть пе­ред вла­стью цер­ков­ной. 3 июля свя­тые мо­щи встре­ча­ли в Москве: «пас­тырь, невин­но из­гнан­ный, был воз­вра­щен на свой пре­стол». В Успен­ском со­бо­ре «на са­мой сре­дине сто­ял он 10 дней» и во все дни с утра до ве­че­ра был звон, как в Пас­халь­ную неде­лю. За­тем свя­тые мо­щи бы­ли по­став­ле­ны в Успен­ском со­бо­ре у юж­ной две­ри ал­та­ря.

На ме­сте встре­чи мо­щей свя­ти­те­ля Филип­па мос­ков­ским ду­хо­вен­ством и на­ро­дом был воз­двиг­нут крест, от ко­то­ро­го по­лу­чи­ла свое на­зва­ние Кре­стов­ская за­ста­ва в Москве (у Риж­ско­го вок­за­ла).

ПОЛНОЕ ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ

Свя­ти­тель Филипп, мит­ро­по­лит Мос­ков­ский, в ми­ру Фе­о­дор, про­ис­хо­дил из знат­но­го бо­яр­ско­го ро­да Ко­лы­че­вых, за­ни­мав­ших вид­ное ме­сто в Бо­яр­ской ду­ме при дво­ре мос­ков­ских го­су­да­рей. Он ро­дил­ся в 1507 го­ду. Его отец, Сте­пан Ива­но­вич, «муж про­све­щен­ный и ис­пол­нен­ный рат­но­го ду­ха», по­пе­чи­тель­но го­то­вил сы­на к го­судар­ствен­но­му слу­же­нию. Бла­го­че­сти­вая Вар­ва­ра, мать Фе­о­до­ра, кон­чив­шая свои дни в ино­че­стве с име­нем Вар­со­но­фия, се­я­ла в ду­ше его се­ме­на ис­крен­ней ве­ры и глу­бо­ко­го бла­го­че­стия. Юный Фе­о­дор Ко­лы­чев при­ле­жал к Свя­щен­но­му Пи­са­нию и свя­то­оте­че­ским кни­гам, на ко­то­рых зи­жди­лось ста­рин­ное рус­ское про­све­ще­ние, со­вер­шав­ше­е­ся в Церк­ви и в ду­хе Церк­ви. Ве­ли­кий князь Мос­ков­ский, Ва­си­лий III Иоан­но­вич, отец Иоан­на Гроз­но­го, при­бли­зил ко дво­ру мо­ло­до­го Фе­о­до­ра, ко­то­ро­го, од­на­ко, не ма­ни­ла при­двор­ная жизнь. Со­зна­вая ее су­ет­ность и гре­хов­ность, Фе­о­дор всё глуб­же по­гру­жал­ся в чте­ние книг и по­се­ще­ние хра­мов Бо­жи­их. Жизнь в Москве угне­та­ла мо­ло­до­го по­движ­ни­ка, ду­ша его жаж­да­ла ино­че­ских по­дви­гов и мо­лит­вен­но­го уеди­не­ния. Ис­крен­няя при­вя­зан­ность к нему юно­го кня­жи­ча Иоан­на, пред­ве­щав­шая боль­шое бу­ду­щее на по­при­ще го­судар­ствен­но­го слу­же­ния, не мог­ла удер­жать в гра­де зем­ном взыс­ку­ю­ще­го Гра­да Небес­но­го.

В вос­крес­ный день, 5 июня 1537 го­да, в хра­ме, за Бо­же­ствен­ной ли­тур­ги­ей, Фе­о­до­ру осо­бен­но за­па­ли в ду­шу сло­ва Спа­си­те­ля: «Ни­кто не мо­жет ра­бо­тать двум гос­по­дам» (Мф.6:24), ре­шив­шие его даль­ней­шую судь­бу. Усерд­но по­мо­лив­шись Мос­ков­ским чу­до­твор­цам, он, не про­ща­ясь с род­ны­ми, тай­но, в одеж­де про­сто­лю­ди­на по­ки­нул Моск­ву и неко­то­рое вре­мя укры­вал­ся от ми­ра в де­ревне Хи­жи близ Онеж­ско­го озе­ра, до­бы­вая про­пи­та­ние пас­ту­ше­ски­ми тру­да­ми. Жаж­да по­дви­гов при­ве­ла его в зна­ме­ни­тый Со­ло­вец­кий мо­на­стырь на Бе­лом мо­ре. Там он ис­пол­нял са­мые труд­ные по­слу­ша­ния: ру­бил дро­ва, ко­пал зем­лю, ра­бо­тал на мель­ни­це. По­сле по­лу­то­ра лет ис­ку­са игу­мен Алек­сий, по же­ла­нию Фе­о­до­ра, по­стриг его, дав в ино­че­стве имя Филипп и вру­чив в по­слу­ша­ние стар­цу Ионе Ша­ми­ну, со­бе­сед­ни­ку пре­по­доб­но­го Алек­сандра Свир­ско­го († 1533; па­мять 30 ав­гу­ста). Под ру­ко­вод­ством опыт­ных стар­цев инок Филипп воз­рас­та­ет ду­хов­но, уси­ли­ва­ет пост и мо­лит­ву. Игу­мен Алек­сий по­сы­ла­ет его на по­слу­ша­ние в мо­на­стыр­скую куз­ни­цу, где свя­той Филипп с ра­бо­той тя­же­лым мо­ло­том со­че­та­ет де­ла­ние непре­стан­ной мо­лит­вы. К на­ча­лу служ­бы в хра­ме он все­гда яв­лял­ся пер­вым и по­след­ним вы­хо­дил из него. Тру­дил­ся он и в хлебне, где сми­рен­ный по­движ­ник был уте­шен небес­ным зна­ме­ни­ем. В оби­те­ли по­ка­зы­ва­ли по­сле об­раз Бо­го­ма­те­ри «Хле­бен­ный», чрез ко­то­рый За­ступ­ни­ца Небес­ная яви­ла Свое бла­го­во­ле­ние сми­рен­но­му Филип­пу-хлеб­ни­ку. По бла­го­сло­ве­нию игу­ме­на свя­той Филипп неко­то­рое вре­мя про­во­дит в пу­стын­ном уеди­не­нии, вни­мая се­бе и Бо­гу.

В 1546 го­ду в Нов­го­ро­де Ве­ли­ком ар­хи­епи­скоп Фе­о­до­сий по­свя­тил Филип­па во игу­ме­на Со­ло­вец­кой оби­те­ли. Но­во­по­став­лен­ный игу­мен ста­рал­ся все­ми си­ла­ми под­нять ду­хов­ное зна­че­ние оби­те­ли и ее ос­но­ва­те­лей – пре­по­доб­ных Сав­ва­тия и Зо­си­мы Со­ло­вец­ких (па­мять 27 сен­тяб­ря, 17 ап­ре­ля). Он разыс­кал об­раз Бо­жи­ей Ма­те­ри Оди­гит­рии, при­не­сен­ный на ост­ров пер­во­на­чаль­ни­ком Со­ло­вец­ким, пре­по­доб­ным Сав­ва­ти­ем, об­рел ка­мен­ный крест, сто­яв­ший ко­гда-то пе­ред кел­ли­ей пре­по­доб­но­го. Бы­ли най­де­ны Псал­тирь, при­над­ле­жав­шая пре­по­доб­но­му Зо­си­ме († 1478), пер­во­му игу­ме­ну Со­ло­вец­ко­му, и ри­зы его, в ко­то­рые с тех пор об­ла­ча­лись игу­ме­ны при служ­бе в дни па­мя­ти чу­до­твор­ца. Оби­тель ду­хов­но воз­рож­да­лась. Для упо­ря­до­че­ния жиз­ни в мо­на­сты­ре был при­нят но­вый устав. Свя­той Филипп по­стро­ил на Со­лов­ках два ве­ли­че­ствен­ных хра­ма – тра­пез­ный храм Успе­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри, освя­щен­ный в 1557 го­ду, и Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня. Игу­мен сам ра­бо­тал как про­стой стро­и­тель, по­мо­гая класть сте­ны Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра. Под се­вер­ной па­пер­тью его он ис­ко­пал се­бе мо­ги­лу ря­дом с мо­ги­лой сво­е­го на­став­ни­ка, стар­ца Ио­ны. Ду­хов­ная жизнь в эти го­ды про­цве­та­ет в оби­те­ли: уче­ни­ка­ми свя­то­го игу­ме­на Филип­па бы­ли и при нем под­ви­за­лись сре­ди бра­тии пре­по­доб­ные Иоанн и Лон­гин Яренг­ские (па­мять 3 июля), Вас­си­ан и Иона Пер­то­мин­ские (па­мять 12 июня).

Для тай­ных мо­лит­вен­ных по­дви­гов свя­той Филипп ча­сто уда­лял­ся на без­мол­вие в глу­хое пу­стын­ное ме­сто за две вер­сты от мо­на­сты­ря, по­лу­чив­шее впо­след­ствии на­зва­ние Филип­по­вой пу­сты­ни.

Но Гос­подь го­то­вил свя­то­го угод­ни­ка для ино­го слу­же­ния и ино­го по­дви­га. В Москве о со­ло­вец­ком от­шель­ни­ке вспом­нил лю­бив­ший его ко­гда-то в от­ро­че­ские го­ды Иоанн Гроз­ный. Царь на­де­ял­ся, что най­дет в свя­ти­те­ле Филип­пе вер­но­го спо­движ­ни­ка, ду­хов­ни­ка и со­вет­ни­ка, ко­то­рый по вы­со­те мо­на­ше­ской жиз­ни ни­че­го об­ще­го не бу­дет иметь с мя­теж­ным бо­яр­ством. Свя­тость мит­ро­по­ли­та, по мне­нию Гроз­но­го, долж­на бы­ла од­ним крот­ким ду­хов­ным ве­я­ни­ем укро­тить нече­стие и зло­бу, гнез­див­шу­ю­ся в Бо­яр­ской ду­ме. Вы­бор пер­во­свя­ти­те­ля Рус­ской Церк­ви ка­зал­ся ему наи­луч­шим.

Свя­ти­тель дол­го от­ка­зы­вал­ся воз­ло­жить на се­бя ве­ли­кое бре­мя пред­сто­я­те­ля Рус­ской Церк­ви. Ду­хов­ной бли­зо­сти с Иоан­ном он не чув­ство­вал. Он пы­тал­ся убе­дить ца­ря уни­что­жить оприч­ни­ну, Гроз­ный же ста­рал­ся до­ка­зать ему ее го­судар­ствен­ную необ­хо­ди­мость. На­ко­нец, Гроз­ный царь и свя­той мит­ро­по­лит при­шли к уго­во­ру, чтобы свя­то­му Филип­пу не вме­ши­вать­ся в де­ла оприч­ни­ны и го­судар­ствен­но­го управ­ле­ния, не ухо­дить с мит­ро­по­лии в слу­ча­ях, ес­ли царь не смо­жет ис­пол­нить его по­же­ла­ний, быть опо­рой и со­вет­ни­ком ца­ря, как бы­ли опо­рой мос­ков­ских го­су­да­рей преж­ние мит­ро­по­ли­ты. 25 июля 1566 го­да свер­ши­лось по­свя­ще­ние свя­то­го Филип­па на ка­фед­ру Мос­ков­ских свя­ти­те­лей, к сон­му ко­то­рых пред­сто­я­ло ему вско­ре при­со­еди­нить­ся.

Иоанн Гроз­ный, один из ве­ли­чай­ших и са­мых про­ти­во­ре­чи­вых ис­то­ри­че­ских де­я­те­лей Рос­сии, жил на­пря­жен­ной де­я­тель­ной жиз­нью, был та­лант­ли­вым пи­са­те­лем и биб­лио­фи­лом, сам вме­ши­вал­ся в со­став­ле­ние ле­то­пи­сей (и сам вне­зап­но обо­рвал нить мос­ков­ско­го ле­то­пи­са­ния), вни­кал в тон­ко­сти мо­на­стыр­ско­го уста­ва, не раз ду­мал об от­ре­че­нии от пре­сто­ла и мо­на­ше­стве. Каж­дый шаг го­судар­ствен­но­го слу­же­ния, все кру­тые ме­ры, пред­при­ня­тые им для ко­рен­ной пе­ре­строй­ки всей рус­ской го­судар­ствен­ной и об­ще­ствен­ной жиз­ни, Гроз­ный стре­мил­ся осмыс­лить как про­яв­ле­ние Про­мыс­ла Бо­жия, как дей­ствие Бо­жие в ис­то­рии. Его из­люб­лен­ны­ми ду­хов­ны­ми об­раз­ца­ми бы­ли свя­той Ми­ха­ил Чер­ни­гов­ский (па­мять 20 сен­тяб­ря) и свя­той Фе­о­дор Чер­ный (па­мять 19 сен­тяб­ря), во­и­ны и де­я­те­ли слож­ной про­ти­во­ре­чи­вой судь­бы, му­же­ствен­но шед­шие к свя­той це­ли, сквозь лю­бые пре­пят­ствия, вста­вав­шие пред ни­ми в ис­пол­не­нии дол­га пе­ред Ро­ди­ной и пе­ред Свя­той Цер­ко­вью. Чем силь­нее сгу­ща­лась тьма во­круг Гроз­но­го, тем ре­ши­тель­нее тре­бо­ва­ла его ду­ша ду­хов­но­го очи­ще­ния и ис­куп­ле­ния. При­е­хав на бо­го­мо­лье в Ки­рил­лов Бе­ло­зер­ский мо­на­стырь, он воз­ве­стил игу­ме­ну и со­бор­ным стар­цам о же­ла­нии по­стричь­ся в мо­на­хи. Гор­дый са­мо­дер­жец пал в но­ги на­сто­я­те­лю, и тот бла­го­сло­вил его на­ме­ре­ние. С тех пор всю жизнь, пи­сал Гроз­ный, «мнит­ся мне, ока­ян­но­му, что на­по­ло­ви­ну я уже чер­нец». Са­ма оприч­ни­на бы­ла за­ду­ма­на Гроз­ным по об­ра­зу ино­че­ско­го брат­ства: по­слу­жив Бо­гу ору­жи­ем и рат­ны­ми по­дви­га­ми, оприч­ни­ки долж­ны бы­ли об­ла­чать­ся в ино­че­ские одеж­ды и ид­ти к цер­ков­ной служ­бе, дол­гой и устав­ной, длив­шей­ся от 4 до 10 ча­сов утра. На «бра­тию», не явив­шу­ю­ся к мо­леб­ну в че­ты­ре ча­са утра, царь-игу­мен на­кла­ды­вал епи­ти­мию. Сам Иоанн с сы­но­вья­ми ста­рал­ся усерд­но мо­лить­ся и пел в цер­ков­ном хо­ре. Из церк­ви шли в тра­пез­ную, и по­ка оприч­ни­ки ели, царь сто­ял воз­ле них. Остав­ши­е­ся яст­ва оприч­ни­ки со­би­ра­ли со сто­ла и раз­да­ва­ли ни­щим при вы­хо­де из тра­пез­ной. Сле­за­ми по­ка­я­ния Гроз­ный, же­лая быть по­чи­та­те­лем свя­тых по­движ­ни­ков, учи­те­лей по­ка­я­ния, хо­тел смыть и вы­жечь гре­хи свои и сво­их со­рат­ни­ков, пи­тая уве­рен­ность, что и страш­ные же­сто­кие де­я­ния вер­шат­ся им ко бла­гу Рос­сии и тор­же­ству пра­во­сла­вия. Наи­бо­лее яр­ко ду­хов­ное де­ла­ние и ино­че­ское трез­ве­ние Гроз­но­го рас­кры­ва­ет­ся в его «Си­но­ди­ке»: неза­дол­го до смер­ти по его ве­ле­нию бы­ли со­став­ле­ны пол­ные спис­ки уби­ен­ных им и его оприч­ни­ка­ми лю­дей, ко­то­рые бы­ли за­тем разо­сла­ны по всем рус­ским мо­на­сты­рям. Весь грех пе­ред на­ро­дом Иоанн брал на се­бя и мо­лил свя­тых ино­ков мо­лить Бо­га о про­ще­нии его ис­стра­дав­шей­ся ду­ши.

Са­мо­зван­ное ино­че­ство Гроз­но­го, мрач­ным игом тя­го­тев­шее над Рос­си­ей, воз­му­ща­ло свя­ти­те­ля Филип­па, счи­тав­ше­го, что нель­зя сме­ши­вать зем­но­го и небес­но­го, слу­же­ния кре­ста и слу­же­ния ме­ча. Тем бо­лее, что свя­той Филипп ви­дел, как мно­го нерас­ка­ян­ной зло­бы и нена­ви­сти скры­ва­ет­ся под чер­ны­ми шлы­ка­ми оприч­ни­ков. Бы­ли сре­ди них и про­сто убий­цы, очерст­вев­шие в без­на­ка­зан­ном кро­во­про­ли­тии, и мздо­им­цы-гра­би­те­ли, за­ко­ре­не­лые в гре­хе и пре­ступ­ле­нии. По­пуще­ни­ем Бо­жи­им ис­то­рия ча­сто де­ла­ет­ся ру­ка­ми нече­стив­цев, и как бы ни же­лал Гроз­ный обе­лить пред Бо­гом свое чер­ное брат­ство, кровь, про­ли­тая его име­нем на­силь­ни­ка­ми и изу­ве­ра­ми, взы­ва­ла к небу.

Свя­ти­тель Филипп ре­шил­ся про­ти­во­стать Гроз­но­му. Это бы­ло свя­за­но с но­вой вол­ной каз­ней в 1567–1568 го­дах. Осе­нью 1567 го­да, ед­ва царь вы­сту­пил в по­ход на Ли­во­нию, как ему ста­ло из­вест­но о бо­яр­ском за­го­во­ре. Из­мен­ни­ки на­ме­ре­ва­лись за­хва­тить ца­ря и вы­дать поль­ско­му ко­ро­лю, уже дви­нув­ше­му вой­ска к рус­ской гра­ни­це. Иоанн Гроз­ный су­ро­во рас­пра­вил­ся с за­го­вор­щи­ка­ми и вновь про­лил мно­го кро­ви. Груст­но бы­ло свя­то­му Филип­пу, но со­зна­ние свя­ти­тель­ско­го дол­га по­нуж­да­ло его сме­ло вы­сту­пить в за­щи­ту каз­нен­ных. Окон­ча­тель­ный раз­рыв на­сту­пил вес­ной 1568 го­да. В Неде­лю Кре­сто­по­клон­ную, 2 мар­та 1568 го­да, ко­гда царь с оприч­ни­ка­ми при­шел в Успен­ский со­бор, как обыч­но, в мо­на­ше­ских об­ла­че­ни­ях, свя­ти­тель Филипп от­ка­зал­ся бла­го­сло­вить его, но стал от­кры­то по­ри­цать без­за­ко­ния, тво­ри­мые оприч­ни­ка­ми: «учал мит­ро­по­лит Филипп с го­су­да­рем на Москве враж­до­ва­ти об оприч­нине». Об­ли­че­ние вла­ды­ки пре­рва­ло бла­го­ле­пие цер­ков­ной служ­бы. Гроз­ный в гне­ве ска­зал: «Нам ли про­ти­вишь­ся? Уви­дим твер­дость твою! – Я был слиш­ком мя­гок с ва­ми», – до­ба­вил царь, по сви­де­тель­ству оче­вид­цев.

Царь стал про­яв­лять еще боль­шую же­сто­кость в пре­сле­до­ва­нии всех про­ти­вив­ших­ся ему. Каз­ни сле­до­ва­ли од­на за дру­гой. Участь свя­ти­те­ля-ис­по­вед­ни­ка бы­ла ре­ше­на. Но Гроз­ный хо­тел со­блю­сти ка­но­ни­че­ский по­ря­док. Бо­яр­ская ду­ма по­слуш­но вы­нес­ла ре­ше­ние о су­де над гла­вой Рус­ской Церк­ви. Над мит­ро­по­ли­том Филип­пом был устро­ен со­бор­ный суд в при­сут­ствии по­ре­дев­шей Бо­яр­ской ду­мы. На­шлись лже­сви­де­те­ли: к глу­бо­кой скор­би свя­ти­те­ля, это бы­ли ино­ки из воз­люб­лен­ной им Со­ло­вец­кой оби­те­ли, его быв­шие уче­ни­ки и по­стри­же­ни­ки. Свя­то­го Филип­па об­ви­ня­ли во мно­же­стве мни­мых пре­ступ­ле­ний, до кол­дов­ства вклю­чи­тель­но. «Я – при­ше­лец на зем­ле, как и все от­цы мои, – сми­рен­но от­ве­чал свя­ти­тель, – го­тов стра­дать за ис­ти­ну». От­верг­нув все об­ви­не­ния, свя­той стра­да­лец пы­тал­ся пре­кра­тить суд, объ­явив о доб­ро­воль­ном сло­же­нии мит­ро­по­ли­чье­го са­на. Но от­ре­че­ние его не бы­ло при­ня­то. Му­че­ни­ка жда­ло но­вое по­ру­га­ние. Уже по вы­не­се­нии при­го­во­ра о по­жиз­нен­ном за­то­че­нии в тем­ни­це свя­то­го Филип­па за­ста­ви­ли слу­жить ли­тур­гию в Успен­ском со­бо­ре. Это бы­ло 8 но­яб­ря 1568 го­да. В се­ре­дине служ­бы в храм во­рва­лись оприч­ни­ки, все­на­род­но за­чи­та­ли со­бор­ное осуж­де­ние, по­ро­чив­шее свя­ти­те­ля, со­рва­ли с него ар­хи­ерей­ское об­ла­че­ние, оде­ли в ру­би­ще, вы­тол­ка­ли из хра­ма и на про­стых дров­нях от­вез­ли в Бо­го­яв­лен­ский мо­на­стырь. Му­че­ни­ка дол­го то­ми­ли в под­ва­лах мос­ков­ских мо­на­сты­рей, но­ги стар­ца за­би­ва­ли в ко­лод­ки, дер­жа­ли его в око­вах, на­ки­ды­ва­ли на шею тя­же­лую цепь. На­ко­нец, от­вез­ли в за­то­че­ние в Твер­ской От­рочь мо­на­стырь. Там год спу­стя, 23 де­каб­ря 1569 го­да, свя­ти­тель при­нял му­че­ни­че­скую кон­чи­ну от ру­ки Ма­лю­ты Ску­ра­то­ва. Еще за три дня свя­той ста­рец пред­ви­дел окон­ча­ние сво­е­го зем­но­го по­дви­га и при­ча­стил­ся Свя­тых Тайн. Мо­щи его бы­ли пре­да­ны зем­ле пер­во­на­чаль­но там же, в мо­на­сты­ре, за ал­та­рем хра­ма. Поз­же со­вер­ши­лось пе­ре­не­се­ние их в Со­ло­вец­кую оби­тель (11 ав­гу­ста 1591) и от­ту­да – в Моск­ву (3 июля 1652).

Па­мять свя­ти­те­ля Филип­па празд­но­ва­лась Рус­ской Цер­ко­вью с 1591 го­да в день его му­че­ни­че­ской кон­чи­ны – 23 де­каб­ря. С 1660 го­да празд­но­ва­ние бы­ло пе­ре­не­се­но на 9 ян­ва­ря.

 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/33

Память святого Филиппа, митрополита Московского

Память 9 января

Святой митрополит Филипп родился348 в царствующем городе Москве от благочестивых и благородных родителей, из славного рода бояр Колычевых. Отец его, по имени Стефан, принадлежал к числу ближних бояр великого князя Василия Иоанновича; набожная мать его, по имени Варвара, окончила дни свои инокинею с именем Варсонофии. За благочестивую жизнь их в свидетельство их добродетелей, Бог благословил их добрым плодом: от них родился блаженный Филипп, который во святом крещении наречен был Феодором. Родители воспитывали его во всяком благочестии. Когда он немного подрос, его отдали в обучение книжное, в котором он преуспевал с особенным усердием, чуждаясь в то же время свойственных детскому возрасту игр и забав. Таким образом, Феодор в скором времени постиг всю книжную премудрость и навык в душеполезном чтении. Родители, видя такое доброе его поведение, радовались о том. Спустя некоторое время, к Феодору приставили «отроков»349 для обучения его верховой езде; но он нисколько не прилежал тому, предпочитая конской езде, чтение книг, в которых он находил жития святых и досточудных мужей и чрез то поучался совершенствоваться в добродетелях. Потом его стали обучать и воинскому искусству; но и это не переменило благочестивого настроения его души; он избегал своих сверстников и их рассеянной жизни, так что многие дивились такому его благочестию.

По смерти великого князя Василия Иоановича350, скипетр царства принял сын его великий князь всея России Иоанн Васильевич351. В это время Феодор пришедший уже в совершенный возраст, был взят ко двору на служение царское и успел заслужить любовь и благоволение малолетнего князя Иоанна Васильевича. Но Феодор недолго служил при дворе. Когда он достиг тридцатилетнего возраста, случилось ему, по особому Божьему промышлению, призревшему на него, войти в церковь во время совершения божественной литургии. Здесь он услышал слова Евангелие: «Никто не может служить двум господам» (Мф. 6:24). Пораженный этими словами, он размышлял в себе, что эти слова относятся и к нему, и решился оставить мирскую жизнь. Вспомнив о Соловецком монастыре352, что там добре подвизаются иноки, он вознамерился удалиться туда. Сотворив молитву пред святынями, со слезами припадая к чудотворным рукам святых и приложившись к святым мощам, Феодор пошел с молитвою в путь, тайно ото всех оставив царский двор, отечество и родных, взяв с собою лишь самую необходимую одежду353. Сначала он пришел в пределы Великого Новгорода, к озеру Онеги354 и там поселился в селений Хижах у одного крестьянина. Хозяин, видя его добрый нрав и смирение, поручил ему пасти своих овец: так Бог предназначил о нем, чтобы прежде овец словесных, он добре упас бессловесных. Между тем родители повсюду разыскивали его по городам и, нигде не нашедши, много плакали о нем. Благочестивый же юноша, прожив немало дней в вышеупомянутом селении, удалился оттуда на Соловецкий остров и был принят игуменом Соловецкой обители, который повелел ему трудиться на монастырских службах. Он же, оградившись страхом Божьим, с усердием и смирением, в простоте сердца, исполнял все, что ему повелевали делать. Он рубил дрова, копал в огороде землю, переносил камни, иногда на плечах своих выносил помои и исполнял другие, еще более тяжелые работы. Много раз от некоторых из иноков ему приходилось принимать оскорбления и даже побои, но он никогда не гневался и с радостью и смиренномудрием переносил все, и никто не знал кто он и откуда.

Так искусившись в терпении, Феодор просил игумена постричь его в иночество. Он был пострижен в иночество с именем Филиппа. Его отдали в послушание одному опытному иноку, по имени Ион, коим он и был наставлен на всякую добродетель.

Потом игумен послал его на поварню и там он смиренно работал на братию, разжигая огонь и рубя дрова. Пробыв довольное время в той службе, Филипп перешел оттуда в монастырскую кузницу, где неленостно трудился, нося дрова и воду.

И всеми работавшими на кузнице он был похваляем за свои труды. Тогда, избегая славы, он удалился из монастыря в пустыню, и там вверив ум свой к Богу, непрестанно упражнялся в одних только молитвах. Так долго подвизался святой Филипп в пустыне, в лесах Соловецких, и потом снова возвратился в обитель к своим трудам. Игумен Алексий, видя его столь усердствующим в иноческих подвигах и украшенным глубоким смирением, весьма утешался им и держал его при себе своим помощником, поручив ему надзор за начальными послушниками. Филипп все это исполнял с ревностью и в этих трудах провел девять лет, вспомоществуем молитвами и благословением своего игумена. Потом игумен Алексий, отказавшись по старческой немощи от управления обителью, советом братии, поставил святого Филиппа на игуменство355. Но хотя Святой и принял начальствование, однако нисколько не изменил своего прежнего жития. Напротив, он еще более усилил свои подвиги и предался еще большим трудам телесным, а когда видел себя хвалимым и почитаемым за это, считал то тщетным, ибо от юности был украшен смирением. Посему он оставил игуменство и снова удалился в пустыню, приходя в монастырь только для причащения честного Тела и Крови Христа Бога нашего. Управлять монастырем стал прежний игумен Алексий, который через полтора года после того скончался. Тогда, по просьбе братии, Святой Филипп снова принял игуменство. Он предался еще большим подвигам и достиг еще высшего совершенства в добродетелях. Обитель же Соловецкая во время его управления продвигала и благоукрашалась356. Между тем слава о святом Филиппе дошла до благоверного царя и князя Иоанна Васильевича. В то время митрополит всей России Афанасий оставил престол357. Царь пожелал чтобы на престол Российской митрополии возведен был святой Филипп, – и вот он вызывает святого в Москву для «духовного совета»358. Православный народ тогда пребывал сначала в мире и любви; враг же (дьявол), видя это и искони ненавидя истину, воздвиг многомятежную бурю, возбудив вместо любви в православных христианах, ненависть друг к другу. При дворе среди бояр начались свары, ожесточенная вражда и всякого рода злоумышления друг на друга. Своим коварством и междоусобиям они в самом царе возбудили сильнейший гнев и ярость. От тех злых наветов боярских он начал бояться даже своих верных слуг, ближних родственников и друзей, и был в неукротимом гневе на бояр видя в них своих врагов и крамольников. И вот он разделил государство на две части, устроив себе особых телохранителей, под именем опричников, которые состояли при особе царя и составили особое управление359. Опричники злоупотребляли данною им властью, угнетали народ, отнимали имущества, сопровождая свои разбои убийствами и пытками. Царь же верил в их верность и преданность, и потому управы на них нельзя было найти. В это время царь и вызвал из Соловецкой обители Филиппа. С честью приняв его, царь объявил ему о своем желании видеть его на митрополичьем престоле. Филипп по своему смирению, отказывался от этого высокого сана; но потом должен был уступить непреклонному желанию царя и был возведен на митрополичью кафедру360. В первое время все было покойно; царь уважал святителя и благоволил к нему. Но потом, когда зверства опричников достигли крайнего предела, то блаженный Филипп стал умолять царя прекратить неистовства опричников и обличать самого царя за его казни. Тогда царь пришел в сильный гнев на святого, угрожал ему муками и ссылкою. Он же, оставаясь непоколебим, как адамант, пренебрегал царскими угрозами и не переставал высказывать истину361. К прискорбию, нашлись и между духовными лицами предатели, старавшиеся только об угождении царю. Пимен, архиепископ Новгородский, и некоторые другие с ним362 вместе с царскими советниками Малютою Скуратовым363 и Василием Грязным364 с их единомышленниками, измышляя против святого различные козни, старались низвергнуть его с престола и уговаривали царя своего намерения не оставлять. Царь же не хотел просто низвергнуть Филиппа с митрополичьего престола. В непродолжительном после того времени, по доносу лживых свидетелей, он послал в Соловки Суздальского епископа Пафнутия и князя Василия Темкина расследовать, какова была прежняя жизнь Филиппа. Достигнув Соловецкого монастыря, посланные стали стараться действовать так, чтобы угодить царю. Одних из иноков ласками и мздоимством, других – обещанием высших духовных почестей, третьих – угрозами убедили они сделать нарекание на святого. Честным же старцам, которые говорили о Филиппе правду, нанесли тяжкие побои, повелевая им говорить о святителе непристойное. Они же, исполненные благочестия, все сии оскорбления принимали с радостью и едиными устами продолжали говорить истину о Филиппе, что житие его в обители было непорочно, по Боге. Но царские посланцы не хотели о том и слушать, но, сделав, что им было нужно, возвратились в Москву. При этом они взяли с собою игумена Соловецкого Паисия, которому обещали епископский сан, и других клеветников, лжесвидетельствовавших на святого Филиппа. Немедленно был созван собор для суда над святителем. Прибывшие из Соловок клеветники представили царю свитки, в которых были написаны их лжесвидетельства. Царь, услышав о письменных свидетельствах против Филиппа, угодных ему, повелел во всеуслышание прочесть их, после чего лжесвидетели начали словесно клеветать на святителя. Святитель не оправдывался и стал снимать все знаки своего сана365, но царь велел ждать судебного приговора. На другой день, когда святой митрополит Филипп священнодействовал в Успенском соборе366, царь послал туда боярина своего Алексея Басманова с большим числом опричников. Вошедши в собор, Басманов приказал в слух всего народа прочитать судебный приговор о низложении митрополита. Потом опричники бросились на святого, как дикие звери, совлекли с него святительское облачение, одели его в простую, разодранную монашескую одежду, с позором выгнали из церкви и, посадив на дровни, повезли в Богоявленский монастырь, осыпая бранью и побоями367. Потом, по воле царя, Филипп был сослан в Тверской Отрочь монастырь368, причем святой много зла претерпел от приставников. Прошло около года, как святой находился в заточении, удручаемый от приставников различного рода скорбями. В это время царь, путешествуя в Новгород369 и приближаясь к Твери, вспомнил о святом Филиппе и послал к нему вышеупомянутого Малюту Скуратова. Последний внезапно вошел в келью святого. Между тем святитель еще за три дня до этого говорил бывшим при нем:

– Вот приблизился конец моего подвига, – и причастился честных и животворящих Таин Христа Бога нашего. Вошедши в келью святого Филиппа, Малюта Скуратов с притворным благоговением припал к ногам святого и сказал:

– Владыка святой, дай благословение царю идти в великий Новгород.

Но Святой отвечал Малюте:

– Делай, что хочешь, но дара Божьего не получают обманом. Тогда бессердечный злодей задушил праведника подушкою370.

Между тем врагов святого Филиппа, восставших на него, в скором времени постигло наказание Божье. Царь, сознав свою несправедливость против святого мужа, и лукавство его врагов повелел разослать их в заточение по различным монастырям, а иных предал смерти371.

По смерти царя Иоанна Васильевича, престол русского царства занял сын его, благочестивый царь и великий князь Феодор Иоаннович372. В седьмой год его царствования, в 21-м году по преставлении святого Филиппа, игумен Соловецкого монастыря Иаков и братия обратились с молением к благочестивому царю, чтобы он повелел перенести тело святого из Отроча монастыря в Соловецкий. Царь дал им на сие разрешение, и они нашли тело святого целым и неповрежденным, что тление не коснулось даже его одежд, а от мощей святого истекло миро и наполнило воздух благовонием. С честью перенесли иноки тело святого Филиппа в свой монастырь и погребли на том самом месте, которое сам он для сего приготовил373. В царствование благочестивейшего царя Алексия Михайловича374, нетленные мощи святого митрополита Филиппа с честью были перевезены митрополитом Новгородским Никоном375 из Соловецкого монастыря в первопрестольную Москву и положены в новой раке в Успенском соборе, где и почивают открыто доныне376.

Богу нашему слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

* * *

348 

11 февраля 1507 года.

349 

«Отроками» назывались в древней Руси младшие члены княжеской дружины, потом вообще доверенные служители при князе, опытные, большей частью, и в военном искусстве и исполнявшие разные поручения своего господина. Были свои отроки и у бояр.

350 

Василий IV Иоаннович – великий князь Московский с 1505–1533 г.

351 

Иоанн IV Васильевич Грозный – с 1533-великий князь Московский, в 1547 году принял титул царский и царствовал по 1584 г.

352 

Соловецкий первоклассный ставропигиальный монастырь находится на крайнем севере, на Соловецком острове Белого моря, в 306 верстах от Архангельска; существует с XV века и с самого первого времени своего существования прославился строгою подвижнического жизнью своих иноков.

353 

Это было в половине 1537 года.

354 

Онежское озеро находится на севере России, в Олонецкой губернии; после Ладожского первое по величине озеро в Европе.

355 

Это было в 1548 году.

356 

В продолжение своего восемнадцатилетнего управления Соловецкой обителью, и Филипп совершенно обновил ее; соорудил в ней две каменные церкви – Успения Пресвятой Богородицы и Преображения Господня, завел колокола вместо бил и клепал (металлических досок употреблявшихся для созывания братии на богослужения), воздвиг для братии двух- и трехэтажные кельи и больницу; умножил и улучшил соляные варницы, – главный источник содержания обители, устроил водяные мельницы, завел скотный двор и оленей, соединил озера каналами и осушил болота, сделал просеки в лесах и проложил дороги. В сане игумена Филипп сделался снова известным великому князю Иоанну Васильевичу и заслужил его расположение. Царь пожаловал ему грамоты на разные волости, села и другие владения, подарил ему богатые ризы, шитые жемчугом и два покрова на раки угодников Соловецких Зосимы и Савватия, а впоследствии прислал тысячу рублей на построение Преображенского храма, два колокола, два золотых креста с драгоценными камнями и жемчугом и новые жалованные грамоты для подтверждения разных льгот обители.

357 

Афанасий – митрополит Московский и всея России, занимал митрополичью кафедру с 1564–1566 г.

358 

Это значило, что Филипп будет облечен саном первосвятительским, что таковы желание и воля царя.

359 

Опричники были избраны из князей, дворян и детей боярских они имели свои поместья в отведенных под опричнину особых волостях; на содержание их были назначены даже особые города; опричники имели свои права и преимущества. Другая часть России получила наименование «земщины» и отдана в заведование земских бояр для управления общими делами государства и народа.

360 

Отказываясь принять высокий святительский сан Филипп говорил: «не могу принять на себя дело, превышающее силы мои, отпусти меня, Господа ради, зачем малой ладье поручать тяжесть великую?» Когда же царь продолжал настаивать, Филипп объявил, что исполнит волю царя, но с тем чтобы уничтожена была опричнина, от которой страдает Русская земля. Иоанн отвечал, что опричнина нужна для царя и царства, так как против него злоумышляют. Святого Филиппа уговорили не вступаться в дела двора и опричнины и не удаляться с митрополии за то, что царь не уничтожил опричнины, но советоваться с царем, как советовались прежние митрополиты. Таким образом, святой Филипп оставил за своею совестью свободу и долг опечаливаться за невинно гонимых и говорить о правде евангельской, что издавна было преимуществом, русских святителей.

361 

Вражду против святого Филиппа с особенною ревностью возбуждали в царе опричники, клеветавшие на святителя и поддерживавшие царя в уверенности, что митрополит держит сторону ненавистных ему бояр и служит их орудием. Когда же неистовства опричников стали усиливаться, и царь нимало не исправлялся и совершал злодейства и жестокие казни, святитель, испытав недостаточность тайных вразумлений царю, выступил с открытыми, всенародными обличениями против него и опричников.

362 

Таковыми были Пафнутий, епископ Суздальский, Филофей, епископ Рязанский, и, особенно, протоиерей Благовещенского собора Евстафий, царский духовник которого Филипп подверг запрещению за какие-то проступки, и который непрестанно доносил царю, тайно и явно, хульные речи на митрополита.

363 

Малюта Скуратов-Бельский – думный дворянин, любимый опричник царяИоанна IV Грозного, отличавшийся своею жестокостью и участвовавший почти во всех злодеяниях Грозного, Память о Малюте Скуратове и его злодеяниях сохранилась в народных песнях, и даже самое имя его стало нарицательным названием злодея.

364 

Василий Грязный – любимый и доверенный опричник царя Иоанна IVГрозного.

365 

На наглые клеветы Паисия первосвятитель только кротко заметил ему: «чадо, что сеешь, то и пожнешь». Затем, обратившись к царю и всему собору, он объявил, что вовсе не боится смерти и предпочитает умереть невинным мучеником, нежели в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония настоящего времени, после чего стал снимать с себя белый клобук и мантию.

366 

Это было 8 ноября 1568-го года.

367 

Здесь св. митрополит Филипп целую неделю просидел в смрадной темнице, отягченный тяжелыми оковами и томимый голодом. Потом он был перевезен в монастырь св. чудотворца Николая, так называемый Старый. Не довольствуясь тем, что терпел святой Филипп, царь подверг пыткам и казням служивших ему детей боярских; из родственников его Колычевых умерщвлены один за другим десять человек. Голову одного из них, Ивана Колычева, особенно любимого святителем, царь прислал последнему в темницу. Святитель поклонился пред нею до земли, благословил ее, с любовью облобызал и отдал принесшему.

368 

Отрочь Успенский второклассный монастырь находится в Твери, основан до XIII века. Место заключения и мученической кончины святителя представляет собою сырой мрачный подвал, где всегда господствует сырость, мрак и затхлость. Когда в XVII веке хотели устроить в память страстотерпца-святителя престол, то устроили его во втором этаже, и только в 1833–34 гг. нашли возможным устроить и внизу придельный храм во имя св. великомученицы Варвары; алтарь этого придельного храма находится там, где под полом было место заключения святителя. Близ соборного храма в Северо-Западном углу, на месте могилы святого Филиппа устроена часовня. В соборном храме находится рака святителя Филиппа с изображением его и частицею св. мощей.

369 

Это был скорее опустошительный набег Грозного на Новгород, о жителях которого было донесено царю, что они готовы передаться польскому королю. В продолжение шести недель царь совершал в Новгороде страшные казни, от которых погибло несколько тысяч новгородцев и окрестных поселян; ограблены были не только жилища граждан, особенно богатых, но и все монастыри и церкви.

370 

Это было 23 декабря 1569-го года.

371 

Архиепископ Новгородский Пимен сведен был с кафедры спустя только две недели после кончины святого Филиппа и подвергся крайнему надруганию, после чего заточен был в Веневский монастырь, где вскоре и скончался. Любимец царский Малюта Скуратов вскоре после своего злодейства был убит при городе Торжке пленными крымцами, причем сам царь едва избежал смерти. Игумен Паисий заточен был на остров Валаамский и там скончался; монах Зосима и еще десять иноков тоже клеветавщих на святого Филиппа, были разосланы по разным монастырям. Такая же кара Божья постигла некоторых других врагов святителя.

372 

Феодор Иоаннович царствовал с 1584–1598 г.

373 

Это было в 1591-м году. Тело святого Филиппа сначала было поставлено под папертью созданного им храма, где, в бытность свою игуменом Соловецким, он сам выкопал себе могилу рядом с могилою наставника своего старца Ионы, а в 1646-м году оно было перенесено в самый храм.

374 

Царь Алексий Михайлович царствовал с 1645–1676 г.

375 

Впоследствии знаменитый патриарх Всероссийский, исправитель богослужебных книг и обрядов.

376 

Перенесение мощей св. митрополита Филиппа было совершено в 1652-м году. Память перенесения установлено праздновать 3 июля и Ионы.

 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/867

Празднование святителям московским Петру, Алексию, Ионе и Филиппу

Память 5 октября

Как три великих столпа православия: Василий ВеликийГригорий Богослов и Иоанн Златоуст сохранили непотрясенным здание древней Восточной Церкви во время обрушившихся на нее гонений со стороны еретиков, так и три великих святителя Церкви Московской: Петр, Алексий и Иона сохранили неврежденным православие на святой земле Русской в тяжкие годины ее внутренних нестроений и бед от многочисленных внешних врагов. И как Вселенская Церковь, помимо празднований, положенных каждому из трех Вселенский святителей в отдельности, установила особый праздник, посвященный всем трем святителям вместе, твердо памятуя, что одна была у них всех вера, одна – ревность по ней, одна – любовь к ближним, заставлявшая их одинаково подвергать ради сих ближних жизнь свою опасностям, так и на Руси святой еще со времени царя Феодора Иоанновича и патриарха Иова (с 1596 года) соединили в одном всеобщем праздновании 5 октября три священных имени Московских первосвятителей.

Но Русская земля среди Московский первосвятителей имела и еще одного охранителя православия, карателя злых нравов и страдальца за веру и правду, имя коего по неизвестным причинам оставалось долгое время неприсоединенным к празднованию 5 октября. Это был св. митрополит Филипп.

Впервые на сие обратил внимание высокопреосвященнейший Иннокентий, митрополит Московский. В 1875 году Святеший Синод, по его ходатайству, определил вместе с священною памятью Московских митрополитов: Петра, Алексия и Ионы совершать 5 октября воспоминание о святом Московском митрополите Филиппе. В этом же году был утвержден Святейшим Синодом и чин празднования всем четырем святителям вместе, составленный митрополитом Иннокентием. Совершается празднование сие в Москве и до настоящего времени. Накануне праздника. то есть 4 октября, в Большом Успенском соборе отправляется малая вечерня с торжественным молебным пением святителям, как это обыкновенно принято совершать во всех Московских церквах и монастырях на храмовые праздники. Затем в свое время по всем церквам столицы совершается с вечера всенощное бдение с красным звоном. Во время благовеста к вечерне, из Чудова монастыря с крестным ходом переносится местная икона святителя Алексия в Успенский собор, где и остается до вечерни следующего дня.

Тропарь, глас 4:

Первопрестольницы российстии, хранителие апостольских преданий, столпи непоколебимии, православия наставницы, Петре, и Алексие, Ионо и Филиппе, Владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 3:

Во святителех благочестно пожисте, и люди к богоразумию настависте, и добре Богу угодисте: сего ради от Него нетлением и чудесы прославистеся, яко ученицы Божия благодати.

 

https://azbyka.ru/days/saint/4388/5342/group

Пре­по­доб­ные Ана­то­лий и дру­гой Ана­то­лий, за­твор­ни­ки Пе­чер­ские, под­ви­за­лись в Ки­е­во-Пе­чер­ской Лав­ре. Пре­по­доб­ный Ана­то­лий скон­чал­ся в XII ве­ке и был по­гре­бен в Ближ­них пе­ще­рах. Дру­гой свя­той Ана­то­лий, за­твор­ник, жил и скон­чал­ся в XIII ве­ке и по­гре­бен в Фе­о­до­си­е­вых (Даль­них) пе­ще­рах.

Па­мять пре­по­доб­но­го Ана­то­лия (Ближ­ние пе­ще­ры) со­вер­ша­лась так­же 31 ок­тяб­ря, вме­сте с па­мя­тью пре­по­доб­ных Ни­ко­ди­ма и Спи­ри­до­на, просфор­ни­ков Пе­чер­ских. В служ­бе пре­по­доб­ным от­цам (28 сен­тяб­ря), по­гре­бен­ным в Ближ­них пе­ще­рах, го­во­рит­ся: «Спи­ри­дон, незло­бия крин, и Ни­ко­дим по­бе­до­те­зо­име­ни­тый, оба просфор­ни­ка свя­тии... При­чис­ля­ет­ся к сим и Ана­то­лий, их­же вси ве­ли­ча­ют».

 

 

https://azbyka.ru/days/sv-konstantin-vsevolodovich-jaroslavskij

КРАТКИЕ ЖИТИЯ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ ВАСИЛИЯ И КОНСТАНТИНА ЯРОСЛАВСКИХ

В 1236 г. на Русь вторг­ся сви­ре­пый Ба­тый с бес­чис­лен­ны­ми пол­чи­ща­ми, все пре­да­вая ог­ню и ме­чу. Та­та­ро-мон­го­лы ра­зо­ри­ли пре­столь­ный Вла­ди­мир и удель­ные Ро­стов и Яро­славль со мно­ги­ми ины­ми го­ро­да­ми се­вер­ной Ру­си. Тя­же­ла бы­ла эпо­ха для Ру­си под игом мон­голь­ским, но, как неопа­ли­мая ку­пи­на, го­ре­ла Русь и не сго­ра­ла; ве­я­ни­ем небес­ным охла­жда­лось пла­мя ее стра­да­ний, и сколь­ко вос­си­я­ло но­вых звезд на твер­ди небес­ной в это лю­тое вре­мя!

Меж­ду ни­ми крот­ко вос­си­я­ли и два кня­зя, Ва­си­лий и Кон­стан­тин, ис­ку­шен­ные бед­стви­я­ми, как зла­то в гор­ни­ле. В стра­хе Бо­жи­ем управ­ля­ли они ро­до­вою сво­ею об­ла­стью, не всту­пая в меж­до­усо­бия кня­зей рус­ских, ибо за­бо­ти­лись толь­ко о бла­ге сво­ей вот­чи­ны, вра­че­ва­ли ра­ны, на­не­сен­ные ей на­бе­га­ми та­та­ро-мон­го­лов, и об­нов­ля­ли ра­зо­рен­ные хра­мы.

В 1242 г. юный князь Ва­си­лий му­же­ствен­но от­пра­вил­ся в Зо­ло­тую Ор­ду, чтобы уми­ро­тво­рить ха­на Ба­тыя. В сле­ду­ю­щем го­ду он от­пра­вил­ся в Ор­ду вме­сте с ве­ли­ким кня­зем Ки­ев­ским Яро­сла­вом (1190–1246 гг.). Ис­пы­тан­ный мно­ги­ми скор­бя­ми, князь Ва­си­лий со сми­ре­ни­ем при­ни­мал все тя­го­ты и невзго­ды, ча­сто мо­лил­ся. Жизнь его бы­ла недол­гая, но доб­рая. Зи­мой 1249 г. князь Ва­си­лий, при­быв­ши во Вла­ди­мир для сви­да­ния с род­ствен­ным ему ве­ли­ким кня­зем свя­тым Алек­сан­дром Нев­ским (па­мять 23 но­яб­ря/6 де­каб­ря), за­бо­лел и там скон­чал­ся 8 фев­ра­ля. Те­ло свя­то­го кня­зя бы­ло по­ло­же­но в Яро­слав­ском Успен­ском со­бо­ре на се­вер­ной сто­роне.

Млад­ший брат кня­зя Ва­си­лия Кон­стан­тин на­сле­до­вал на крат­кое вре­мя кня­же­ние брат­нее. Степ­ные ко­чев­ни­ки с юга со­вер­ша­ли раз­бой­ни­чьи на­бе­ги. В 1252 г. они опу­сто­ши­ли Суз­даль­ское кня­же­ство. 3 июля 1267 г. та­тар­ские от­ря­ды по­до­шли к Яро­слав­лю. Князь Кон­стан­тин вме­сте со сво­ей дру­жи­ной вы­шел им на­встре­чу, и на воз­вы­шен­но­сти у ре­ки Ко­то­рос­ли про­изо­шла кро­ва­вая се­ча, во вре­мя ко­то­рой по­гиб­ло мно­же­ство во­и­нов с обо­их сто­рон. Юный князь Кон­стан­тин при­нял в этом бою му­че­ни­че­скую кон­чи­ну, от­дав свою жизнь за пра­во­слав­ную ве­ру и неза­ви­си­мость Ро­ди­ны. Те­ло бла­го­вер­но­го кня­зя Кон­стан­ти­на бы­ло с че­стью по­гре­бе­но ря­дом с бра­том, бла­го­вер­ным кня­зем Ва­си­ли­ем.

Через два с по­ло­ви­ной сто­ле­тия при ко­па­нии рвов для но­во­го со­бор­но­го хра­ма об­ре­ли нетлен­ные мо­щи бла­го­вер­ных кня­зей, от ко­то­рых на­ча­ли про­ис­хо­дить чу­де­са и ис­це­ле­ния.

ПОЛНЫЕ ЖИТИЯ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ ВАСИЛИЯ И КОНСТАНТИНА ЯРОСЛАВСКИХ 

Свя­тые бла­го­вер­ные кня­зья Ва­си­лий и Кон­стан­тин бы­ли един­ствен­ны­ми сы­но­вья­ми пер­во­го кня­зя Яро­слав­ско­го Все­во­ло­да Кон­стан­ти­но­ви­ча от бра­ка его с Ма­ри­ною, до­че­рью Оле­га, кня­зя Кур­ско­го. Все­во­лод Кон­стан­ти­но­вич был род­ным бра­том кня­зя Ва­силь­ка Ро­стов­ско­го († 1238; па­мять 4/17 фев­ра­ля).

В 1238 го­ду мон­го­ло-та­тар­ские ор­ды ха­на Ба­тыя опу­сто­ши­ли об­ласть ве­ли­ко­го кня­же­ния. Ве­ли­кий князь Ге­ор­гий с сы­но­вья­ми и немно­го­чис­лен­ным вой­ском вы­нуж­ден был от­сту­пить в яро­слав­ский удел сво­е­го вос­пи­тан­ни­ка Все­во­ло­да. Здесь на ре­ке Си­ти их на­стиг­ли от­ря­ды непри­я­те­лей. Про­изо­шла кро­ва­вая се­ча, в ко­то­рой по­гиб­ли ве­ли­кий князь Ге­ор­гий и князь Все­во­лод Яро­слав­ский, отец Ва­си­лия и Кон­стан­ти­на. Ва­силь­ко Ро­стов­ский был пле­нен и му­че­ни­че­ски по­гиб за ве­ру и оте­че­ство. К 1238 го­ду от­но­сит­ся пер­вое упо­ми­на­ние в ле­то­пи­сях о стар­шем сыне по­гиб­ше­го яро­слав­ско­го кня­зя Ва­си­лия (ро­дил­ся не позд­нее 1229 го­да) как об од­ном из кня­зей, спас­шем­ся от ме­ча Ба­ты­ева. Воз­му­жа­ние оси­ро­тев­ших юных кня­зей при­шлось на слож­ное, тя­же­лое вре­мя. На­сле­до­ва­ние кня­же­ния при­нял на се­бя стар­ший брат Ва­си­лий. Ему пред­сто­я­ло укреп­лять осла­бев­ший дух сво­их под­дан­ных, все­лять в них на­деж­ду, по­мо­гать вдо­вам и си­ро­там во­и­нов, по­гиб­ших на ре­ке Си­ти.

Ле­то­пи­си сви­де­тель­ству­ют, что князь Ва­си­лий Все­во­ло­до­вич в стра­хе Бо­жи­ем пра­вил кня­же­ством, не всту­пая в меж­до­усоб­ные спо­ры с со­се­дя­ми. Им бы­ли вос­ста­нов­ле­ны и об­нов­ле­ны раз­ру­шен­ные в яро­слав­ских пре­де­лах мон­го­ло-та­та­ра­ми мно­гие хра­мы.

В 1239 го­ду князь Ва­си­лий Все­во­ло­до­вич впер­вые от­пра­вил­ся вме­сте с дру­ги­ми кня­зья­ми в Ор­ду «про свою от­чи­ну», то есть для то­го, чтобы по­лу­чить от ха­на утвер­жде­ние на Яро­слав­ское кня­же­ние; он был от­пу­щен, по сви­де­тель­ству ле­то­пис­ца, ха­ном Ба­ты­ем «с че­стью». Поз­же Ва­си­лий Все­во­ло­до­вич еще несколь­ко раз ез­дил в Ор­ду: в 1244 го­ду с Вла­ди­ми­ром Кон­стан­ти­но­ви­чем, кня­зем Уг­лич­ским; в 1245 го­ду вме­сте со сво­им дя­дей, ве­ли­ким кня­зем Яро­сла­вом Все­во­ло­до­ви­чем. По воз­вра­ще­нии из по­след­ней по­езд­ки к ха­ну он же­нил­ся на княжне Ксе­нии. У них бы­ло двое де­тей – дочь Ма­рия и сын Ва­си­лий, умер­ший ма­ло­лет­ним.

Зи­мой 1249 го­ду князь Ва­си­лий Яро­слав­ский от­пра­вил­ся во Вла­ди­мир на Клязь­ме для встре­чи с род­ствен­ным ему свя­тым бла­го­вер­ным ве­ли­ким кня­зем Алек­сан­дром Нев­ским († 1263 г.). Там он тя­же­ло за­бо­лел и 8 фев­ра­ля пре­ставил­ся ко Гос­по­ду. Гроб с те­лом кня­зя Ва­си­лия Все­во­ло­до­ви­ча от Вла­ди­ми­ра до Ярос­лав­ля про­во­жа­ли его дво­ю­род­ные бра­тья: Ро­стов­ский и Бе­ло­зер­ский кня­зья Бо­рис и Глеб Ва­силь­ко­ви­чи вме­сте со сво­ей ма­те­рью, а так­же сам ве­ли­кий князь Алек­сандр Нев­ский – столь ве­ли­ко бы­ло их ува­же­ние к мо­ло­до­му, но зре­ло­му ду­хом, безвре­мен­но по­чив­ше­му кня­зю. По­гре­бе­ние со­вер­шил епи­скоп Ро­стов­ский Ки­рилл в яро­слав­ском со­бор­ном хра­ме в честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, на се­вер­ной сто­роне ко­то­ро­го был по­ло­жен гроб с те­лом кня­зя Ва­си­лия Яро­слав­ско­го.

По кон­чине стар­ше­го бра­та в 1249 го­ду Кон­стан­тин Все­во­ло­до­вич при­нял прав­ле­ние кня­же­ством. Он укре­пил гра­ни­цы сво­е­го вла­де­ния, стра­дав­шие от пос­то­ян­ных на­бе­гов ор­дын­цев. 3 июля 1257 го­да к Яро­слав­лю под­сту­пи­ло мон­го­ло-та­тар­ское пол­чи­ще. Князь Кон­стан­тин бес­страш­но вы­сту­пил про­тив пре­вос­хо­див­ших сил непри­я­те­ля с ма­ло­чис­лен­ной дру­жи­ной. Пе­рей­дя на дру­гую сто­ро­ну ре­ки Ко­то­рос­ли, он вы­шел на го­ру, где и про­изо­шла кро­ва­вая бит­ва с та­та­ра­ми. Несмот­ря на ге­ро­и­че­ское со­про­тив­ле­ние, рус­ские бы­ли раз­би­ты чис­лен­но пре­вос­хо­див­шим про­тив­ни­ком. Князь Кон­стан­тин ге­рой­ски пал вме­сте со сво­и­ми во­и­на­ми. Ярос­лавль был же­сто­ко ра­зо­рен. Го­ра, где по­гиб яро­слав­ский князь с дру­жи­ной, с тех пор ста­ла на­зы­вать­ся Ту­го­вой, как ме­сто ту­ги (ту­га – скорбь, тос­ка, го­ре). Те­ло бла­го­вер­но­го стра­даль­ца бы­ло по­гре­бе­но с че­стью в со­бор­ном Успен­ском хра­ме, у ме­ста упо­ко­е­ния его стар­ше­го бра­та Ва­си­лия.

В 1501 го­ду в Яро­слав­ле про­изо­шел по­жар, во вре­мя ко­то­ро­го сго­рел кремль и де­ре­вян­ный со­бор. Ко­гда на­ча­ли ко­пать рвы для за­клад­ки ос­но­ва­ния но­во­го хра­ма, то об­ре­ли два гро­ба с нетлен­ны­ми те­ла­ми. По над­пи­сям на ка­мен­ных пли­тах бы­ло опре­де­ле­но, что это бла­го­вер­ные кня­зья Ва­си­лий и Кон­стан­тин Ярос­лав­ские. По прось­бе на­ро­да епи­скоп Яро­слав­ский в при­сут­ствии мно­го­чис­лен­но­го ду­хо­вен­ства пе­ре­нес нетлен­ные мо­щи из крем­ля в де­ре­вян­ный храм во имя свя­тых стра­сто­тер­пцев Бо­ри­са и Гле­ба. Из­ве­стие об этом со­бы­тии до­шло до ве­ли­ко­го кня­зя Мос­ков­ско­го Иоан­на III, ко­то­рый по­слал из Моск­вы ис­кус­ных ка­мен­щи­ков для по­строй­ки со­бор­но­го хра­ма. Впо­след­ствии он сам при­был в Яро­славль на по­кло­не­ние свя­тым мо­щам сво­их пред­ков.

По­сле окон­ча­ния стро­и­тель­ства ка­фед­раль­но­го Успен­ско­го со­бо­ра свя­тые мо­щи кня­зей Ва­си­лия и Кон­стан­ти­на бы­ли вновь тор­же­ствен­но пе­ре­не­се­ны и пос­тав­ле­ны от­кры­то в пре­де­ле, освя­щен­ном в их честь, меж­ду стол­пов, с пра­вой сто­ро­ны, под древни­ми ро­до­вы­ми кня­же­ски­ми ико­на­ми. В 1744 го­ду во вре­мя боль­шо­го по­жа­ра в со­бо­ре свя­тые мо­щи об­го­ре­ли, по­сле че­го остан­ки их бы­ли зак­лю­че­ны в ков­че­ги и вновь по­ло­же­ны в Успен­ском хра­ме, но уже в осо­бо уст­ро­ен­ную гроб­ни­цу. В кня­же­ние Ва­си­лия Ива­но­ви­ча (1526–1533) мо­на­хом Па­хо­ми­ем бы­ло на­пи­са­но жи­тие Яро­слав­ских чу­до­твор­цев. Па­мять свя­тых бла­го­вер­ных кня­зей Ва­си­лия и Кон­стан­ти­на Яро­слав­ских со­вер­ша­ет­ся два­жды в год: 3/16 июля – в день бит­вы на го­ре Ту­го­вой, 8/21 июня – ко­гда бы­ли об­ре­те­ны их свя­тые мо­щи. В тот же день празд­ну­ет­ся па­мять Яро­слав­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, по пре­да­нию, при­не­сен­ной в Яро­славль бла­го­вер­ны­ми кня­зья­ми-бра­тья­ми и с тех пор на­хо­див­шей­ся в Успен­ском ка­фед­раль­ном со­бо­ре.

 

 

https://azbyka.ru/days/sv-vasilij-rjazanskij

КРАТКОЕ ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ, ЕПИСКОПА РЯЗАНСКОГО

Свя­ти­тель Ва­си­лий I, Ря­зан­ский чу­до­тво­рец, упо­мя­нут в Лав­рен­тьев­ской ле­то­пи­си и в древ­нем спис­ке ря­зан­ских вла­дык чис­лит­ся чет­вер­тым. (Ва­си­лий II, † 1360, хи­ро­то­ни­сан в сан епи­ско­па в 1356 го­ду свя­ти­те­лем Алек­си­ем, мит­ро­по­ли­том Мос­ков­ским, † 1378). Древ­нее пре­да­ние свя­зы­ва­ет со свя­тым епи­ско­пом Ва­си­ли­ем пе­ре­не­се­ние в Ря­зань чу­до­твор­но­го об­ра­за Му­ром­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (све­де­ния 12 ап­ре­ля). Свя­ти­тель Ва­си­лий был сна­ча­ла епи­ско­пом Му­ром­ским. По на­ве­там ду­ха зло­бы го­ро­жане вос­ста­ли про­тив него, неспра­вед­ли­во об­ви­нив в по­ступ­ках, непо­до­ба­ю­щих ар­хи­пас­ты­рю. То­гда свя­ти­тель по­сле про­дол­жи­тель­ной мо­лит­вы вы­шел к ре­ке Оке, рас­про­стер на во­де свою епи­скоп­скую ман­тию и стал на нее, дер­жа в ру­ках об­раз Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы Му­ром­ской. Силь­ным вет­ром его по­нес­ло про­тив те­че­ния, и через несколь­ко ча­сов он до­плыл до Ря­за­ни, где был при­нят с по­че­том ря­зан­ским кня­зем и на­ро­дом.

Еще при жиз­ни свя­ти­те­ля Ва­си­лия счи­та­ли му­жем пра­вед­ным и бла­го­че­сти­вым. За­дол­го до то­го, как в на­ча­ле ХVII ве­ка бы­ли от­кры­ты его мо­щи, ря­зан­цы чти­ли его па­мять и на­зы­ва­ли «прис­ным сво­им за­ступ­ни­ком, в скор­бех и на­па­стех по­мощ­ни­ком». Ча­ще все­го об­ра­ща­ют­ся к нему от­прав­ля­ю­щи­е­ся в путь, осо­бен­но по во­дам, ве­руя, что он спа­са­ет в пу­ти: на су­ше – от на­па­сти, на во­дах – от по­топ­ле­ния.

Око­ло 1540 го­да бы­ла на­пи­са­на ино­ком Ераз­мом-Ер­мо­ла­ем «По­весть о Ва­си­лии, епи­ско­пе Ря­зан­ском и Му­ром­ском».

Об­ре­те­ние и пе­ре­не­се­ние свя­тых мо­щей свя­ти­те­ля Ва­си­лия, епи­ско­па Ря­зан­ско­го, бы­ло со­вер­ше­но Ря­зан­ским ар­хи­епи­ско­пом Фе­о­до­ри­том (1605–1617). В Смут­ное вре­мя Про­мыс­лу Бо­жию угод­но бы­ло про­сла­вить свя­ти­те­ля Ва­си­лия: 10 июня 1609 го­да со­сто­я­лось от­кры­тие его свя­тых мо­щей и пе­ре­не­се­ние их в Успен­ский (впо­след­ствии Рож­де­ствен­ский) со­бор в Крем­ле Пе­ре­я­с­ла­ва Ря­зан­ско­го, ко­то­рый со вре­ме­ни епи­ско­па Ря­зан­ско­го Ио­ны II (1522–1547) был ка­фед­раль­ным. Мо­щи свя­ти­те­ля Ва­си­лия бы­ли по­ло­же­ны под спу­дом на ле­вом кли­ро­се, под­ле ико­но­ста­са. То­гда же бы­ли со­став­ле­ны тро­парь и кондак свя­ти­те­лю. С это­го вре­ме­ни имя свя­ти­те­ля Ва­си­лия «по­ми­на­ет­ся во всех церк­вах Ря­зан­ской епар­хии». К нему при­бе­га­ют как к «прис­но­му за­ступ­ни­ку сво­е­му, в скор­би и на­па­сти по­мощ­ни­ку». При ар­хи­епи­ско­пе Мо­и­сее (1638–1651), в 1638 го­ду над мо­ща­ми свя­ти­те­ля Ва­си­лия бы­ла устро­е­на ка­мен­ная гроб­ни­ца, а над ней по­ме­щен му­ром­ский об­раз Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы – «Мо­ле­ние Ва­си­лия». Из­вест­но, что в это вре­мя в ря­зан­ских хра­мах со­вер­ша­лись мо­леб­ны свя­ти­те­лю Ва­си­лию. 10 июня 1645 го­да при ар­хи­епи­ско­пе Мо­и­сее впер­вые тор­же­ствен­но празд­но­ва­лось пе­ре­не­се­ние мо­щей свя­ти­те­ля. Осо­бен­но усерд­ным по­чи­та­те­лем ря­зан­ско­го рер­во­свя­ти­те­ля счи­та­ет­ся ар­хи­епи­скоп Ми­са­ил (1651–1655). По его по­ве­ле­нию в 1653 го­ду бы­ла сде­ла­на над­пись на боль­шой се­реб­ря­ной во­до­свят­ной ча­ше: «Сия ча­ша в Пе­ре­я­с­лав Ря­зан­ский, в со­бор­ную цер­ковь Успе­ния и свя­тых стра­сто­терп­цев Бо­ри­са и Гле­ба, и иже во свя­тых от­ца на­ше­го Ва­си­лия, епи­ско­па Ря­зан­ско­го, чу­до­твор­ца». В 1655 го­ду свя­ти­тель Ва­си­лий был изо­бра­жен на се­реб­ря­ном кре­сте вме­сте со свя­тым Иоан­ном Пред­те­чей и свя­ти­те­лем Ионой, мит­ро­по­ли­том Мос­ков­ским. В 1712 го­ду при мит­ро­по­ли­те Сте­фане Явор­ском над ме­стом пер­во­на­чаль­но­го по­гре­бе­ния свя­ти­те­ля Ва­си­лия, у Бо­ри­со­глеб­ской церк­ви, бы­ла устро­е­на ка­мен­ная ча­сов­ня усер­ди­ем подъ­яче­го Ни­ки­ты Ал­ту­хо­ва. В 1722–1723 го­дах при им­пе­ра­то­ре Пет­ре I со­сто­я­лось фор­маль­ное рас­сле­до­ва­ние о свя­ти­те­ле, по­сле ко­то­ро­го свя­ти­тель Ва­си­лий был изо­бра­жен на иконе вме­сте с дру­ги­ми рус­ски­ми свя­ты­ми. Мит­ро­по­лит Нов­го­род­ский Ди­мит­рий (Се­че­нов) в быт­ность епи­ско­пом Ря­зан­ским (1752–1757) со­ста­вил служ­бу свя­ти­те­лю Ва­си­лию, «взяв­ши во вни­ма­ние преж­де на­пи­сан­ные тро­парь, кондак и ка­нон». При нем же над мо­ща­ми свя­ти­те­ля Ва­си­лия бы­ла сде­ла­на но­вая гроб­ни­ца на­по­до­бие ра­ки с ико­ной свя­ти­те­ля. В 1782 го­ду ра­ка над мо­ща­ми свя­ти­те­ля Ва­си­лия бы­ла ве­ли­ко­леп­но укра­ше­на ар­хи­епи­ско­пом Ря­зан­ским и За­рай­ским Си­мо­ном (Ла­го­вым) (1778–1804). В 1810 го­ду при ар­хи­епи­ско­пе Ря­зан­ском и За­рай­ском Фе­о­фи­лак­те (Ру­са­но­ве) по­сле­до­вал Указ Свя­тей­ше­го Си­но­да о празд­но­ва­нии свя­ти­те­лю Ва­си­лию в Неде­лю Всех свя­тых. 4 ок­тяб­ря 1836 го­да был тор­же­ствен­но от­крыт но­вый па­мят­ник на ме­сте об­ре­те­ния мо­щей свя­ти­те­ля Ва­си­лия, воз­двиг­ну­тый усер­ди­ем кти­то­ра Бо­ри­со­глеб­ской церк­ви Си­мео­на Па­но­ва. В 1871 го­ду ар­хи­епи­скоп Алек­сий (Ржа­ни­цын, 1867–1876) пер­вый раз от­слу­жил Бо­же­ствен­ную ли­тур­гию в Бо­ри­со­глеб­ской церк­ви в день па­мя­ти свя­ти­те­ля Ва­си­лия, 3 июля. При ар­хи­епи­ско­пе Пал­ла­дии (Ра­е­ве, 1876–1882) Ука­зом Свя­тей­ше­го Си­но­да 1881 го­да утвер­жде­ны дни празд­но­ва­ния па­мя­ти свя­ти­те­ля Ва­си­лия: 3 июля – в день бла­жен­ной кон­чи­ны и 10 июня – в день пе­ре­не­се­ния его свя­тых мо­щей. В на­сто­я­щее вре­мя свя­ти­тель Ва­си­лий осо­бен­но по­чи­та­ет­ся на Ря­зан­ской зем­ле. В каж­дом хра­ме Ря­зан­ской епар­хии име­ет­ся его ико­на, а в боль­шин­стве хра­мов, кро­ме то­го, – на­стен­ное изо­бра­же­ние свя­ти­те­ля, плы­ву­ще­го по во­де на ман­тии с Му­ром­ской ико­ной Бо­го­ма­те­ри в ру­ках. В ка­фед­раль­ном со­бо­ре каж­дую сре­ду ве­че­ром ему со­вер­ша­ет­ся ака­фист­ное пе­ние.

ПОЛНОЕ ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ, ЕПИСКОПА РЯЗАНСКОГО

Угод­ник Бо­жий, свя­ти­тель Ва­си­лий, епи­скоп Ря­зан­ский жил во вто­рой по­ло­вине три­на­дца­то­го ве­ка. О про­ис­хож­де­нии его, – от ко­го и где ро­дил­ся, – ни­ка­ких сви­де­тельств не со­хра­ни­лось. Но со­хра­ни­лись в пес­но­пе­ни­ях цер­ков­ных ука­за­ния на то, что свя­ти­тель Ва­си­лий с мла­ден­че­ских лет был освя­щен­ным ра­бом Гос­под­ним, что с юно­ше­ско­го воз­рас­та он усо­вер­шен­ство­вал се­бя и нрав­ствен­но и ду­хов­но, по­беж­дая стра­хом Бо­жи­им в се­бе гре­хов­ное и на­саж­дая в ду­ше и серд­це сво­ем все свя­тое.

Пер­вые по­дви­ги бла­го­че­стия сво­е­го на­чал он в Му­ро­ме. Там он при­нял на се­бя свя­той об­раз мо­на­ше­ский, и, ко­гда Про­мыс­лу Бо­жию угод­но бы­ло по­ста­вить его свя­ти­те­лем паст­вы Му­ро­мо-Ря­зан­ской, он си­ял уже ве­ли­ки­ми по­дви­гам воз­дер­жа­ния, кро­то­сти и сми­ре­ния. Об из­бра­нии св. Ва­си­лия в сан епи­ско­па в жи­тии его го­во­рит­ся так: «По за­пу­сте­нии гра­да Му­ро­ма от невер­ных лю­дей при­был из Ки­е­ва в Му­ром бла­го­вер­ный князь Ге­ор­гий Яро­сла­вич. Сей князь об­но­вил та­мош­нюю цер­ковь Бла­го­ве­ще­ния и вто­рой храм св. стра­сто­терп­цев Бо­ри­са и Гле­ба и по­ста­вил в церк­ви их, по-преж­не­му, епи­ско­па, име­нем Ва­си­лия, му­жа пра­вед­на и бла­го­че­сти­ва».

При­няв на се­бя вы­со­кий сан ар­хи­ерей­ства, свя­ти­тель Ва­си­лий со всей рев­но­стью ис­тин­но­го пас­ты­ря Церк­ви Хри­сто­вой на­чал тру­дить­ся в устро­е­нии сво­ей паст­вы: рас­се­ян­ных вар­вар­ским на­ше­стви­ем со­би­рал во еди­но ста­до, из­не­мо­га­ю­щих укреп­лял ве­рой, со­кру­шен­ных уте­шал твер­дой на­деж­дой на ми­лость Бо­жию, за­блуд­ших воз­вра­щал на путь пра­вый. В та­ких вы­со­ких по­дви­гах доб­ро­де­те­ли свя­ти­тель Ва­си­лий по­ка­зал се­бя пас­ты­рем доб­рым, муд­рым и неусып­ным, ми­ло­сти­вым и люб­ве­обиль­ным, незло­би­вым и сми­рен­ным, непо­ко­ле­би­мым стол­пом чи­сто­ты и це­ло­муд­рия, – при­ме­ром сво­е­му ста­ду в мо­лит­вах, и по­ще­ни­ях, и в по­дви­гах свя­то­оте­че­ских.

Та­кие вы­со­кие по­дви­ги и доб­ро­де­те­ли свя­ти­те­ля невы­но­си­мы ста­ли вра­гу все­го доб­ро­го – диа­во­лу. Он упо­треб­ля­ет все свои са­та­нин­ские хит­ро­сти, чтобы воз­бу­дить в лег­ко­мыс­лен­ном му­ром­ском на­ро­де по­до­зре­ние в чи­сто­те и це­ло­муд­рии жиз­ни свя­ти­те­ля Бо­жия. Он при­ни­ма­ет на се­бя вид блуд­ной де­ви­цы, ча­сто вхо­дит и вы­хо­дит из жи­ли­ща свя­ти­тель­ско­го, по­ка­зы­ва­ет­ся на­ро­ду из свя­ти­тель­ско­го ок­на и, по-ви­ди­мо­му, успе­ва­ет в сво­их коз­нях. Од­на­жды бо­яре и на­род со­бра­лись к свя­ти­те­лю Ва­си­лию в ве­чер­нюю по­ру и ви­дят де­ви­цу, бе­гу­щую вверх по сту­пе­ням к свя­ти­те­лю, в ру­ках у нее са­по­ги. Так сде­лал диа­вол. На­род, уви­дев это, возо­пил: «О, епи­ско­пе, недо­стой­но те­бе име­ти дев в хра­мине сво­ей на ло­же». На­прас­но свя­ти­тель Ва­си­лий уве­рял на­род: «Непо­ви­нен я де­лу се­му блуд­но­му, еже вы ре­че­те ми». На­род в са­мо­заб­ве­нии при­сту­пил к са­мо­су­ду над угод­ни­ком Бо­жи­им: не убо­ял­ся свя­ти­тель­ства его, не усты­дил­ся бла­го­ле­пия чест­ных се­дин его, обо­лгал, по­ру­гал­ся над ним и по­ло­жил из­гнать свя­ти­те­ля из Му­ро­ма. На­шлись да­же и та­кие, ко­то­рые в неистов­стве сво­ем кри­ча­ли: «За сие де­ло убьем его!» То­гда свя­ти­тель Ва­си­лий на­чал про­сить: «От­цы и бра­тия! Дай­те мне немно­го вре­ме­ни, до тре­тье­го ча­са дня». На­род, по­ра­жен­ный кро­то­стью свя­ти­те­ля, со­гла­сил­ся и разо­шел­ся по до­мам. Невин­ный пра­вед­ник всю ночь мо­лил­ся со сле­за­ми в со­бор­ном хра­ме Бо­ри­са и Гле­ба; со­вер­шил все­нощ­ную и утром – ли­тур­гию. За­тем от­пел мо­ле­бен пред чти­мой им ико­ной Бо­го­ма­те­ри в хра­ме Бла­го­ве­ще­ния, взял эту ико­ну с со­бой и, пре­дав се­бя во­ле Бо­жи­ей, с на­деж­дой на Бо­жию Ма­терь, по­шел к ре­ке Оке, чтобы на­все­гда оста­вить Му­ром. На­род при­го­то­вил ему лод­ку. Но свя­ти­тель Ва­си­лий снял с се­бя ман­тию, разо­стлал ее по во­де, взо­шел на нее с об­ра­зом Бо­го­ма­те­ри и, чу­дес­но несо­мый си­лой Бо­жи­ей, как бур­ным вет­ром, быст­ро по­плыл по ре­ке про­тив те­че­ния ее во­ды. Ман­тия сде­ла­лась для него лег­ким ко­раб­лем, Про­мыш­ле­ние Бо­жие и за­ступ­ле­ние Бо­го­ма­те­ри – кор­ми­лом. По­ра­жен­ные чу­дом, му­ром­цы, все, от ста­ра до ма­ла, возо­пи­ли со сле­за­ми: «О свя­тый Вла­ды­ко Ва­си­лий! Про­сти нас, греш­ных ра­бов сво­их; со­гре­ши­хом пред то­бою, от­че, свя­тый Вла­ды­ко, не за­бу­ди нас, ра­бов тво­их». Но свя­ти­тель Ва­си­лий был взят от глаз му­ром­цев «в мгно­ве­ние ока». Так оправ­дал Бог невин­ность пра­вед­ни­ка Сво­е­го пред на­ро­дом. Так по­сра­мил Он коз­ни диа­во­ла, ис­кав­ше­го по­ги­бе­ли на­ро­да.

По­сле обед­ни, в 3-м ча­су дня, свя­ти­тель Ва­си­лий оста­вил Му­ром, а в 9-м ча­су то­го же дня (к ве­черне) при­не­сен был в Ря­зань (ста­рую), рас­сто­я­ни­ем бо­лее двух­сот по­прищ от Му­ро­ма. Див­ный Про­мысл Бо­жий чу­дес­ным об­ра­зом из­ве­стил жи­те­лей Ря­за­ни о при­бли­же­нии к их го­ро­ду свя­ти­те­ля Ва­си­лия. Пре­да­ние го­во­рит, что жи­те­ли Ря­за­ни пред са­мым при­бы­ти­ем свя­ти­те­ля со­бра­лись в храм к ве­чер­не­му бо­го­слу­же­нию, но диа­кон в об­ла­че­нии, вы­шед­ший на­чи­нать служ­бу, при всех уси­ли­ях не мог про­из­не­сти обыч­но­го на­ча­ла. На­род смот­рел на это с изум­ле­ни­ем. На­ко­нец диа­кон, как бы раз­ре­шен­ный от уз, свя­зы­вав­ших его уста, неволь­но про­воз­гла­сил: «Не мо­гу на­чи­нать, Вла­ды­ко при­был, Вла­ды­ку встре­чай­те!» И весь со­бор пас­ты­рей со свя­ты­ми кре­ста­ми, князь с бо­яра­ми и на­ро­дом по­спе­ши­ли вый­ти на бе­рег Оки в сре­те­ние бо­го­яв­лен­но­му свя­ти­те­лю и, ви­дя его плы­ву­щим на ман­тии с Пре­чи­стым Об­ра­зом Бо­го­ма­те­ри, с ве­ли­кой ра­до­стью при­ня­ли к се­бе.

Но недол­го про­дол­жа­лась ра­дость свя­ти­те­ля Ва­си­лия и его паст­вы. То бы­ло вре­мя скор­бей, а не ра­до­сти. Во вре­мя од­но­го опу­сто­ши­тель­но­го на­бе­га вар­ва­ров Ря­зань со все­ми хра­ма­ми бы­ла раз­ру­ше­на, а свя­ти­те­лю Ва­си­лию Про­мысл Бо­жий на­зна­чил дру­гое ме­сто при­ста­ни­ща и упо­ко­е­ния – это ны­неш­няя Ря­зань. Пре­да­ние го­во­рит, что свт. Ва­си­лий и сю­да при­плыл по Оке и Тру­бе­жу на сво­ей чу­до­дей­ствен­ной ман­тии с тем же Му­ром­ским об­ра­зом Бо­жи­ей Ма­те­ри к церкве Бо­ри­са и Гле­ба. Здесь ос­но­вал но­вую епи­ско­пию, и цер­ковь Бо­ри­са и Гле­ба с то­го вре­ме­ни ста­ла со­бо­ром.

Пас­тыр­ское слу­же­ние свя­ти­те­ля Ва­си­лия про­дол­жа­лось толь­ко де­сять лет. Пе­ре­не­сен­ные им огор­че­ния, тру­ды и за­бо­ты, скор­би и пе­ча­ли при ви­де страж­ду­щей под игом та­тар паст­вы со­кра­ти­ли мно­го­труд­ную жизнь свя­ти­те­ля, и 3 июля (ст. стиль) 1295 го­да свя­ти­тель Ва­си­лий пе­ре­се­лил­ся в веч­ные оби­те­ли. Свя­тое те­ло его бы­ло по­гре­бе­но в Бо­ри­со-Глеб­ском со­бо­ре.

Не без бла­гих це­лей Про­мыс­ла Бо­жия со­вер­ша­лось пе­ре­се­ле­ние свя­ти­те­ля Ва­си­лия из од­но­го ме­ста в дру­гое. Му­ром­цев оно вра­зу­ми­ло, от­крыв им коз­ни диа­во­ла, а жи­те­лей Ря­за­ни и Пе­ре­я­с­лав­ля Ря­зан­ско­го – од­них уте­ши­ло и под­кре­пи­ло в са­мое скорб­ное для них вре­мя, дру­гим – да­ло при­мер ве­ры и тер­пе­ния.

Для под­креп­ле­ния же и уте­ше­ния ве­ру­ю­щих в страш­ное вре­мя для на­ше­го Оте­че­ства, вре­мя са­мо­зван­цев и поль­ско­го на­ше­ствия, Про­мыс­лу Бо­жию угод­но бы­ло про­сла­вить угод­ни­ка Сво­е­го нетле­ни­ем мо­щей его, бо­лее трех­сот лет по­чи­вав­ших в зем­ле. Свя­тые мо­щи свя­ти­те­ля Ва­си­лия бы­ли от­кры­ты ар­хи­епи­ско­пом Ря­зан­ским Фе­о­до­ри­том и с по­до­ба­ю­щей че­стью пе­ре­не­се­ны в Успен­ский (ныне Хри­сто­рож­де­ствен­ский) со­бор. Это про­изо­шло 10 июня 1609 го­да. По при­чине Смут­но­го вре­ме­ни они бы­ли по­ло­же­ны под спу­дом, на ле­вом кли­ро­се.

В 1636 го­ду над мо­ща­ми свя­ти­те­ля бы­ла устро­е­на ка­мен­ная гроб­ни­ца, и над нею по­став­ле­на ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Мо­ле­ние Ва­си­лия». В 1753 го­ду эта гроб­ни­ца бы­ла пе­ре­де­ла­на на­по­до­бие ра­ки с об­ра­зом свт. Ва­си­лия, а в 1783 го­ду укра­ше­на прео­свя­щен­ным Си­мо­ном.

На ме­сте об­ре­те­ния св. мо­щей свт. Ва­си­лия, у Бо­ри­со-Глеб­ско­го со­бо­ра, в 1712 го­ду вме­сто древ­ней по­лот­ня­ной па­лат­ки бы­ла устро­е­на ка­мен­ная, а в 1834 го­ду кти­то­ром Бо­ри­со-Глеб­ско­го со­бо­ра Се­ме­ном Па­но­вым – «по тай­но­му вну­ше­нию ему свы­ше» – воз­двиг­нут чу­гун­ный па­мят­ник.

Па­мять его празд­ну­ет­ся Цер­ко­вью 10 июня и 3 июля (день кон­чи­ны – 1295 г.). 10 июня 1609 го­да в Ря­за­ни бы­ли об­ре­те­ны и пе­ре­не­се­ны в ка­фед­раль­ный Успен­ский со­бор свя­тые мо­щи епи­ско­па Ва­си­лия.

 

 

https://azbyka.ru/days/saint/4732/2241/group

ПРЕПОДОБНЫЕ ИОАНН И ЛОНГИН ЯРЕНГСКИЕ

Пре­по­доб­ные Иоанн и Лон­гин Яренг­ские жи­ли в XVI ве­ке. Они бы­ли ино­ка­ми Со­ло­вец­ко­го Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го мо­на­сты­ря в то вре­мя, ко­гда игу­ме­ном оби­те­ли был свя­той Филипп (впо­след­ствии мит­ро­по­лит Мос­ков­ский). Под ру­ко­вод­ством свя­то­го Филип­па пре­по­доб­ные Иоанн и Лон­гин со­вер­ша­ли по­двиг стро­го­го по­ста и мо­лит­вы, во всем ис­пол­ня­ли во­лю игу­ме­на и по­сте­пен­но воз­рас­та­ли в ду­хов­ной жиз­ни.

В 1561 го­ду пре­по­доб­ные Иоанн и Лон­гин от­пра­ви­лись по мо­на­стыр­ским де­лам в Твер­скую зем­лю. На об­рат­ном пу­ти на Бе­лом мо­ре их за­стиг­ла бу­ря, суд­но бы­ло раз­би­то, и свя­тые Иоанн и Лон­гин уто­ну­ли. Через неко­то­рое вре­мя те­ла свя­тых бы­ли об­ре­те­ны нетлен­ны­ми в 120 вер­стах от оби­те­ли, в устье ре­ки Сос­нов­ки, и бы­ли по­ло­же­ны в ча­совне во имя свя­ти­те­ля и чу­до­твор­ца Ни­ко­лая в с. Ярен­ге. Вско­ре чу­дес­ные зна­ме­ния под­твер­ди­ли свя­тость пре­по­доб­ных Иоан­на и Лон­ги­на, у чест­ных мо­щей ко­то­рых боль­ные по­лу­ча­ли ис­це­ле­ния. Со вре­ме­нем на ме­сте по­гре­бе­ния свя­тых ино­ков воз­ник мо­на­стырь.

В 1625 го­ду инок Яренг­ской оби­те­ли Илия Те­лов со­об­щил свя­тей­ше­му пат­ри­ар­ху Фила­ре­ту о чу­де­сах, про­ис­хо­див­ших у гроб­ни­цы свя­тых Иоан­на и Лон­ги­на. Сви­де­тель­ства о чу­дес­ных ис­це­ле­ни­ях бы­ли тща­тель­но ис­сле­до­ва­ны и под­твер­жде­ны. 2 июля 1638 го­да свя­тые мо­щи бы­ли пе­ре­не­се­ны в но­во­со­ору­жен­ный храм оби­те­ли. В честь это­го со­бы­тия па­мять свя­тым Иоан­ну и Лон­ги­ну Яренг­ским бы­ла уста­нов­ле­на 3 июля.

 

 

https://azbyka.ru/days/sv-ioann-moskovskij

ЖИТИЕ

КРАТКОЕ ЖИТИЕ БЛАЖЕННОГО ИОАННА МОСКОВСКОГО

Ро­дил­ся в пер­вой по­ло­вине XVI ве­ка в Во­ло­год­ской зем­ле и в мо­ло­до­сти тру­дил­ся на соле­вар­нях. Юрод­ство­вать на­чал, пе­ре­се­лив­шись в Ро­стов. Но­сил тя­же­лые вери­ги и на го­ло­ве же­лез­ный кол­пак, за ко­то­рый и по­лу­чил свое про­зви­ще. Око­ло 1580 г. по­се­тил бла­жен­но­го Ири­нар­ха, за­твор­ни­ка Ро­стов­ско­го (1616 г.; па­мять 13/26 ян­ва­ря) и пред­ска­зал ему на­ше­ствие по­ля­ков и их по­ра­же­ние.

По­след­ние го­ды жиз­ни про­вел в Москве, где да­же в са­мые же­сто­кие мо­ро­зы хо­дил по­чти об­на­жен­ным, не сни­мая с се­бя же­лез­ных ве­риг. Он без­бо­яз­нен­но го­во­рил прав­ду вся­ко­му, ча­сто об­ра­ща­ясь с об­ли­чи­тель­ным сло­вом к силь­ным ми­ра се­го, не ща­дя и ца­рей. Пе­ред са­мой смер­тью у бла­жен­но­го от­крыл­ся дар ис­це­ле­ний.

Так, од­на­жды на пу­ти из хра­ма ис­це­лил не вла­дев­ше­го но­гой че­ло­ве­ка: бла­жен­ный как бы неча­ян­но на­сту­пил на но­гу, и она ста­ла здо­ро­ва.

Пред­ска­зал свою кон­чи­ну, ис­про­сив у на­сто­я­те­ля По­кров­ско­го со­бо­ра ме­сто для сво­е­го по­гре­бе­ния. Скон­чал­ся 3 июля 1589 г. и был по­гре­бен в По­кров­ском со­бо­ре на Крас­ной пло­ща­ди. Во вре­мя его по­гре­бе­ния ис­це­лил­ся че­ло­век, два­дцать лет стра­дав­ший глаз­ной бо­лез­нью. Нетлен­ные мо­щи бла­жен­но­го Иоан­на об­ре­те­ны в 1672 г.

ПОЛНОЕ ЖИТИЕ БЛАЖЕННОГО ИОАННА МОСКОВСКОГО

Бла­жен­ный Иоанн ро­дил­ся в кон­це XV – в пер­вой по­ло­вине ХVI ве­ка. Он из­ве­стен по­дви­га­ми бла­го­че­стия в эпо­ху, пред­ше­ство­вав­шую вре­ме­ни смут­но­му и опас­но­му для Рус­ской зем­ли. Бла­жен­ный был уро­жен­цем Во­ло­год­ской зем­ли. В мо­ло­до­сти он тру­дил­ся на соле­ва­рен­ных за­во­дах, за что его впо­след­ствии на­зы­ва­ли «Во­до­нос­цем». От­сю­да он ушел в Ро­стов, где на­чал ред­кий по­двиг юрод­ства. На го­ло­ве он стал но­сить же­лез­ный кол­пак, из-за че­го его про­зва­ли «Боль­шим кол­па­ком». Так­же он но­сил на паль­цах тес­ные же­лез­ные коль­ца, а на те­ле – тя­же­лые вери­ги из кре­стов. Пи­тал­ся свя­той по­движ­ник хле­бом и во­дой один раз в день. Ча­сто бы­ва­ло так, что бла­жен­ный Иоанн вы­хо­дил на ули­цу, на на­род, по­ла­гал на зем­лю кол­пак и, стоя на нем, по­дол­гу смот­рел на солн­це и мо­лил­ся. Про­хо­жие сме­я­лись над ним и оскорб­ля­ли его, но свя­той с кро­то­стью и тер­пе­ни­ем пе­ре­но­сил на­смеш­ки.

В Ро­сто­ве он был зна­ком с пре­по­доб­ным Ири­нар­хом, за­твор­ни­ком Ро­стов­ским († 1616; па­мять 13/26 ян­ва­ря). По­се­тив его од­на­жды в Ро­сто­ве (ок. 1580 г.), свя­той Иоанн про­ро­че­ски пред­ска­зал ему на­ше­ствие по­ля­ков: «Даст те­бе Бог по­учать лю­дей от во­сто­ка до за­па­да, на­пол­нять зем­лю уче­ни­ка­ми, от­во­дить лю­дей от пьян­ства. За без­за­кон­ное же пьян­ство и раз­врат Гос­подь Бог на­шлет на Рус­скую зем­лю ино­пле­мен­ных... Но их Свя­тая Тро­и­ца Сво­ею си­лою про­го­нит».

По­след­ние го­ды сво­ей жиз­ни бла­жен­ный Иоанн про­вел в Москве. Хо­дил он с рас­пу­щен­ны­ми во­ло­са­ми, по­чти об­на­жен­ный, да­же и в же­сто­кие мо­ро­зы. Его по­ве­де­ние бы­ло вы­зо­вом мир­ско­му са­мо­до­воль­ству, по­ступ­ки и по­рой за­га­доч­ные сло­ва на­ме­ка­ли на скры­тую по­все­днев­ную жизнь. Бла­жен­ный Иоанн ча­сто об­ра­щал­ся с от­кро­вен­ным или об­ли­чи­тель­ным сло­вом к силь­ным ми­ра се­го, его зна­ли да­же и ца­ри, тер­пя от него то, что не вы­нес­ли бы от дру­го­го. Так, ца­рю Бо­ри­су Го­ду­но­ву ча­сто он го­во­рил сло­ва: «Ум­ная го­ло­ва, раз­би­рай Бо­жьи де­ла. Бог дол­го ждет, да боль­но бьет».

Св. Иоанн сам пред­ска­зал свою кон­чи­ну, ис­про­сив у про­то­и­е­рея Ди­мит­рия, на­сто­яте­ля хра­ма По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы на Рву, впо­след­ствии на­зван­но­го со­бо­ром Ва­си­лия Бла­жен­но­го, ме­сто сво­е­го упо­ко­е­ния.

В на­род­ной па­мя­ти оста­лись со­бы­тия, пред­ше­ство­вав­шие кон­чине свя­то­го. По пу­ти из хра­ма бла­жен­ный ис­це­лил че­ло­ве­ка, не вла­дев­ше­го но­гой: как бы неча­ян­но свя­той на­сту­пил на нее, и но­га ста­ла здо­ро­ва. За­тем он по­шел в ба­ню и там, впер­вые сняв вери­ги, три­жды об­лил­ся во­дой, го­то­вясь к по­гре­бе­нию. Свя­той за­по­ве­дал со­вер­шить по­гре­бе­ние не ра­нее тре­тье­го дня. За­тем он лег на лав­ку, про­сил у всех про­ще­ния и за­ве­щал от­не­сти свое те­ло к гро­бу бла­жен­но­го Ва­си­лия в По­кров­ский храм. С эти­ми сло­ва­ми бла­жен­ный Иоанн мир­но пре­ста­вил­ся к Бо­гу 3 июля 1589 (1590) го­да.

О по­дви­гах его зна­ли мно­гие совре­мен­ни­ки. По ука­зу ца­ря Фе­о­до­ра Иоан­но­ви­ча бы­ло со­вер­ше­но тор­же­ствен­ное по­гре­бе­ние бла­жен­но­го Иоан­на. Од­на­ко са­мо по­гре­бе­ние со­вер­ша­лось не в ука­зан­ный бла­жен­ным день, а рань­ше. Гос­подь по­пустил в на­ка­за­ние за неис­пол­не­ние за­ве­та Сво­е­го угод­ни­ка во вре­мя бо­го­слу­же­ния слу­чить­ся силь­ной гро­зе с мол­ни­я­ми, так что в По­кров­ском хра­ме опа­ли­лись неко­то­рые ико­ны и да­же по­стра­да­ли несколь­ко кли­ри­ков и ми­рян. Во вре­мя по­гре­бе­ния и позд­нее мно­гие бо­ля­щие по­лу­ча­ли ис­це­ле­ние по мо­лит­вам бла­жен­но­го Иоан­на. Бла­жен­ный Иоанн яв­лял­ся и боль­ным, на­хо­див­шим­ся да­ле­ко от Моск­вы, и они вы­здо­рав­ли­ва­ли.

Вско­ре по­сле бла­жен­ной кон­чи­ны свя­то­го Иоан­на, Мос­ков­ско­го чу­до­твор­ца, бы­ли со­став­ле­ны жи­тие и служ­ба. Мо­щи свя­то­го бы­ли об­ре­те­ны нетлен­ны­ми 12 июня 1672 го­да и по­гре­бе­ны под спу­дом в при­де­ле Рож­де­ства Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в По­кров­ском со­бо­ре. А 17 ян­ва­ря 1916 го­да этот при­дел был пе­ре­име­но­ван во имя бла­жен­но­го Иоан­на, Хри­ста ра­ди юро­ди­во­го, Мос­ков­ско­го чу­до­твор­ца. Па­мять свя­то­го со­вер­ша­ет­ся в день его бла­жен­ной кон­чи­ны – 3/16 июля и в день об­ре­те­ния его нетлен­ных мо­щей – 12/25 июня.

 

 

https://azbyka.ru/days/sv-nikodim-kozheezerskij

ЖИТИЕ

КРАТКОЕ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО НИКОДИМА КОЖЕЕЗЕРСКОГО

Пре­по­доб­ный Ни­ко­дим Ко­же­е­зер­ский, в ми­ру Ни­ки­та, ро­дил­ся в се­ле Ивань­ко­ве близ Ро­сто­ва в се­мье кре­стья­ни­на. Еще в мо­ло­до­сти, ра­бо­тая с от­цом в по­ле, он услы­шал сло­ва: «Ни­ко­дим! Ни­ко­дим!», пред­ве­щав­шие ему бу­ду­щее ино­че­ство.

По­сле смер­ти ро­ди­те­лей он вы­учил­ся куз­неч­но­му ма­стер­ству в Яро­слав­ле и при­шел в Моск­ву. Как-то, про­хо­дя Ку­лиш­ки, Ни­ки­та оста­но­вил­ся у хи­жи­ны юро­ди­во­го Илии, ко­то­рый, уви­дев его, за­кри­чал: «Ху­зьюг­ский пу­стын­ник при­шел». Эти сло­ва силь­но по­ра­зи­ли Ни­ки­ту, и он при­нял их как при­зва­ние к мо­на­ше­ской жиз­ни; про­дав что имел, он при­шел к ар­хи­манд­ри­ту Чу­до­ва мо­на­сты­ря Па­ф­ну­тию, про­ся при­нять его в чис­ло бра­тии.

В том мо­на­сты­ре он при­нял по­стриг с име­нем Ни­ко­дим. Один­на­дцать лет пре­по­доб­ный был при­ме­ром для бра­тии мо­на­сты­ря в сми­ре­нии, по­слу­ша­нии, нес­тя­жа­тель­стве и бра­то­лю­бии. В 1602 го­ду игу­мен мо­на­сты­ря Па­ф­ну­тий был по­став­лен мит­ро­по­ли­том Сар­ским и взял с со­бой Ни­ко­ди­ма. Но угод­ник Бо­жий ис­кал жиз­ни уеди­нен­ной и по­движ­ни­че­ской. Спу­стя год пре­по­доб­ный по бла­го­сло­ве­нию вла­ды­ки от­пра­вил­ся на се­вер и по­сту­пил сна­ча­ла в об­ще­жи­тель­ную Ко­же­е­зер­скую оби­тель, в ко­то­рой про­жил пол­то­ра го­да.

Же­ла­ние без­мол­вия при­ве­ло его на реч­ку Ху­зью­гу в 5 вер­стах от Ко­же­е­зер­ско­го мо­на­сты­ря. Там он по­ста­вил се­бе в лес­ной ча­ще неболь­шую кел­лию и про­жил в ней без­вы­ход­но 35 лет, под­ра­жая пре­по­доб­но­му Пав­лу Фивей­ско­му. В пол­ной ти­шине, вда­ли от ми­ра, со­вер­шал свя­той стро­гое мо­лит­вен­ное пра­ви­ло за мир. Он де­лил­ся с бра­ти­ей оби­те­ли пло­да­ми сво­их тру­дов, так же как и ры­бой, ко­то­рую лю­бил ло­вить на удоч­ку. Ди­кие оле­ни без тре­во­ги хо­ди­ли и кор­ми­лись око­ло пу­стын­ни­ка. Ночь пре­по­доб­ный Ни­ко­дим про­во­дил в мо­лит­ве и толь­ко из­ред­ка поз­во­лял се­бе дре­мать си­дя. Су­ро­вы­ми по­дви­га­ми он до­стиг вы­со­ких ду­хов­ных да­ро­ва­ний, стя­жал дар слез и непре­рыв­ной мо­лит­вы. Бог на­гра­дил его бла­го­дат­ной про­зор­ли­во­стью и си­лой ис­це­ле­ния бо­лез­ней.

Од­на­жды свя­то­му Ни­ко­ди­му яви­лись два све­то­нос­ных му­жа: свя­ти­тель Алек­сий, мит­ро­по­лит Мос­ков­ский, и пре­по­доб­ный Ди­о­ни­сий, ар­хи­манд­рит Свя­то-Тро­иц­кой Сер­ги­е­вой Лав­ры, в Ан­гель­ских одеж­дах. Они воз­ве­сти­ли пре­по­доб­но­му о вре­ме­ни его от­ше­ствия ко Гос­по­ду, ко­то­рое и со­вер­ши­лось через 40 дней, 3 июля 1640 го­да. Мо­щи пре­по­доб­но­го Ни­ко­ди­ма по­ко­и­лись под спу­дом в Бо­го­яв­лен­ской церк­ви Ко­же­е­зер­ской оби­те­ли. Жи­тие свя­то­го на­пи­сал его уче­ник иеро­мо­нах Иа­ков.

ПОЛНОЕ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО НИКОДИМА КОЖЕЕЗЕРСКОГО

Пре­по­доб­ный Ни­ко­дим Ко­же­е­зер­ский (Хо­зьюг­ский), в ми­ру Ни­ки­та, ро­дил­ся в се­ле Ива­нов­ка Ро­стов­ско­го уез­да в кре­стьян­ской се­мье. Еще в мо­ло­до­сти, ра­бо­тая с от­цом в по­ле, он услы­шал сло­ва: «Ни­ко­дим! Ни­ко­дим!», пред­ве­щав­шие ему бу­ду­щее ино­че­ство.

По­сле смер­ти ро­ди­те­лей он вы­учил­ся куз­неч­но­му ма­стер­ству в Яро­слав­ле и при­шел в Моск­ву. Ни­ки­та вел са­мую скром­ную жизнь, до­воль­ство­вал­ся ма­лым, от­да­вая из­бы­ток сво­е­го за­ра­бот­ка ни­щим. В сво­бод­ное вре­мя он усерд­но по­се­щал хра­мы и ино­че­ские оби­те­ли.

При­я­тель, с ко­то­рым ра­бо­тал Ни­ки­та, имел злую же­ну. Она за­ду­ма­ла отра­вить му­жа и на­сы­па­ла в пи­щу яд. Муж ее умер, а Ни­ки­та, обе­дав­ший с ним, по­лу­чил тя­же­лое за­боле­ва­ние же­луд­ка и дол­го стра­дал от этой бо­лез­ни. Од­на­жды ему явил­ся бла­жен­ный Ва­си­лий и дал вы­пить из со­су­да. С тех пор бо­лезнь оста­ви­ла Ни­ки­ту.

Как-то, про­хо­дя Ку­лиш­ки, Ни­ки­та оста­но­вил­ся у хи­жи­ны юро­ди­во­го Илии, ко­то­рый, уви­дев его, за­кри­чал: «Хо­зьюг­ский пу­стын­ник при­шел!» Эти сло­ва силь­но по­ра­зи­ли Ни­ки­ту, и он при­нял их как при­зва­ние к мо­на­ше­ской жиз­ни: про­дав иму­ще­ство, он при­шел к ар­хи­манд­ри­ту Чу­до­ва мо­на­сты­ря Па­ф­ну­тию и по­про­сил при­нять его в чис­ло бра­тии.

В мо­на­сты­ре он при­нял по­стриг с име­нем Ни­ко­дим. Один­на­дцать лет пре­по­доб­ный был при­ме­ром для бра­тии мо­на­сты­ря в сми­ре­нии, по­слу­ша­нии, нес­тя­жа­нии и бра­то­лю­бии. В 1602 го­ду ар­хи­манд­рит Па­ф­ну­тий был по­став­лен мит­ро­по­ли­том Сар­ским и взял с со­бой пре­по­доб­но­го Ни­ко­ди­ма. Но угод­ник Бо­жий ис­кал жиз­ни уеди­нен­ной и по­движ­ни­че­ской. Через год пре­по­доб­ный Ни­ко­дим по бла­го­сло­ве­нию ар­хи­пас­ты­ря от­пра­вил­ся на се­вер и по­сту­пил сна­ча­ла в об­ще­жи­тель­ную Ко­же­е­зер­скую оби­тель, в ко­то­рой про­жил пол­то­ра го­да.

Же­ла­ние без­мол­вия при­ве­ло его на реч­ку Хо­зью­гу в 5 вер­стах от Ко­же­е­зер­ско­го мо­на­сты­ря. Там он по­ста­вил се­бе в лес­ной ча­ще неболь­шую кел­лию и про­жил в ней уеди­нен­но 35 лет, под­ра­жая пре­по­доб­но­му Пав­лу Фивей­ско­му. В пол­ной ти­шине, вда­ли от ми­ра со­вер­шал свя­той стро­гое мо­лит­вен­ное пра­ви­ло о ми­ре. Он де­лил­ся с бра­ти­ей оби­те­ли ры­бой, ко­то­рую лю­бил ло­вить на удоч­ку. Ди­кие оле­ни без­бо­яз­нен­но хо­ди­ли и кор­ми­лись око­ло пу­стын­ни­ка. Ночь пре­по­доб­ный Ни­ко­дим про­во­дил в мо­лит­ве и толь­ко из­ред­ка поз­во­лял се­бе дре­мать си­дя. Пла­мен­ная мо­лит­ва и упо­ва­ние на по­мощь Бо­жию не раз спа­са­ли пре­по­доб­но­го от бед. Так, од­на­жды за­го­ре­лась его кел­лия, но он не оста­вил ее. Взяв ико­ну Бо­жи­ей Ма­те­ри, свя­той стал мо­лить­ся Бо­гу; неожи­дан­но по­шел дождь, и огонь угас. В дру­гой раз свя­той Ни­ко­дим из­ба­вил­ся мо­лит­вой от на­вод­не­ния. Ко­гда по­стро­ен­ная пре­по­доб­ным кел­лия при­шла в та­кую вет­хость, что гро­зи­ла рух­нуть, ино­ки Ко­же­е­зер­ской оби­те­ли по­ста­ви­ли стар­цу но­вую кел­лию. Ря­дом с ней пре­по­доб­ный Ни­ко­дим сво­и­ми ру­ка­ми вы­ко­пал мо­ги­лу и ча­сто спус­кал­ся в нее для мо­лит­вы. Од­на­жды он мо­лил­ся в мо­ги­ле всю Свя­тую Че­ты­ре­де­сят­ни­цу. Су­ро­вы­ми по­дви­га­ми он до­стиг вы­со­ких ду­хов­ных да­ро­ва­ний, стя­жал дар слез и непре­рыв­ной мо­лит­вы. Бог на­гра­дил его бла­го­дат­ной про­зор­ли­во­стью и си­лой ис­це­ле­ния бо­лез­ней.

Од­на­жды свя­то­му Ни­ко­ди­му яви­лись два све­то­нос­ных му­жа: свя­ти­тель Алек­сий, мит­ро­по­лит Мос­ков­ский, и пре­по­доб­ный Ди­о­ни­сий, ар­хи­манд­рит Свя­то-Тро­иц­ко­го Сер­ги­е­ва мо­на­сты­ря. Они воз­ве­сти­ли пре­по­доб­но­му о вре­ме­ни его от­ше­ствия ко Гос­по­ду, ко­то­рое и со­вер­ши­лось через 40 дней, 3 июля 1640 го­да. Мо­щи пре­по­доб­но­го Ни­ко­ди­ма по­ко­и­лись под спу­дом в Бо­го­яв­лен­ском хра­ме Ко­же­е­зер­ской оби­те­ли. Жи­тие свя­то­го на­пи­сал его уче­ник иеро­мо­нах Иа­ков. У гро­ба пре­по­доб­но­го Ни­ко­ди­ма и в пу­стыне, на ме­сте кел­лии свя­то­го, где позд­нее был во­дру­жен крест, боль­ные по­лу­ча­ли ис­це­ле­ния. Ино­че­ская ман­тия и по­сох свя­то­го так­же по­лу­чи­ли це­леб­ную си­лу. Пре­по­доб­ный Ни­ко­дим мно­гим яв­лял­ся в сон­ных ви­де­ни­ях, осо­бен­но за­блу­див­шим­ся пут­ни­кам и мо­ре­пла­ва­те­лям, на­прав­ляя их на вер­ный путь и спа­сая от смер­ти.

 

 

https://azbyka.ru/days/saint/5538/1357/4516/5985/group

МУЧЕНИКИ ДИОМИД, ЕВЛАМПИЙ, АСКЛИПИОДОТ И МУЧЕНИЦА ГОЛИНДУХА

Ди­о­мид Ке­са­рий­ский c му­че­ни­ка­ми Евлам­пи­ем, Ас­кли­пи­о­до­том и му­че­ни­цей Го­лин­ду­хой по­стра­дал в го­не­ние вме­сте с му­че­ни­ком Иа­к­ин­фом Рим­ским, а так­же му­че­ни­ка­ми Фе­о­до­том и Фе­о­до­ти­ей, в 108 го­ду в Ке­са­рии Кап­па­до­кий­ской.

 

 

https://azbyka.ru/days/saint/5257/5386/group

СВЯ­ТЫЕ МУ­ЧЕ­НИ­КИ МОК­ИЙ И МАРК

Свя­тые му­че­ни­ки Мок­ий и Марк бы­ли схва­че­ны как хри­сти­ане и пред­ста­ли на суд пра­ви­те­ля Мак­си­ми­а­на. Они от­ка­за­лись при­не­сти жерт­ву идо­лам, за что бы­ли пре­да­ны смер­ти через усек­но­ве­ние ме­чом (IV в.).

 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/558

Страдание святых мучеников Мокия и Марка

Память 3 июля

Сии святые мученики были схвачены и преданы епарху4353 Максимиану, который уговаривал их сперва принести жертву идолам, а потом стал угрожать им смертью. Когда их вели к жертвеннику, то малое дитя шло пред ними и препятствовало им идти. За это язычники взяли его на плечи и стали бить подпругою4354, причем нанесли ему сто десять жестоких ударов. Тогда дитя сказало епарху:

– Епарх! худому учишь ты меня.

Святые мученики отказались принести жертву идолам, оставшись твердыми в вере во Христа и исповедании ее, и им отсекли мечом головы. Вслед за святым Мокием шли на место казни его жена и дети и плакали, но он велел им не плакать, голову же святого Марка приняла его жена, когда он, стоя на месте казни, был усечен4355.

* * *

4353 

Названия епархов носили в греко-римской империи правители областей.

4354 

Подпруга – ремень или тесьма для подтягивания седла.

4355 

Время кончины святых мучеников Мокия и Марка неизвестно.

 

 

https://azbyka.ru/days/sv-aleksandr-konstantinopolskij-pervonachalnik

ЖИТИЕ

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО

Пре­по­доб­ный Алек­сандр, пер­во­на­чаль­ник оби­те­ли «Неусы­па­ю­щих», ро­дил­ся в Азии и по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Кон­стан­ти­но­по­ле. Он со­сто­ял неко­то­рое вре­мя на во­ен­ной служ­бе, од­на­ко его влек­ло иное при­зва­ние: он оста­вил мир и при­нял по­стри­же­ние в од­ной из пу­стын­ных си­рий­ских оби­те­лей близ Ан­тио­хии под ру­ко­вод­ством игу­ме­на Ильи. Че­ты­ре го­да он про­вел в стро­гом по­слу­ша­нии и ино­че­ских по­дви­гах, по­сле че­го по­лу­чил бла­го­сло­ве­ние игу­ме­на на пу­стын­но­жи­тель­ство. Ухо­дя в пу­сты­ню, пре­по­доб­ный ни­че­го не взял с со­бой из мо­на­сты­ря, кро­ме Еван­ге­лия. Пре­по­доб­ный под­ви­зал­ся в пу­стыне семь лет. За­тем Гос­подь при­звал его на про­по­ведь языч­ни­кам. Свя­той об­ра­тил ко Хри­сту мест­но­го гра­до­на­чаль­ни­ка Ра­ву­ла, ко­то­рый впо­след­ствии был удо­сто­ен свя­ти­тель­ско­го са­на и 30 лет управ­лял епи­скоп­ской ка­фед­рой в го­ро­де Едес­се. Од­новре­мен­но с Ра­ву­лом Кре­ще­ние при­ня­ли все мест­ные жи­те­ли, ко­то­рые пе­ред та­ин­ством со­жгли на пло­ща­ди сво­их идо­лов. Утвер­див в ве­ре но­во­об­ра­щен­ных, пре­по­доб­ный Алек­сандр опять ушел в пу­сты­ню, где слу­чай­но по­пал в пе­ще­ру раз­бой­ни­ков. Не ис­пу­гав­шись гро­зив­шей ему смер­ти, он про­по­ве­дал им Еван­ге­лие и убе­дил по­ка­ять­ся. Дей­стви­тель­но, все раз­бой­ни­ки ис­крен­но рас­ка­я­лись, при­ня­ли Свя­тое Кре­ще­ние, а свой вер­теп об­ра­ти­ли в мо­на­стырь, где пре­бы­ва­ли в по­ка­я­нии и мо­лит­ве. Пре­по­доб­ный Алек­сандр по­ста­вил им игу­ме­на, дал устав, а сам уда­лил­ся еще даль­ше в пу­сты­ню. Несколь­ко лет он жил в пол­ном оди­но­че­стве. Но и ту­да на­ча­ли сте­кать­ся к пре­по­доб­но­му лю­би­те­ли без­мол­вия. Воз­ник мо­на­стырь, на­счи­ты­вав­ший до 400 ино­ков. Же­лая в этом мо­на­сты­ре уста­но­вить непре­рыв­ное сла­во­сло­вие Гос­по­ду, пре­по­доб­ный три го­да мо­лил­ся, чтобы Со­зда­тель от­крыл ему Свою во­лю и, по­лу­чив от­кро­ве­ние, ввел в мо­на­сты­ре сле­ду­ю­щий по­ря­док: все ино­ки бы­ли раз­де­ле­ны на 24 мо­лит­вен­ные стра­жи. Сме­ня­ясь каж­дый час, день и ночь они пе­ли на два ли­ка псал­мы Да­ви­да, пре­ры­ва­ясь лишь на вре­мя со­вер­ше­ния Бо­го­слу­же­ния. Оби­тель по­лу­чи­ла на­име­но­ва­ние «неусы­па­ю­щих», по­то­му что по­движ­ни­ки круг­ло­су­точ­но пес­но­сло­ви­ли Бо­га.

Два­дцать лет пра­вил пре­по­доб­ный Алек­сандр мо­на­сты­рем на Ев­фра­те. За­тем, оста­вив игу­ме­ном од­но­го из сво­их уче­ни­ков, опыт­но­го стар­ца Тро­фи­ма, от­пра­вил­ся он с из­бран­ной бра­ти­ей по го­ро­дам, по­гра­нич­ным с Пер­си­ей, с про­по­ве­дью Еван­ге­лия сре­ди языч­ни­ков. По­сле это­го мис­си­о­нер­ско­го пу­те­ше­ствия, пре­по­доб­ный Алек­сандр со сво­и­ми ино­ка­ми жил неко­то­рое вре­мя в Ан­тио­хии. Там он по­стро­ил для жи­те­лей го­ро­да цер­ковь, боль­ни­цу и стран­но­при­им­ный дом на сред­ства, ко­то­рые обиль­но по­сту­па­ли в его рас­по­ря­же­ние от ми­ло­серд­ных ан­тио­хий­цев. Од­на­ко, по про­ис­кам злых за­вист­ни­ков, пре­по­доб­ный Алек­сандр вы­нуж­ден был уда­лить­ся в Кон­стан­ти­но­поль. Здесь он ос­но­вал но­вый мо­на­стырь, в ко­то­ром так­же ввел устав «неусы­па­ю­щих». В Кон­стан­ти­но­по­ле пре­по­доб­ный Алек­сандр и его ино­ки по­стра­да­ли от ере­ти­ков несто­ри­ан, пре­тер­пев по­бои и за­клю­че­ние. По­сле то­го, как ми­но­ва­ла бу­ря ере­ти­че­ских вол­не­ний, пре­по­доб­ный Алек­сандр про­вел ко­нец сво­ей жиз­ни в ос­но­ван­ном им Кон­стан­ти­но­поль­ском мо­на­сты­ре. Умер он в глу­бо­кой ста­ро­сти око­ло 430 го­да, по­сле 50 лет непре­рыв­ных ино­че­ских по­дви­гов.

 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/557

Житие преподобного отца нашего Александра, первоначальника обители неусыпающих

Память 3 июля

Святой преподобный отец наш Александр родился в Азии. Будучи еще в юных летах, он приходил для образования в Константинополь, где, довольно поучившись, приобрел значительные познания в науках. По достижении же зрелого возраста, поступил в военную службу и впоследствии был военачальником. Любил он, на досуге от служебных дел своих, читать книги Божественного Писания, потому что был добродетелен, честен, постоянен, богобоязлив и украшен целомудрием и воздержанием. Прочтя Ветхий и Новый Завет, он углубился своею мыслью в Евангельские словеса, реченные пречистыми Христовыми устами: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф.19:21). Размышляя о сем и твердо веруя в слово Христово, начал он продавать свои имения, которых у него было довольно, при его высоком служебном положении, и полученное за них – раздавать нищим бедным, а сам возымел уже непременное намерение отречься от мира и от всего мирского и быть подражателем Христу. Слышал он, что в Сирии обитают святые мужи, проводящие богоугодную жизнь в киновиях, и пожелал идти туда. Сложив с себя звание военачальника и оставив друзей своих, дом свой и рабов своих, и отложив всякое попечение о житейском, пошел в Сирию. Достигнув киновии, в которой аввою был преподобный Илия, он умолил сего отца принять его в число иночествующей братии. Будучи причтен к лику иночествующих, четыре года прожил он в этой киновии, ревностно исполняя все возлагаемые на него послушания и упражняясь, кроме сего, в посте, денно-нощной молитве и в чтении книг. Более всего желал он проникнуть в разумение псалмов Давидовых, желал уразуметь силу каждого стиха в псалмах. В случае недоумений спрашивал он опытных о непонятном и усердно молился Богу, да просветит его разум к пониманию Божественных Писаний, что и получил по благодати Святого Духа, так что впоследствии, при чтении Божия слова, он уже находил полное услаждение и умиление в своем сердце. Видя, что во всех киновиях братия имеют излишнее попечение о пище и одежде, он вспоминал об евангельских Христовых словах, которые возбраняют излишнюю заботу о пище, питии и одежде, и даже не велят заботиться и о завтрашнем дне. Он был твердо и непоколебимо уверен, что благопромыслитель Господь, питающий птиц и одевающий траву сельную, тем более не оставит без Своего попечения работающих Ему людей, что силен Он и пропитать и одеть их, искали бы они прежде Царствия Божия и правды Его. Одушевленный такими помышлениями, преподобный Александр, взяв имевшееся у него Евангелие, пришел с ним к авве Илии и сказал ему:

– Отче, всё ли истинно, что написано в Евангелии?

Услышав такой вопрос, преподобный Илия удивился и в смущении подумал, что вопрошавший его прельщен каким-нибудь неверием от диавола. Не отвечая ничего на вопрос, он сел и склонил главу свою, а в это время пришли к нему братия.

– Братия, – сказал им преподобный Илия, – помолимся о брате нашем Александре, увязшем во вражеские сети.

И встав сотворил молитву со слезами, а потом, обратившись к Александру, сказал ему:

– Откуда пришел к тебе такой сомнительный помысл, что ты не веришь написанному в святом Евангелии?

– Не не верую я, отче, – ответил ему Александр, – а только спрашивая, всё ли истинно написанное в святом Евангелии?

– Воистину, всё истинно, – отвечали ему все братия, – и никакого в этом не может быть сомнения.

Тогда сказал им Александр:

– Если всё истинно написанное, то почему же мы не исполняем оного?

– Невозможно немощному человеку исполнить всего, – ответили ему братия.

После такого ответа Александр, воспламенившись своим духом и за ничто почитая прежнее житие свое, проведенное не в совершенном исполнении евангельских слов, вознамерился уйти в пустыню, чтобы там удобнее пожить по евангельскому слову. Испросив благословение у преподобного Илии и с любовию простившись с братией, пошел он с упованием на Господа, ничего не имея при себе, кроме святого Евангелия. Семь лет пробыл он в пустыне, не имея никакого попечения ни о чем земном. Как он питаем был, по благопромышлению Божию, в пустыне, откроется из последующего повествования.

По исполнении семилетнего пребывания в пустыне, преподобный Александр узнал, что невдалеке от места, где он находился, есть одно селение, в котором жили служившие бесам идолопоклонники. Возгоревшись по Боге ревностью, пошел в это селение и зажег там идольский храм. Увидевши это, жители сбежались к пылавшему капищу и нашли здесь преподобного Александра. Он не отошел от зажженного им капища, но нарочито ожидал, когда стекутся сюда жители идолопоклонники, потому что не хотел утаить от них сделанного им. Когда начали спрашивать его о зажжении храма, то он признался и сказал, что он зажег его. Услыхавши это, бросились на него и хотели убить его, но Бог хранил раба Своего. Некоторые из жителей не согласны были на убиение Александра и посему не допускали устремившихся на него и настаивали, чтобы виновного в поджоге предать городскому суду. После сего, когда все поуспокоились от своей горячности, святой возвысил свой голос и сказал:

– О люди! уразумейте ваше заблуждение, познайте истину, избавьте себя от вечного осуждения, я возвещаю вам Царство Небесное.

И начал им, как Апостол, проповедовать слово спасения. Некоторые слушали его учение, а другие не хотели внимать его словам и отвели его в городской суд. Градоначальником в том городе был тогда Равул. Он, слушая от уст преподобного преподаваемое Божие учение, долго противоречил ему, стараясь оспорить это учение от своих языческих книг и устрашал святого угрозами мучений. Наконец, убедившись, что преподобный Александр и нравом своим кроток, и премудр в своих ответах, и что проповедуемое им учение непреодолимо, Равул не сделал ему никакой неприятности. Напротив, Господь так устроил, что сей градоначальник пригласил к себе Александра одного, чтобы вести с ним наедине беседу, и прежде всего спросил:

– Скажи мне правду, на каком основании вы, христиане, так презираете жизнь вашу?

На этот вопрос преподобный ответил Равулу:

– Не так ты говоришь, мы не презираем нашей жизни, но стараемся сохранить себя бессмертными во веки. Истинная жизнь в том и заключается, чтобы жить вечно, а жить только временно – это не жизнь, а смерть. Эту временную, смертную жизнь мы и презираем ради будущей вечной, бессмертной жизни, потому что писано нам: «потерявший душу свою» в сем веке, в жизни вечной «сбережет ее» (Мф.10:39).

Сказал ему на это Равул:

– А где вы надеетесь быть, по прекращении сей земной жизни?

Святой начал проповедовать ему о царствии небесном и об уготованных праведным вечных благах. Неверному язычнику, как басня, представлялись сказания святого, но, несмотря на это, ему еще более хотелось слушать новое для него учение, и он спросил еще о начале святой веры. Тогда преподобный, поучая его Богопознанию и раскрывая о благоутробии Божием к людям, начал повествовать о деяниях Господних от самого создания мира, до креста и вольной Христовой смерти, – до воскресения и преславного вознесения на небо. День и ночь продолжалась беседа. Ни пищи, ни питья собеседники не употребили и даже ко сну не клонило их. Когда была речь о святом Илии пророке, как по его слову заключилось небо и как по его молитве ниспал на жертвы огонь, какого не могли вымолить у своих идолов жрецы Вааловы, Равул, слыша это, смеялся и говорил:

– Все эти ваши христианские басни – выдумки. Советую тебе полезное: принеси вместе с нами жертвы нашим богам; они милостивы и простят тебе то, что ты по неведению прогневал и оскорбил их, сожегши их храм.

Святой сказал:

– Если действительно боги те, которых ты называешь богами, то почему при пророке Илии не послушали жрецов своих, когда они целый день взывали к ним и не свели с неба огня на жертвы? А раб Божий Илия только один и однажды помолился к нашему единому, на небесах живущему Богу (3Цар.18:23–39), и тотчас спал с неба огонь и попалил не только дрова и жертву, но и воду и камни и самую землю пожег, а потом спал свыше огонь и на тех пятидесятников, которые хотели схватить пророка, и сжег их с воинами их (4Цар., 1:1–18).

Рассмеялся Равул и сказал:

– Если то действительно было, то и ты называющий себя рабом Бога твоего, сделай то же. Вот пред нами множество рогож и хворосту, помолись своему Богу, как и Илия, чтоб сошел огонь с неба и сжег это. Тогда и я скажу, что нет другого Бога, кроме Бога, в Которого веруют христиане.

Святой сказал:

– Сперва ты помолись своим богам, пусть они это сделают.

Равул ответил на это:

– Я не имею ни силы, ни дерзновения пред моими богами, помолись ты своему Богу.

Тогда святой Александр, вспомнив, что, по Евангельскому слову, всё возможно верующему (Мрк.9:23), с твердою верою и упованием на Бога, встал на молитву и как только, воздевши свои руки, начал молиться, тотчас ниспал с неба огонь на рогожи и хворост и пожег их. Видя это, Равул пришел в великий ужас и боялся, как бы не пал и на него огонь и не сжег его, как пятьдесятников при Илии пророке. И воззвал Равул громким голосом и сказал:

– Воистину велик Бог христианский!

И хотел об этом чуде рассказать народу, но святой строго запретил ему, чтобы никому не сказывал. И умолчал Равул, затаив это в себе, пока жив был преподобный Александр. После же его кончины он объявил о сем чуде пред епископами и монахами, именем Божиим подтверждая истину своего сказания.

После совершенного преподобным Александром чуда, градоначальник Равул целую седмицу был неразлучно с святым Александром для научения в истинах веры и для наставления на истинный путь спасения, а затем просил просветить его и святым крещением, так как приближался пресветлый день Святой Пасхи. Но ненавистник человеческого спасения диавол захотел воспрепятствовать исполнению этого святого дела и вложил Равулу мысль, чтобы не в городе принять святое крещение, а в церкви, которая находилась за городом. Пошли туда в сопровождении многих из граждан с женами их и детьми. Когда же пришли к сей церкви, то увидали здесь страшно беснующуюся девицу. Испугался Равул и сказал:

– Не хочу быть христианином. Эту девицу наказывают боги за то, что она приняла христианскую веру. Боюсь, чтобы и со мной подобного не случилось.

Сказав это, отошел от церкви и хотел возвратиться назад. Святой же удержал его и сказал:

– Зачем поддаешься диавольскому искушению? Эта девица наказывается за свои грехи, по попущению Божию. Она обещалась пред Богом сохранять чистоту девства, но не соблюла своего обещания и за это страдает от бесов, будучи предана сатане, чтобы душа ее спаслась. А что это истинно, пойди сам к девице и спроси ее.

Равул подошел к беснующейся и от нее самой услышал громогласное признание в грехах, за которые Бог попустил войти в нее сатане и мучить ее. После сего Равул оставил всякое сомнение и просил у святого крещения себе. Когда он крестился и вышел из святой купели, то белая одежда, которая, по обыкновению христианскому, приготовлена была для него к крещению, оказалась вся, сверху до низу, с изображенными на ней красными в кругах, как бы киноварью написанными, крестами. Все удивились такому чуду, а пришедшие сюда за Равулом мужи и жены просили и себе святого крещения. Святой же Александр, желая увериться, что воистину они веруют во Христа, сказал им:

– Следует вам доказать вашу веру. Пойдем в город и, если кто из вас имеет в своем дому идолов, пусть вынесет их на середину града и разобьет их на части своими руками, а потом уже сподобится святого крещения.

Все согласились исполнить это и, придя в город, вынесли из своих домов великое множество идолов и разбили их на середине города, после чего и просвещен был весь город святым крещением. Преподобный оставался на некоторое время в городе и утверждал новокрещеных в святой вере. Когда же увидел, что они утвердились в благочестии и благодарят за это Бога, то сказал Равулу:

– Доселе вы были питаемы млеком, а теперь следует вам питать себя и твердою пищею. Если кто из вас хочет совершенным быть в жизни христианской, пусть послушает Христовых словес. Он говорит: «Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе сокровище неоскудевающее на небесах» (Лк.12:33), «ищите Царствия Божия, и это все приложится вам» (Лк.12:31Мф.6:33).

Равул, услышав это, сказал:

– Я не могу быть таким совершенным христианином. Если я всё продам и раздам, то кто будет пропитывать многих моих домашних, и как без заботы можно приобрести то, что нужно для жизни? Если ты хочешь уверить меня в этом, покажи мне на деле, чтобы хоть один день мог пропитать меня и всех моих домашних без нашей об этом заботы. Не знаю, как ты сможешь это сделать, когда ты сам нищий и когда у тебя и для своего пропитания ничего нет и на один день. Если же ты в городе сделать этого не сможешь, о что будешь делать в пустыне, когда мы всё оставим и пойдем за тобой?

Святой же, имея твердое упование на Бога, решительно сказал:

– Возьми домашних своих и, если хочешь, друзей своих, которых знаешь, и веди их на целый день в какую угодно далекую от людей пустыню; буду и я с вами; хлеба чтобы не было ни у кого из вас, даже самого малого куска, и никакой другой пищи. Если Бог не насытит вас, как прежде Израильтян в пустыне, тогда и не будете верить моим словам.

Равул согласился. Когда настало утро, он взял с собою домашних и друзей и пошел в одну непроходимую пустыню, вместе с преподобным Александром, желая видеть на деле исполнение его слов. Шли целый день и уже настал одиннадцатый час, когда они остановились на месте между двух гор, к которым не было ниоткуда никакого следа. И начал святой Александр по обыкновению своему совершать вечернее пение, а Равул и его спутники, будучи уже изнуряем голодом, думали, что они будут есть. Когда же окончил святой молитву, то увидели они какого-то, идущего к ним, простого селянина, который вел за собою скот, тяжело навьюченный большими мешками, висевшими по обеим сторонам, в которых были чистые и теплые хлебы и плоды садовые и огородные. И сказал преподобный Равулу:

– Получите эту пищу, и не будьте не верны, но верны.

С радостью приняли они привезенное, и Равул, удивляясь с своими друзьями, сказал:

– Откуда в этой пустыне появился человек с такой пищей? Мы, шедши целый день, едва могли придти сюда, сему же следовало только в полночь выйти из дому, чтобы в этот час придти на это место. Если же он и полночь вышел, то почему эти хлебы и теперь теплы, как будто сейчас вынуты из печи?

Так удивляясь, спросили они пришедшего к ним:

– Откуда и кто послал тебя сюда?

– Меня послал к вам мой Господин, чтобы вы не были голодны, ответил им пришедший.

Когда же они хотели еще что-то сказать этому человеку, то он тотчас сделался невидим и со всеми пришедшими с ним животными, потому что это был ангел Божий в образе простого человека. Ужас объял всех, и тогда все поверили словам преподобного, а еще более словесам Христовым, чтобы ни о чем не заботиться работающим Господу, но во всем полагаться на Промысл Божий. Затем, поблагодарив Бога, ели и ночевали тут, а на другой день возвратились в город. После этого чуда можно было понять, чем преподобный Александр питался семь лет, во время пребывания своего в пустыне, не имея никакого попечения о житейском. Этим чудом градоначальник Равул сильно укрепился и без всякого уже колебания возжелал упражняться в богомыслии. Он прежде всего отказался от своей должности, а потом начал продавать свое имение и, по согласию с женой и дочерьми (а сына у него не было), раздавать нищим, оставив только им часть на пропитание. Жена его с дочерьми устроила монастырь и, послуживши в нем Богу всем сердцем, угодила Ему, а Равул, всё свое раздав и отпустив на свободу своих рабов, ушел в пустыню, из которой чрез несколько лет изведен был и поставлен епископом городу Эдессе4350. Довольно лет прожил он в святительском сане и, как свет, просвещал свою паству. Но мы возвратимся к повествованию о преподобном Александре.

Преподобный Александр, видя тот город, который он просветил святою верою, процветающим, по благодати Господней, и преуспевающим, веселился в душе своей, но сердце влекло его опять в пустыню. Граждане желали иметь его у себя епископом и умоляли его об этом. Когда же он не согласился и хотел тайно уйти от них, то они и днем и ночью стерегли у городских ворот, чтобы не упустить своего отца и учителя. Но преподобный, как некогда святой Апостол Павел, некоторыми из учеников своих был спущен чрез стену в корзине (ср. 2Кор.11:32), и удалился в пустыню для любезного ему безмолвия. Шел он два дня по пустыне, и на пути оказалось жилище разбойников. Разбойники взяли его и привели к своему начальнику. Преподобный же своими Боговдохновенными словами не только укротил свирепого и зверонравного вождя разбойнической шайки, но и довел до умиления жестокое сердце его, так что он уверовал во Христа и чрез несколько дней просвещен был святым крещением. Совершив над ним крещение, преподобный спросил его:

– Чего просил ты у Бога мысленно пред крещением?

– Просил я, – ответил ему крещеный, – чтобы Господь, по очищении грехов моих в купели крещения, скорее взял от меня душу мою.

– Исполнится то, о чем просил ты, – сказал ему святой.

В восьмой день, когда новокрещеный, после очищения своего в святой купели, омыл грехи еще многими слезами истинного покаяния, он преставился к Господу. Видев это, и прочие разбойники присоединились к святой вере и, приняв крещение, начали вести свою жизнь с сокрушенным покаянием, а спустя немного времени, и самое жилище разбойников обращено было в монастырь, в котором подвизались разбойники, отрекшись от мира, став ревностными иноками. Преподобный несколько времени жил с ними и, учредив иноческие уставы и поставив для них опытного начальника, удалился в глубочайшую пустыню, радуясь о спасении человеческих душ. Два дня шел он и достиг Евфрата. Переправившись чрез реку, он нашел дерево с весьма обширным внутри дуплом, и эту пустоту в дереве избрал местом для своего пребывания. В дневное время ходил он по горам и по пустынным дебрям, а на ночь приходил к месту своего обиталища. Чем он питался, не нужно спрашивать, когда в пустыне Равулу с его спутниками, как сказано, испросил хлеб у Бога. Обитал он на этом месте долгое время. По Божию внушению, начали приходить к нему братия и селиться при нем, желая подражать равноангельскому житию его. Пребывание здесь преподобного продолжалось двадцать лет. В это время на месте при Евфрате устроилась великая киновия, в которую собралось множество братии. До четырехсот человек было здесь братии из разных стран, – из Греции, из Рима, из Сирии и из Египта. Бог собрал такое стадо и вручил его доброму пастырю преподобному Александру. Но что удивительнее? Такое множество братии, при малом попечении о пище и одежде, имело каждый день полное во всем довольство. И они ничего не оставляли на другой день, а раздавали всё приходящим к ним нищим и странным. Промысл Божий посылал на всякий день пищу рабам Своим. В этой киновии, в первой, учрежден был новый, нигде прежде не бывший, чин неусыпающих. Преподобный Александр сначала установил, чтобы братия ходили в церковь на славословие Божие по семи раз в сутки, по слову пророка, который говорил: «Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей» (Пс.118:164). Потом, обратив внимание на другие слова того же пророка: «Блажен муж, который …о законе Его размышляет он день и ночь!» (Пс.1:1–2), преподобный размышлял, возможно ли на самом деле исполнить человеку пророческое слово, чтобы и днем и ночью неусыпно поучаться в законе Божия славословия. Если бы, говорил он себе, это не было возможно, то Святой Дух не изрек бы сего пророческими устами. И пожелал он учредить в своей киновии такой чин, чтобы в церкви, и днем и ночью, было непрестанное и неусыпное псалмопение. Если, говорил он, невозможно это по немощи плоти в келлии одному человеку, то возможно совершать это в церкви многим, сменяясь по часам. Так он размышлял с собою, но не решался начать такое дело без извещения от Бога. И вспомнив слово Христово: «просите и дано будет вам; стучите и отворят вам» (Мф.7:7), начал усердно молить Господа, да явит ему Свое откровение, угодно ли Ему его намерение и будет ли Ему приятен такой чин, чтобы как всегда ангелы на небесах, так и люди на земле, пребывающие в его киновии в иноческом ангельском чине, в церкви, которая есть земное небо, – днем и ночью псалмопением прославляли Бога. О сем преподобный три года, во все ночи, молился, удручая себя многократным пощением.

Наконец, Господь въяве предстал ему и сказал:

– Начни желаемое тобою, – оно приятно Мне.

И поведал преподобный о явлении Господа некоторым духовнейшим из своей братии, но и им объявил не от своего имени, уподобляясь в этом случае святому Апостолу Павлу, который о себе говорил: «Знаю человека во Христе, который… восхищен был до третьего неба» (2Кор.12:2). После сего преподобный и приступил к учреждению желаемого и благословенного Богом чина. Он, по числу часов дня и ночи, разделил братию на двадцать четыре чреды, чтобы всякий зная час своей чреды, являлся к этому времени на место пения. Для пения назначены были Давидовы псалмы; петь их положено было по стихам, на два лика, без поспешности, кроме того времени, в которое совершались обычные церковные службы. На время совершения сих служб прерываем был новоучрежденный чин псалмопения. Таким образом, в церкви киновии и днем и ночью непрестанно славословили Бога, от чего и самая эта киновия стала именоваться обителью неусыпающих. Уставил преподобный при псалмопении и число поклонов на всякий день, по числу тех прощений, какими Господь повелевает прощать согрешившего – семьдесят крат седмерицею, что и составляло четыреста и девяносто. Кроме сего, он учредил, чтобы по окончании каждой церковной и монастырской службы и после всякого дела произносили: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Уставив такой чин в своей обители, преподобный размышлял, что еще потребно к богоугождению. И вспомнив псаломское слово: «Научу беззаконных путям Твоим и нечестивые к тебе обратятся» (Пс.50:15), решил, что нужно заботиться не только о своем спасении, но и о других, особенно же пребывающих в нечестии. А так как в тех странах много в то время было идолопоклонства, то и умыслил он послать некоторых из братии с Христовою проповедью. Избрал он на это дело семьдесят самых сведущих и особо ревнующих о святой вере, по числу тех Христовых учеников, о которых святой Евангелист Лука пишет: «Избрал Господь и других семьдесят [учеников], и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти» (Лк.10:1). Избрав такое число учеников на Христову проповедь, и помолившись о них, подражатель Христов Александр послал их по два в окрестные идолопоклоннические селения. Благодать Божия споспешествовала им молитвами преподобного отца. Не напрасны были их труды. Они многих из язычников обратили ко Христу.

По исполнении двадцати лет пребывания своего при реке Евфрате преподобный Александр, видя свою киновию вполне благоустроенною и чин неусыпающих в ней, равно как и все уставы, относительно постнического жития, утвердившимися, возвеселился духом своим и много благодарил Господа. После сего, побуждаемы великою ревностью о спасении душ человеческих, восхотел он идти к персидской земле, где весьма укоренено было языческое нечестие. Избрав с собою в путь из братии сто пятьдесят человек, а прочих вручив опытному старцу Трофиму, поставив его игуменом и преподав братии мир и благословение, переправился с отделенной себе братией чрез реку Евфрат и направился по пустыне к персидским пределам, ничего не взяв с собою, кроме священных книг. И в пути, которым шел, никогда не прекращал с братиею непрестанное на два лика псалмопение, как и в церкви, с переменами по часам и днем и ночью. Желая испытать терпение сопутствующих ему братий, он водил их по пустыне, где нельзя было достать никакого пропитания, кроме лесных ягод, которыми и предоставил питаться в дозволенное время. Некоторые нетерпеливые начали роптать, как прежде израильтяне на Моисея. Они говорили преподобному:

– Ты вывел нас в эту пустыню уморить нас голодом.

И задумывали уже тайно возвратиться в обитель. Таких оказалось тридцать человек. Провидя помышления их, по откровению Божию, преподобный обличил их в маловерии и велел им возвратиться назад, а прочим сказал громким голосом:

– Верьте мне, братия, что нынешний день Господь пошлет нам обильную пищу и посрамит неверие. Наконец приблизились они к границам персидской земли, где построены были греко-римскими царями хотя не большие, но укрепленные города, в которых было и войско для защиты от неверных. Когда уже недалеко от этих городов преподобный с братиею шел по пустыне, неожиданно, по повелению Божию вышли к нему навстречу военачальники из тех городов, называемые трибунами, с достаточным количеством хлебов и другою разною пищею, и молили святого посетить города их и просветить их, так как много в них обитало служителей бесов. Вкусив с благодарением принесенной пищи и отослав в киновию тех, которые оказались маловерными и нетерпеливыми, святой пошел в те города и при помощи Божией благодати в короткое время всех обратил ко Христу евангельскою проповедью. В одном из сих городов не хотели принимать его учения, особенно когда услышали учение его о милостыне и щедром подаянии. Богатые тогда сказали ему:

– Ты пришел бедняками сделать нас.

Посему преподобный и ушел от них, а Бог наказал их бездождием. Три года не было у них дождя, пока не сознали они греха своего. Начали они искать преподобного; найдя его уже в Антиохии, умоляли его, чтобы он простил им грех их. После сего раскаяния на четвертый год сильнейший дождь напоил землю и было великое изобилие земных плодов и обращение душ ко Господу. Путешествуя далее по пустыне, преподобный пришел к городу, называемому Пальмира, построенному в этой пустыне еще Соломоном. В этом городе жители хотя и назывались христианами, но были из иудеев и придерживались еще ветхого закона. Они, увидевши приближающегося к ним Александра с братией, затворили от него городские ворота.

– Кто, – говорили они, – может прокормить такое множество иноков? – и не пустили их к себе.

Но преподобный возблагодарил Бога и сказал:

– «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека» (Пс.117:8). Братие, не будьте малодушны! Неожиданно для нас посетил нас Бог.

И действительно: когда отошли они от города на некоторое расстояние, недалеко отсюда обитавшие неверные, по расположению Господом их сердец, вышли к ним навстречу с хлебом и всякими земными благами и угостили их и удовольствовали. Отсюда пошел преподобный в Антиохию. Так Бог направлял его путь на пользу многим. И когда приблизился он к Антиохии, исполняя чин обыкновенного непрестанного псалмопения, узнал о прибытии его епископ этого города Феодот, а имя Александрово везде уже было прославляемо и чтимо. Диавол же возбудил некоторых злых и завистливых людей, которые и наклеветали епископу на преподобного и на братию его, будто всё, что они соблюдают – и посты и молитвы, то делают лицемерно, для тщетной славы, напоказ людям. Епископ, не рассудив о ложной клевете, послал многих из своих слуг с теми клеветниками прогнать с бесчестием от города Александра и всех, кто с ним, но, водимый преподобным Александром, честный лик земных ангелов вошел уже в город с обычным псалмопением, так что посланные епископом встретили их уже в городе. Они, как разбойники, напали на них и, схватив каждого из них, много и тяжко били и вытаскивали вон из города, а преподобному Александру, как начальнику, усугубили раны и бесчестия. Преподобный же и братия его радовались, что сподобились пострадать невинно. Преподобный знал, что это случилось по диавольскому наущению, чтобы воспрепятствовать благому делу и пользе от него для многих. Он возгорел духом и опять тайно ночью вошел с братиею в город и найдя здесь ветхие пустые бани, в них исполнял свое псалмопение. На другой день епископ узнал об этом. Хотя и не прошел еще гнев его, но и на милость он уже склонялся, боясь не только Бога, но и народа, потому что все граждане антиохийские обрадованы были пришествием к ним Александра, которого все почитали за великого пророка и весьма гневались на епископа за причиненное им преподобному отцу и братиям его бесчестие и увечье. Сам епископ, наконец, умилился и благословил оставаться в городе Александру и братиям его. И были пустые бани обителью для них. Но спустя немного времени граждане, с благословения соизволения епископа, создали церковь для преподобного и устроили монастырь. После этого многие из народа, переставая посещать свои церкви, сходились на церковное пение к преподобному Александру, чтобы слышать от него и медоточное его назидание, которым он поучал приходивших к нему. Душа каждого горела любовью к преподобному всё, что нужно было для него и для его братии, приносимо было каждый день. Но они вкушали пищу только однажды в день после девятого часа, а остальное всё раздавали нищим и ничего не оставляли на другой день. Бог постоянно посылал им пищу и всё нужное от милостивых нищелюбцев. Спустя несколько времени преподобный восхотел иметь при своей обители больницу и странноприимную и по испрошении от епископа благословения, устроил по своему желанию. Хотя сам он, будучи нищим, ничего не имел, но богатые всё предоставляли ему от своих сокровищ: все с радостью давали ему, чего бы он ни потребовал и всегда с усердием делали всё, к чему бы они ни располагал их. Преподобный сам ухаживал за больными, сам покоил и странников, наделяя их всем нужным для них из подаяний, получаемых от боголюбивых людей, располагаемых Богом к благотворительности. Больным он подавал исцеление чрез возложение рук своих, проявлявших великую силу. И прославляли Бога, чудодействующего чрез него. Замечал преподобный, что епископ в делах своих поступал не соответственно своему званию; видел он не по правде поступающими и воеводу городского, и других важных сановников и, проникшись Илииною ревностью и вместе с тем будучи преисполнен кротости, безбоязненно и смело обличал, научая их правде от слова Божия. Всем он был учителем и наставником. Но не всем приятна была такая его ревность, особенно же начальствующим. Некоторые и из духовенства хотя и удивлялись его добродетельному житию, но весьма ненавидели его и возбуждали против него епископа. Поэтому послан был от епископа самый злобный иподиакон, по имени Малх, со многими слугами к преподобному, чтобы выгнать его из города. Малх, пришедши, с яростью сильно ударил в лицо святого и сказал:

– Уходи из этого города, нечестивый!

Преподобный же, как незлобивый агнец, сказал ему в ответ кротко, – только евангельским словом:

– «Имя рабу было Малх» (Иоан.18:10).

И когда иподиакон Малх и пришедшие с ним слуги хотели нанести преподобному еще большее оскорбление и изгнать его из града, сбежался в это время народ и сделалось великое смятение; потому что все защищали святого отца и его братию, так что Малх и те, кто был с ним едва могли спастись от волнения народного. Епископ еще более воспылал гневом и советовался с воеводою, который также был гневен на святого. После этого взяли преподобного из обители, тайно от народа, ночью, и прогнали его в Халкиду; разогнали также и братию его, и разошлись все, куда кто мог. По истечении же некоторого времени преподобный Александр снова возвращен был в Антиохию, потому что все антиохийские граждане скорбели о нем и роптали на епископа и на воеводу. Но преподобный, не найдя братии своей, и сам не пожелал жить здесь и намеревался уйти. Узнавши о сем, граждане стерегли его у ворот, боясь, как бы он не вышел, потому что великую любовь имели к нему и желали, чтобы остался жить у них. Преподобный же, решивши оставить Антиохию, переменил иноческую свою одежду и, надев на себя рубище, под видом нищего, вышел ночью из города. Шел он несколько дней и пришел в Киринфинийскую киновию. В этой киновии он нашел весь тот чин, какой он установил в своей киновии при реке Евфрате, удивляясь и предполагая, что этот чин перенес сюда кто-нибудь из его учеников, благодарил Бога за то, что Он и в этой стране показал ему плоды трудов его. Когда же братия узнали, что это Александр, весьма возрадовались о его пришествии к ним, потому что везде было прославляемо его имя и давно им желательно было видеть его.

Пробыв некоторое время в этой киновии, преподобный пошел отсюда в Константинополь. Бог призывал его туда для спасения многих. Пошли с ним из этой киновии двадцать четыре брата. Пришедши в Константинополь, поселился он при церкви святого Мины, и начали собираться к нему братия. В немного лет собралось до трехсот братий из разных народов – греческого, римского и сирского. Таким образом устроилась здесь обширная обитель, и в ней учрежден был чин неусыпающих. Всё потребное, по благопромышлению Божию, доставляемо было для обители, как это видно будет из нижеследующего. Некоторые из людей знатных, слыша и видя сие нищенское и вместе с тем не имеющее никакой заботы житие иноков, упражняющихся только и днем и ночью в прославлении Бога и не заботящихся ни о чем земном, даже и о завтрашнем дне, нарочито посылали мужей в эту обитель, чтобы пробыть там несколько дней и наблюсти, откуда иноки получают на каждый день пищу. Преподобный Александр, провидя такое намерение, сказал в присутствии подосланных мужей одному из своих учеников:

– Иди и приведи человека, который стоит у монастырских дверей.

Пошел брат и увидел человека с большою корзиною, наполненною чистыми и теплыми хлебами, и ввел его с хлебами к отцу. Преподобный при всех начал спрашивать его: кто он такой и откуда принес хлебы? Спрашивал его не потому, чтобы сам не знал – для него ничего не было утаенного от Бога, но чтобы устыдить маловерных, которые пришли исследовать о житии и пропитании. Спрошенный же начал говорить:

– Я хлебопродавец. Когда я вынимал сегодня из печи хлебы, явился мне какой-то светоносный муж, высокий ростом и прекрасный на вид и повелительно сказал: неси все эти хлебы рабам Вышнего. В ужасе я сказал ему: я не знаю места, куда нести. А он сказал: иди за мною, и я пошел за ним. Доведя до врат этой обители, он стал невидим.

Преподобный восстав воздал благодарение Богу, и сделалась известна всем его вера в Бога и великое о нем Божие промышление. Настолько был преподобный прозорлив, что знал всё, что делали братия, и даже помыслы их. При случае, наедине он обличал согрешения и отечески исправлял согрешающих. Имел он попечение и о больных и для служения им приставил четверых из братии и велел им каждый день приготовлять теплый напиток для тех, которым нужно было это в их болезнях. И исполняли это служащие. Случилось в один день, или же по воле Божией, чтобы показать твердую веру преподобного в Бога, служащие забыли приготовить для больных теплого напитка. Прозрев о сем и призвав одного из служащих, преподобный спросил, почему не согрели напитка, но тот, намереваясь утаить от прозорливого отца свой поступок, сказал ему, что нет у них дров. Преподобный же сказал ему:

– Почему же ты утром не говорил мне о дровах? Неужели ты испытываешь меня? Впрочем, иди: согрелся уже напиток.

Придя в больницу, брат, в самом деле, нашел котел полный и без огня кипящий и клокочущий. И удивлялись все этому чуду и вере преподобного.

В то время церковь Христова смущаема была Несториевою ересью4351 и враг распространил в народе слух, что преподобный Александр еретик, потому что тогда на благочестие смотрели, как на ересь, а ересь считали благочестием, так как еретичествовали тогда многие и сам патриарх Несторий. Приведен был преподобный Александр на суд к зловерным и будучи спрошен о ереси, в которой был неповинен, ответил им словами из псалма:

– «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои – утешение мое, – советники мои» (Пс.118:23–24).

Когда он это говорил, показался бес и закричал: «Зачем ты прежде времени мучишь меня», – и потом стал невидим. Святой после сказанных из псалма слов ничего более не отвечал тем, которые испытывали его, но, склонив взор свой книзу, оставался как агнец пред стригущим безгласен. Судьи разгневались и выгнали его вон от себя. Когда же в среде народа слуги сатаны хотели возложить на него свои руки и причинить ему зло, он, будучи защищен покровом Божиим, прошел невредимым посреди их и достиг своей обители, в которой много молитв вознесено было о нем от братии. Потом опять вооружился на него враг и восстановил еретиков против него, которые не только уже его самого, но и многих из братий мучили и узами, и темницею, и побоями, но всё это уготовляло преподобному преславный венец, а врагу посрамление. Когда же миновала еретическая буря, преподобный остальное время своей жизни провел в мире и, угодив Богу и приведя души многих ко спасению, отошел ко Господу4352 в глубокой старости, подвизаясь в иночестве пятьдесят лет, и с честью погребен был. При гробе его совершались чудеса: во всяких болезнях подавались людям исцеления молитвами преподобного Александра, благодатию Господа нашего Иисуса Христа, Емуже со Отцом и Святым Духом честь, слава, благодарение и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.

* * *

4350 

Город на севере Месопотамии, на реке Евфрате.

4351 

Ересь Нестория состояла в утверждении, что Пресвятая Дева Мария родила не Бога, а только человека, с которым, помимо Нее, соединилось предвечно рожденное от Отца Слово Божие; причем это соединение было только нравственным. Ересь Нестория осуждена на Вселенском соборе в Ефесе в 431 году, на котором вопрос о соединении во Христе Иисусе двух естеств был решен следующим образом: «Два естества – божеское и человеческое – соединены во Христе нераздельно и неслиянно».

4352 

Около 430 года.

 

 

https://azbyka.ru/days/sv-anatolij-konstantinopolskij

Свя­ти­тель Ана­то­лий, пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский, ро­дил­ся в Алек­сан­дрии во вто­рой по­ло­вине IV сто­ле­тия – в то вре­мя, ко­гда мно­гие пред­ста­ви­те­ли знат­ных се­мейств Ви­зан­тии со всем пы­лом про­бу­див­шей­ся ве­ры и во все­ору­жии гре­че­ской фило­соф­ской муд­ро­сти устрем­ля­лись на слу­же­ние Хри­сто­вой Церк­ви. По­лу­чив фило­соф­ское об­ра­зо­ва­ние, свя­той Ана­то­лий при­нял свя­щен­ный сан и был диа­ко­ном при свя­ти­те­ле Ки­рил­ле Алек­сан­дрий­ском. Вме­сте со свя­тым Ки­рил­лом Ана­то­лий при­сут­ство­вал на Тре­тьем Все­лен­ском Со­бо­ре в Ефе­се (431), на ко­то­ром свя­тые от­цы осу­ди­ли лже­уче­ние Несто­рия.

Свя­той Ана­то­лий оста­вал­ся диа­ко­ном в Алек­сан­дрии и по­сле кон­чи­ны свя­ти­те­ля Ки­рил­ла († 444), ко­гда ка­фед­ру ар­хи­епи­ско­па Кон­стан­ти­но­поль­ско­го за­нял Ди­о­скор, ко­то­рый при­дер­жи­вал­ся дру­гой ере­си, рас­про­стра­ня­е­мой Ев­ти­хи­ем, утвер­ждав­шим, что Бо­же­ствен­ная при­ро­да во Хри­сте пол­но­стью по­гло­ти­ла че­ло­ве­че­скую. Это лже­уче­ние под­ры­ва­ло са­мую ос­но­ву цер­ков­но­го уче­ния о спа­се­нии и ис­куп­ле­нии че­ло­ве­че­ства. В 449 го­ду Ди­о­скор со сво­и­ми сто­рон­ни­ка­ми со­брал в Ефе­се «раз­бой­ни­чий» ере­ти­че­ский со­бор, по­лу­чив­ший, од­на­ко, под­держ­ку им­пе­ра­то­ра. По­бор­ник пра­во­сла­вия, пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский свя­той Фла­виан, был низ­ло­жен и ли­шен са­на.

Из­бран­ный на Кон­стан­ти­но­поль­скую ка­фед­ру свя­той Ана­то­лий рев­ност­но при­нял­ся за вос­ста­нов­ле­ние чи­сто­ты Пра­во­сла­вия. Уже в 450 го­ду на По­мест­ном Со­бо­ре в Кон­стан­ти­но­по­ле свя­ти­тель Ана­то­лий под­верг осуж­де­нию ересь Ев­ти­хия и Ди­о­ско­ра. По­чив­ший в из­гна­нии пат­ри­арх-ис­по­вед­ник Фла­виан был при­чтен к ли­ку свя­тых, и мо­щи его пе­ре­не­се­ны в сто­ли­цу.

В сле­ду­ю­щем, 451 го­ду, при де­я­тель­ном уча­стии пат­ри­ар­ха Ана­то­лия был со­зван IV Все­лен­ский Со­бор в го­ро­де Хал­ки­доне. От­цы Хал­ки­дон­ско­го Со­бо­ра утвер­ди­ли дог­мат о по­чи­та­нии Гос­по­да Иису­са Хри­ста, «со­вер­шен­но­го в Бо­же­стве и со­вер­шен­но­го в че­ло­ве­че­стве, ис­тин­но­го Бо­га и ис­тин­но­го че­ло­ве­ка, в двух есте­ствах нес­лит­но, неиз­мен­но, нераз­дель­но, нераз­луч­но по­зна­ва­е­мо­го».

Но ере­си еще дол­го сму­ща­ли цер­ков­ный мир. В непре­стан­ной борь­бе с лже­уче­ни­я­ми рев­ни­тель ис­ти­ны пат­ри­арх Ана­то­лий скон­чал­ся в 458 го­ду.

Из ка­но­ни­че­ских де­я­ний свя­ти­те­ля вы­де­ля­ют 28 пра­ви­ло IV Все­лен­ско­го Со­бо­ра о рав­но­чест­но­сти Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла пре­сто­лу Ста­ро­го Ри­ма, а так­же апо­ло­гию это­го пра­ви­ла в по­сла­ни­ях свя­то­му Льву, па­пе Рим­ско­му (440–461). В ве­де­ние пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го, со­глас­но 28 пра­ви­лу, бы­ли пе­ре­да­ны Церк­ви Ма­лой Азии, Гре­ции и Чер­но­мо­рья, а так­же все но­вые Церк­ви, ко­то­рые воз­ник­нут у на­ро­дов этих об­ла­стей. Тем са­мым и на­ша Рус­ская Цер­ковь бы­ла про­мыс­ли­тель­но вклю­че­на в свя­щен­ное чис­ло Пра­во­слав­ных Церк­вей.

Свя­ти­тель Ана­то­лий внес так­же боль­шой вклад в ли­тур­ги­че­скую со­кро­вищ­ни­цу пра­во­слав­ной церк­ви. Его мо­лит­вен­но­му вдох­но­ве­нию и бо­го­слов­ской глу­бине при­над­ле­жат сти­хи­ры на вос­крес­ные дни, на неко­то­рые Гос­под­ские празд­ни­ки (Рож­де­ство Хри­сто­во, Бо­го­яв­ле­ние) и дни му­че­ни­ков (свя­то­му Пан­те­ле­и­мо­ну Це­ли­те­лю, свя­то­му Ге­ор­гию По­бе­до­нос­цу, свя­то­му Ди­мит­рию Со­лун­ско­му). В бо­го­слу­жеб­ных кни­гах они крат­ко обо­зна­ча­ют­ся: «Ана­то­ли­е­вы».

 

 

https://azbyka.ru/days/sv-antonij-bystrov

Ар­хи­епи­скоп Ан­то­ний (в ми­ру Ни­ко­лай Ми­хай­ло­вич Быст­ров) ро­дил­ся 11 ок­тяб­ря 1858 го­да в се­ле Ню­ба Соль­вы­че­год­ско­го уез­да Во­ло­год­ской гу­бер­нии. Бу­ду­щий ар­хи­пас­тырь окон­чил Во­ло­год­скую Ду­хов­ную се­ми­на­рию. Же­нил­ся. В 1882 го­ду был ру­ко­по­ло­жен во свя­щен­ни­ка. Ов­до­вев, отец Ни­ко­лай в 1888 го­ду при­нял мо­на­ше­ский по­стриг с име­нем Ан­то­ний, и даль­ней­шее его слу­же­ние Бо­гу про­дол­жи­лось в мо­на­сты­рях Во­ло­год­ской епар­хии. 17 ян­ва­ря 1910 го­да бы­ла со­вер­ше­на его хи­ро­то­ния во епи­ско­па Вель­ско­го, ви­ка­рия Во­ло­год­ской епар­хии.
В мар­те 1921 го­да вла­ды­ка Ан­то­ний стал епи­ско­пом Ар­хан­гель­ским и Хол­мо­гор­ским. Его пред­ше­ствен­ник, епи­скоп Па­вел (Пав­лов­ский), был за­клю­чен на дли­тель­ный срок в тюрь­му по при­го­во­ру Мос­ков­ско­го рев­три­бу­на­ла как один из ру­ко­во­ди­те­лей ар­хан­гель­ско­го «Со­ю­за ду­хо­вен­ства и ми­рян».
Это бы­ли труд­ные го­ды. В Церк­ви на­ме­тил­ся рас­кол. Вспых­нув­шая граж­дан­ская вой­на за­хлеб­ну­лась люд­ской кро­вью. Сверг­ну­тая кое-где со­вет­ская власть вновь ста­ла утвер­ждать­ся, в том чис­ле и на зем­ле ар­хан­гель­ской. Сле­ды это­го утвер­жде­ния обо­зна­чи­лись рас­стре­ла­ми ею недо­воль­ных, конц­ла­ге­ря­ми и ла­ге­ря­ми при­ну­ди­тель­ных ра­бот. Серд­це вла­ды­ки сжи­ма­лось от бо­ли к этим стра­даль­цам. Не раз­ду­мы­вая, он на­чал по­мо­гать в тем­ни­цах су­щим. Ор­га­ни­зо­вал нечто вро­де кас­сы вза­и­мо­по­мо­щи для ду­хо­вен­ства и мо­на­ше­ству­ю­щих из чис­ла ссыль­ных и за­клю­чен­ных. Нуж­да­ю­щим­ся ока­зы­ва­лась по­мощь день­га­ми, про­дук­та­ми пи­та­ния. Каж­дый при­ход вно­сил свою леп­ту в бла­гое де­ло. Го­ря­чо от­клик­ну­лись пра­во­слав­ные Ар­хан­гель­ской епар­хии на воз­зва­ние Свя­тей­ше­го Пат­ри­ар­ха Ти­хо­на по­мочь го­ло­да­ю­щим. Прео­свя­щен­ный Ан­то­ний на­шел та­кие сло­ва для сво­ей паст­вы, что пе­ре­во­ды с по­мет­кой «для го­ло­да­ю­щих По­вол­жья» по­шли от церк­вей и мо­на­сты­рей Ар­хан­гель­ской епар­хии не толь­ко на его имя, но и са­мо­му Пат­ри­ар­ху.
Чуть боль­ше по­лу­го­да про­шло с тех пор, как епи­скоп Ан­то­ний воз­гла­вил Ар­хан­гель­скую ка­фед­ру, а уже был взят вла­стя­ми на за­мет­ку. 27 де­каб­ря 1922 го­да Вла­ды­ка Ан­то­ний был вы­слан в На­рым­ский край на 3 го­да. На­ка­за­ние Ар­хан­гель­ский ар­хи­пас­тырь от­был пол­но­стью без скид­ки на сан и свой 67-лет­ний воз­раст.
В на­ча­ле 1926 го­да епи­скоп Ан­то­ний воз­вра­тил­ся в свою епар­хию и сра­зу же при­нял­ся за про­дол­же­ние то­го бла­го­го де­ла, ко­то­рое бы­ло пре­рва­но ссыл­кой. Мо­на­хи­ни и при­хо­жане в церк­вях вновь на­чи­на­ют сбор де­нег для за­клю­чен­ных, мас­ла, кру­пы, му­ки, одеж­ды. Его квар­ти­ра ста­ла тем ме­стом, где при­бы­вав­шее в ссыл­ку ду­хо­вен­ство мог­ло по­лу­чить день­ги, про­дук­ты пи­та­ния, одеж­ду. От­сю­да, из квар­ти­ры епи­ско­па, в конц­ла­ге­ря ре­гу­ляр­но от­прав­ля­лись по­сыл­ки, пись­ма, де­неж­ные пе­ре­во­ды.
7 ок­тяб­ря 1926 го­да вла­ды­ку вновь аре­сто­ва­ли, об­ви­нив в том, что « ...он воз­гла­вил контр­ре­во­лю­ци­он­ную груп­пу ар­хан­гель­ско­го ду­хо­вен­ства и ми­рян, сто­я­щую на плат­фор­ме непо­ви­но­ве­ния со­вет­ской вла­сти». Через неко­то­рое вре­мя из тюрь­мы его осво­бо­ди­ли, по­сколь­ку «...бла­го­да­ря его пре­клон­но­го воз­рас­та, не мо­жет укло­нить­ся от след­ствия и су­да». 4 фев­ра­ля 1927 го­да осо­бое со­ве­ща­ние кол­ле­гии ОГПУ вы­нес­ло ре­ше­ние пре­кра­тить де­ло, так как очень мно­гие за­сту­па­лись за епи­ско­па.
Вско­ре епи­скоп Ан­то­ний по­лу­чил Указ из Свя­щен­но­го Си­но­да о воз­ве­де­нии в сан ар­хи­епи­ско­па все­го Се­вер­но­го края, в ко­то­рый, кро­ме Ар­хан­гель­ской гу­бер­нии, вхо­ди­ли еще Во­ло­год­ская, Се­ве­ро-Двин­ская гу­бер­нии и ав­то­ном­ная об­ласть Ко­ми.
4 де­каб­ря 1930 го­да со­сто­я­лось чае­пи­тие в празд­ник Вве­де­ния во храм Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. Вме­сте с вла­ды­кой раз­де­ли­ли празд­нич­ную тра­пе­зу ссыль­ные епи­ско­пы Ин­но­кен­тий (Ти­хо­нов), Ти­хон (Ша­ра­пов), весь клир церк­ви, все ссыль­ные свя­щен­ни­ки, кто был на бо­го­слу­же­нии. Не знал вла­ды­ка, что эта празд­нич­ная тра­пе­за в его жиз­ни по­след­няя, как и Рож­де­ство и Кре­ще­ние то­го го­да.
Аре­сто­ва­ли его 23 ян­ва­ря 1931 го­да. Пло­хое пи­та­ние, во­пи­ю­щая ан­ти­са­ни­та­рия по­до­рва­ли и без то­го сла­бое здо­ро­вье ар­хи­пас­ты­ря. 16 июля 1931 го­да врач тю­рем­ной боль­ни­цы кон­ста­ти­ро­вал на­ступ­ле­ние смер­ти. Тю­рем­ная ка­ме­ра ста­ла по­след­ним при­ста­ни­щем ар­хи­епи­ско­па Ан­то­ния (Быст­ро­ва). Те­ло бы­ло пре­да­но зем­ле на Во­ло­год­ском клад­би­ще. Спу­стя неко­то­рое вре­мя вла­ды­ка был пе­ре­за­хо­ро­нен на Ильин­ском клад­би­ще. Как сви­де­тель­ство­ва­ла на­род­ная мол­ва, со все­ми по­че­стя­ми, ка­кие смог­ли ока­зать в ту тяж­кую го­ди­ну лю­би­мо­му ар­хи­пас­ты­рю.

 

 

https://azbyka.ru/days/sv-silvestr-olshevskij

Свя­щен­но­му­че­ник Силь­вестр ро­дил­ся 1 июня 1860 го­да в се­ле Ко­сов­ка Сквир­ско­го уез­да Ки­ев­ской гу­бер­нии в се­мье диа­ко­на Льва Оль­шев­ско­го и в кре­ще­нии был на­ре­чен Иусти­ном.
Ко­гда при­шло вре­мя, ро­ди­те­ли опре­де­ли­ли Иусти­на в Ки­ев­скую Ду­хов­ную се­ми­на­рию, где он об­ра­тил на се­бя вни­ма­ние на­чаль­ства при­ле­жа­ни­ем к бо­го­слов­ским на­у­кам, доб­рым нра­вом, мо­лит­вен­ной на­стро­ен­но­стью ду­ши, и юно­шу ре­ко­мен­до­ва­ли в чте­цы к зна­ме­ни­то­му бо­го­сло­ву-дог­ма­ти­сту, про­фес­со­ру ака­де­мии ар­хи­манд­ри­ту Силь­ве­ст­ру (Мале­ван­ско­му), впо­след­ствии епи­ско­пу Ка­нев­ско­му, ви­ка­рию Ки­ев­ской епар­хии и рек­то­ру Ду­хов­ной ака­де­мии. Ар­хи­манд­рит Силь­вестр имел сла­бое зре­ние, и в обя­зан­но­сти чте­ца вхо­ди­ло чте­ние ему вслух со­чи­не­ний бо­го­слов­ско­го ха­рак­те­р